Dosare procese Judecătoria Câmpulung - 2020

Filtre active

Filtrare spete

Dosar 20662/280/2019/a1 din 13.11.2020

Judecătoria Câmpulung

cerere de ajutor public judiciar;

Dosar 6150/205/2020 din 13.11.2020

Judecătoria Câmpulung

contestaţie la executare împotriva încheierii din 13.02.2020 - dosar nr. 882/205/2020;

Dosar 6151/205/2020 din 13.11.2020

Judecătoria Câmpulung

pretenţii daune morale;

Dosar 6152/205/2020 din 13.11.2020

Judecătoria Câmpulung

încuviinţare executare silită contract de credit nr. 78992 din 11.02.2020;

Dosar 6153/205/2020 din 13.11.2020

Judecătoria Câmpulung

încuviinţare executare silită contract de credit nr. 60391 din 17.04.2019 şi act adiţional nr. 11 din 18.03.2020;

Dosar 6154/205/2020 din 13.11.2020

Judecătoria Câmpulung

încuviinţare executare silită contract de credit nr. 28101184 din 08.10.2018;

Dosar 6155/205/2020 din 13.11.2020

Judecătoria Câmpulung

încuviinţare executare silită contract de credit nr. 04100304 din 10.02.2020;

Dosar 6156/205/2020 din 13.11.2020

Judecătoria Câmpulung

încuviinţare executare silită contract de credit nr. 34000929 din 06.12.2017;

Dosar 6157/205/2020 din 13.11.2020

Judecătoria Câmpulung

încuviinţare executare silită contract de credit nr. 08902015 din 30.03.2018;

Dosar 6158/205/2020 din 13.11.2020

Judecătoria Câmpulung

încuviinţare executare silită contract de credit nr. 22802811 din 16.08.2018;

Dosar 6168/205/2020 din 13.11.2020

Judecătoria Câmpulung

încuviinţare executare silită ordonanţa civilă nr. 160 din 21.01.2020 - Judecătoria Câmpulung;

Dosar 5769/205/2020/a1 din 12.11.2020

Judecătoria Câmpulung

cerere de ajutor public judiciar reducere cuantum taxă timbru;

Dosar 6135/205/2020 din 12.11.2020

Judecătoria Câmpulung

plângere contravenţională p.v. seria PAGW nr. 0332024 din 05.11.2020 - Legea nr. 448/2006;

Dosar 6139/205/2020 din 12.11.2020

Judecătoria Câmpulung

plângere contravenţională p.v. seria R 20 nr. 059487 din 22.09.2020 - OG nr. 15/2002 R;

Dosar 6141/205/2020 din 12.11.2020

Judecătoria Câmpulung

plângere contravenţională p.v. seria R 20 nr. 0602145 din 13.10.2020 - OG nr. 15/2002 R;

Dosar 6142/205/2020 din 12.11.2020

Judecătoria Câmpulung

plângere contravenţională p.v. seria AG nr. 25024 din 20.10.2020 - Legea nr. 53/2003;

Dosar 6143/205/2020 din 12.11.2020

Judecătoria Câmpulung

pretenţii c/v taxă studiu restantă;

Dosar 6144/205/2020 din 12.11.2020

Judecătoria Câmpulung

pretenţii c/v taxă studiu restantă;

Dosar 6145/205/2020 din 12.11.2020

Judecătoria Câmpulung

contestaţie la executare împotriva încheierii din 17.09.2020 completată - dosar nr. 3506/205/2020;

Dosar 6146/205/2020 din 12.11.2020

Judecătoria Câmpulung

plângere contravenţională p.v. seria PAGW nr. 0341988 din 09.11.2020 - OUG nr. 195/2002 R;

Dosar 6148/205/2020 din 12.11.2020

Judecătoria Câmpulung

încuviinţare executare silită contract din data de 11.07.2029 pentru emiterea cardului de credit identificat prin numărul de cont 5203510270862000;