Dosare procese Curtea de Apel Cluj - 2020

Dosar 1182/33/2016* din 27.10.2020

Curtea de Apel Cluj

anulare acte administrativ cu caracter normativ;

Dosar 1351/84/2019* din 27.10.2020

Curtea de Apel Cluj

pretenţii daune interese compensatorii pentru lucrări neefectuate (contract de lucrări 1667/22.06.2012), penalităţi de întârziere;

Dosar 2022/1/2020 din 27.10.2020

Curtea de Apel Cluj

contestaţie tergiversare cauză dosar 204/33/2018;

Dosar 665/33/2020 din 27.10.2020

Curtea de Apel Cluj

anulare act administrativ Nota de constatare a neregulilor şi stabilire a corecţiilor financiare 39749/09.03.2020 şi Decizia nr. 316/09.07.2020;

Dosar 666/33/2020 din 27.10.2020

Curtea de Apel Cluj

strămutare (art. 55 CPP ş.u./art.72 ş.u. NCPP);

Dosar 667/33/2020 din 27.10.2020

Curtea de Apel Cluj

litigiu privind funcţionarii publici (Legea Nr.188/1999);

Dosar 1409/84/2019 din 26.10.2020

Curtea de Apel Cluj

contestaţie decizie de concediere Decizia nr.18 din 2.10.2019 emisă de SC INSPECTION UNIT SRL - Nuşfalău;

Dosar 2495/336/2019/a6 din 26.10.2020

Curtea de Apel Cluj

verificare măsuri preventive (art.208 NCPP);

Dosar 586/33/2020/a1 din 26.10.2020

Curtea de Apel Cluj

reexaminare anulare cerere reexaminare cerere art. 200 al. 5 Cod pr. civ.;

Dosar 663/33/2020 din 26.10.2020

Curtea de Apel Cluj

strămutare a dosarului nr.3256/190/2019 al Tribunalului Bistriţa Năsăud;

Dosar 664/33/2020 din 26.10.2020

Curtea de Apel Cluj

anulare acte administrativ cu caracter normativ Hotărârea de Guvern nr. 856 din 14 octombrie 2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României;

Dosar 270/33/2017* din 23.10.2020

Curtea de Apel Cluj

anulare act administrativ Decizia nr. 6212/20.10.22016 (disjuns din 1464/33/2016);

Dosar 660/33/2020 din 23.10.2020

Curtea de Apel Cluj

contestaţie durata proces (art.488 ind. 2 NCPP);

Dosar 661/33/2020 din 23.10.2020

Curtea de Apel Cluj

acţiune în constatare;

Dosar 662/33/2020 din 23.10.2020

Curtea de Apel Cluj

pretenţii;

Dosar 952/100/2019/a13 din 23.10.2020

Curtea de Apel Cluj

verificare măsuri preventive (art.208 NCPP);

Dosar 1242/84/2018* din 22.10.2020

Curtea de Apel Cluj

pretenţii drepturi salariale ale personalului din justiţie;

Dosar 1497/117/2020/a5 din 22.10.2020

Curtea de Apel Cluj

verificare măsuri preventive (art.208 NCPP);

Dosar 3865/182/2017/a1 din 22.10.2020

Curtea de Apel Cluj

cerere de ajutor public judiciar;

Dosar 622/33/2020/a1 din 22.10.2020

Curtea de Apel Cluj

reexaminare taxe de timbru;

Dosar 654/33/2020 din 22.10.2020

Curtea de Apel Cluj

anulare act administrativ Hotărârea nr. 536/02.06.2020 şi soluţia de respingere nr. 780/28.07.2020;