Dosare procese Curtea de Apel Cluj - 2020

Filtre active

Filtrare spete

Dosar 779/33/2020/a1 din 30.12.2020

Curtea de Apel Cluj

extrădare pasivă (Legea 302/2004) prelungire măsură arestare provizorie;

Dosar 852/33/2020 din 30.12.2020

Curtea de Apel Cluj

contestaţie durata proces (art.488 ind. 2 NCPP);

Dosar 6452/2/2020 din 29.12.2020

Curtea de Apel Cluj

anulare act administrativ Ordin nr. 4649282/02.11.2020;

Dosar 846/33/2020 din 29.12.2020

Curtea de Apel Cluj

anulare acte administrativ cu caracter normativ HG 1044/2020;

Dosar 847/33/2020 din 29.12.2020

Curtea de Apel Cluj

obligare emitere act administrativ alocarea sumelor necesare cheltuielilor de funcţionare;

Dosar 848/33/2020 din 29.12.2020

Curtea de Apel Cluj

actiune in raspundere delictuala;

Dosar 849/33/2020 din 29.12.2020

Curtea de Apel Cluj

plângere soluţii de neurmărire/netrimitere judecată (art.340 NCPP);

Dosar 6281/182/2018* din 28.12.2020

Curtea de Apel Cluj

conflict de competenţă;

Dosar 803/33/2020/a1 din 24.12.2020

Curtea de Apel Cluj

cerere de ajutor public judiciar;

Dosar 843/33/2020 din 24.12.2020

Curtea de Apel Cluj

contestaţia la executare (art.598 NCPP);

Dosar 837/33/2020 din 23.12.2020

Curtea de Apel Cluj

anulare certificat de atestare a dreptului de proprietate certificatul seria M09 nr. 1120 din 17.12.2004;

Dosar 105/33/2019* din 22.12.2020

Curtea de Apel Cluj

suspendare executare act administrativ Decizia de impunere F-CJ nr. 60/31.03.2017 (art. 15 din Legea nr. 554/2004);

Dosar 1157/33/2016* din 22.12.2020

Curtea de Apel Cluj

contestaţie act administrativ fiscal Decizia nr. 742/21.10.2015 de soluţionare a contestaţiei împotriva Decizia de impunere nr. F-MM 191/13.03.2015;

Dosar 2804/117/2020 din 22.12.2020

Curtea de Apel Cluj

conflict de competenţă DISJUNS DIN 667/117/2020;

Dosar 3437/235/2020 din 22.12.2020

Curtea de Apel Cluj

conflict de competenţă (pozitiv/negativ) (art. 43 CPP/art51 NCPP);

Dosar 832/33/2020 din 22.12.2020

Curtea de Apel Cluj

plângere soluţii de neurmărire/netrimitere judecată (art.340 NCPP);

Dosar 834/33/2020 din 22.12.2020

Curtea de Apel Cluj

anulare act administrativ Notificarea 152630/12.11.2020 şi documentul constatator 164241/07.12.2020 şi cerere suspendare;

Dosar 408/33/2020/a1 din 21.12.2020

Curtea de Apel Cluj

strămutare recurs impotriva incheierii de suspendare;

Dosar 826/33/2020 din 21.12.2020

Curtea de Apel Cluj

contestaţie act administrativ fiscal Decizia nr. 138/22.06.2020 şi Decizia de impunere F-S1 63/20.12.20189;

Dosar 827/33/2020 din 21.12.2020

Curtea de Apel Cluj

plângere soluţii de neurmărire/netrimitere judecată (art.340 NCPP);

Dosar 829/33/2020 din 21.12.2020

Curtea de Apel Cluj

obligaţia de a face;