Dosare procese Tribunalul Neamț - 2019

Dosar 1043/188/2019 din 31.12.2019

Tribunalul Neamț

fond funciar;

Dosar 1411/188/2019 din 31.12.2019

Tribunalul Neamț

fond funciar;

Dosar 1412/188/2019 din 31.12.2019

Tribunalul Neamț

fond funciar;

Dosar 1736/188/2019 din 31.12.2019

Tribunalul Neamț

fond funciar;

Dosar 1741/188/2019 din 31.12.2019

Tribunalul Neamț

fond funciar;

Dosar 18007/231/2018 din 31.12.2019

Tribunalul Neamț

anulare proces verbal de contravenţie PNTX/133579, 0120293/08.06.2017 - suspendat decret;

Dosar 2548/103/2019 din 31.12.2019

Tribunalul Neamț

audierea inculpatului arestat în lipsă (art.231 NCPP) primit 31.12.2019 ora 8,00, înregistrat 31.12.2019 ora 8,40;

Dosar 2549/103/2019 din 31.12.2019

Tribunalul Neamț

contestaţie decizie de pensionare;

Dosar 4265/291/2018 din 31.12.2019

Tribunalul Neamț

anulare proces verbal de contravenţie PV SERIA PL NR. 28466/15.06.2018;

Dosar 4389/291/2018 din 31.12.2019

Tribunalul Neamț

anulare proces verbal de contravenţie PV SERIA PNTX NR. 180429/04.07.2018;

Dosar 5285/279/2019 din 31.12.2019

Tribunalul Neamț

anulare proces verbal de contravenţie OUG 195/2002 rep. - p.v. PNTX 0220691 din 16.05.2019;

Dosar 6028/285/2018 din 31.12.2019

Tribunalul Neamț

anulare proces verbal de contravenţie plângere la OUG 195/2002-proces verbal de contraven?ie seria PNTX nr. 0172480/13 octombrie 2018;

Dosar 6172/291/2019 din 31.12.2019

Tribunalul Neamț

acţiune în constatare DISJ DIN DS NR. 7438/291/2018;

Dosar 6267/314/2018 din 31.12.2019

Tribunalul Neamț

anulare proces verbal de contravenţie;

Dosar 6875/279/2018/a1 din 31.12.2019

Tribunalul Neamț

reexaminare taxe de timbru;

Dosar 7940/291/2018 din 31.12.2019

Tribunalul Neamț

anulare proces verbal de contravenţie PV SERIA PNTX NR. 172720/09.12.2018;

Dosar 8233/291/2018 din 31.12.2019

Tribunalul Neamț

anulare proces verbal de contravenţie PV SERIA PNTX NR. 0190087/09.12.2018;

Dosar 864/188/2019 din 31.12.2019

Tribunalul Neamț

fond funciar;

Dosar 11438/279/2017 din 30.12.2019

Tribunalul Neamț

cerere de valoare redusă;

Dosar 12089/279/2019 din 30.12.2019

Tribunalul Neamț

ordonanţă preşedinţială obligaţia de a face);

Dosar 14334/279/2019 din 30.12.2019

Tribunalul Neamț

verificare măsuri preventive (art.204 NCPP) primit 30.12.2019 ora 12:00 înregistrat 30.12.2019 ora 12:20;