Dosare procese Judecătoria Câmpulung - 2019

Dosar 3037/205/2019/a1 din 10.06.2019

Judecătoria Câmpulung

reexaminare taxe de timbru;

Dosar 3127/205/2019/a1 din 10.06.2019

Judecătoria Câmpulung

cerere de ajutor public judiciar /eşalonare taxă timbru;

Dosar 3386/205/2019 din 10.06.2019

Judecătoria Câmpulung

contestaţie la executare opoziţie cambială - dosar nr. 9/2015 BEJ Florea Ioana;

Dosar 3387/205/2019 din 10.06.2019

Judecătoria Câmpulung

plângere soluţii de neurmărire/netrimitere judecată (art.340 NCPP) ordonanţa nr. 80/II/2/2019 din 29.05.2019 şi ordonanţa din 10.07.2018 - dosar nr. 748/P/2016;

Dosar 3388/205/2019 din 10.06.2019

Judecătoria Câmpulung

partaj judiciar succesiune / ieşire din indiviziune;

Dosar 3389/205/2019 din 10.06.2019

Judecătoria Câmpulung

divorţ exercitare autoritate părintească, stabilire domiciliu minor şi pensie întreţinere;

Dosar 3390/205/2019 din 10.06.2019

Judecătoria Câmpulung

plângere contravenţională p.v. seria PAGW nr. 0226574 din 06.06.2019 - OUG nr. 195/2002 R;

Dosar 3391/205/2019 din 10.06.2019

Judecătoria Câmpulung

internare nevoluntară (art.184 alin. 7 NCPP);

Dosar 3392/205/2019 din 10.06.2019

Judecătoria Câmpulung

partaj judiciar ieşire din indiviziune asupra bunurilor dobândite în coproprietate/constatare drept/atribuire imobil;

Dosar 3393/205/2019 din 10.06.2019

Judecătoria Câmpulung

situaţie juridică minor delegare temporară a autorităţii părinteşti - Legea nr. 272/2004;

Dosar 3394/205/2019 din 10.06.2019

Judecătoria Câmpulung

actiune in raspundere delictuala c/v prejudiciu şi dobânzi;

Dosar 3395/205/2019 din 10.06.2019

Judecătoria Câmpulung

contestaţie la executare întoarcere executare / suspendare executare - dosar nr. 874/2019 - BEJ Petroaica Florin Adrian;

Dosar 3396/205/2019 din 10.06.2019

Judecătoria Câmpulung

cerere de valoare redusă;

Dosar 3397/205/2019 din 10.06.2019

Judecătoria Câmpulung

reabilitarea judecătorească (art.527 NCPP) s.p. nr. 181 din 06.04.2004 - dosar nr. 680/2004;

Dosar 3398/205/2019 din 10.06.2019

Judecătoria Câmpulung

încuviinţare executare silită contract de împrumut nr. 307 din 27.10.2017;

Dosar 3399/205/2019 din 10.06.2019

Judecătoria Câmpulung

încuviinţare executare silită contract de ipotecă imobiliară nr. 3456 din 29.10.2012 - BNP Didea Cornelia Narcisa şi actul adiţional din 12.11.2012;

Dosar 3400/205/2019 din 10.06.2019

Judecătoria Câmpulung

încuviinţare executare silită s.c. nr. 92 din 14.01.2019 - Judecătoria Câmpulung;

Dosar 3401/205/2019 din 10.06.2019

Judecătoria Câmpulung

încuviinţare executare silită s.p. nr. 284 din 07.12.2018 def. prin decizia penală nr. 329/2019;

Dosar 3402/205/2019 din 10.06.2019

Judecătoria Câmpulung

încuviinţare executare silită contract de credit nr. 2091554711 din 15.10.2009;

Dosar 3403/205/2019 din 10.06.2019

Judecătoria Câmpulung

încuviinţare executare silită contract de credit nr. 20129839636 din 19.07.2012;

Dosar 3404/205/2019 din 10.06.2019

Judecătoria Câmpulung

încuviinţare executare silită contract de credit nr. 20112295443 din 15.04.2011;