Dosare procese Judecătoria Moreni - 2019

Dosar 1594/262/2019/a1 din 10.06.2019

Judecătoria Moreni

divorţ cerere de ajutor piblic judiciar;

Dosar 1627/262/2019 din 10.06.2019

Judecătoria Moreni

încuviinţare executare silită dos.exc.75/2019;

Dosar 1628/262/2019 din 10.06.2019

Judecătoria Moreni

încuviinţare executare silită dos.exc.432/2019;

Dosar 1629/262/2019 din 10.06.2019

Judecătoria Moreni

încuviinţare executare silită dos.exc.2174/2019;

Dosar 1630/262/2019 din 10.06.2019

Judecătoria Moreni

încuviinţare executare silită dos.exc.2208/2019;

Dosar 1631/262/2019 din 10.06.2019

Judecătoria Moreni

încuviinţare executare silită dos.exc.612/2019;

Dosar 1632/262/2019 din 10.06.2019

Judecătoria Moreni

încuviinţare executare silită dos.exc.616/2019;

Dosar 1633/262/2019 din 10.06.2019

Judecătoria Moreni

încuviinţare executare silită dos.exc.2099/2019;

Dosar 1634/262/2019 din 10.06.2019

Judecătoria Moreni

încuviinţare executare silită dos.exc.2072/2019;

Dosar 1635/262/2019 din 10.06.2019

Judecătoria Moreni

încuviinţare executare silită dos.exc.2053/2019;

Dosar 1636/262/2019 din 10.06.2019

Judecătoria Moreni

încuviinţare executare silită dos.exc.1917/2019;

Dosar 1637/262/2019 din 10.06.2019

Judecătoria Moreni

încuviinţare executare silită dos.exc.2093/2019;

Dosar 1638/262/2019 din 10.06.2019

Judecătoria Moreni

încuviinţare executare silită dos.exc.2086/2019;

Dosar 1639/262/2019 din 10.06.2019

Judecătoria Moreni

încuviinţare executare silită dos.exc.2108/2019;

Dosar 1640/262/2019 din 10.06.2019

Judecătoria Moreni

rezoluţiune contract;

Dosar 1641/262/2019 din 10.06.2019

Judecătoria Moreni

contestaţie la executare;

Dosar 1642/262/2019 din 10.06.2019

Judecătoria Moreni

contestaţie la executare;

Dosar 1644/262/2019 din 10.06.2019

Judecătoria Moreni

plângere contravenţională PDBX nr.313351;

Dosar 1645/262/2019 din 10.06.2019

Judecătoria Moreni

plângere contravenţională PDBX nr.318141;

Dosar 1646/262/2019 din 10.06.2019

Judecătoria Moreni

revendicare imobiliară;

Dosar 1647/262/2019 din 10.06.2019

Judecătoria Moreni

confirmare renunţare urmărire penală (art. 318 alin. 12 NCPP);