Dosare procese Judecătoria Bicaz - 2019

Dosar 2653/188/2019 din 30.12.2019

Judecătoria Bicaz

înlocuire amendă cu muncă în folosul comunităţii;

Dosar 2654/188/2019 din 30.12.2019

Judecătoria Bicaz

divorţ;

Dosar 2655/188/2019/a1 din 30.12.2019

Judecătoria Bicaz

măsuri şi excepţii dispuse de judecătorul de cameră preliminară;

Dosar 2655/188/2019 din 30.12.2019

Judecătoria Bicaz

distrugerea (art.253 NCP);

Dosar 2656/188/2019/a1 din 30.12.2019

Judecătoria Bicaz

măsuri şi excepţii dispuse de judecătorul de cameră preliminară suspendat decret;

Dosar 2656/188/2019 din 30.12.2019

Judecătoria Bicaz

încăierarea (art.198 NCP);

Dosar 2657/188/2019/a1 din 30.12.2019

Judecătoria Bicaz

măsuri şi excepţii dispuse de judecătorul de cameră preliminară;

Dosar 2657/188/2019 din 30.12.2019

Judecătoria Bicaz

distrugerea (art.253 NCP);

Dosar 2658/188/2019 din 30.12.2019

Judecătoria Bicaz

confirmare renunţare urmărire penală (art. 318 alin. 12 NCPP);

Dosar 2659/188/2019 din 30.12.2019

Judecătoria Bicaz

pretenţii;

Dosar 2660/188/2019 din 30.12.2019

Judecătoria Bicaz

pretenţii;

Dosar 2661/188/2019 din 30.12.2019

Judecătoria Bicaz

succesiune suspendat decret;

Dosar 2652/188/2019 din 24.12.2019

Judecătoria Bicaz

plângere contravenţională R-19-0680937;

Dosar 2538/188/2019/a1 din 23.12.2019

Judecătoria Bicaz

reexaminare taxe de timbru;

Dosar 2643/188/2019 din 23.12.2019

Judecătoria Bicaz

plângere contravenţională Proces verbal seria PNTX, nrt. 0239071/21.12.2019;

Dosar 2644/188/2019 din 23.12.2019

Judecătoria Bicaz

pretenţii;

Dosar 2645/188/2019 din 23.12.2019

Judecătoria Bicaz

plângere contravenţională proces verbal seria PNTX, nr. 232534/08.12.2019;

Dosar 2646/188/2019 din 23.12.2019

Judecătoria Bicaz

validare poprire;

Dosar 2647/188/2019 din 23.12.2019

Judecătoria Bicaz

încuviinţare executare silită;

Dosar 2648/188/2019 din 23.12.2019

Judecătoria Bicaz

încuviinţare executare silită;

Dosar 2649/188/2019 din 23.12.2019

Judecătoria Bicaz

încuviinţare executare silită;