Dosare procese - 2019

Dosar 10169/63/2017/a8 din 16.01.2019

Curtea de Apel Craiova

procedura insolvenţei contestaţie măsură administrator judiciar;

Dosar 10227/99/2013/a1 din 16.01.2019

Curtea de Apel Iași

Angajarea raspunderii conform art.138 din Legea 85/2006;

Dosar 10462/63/2016/a6 din 16.01.2019

Curtea de Apel Craiova

procedura insolvenţei cerere înlocuire administrator judiciar;

Dosar 10796/3/2018/a1 din 16.01.2019

Curtea de Apel București

atragerea răspunderii pentru intrarea în insolvenţă (art. 169 Legea 85/2014);

Dosar 10965/63/2017/a1 din 16.01.2019

Curtea de Apel Craiova

procedura insolvenţei cerere antrenare raspundere patrimonială;

Dosar 1125/3/2019 din 16.01.2019

Tribunalul București

acţiune în anulare contract cesiune creanta nr.940/24.09.2018;

Dosar 1144/3/2019 din 16.01.2019

Tribunalul București

contestaţie împotriva hotărârii comitetului/adunarii creditorilor impotriva Hotararii Adunarii Creditorilor din 11.01.2019, si a procesului-verbal nr. 25/11.01.2019;

Dosar 1146/3/2019 din 16.01.2019

Tribunalul București

contestaţie împotriva hotărârii comitetului/adunarii creditorilor impotriva Hotararii Adunarii Creditorilor din 11.01.2019, si a procesului-verbal nr. 30/11.01.2019;

Dosar 1157/1259/2010/a5 din 16.01.2019

Curtea de Apel Pitești

înlocuirea administratorului judiciar/lichidatorului;

Dosar 1162/3/2019 din 16.01.2019

Tribunalul București

procedura insolvenţei – societăţi cu răspundere limitată;

Dosar 1164/83/2018/a3 din 16.01.2019

Tribunalul Satu Mare

contestaţie creanţe contestaţie împotriva tabelului definitiv;

Dosar 1166/3/2019 din 16.01.2019

Tribunalul București

procedura insolvenţei – societăţi cu răspundere limitată;

Dosar 1166/63/2018/a1 din 16.01.2019

Curtea de Apel Craiova

procedura insolvenţei CONTESTATIE PROCES VERBAL;

Dosar 1171/3/2019 din 16.01.2019

Tribunalul București

procedura insolvenţei – societăţi cu răspundere limitată;

Dosar 1173/3/2019 din 16.01.2019

Tribunalul București

contestaţie împotriva măsurilor administratorului/lichidatorului judiciar imp.rap.de activitate nr.10 (SAV Technology Solutions SRL);

Dosar 1182/3/2019 din 16.01.2019

Tribunalul București

cererea debitorului art.66 din Legea nr.85/2014 repartizat manual completului 10CC cf. disp.art.107 al.3 din ROIIJ;

Dosar 1185/3/2019 din 16.01.2019

Tribunalul București

contestaţie împotriva măsurilor administratorului/lichidatorului judiciar imp.măs.de resp.a cererii de plata nr 7331/10.3.2017 (Creativ Val SRL-D);

Dosar 1187/3/2019 din 16.01.2019

Tribunalul București

procedura insolvenţei – societăţi cu răspundere limitată;

Dosar 1188/3/2019 din 16.01.2019

Tribunalul București

procedura insolvenţei – societăţi cu răspundere limitată;

Dosar 1194/108/2018/a1 din 16.01.2019

Tribunalul Arad

atragerea răspunderii pentru intrarea în insolvenţă (art. 169 Legea 85/2014);

Dosar 11964/3/2015/a2 din 16.01.2019

Tribunalul București

atragerea răspunderii pentru intrarea în insolvenţă (art. 169 Legea 85/2014);