Dosare procese Tribunalul Comercial Argeș - 2019

Dosar 14580/280/2017 din 10.06.2019

Tribunalul Comercial Argeș

evacuare + PRETENTII;

Dosar 16428/280/2018 din 07.06.2019

Tribunalul Comercial Argeș

alte cereri privind executarea silită CONEXARE EXECUTARE;

Dosar 202/1259/2019 din 07.06.2019

Tribunalul Comercial Argeș

cererea debitorului (art.66 alin.10 din Legea nr.85/2014);

Dosar 203/1259/2019 din 07.06.2019

Tribunalul Comercial Argeș

procedura insolvenţei – societăţi cu răspundere limitată;

Dosar 7718/280/2018 din 07.06.2019

Tribunalul Comercial Argeș

contestaţie la executare +SUSPENDARE EXECUTARE - D EXEC 599/2011;

Dosar 7729/280/2018 din 07.06.2019

Tribunalul Comercial Argeș

contestaţie la executare +SUSPENDARE EXECUTARE - D EXEC 612/2011;

Dosar 198/1259/2019 din 06.06.2019

Tribunalul Comercial Argeș

opoziţie la dizolvare;

Dosar 199/1259/2019 din 06.06.2019

Tribunalul Comercial Argeș

Plângere împotriva rezoluţiei directorului ORC nr. 10797 din data de 16.05.2019;

Dosar 200/1259/2019 din 06.06.2019

Tribunalul Comercial Argeș

rezoluţiune contract de cesiune părţi sociale nr.6/06.09.2018+repunerea părţilor în situaţia anterioară+desfiinţarea actelor subsecvente;

Dosar 201/1259/2019 din 06.06.2019

Tribunalul Comercial Argeș

cererea debitorului (art.66 alin.10 din Legea nr.85/2014);

Dosar 290/1259/2018/a1 din 06.06.2019

Tribunalul Comercial Argeș

atragerea răspunderii pentru intrarea în insolvenţă (art. 169 Legea 85/2014);

Dosar 2972/828/2018 din 06.06.2019

Tribunalul Comercial Argeș

cerere de valoare redusă;

Dosar 337/1259/2014/a33 din 06.06.2019

Tribunalul Comercial Argeș

contestaţie împotriva măsurilor administratorului/lichidatorului judiciar contestaţie împotriva Raportului nr. 1016/23.05.2019;

Dosar 428/280/2019 din 06.06.2019

Tribunalul Comercial Argeș

încuviinţarea executării silite CT. CREDIT NR.4NPFG054392/66141/08.05.2007;

Dosar 4416/205/2018 din 06.06.2019

Tribunalul Comercial Argeș

acţiune in constatarea dării in plată Legea 77/2016;

Dosar 464/1259/2018/a1 din 06.06.2019

Tribunalul Comercial Argeș

atragerea răspunderii pentru intrarea în insolvenţă (art. 169 Legea 85/2014);

Dosar 197/1259/2019 din 05.06.2019

Tribunalul Comercial Argeș

cererea debitorului (art.66 alin.10 din Legea nr.85/2014);

Dosar 334/1259/2016/a5 din 05.06.2019

Tribunalul Comercial Argeș

contestaţie împotriva măsurilor administratorului/lichidatorului judiciar contestaţie împotriva raportului lichidatorului judiciar nr.144/16.04.2019;

Dosar 110/118/2019 din 04.06.2019

Tribunalul Comercial Argeș

contestaţie;

Dosar 178/1259/2015/a2 din 04.06.2019

Tribunalul Comercial Argeș

confirmare/modificare plan de reorganizare judiciară;

Dosar 180/1259/2011/a30 din 04.06.2019

Tribunalul Comercial Argeș

alte cereri cerere de plată diferenţă onorariu lichidator judiciar;