Dosare procese Curtea de Apel Oradea - 2023

Dosar 3922/111/2019 din 30.01.2023

Curtea de Apel Oradea

contestaţie decizie de pensionare;

Dosar 3591/111/2021 din 30.01.2023

Curtea de Apel Oradea

anulare act administrativ Dec.13/7.05.2021, PV 2810/22.03.2021;

Dosar 1543/83/2022 din 30.01.2023

Curtea de Apel Oradea

anulare act administrativ Dec. 1474/14.07.2022-Carei CF 5717 nr. top. 249/3;

Dosar 1755/111/2022 din 30.01.2023

Curtea de Apel Oradea

recalculare pensie;

Dosar 511/83/2020 din 30.01.2023

Curtea de Apel Oradea

contestaţie decizie de sancţionare;

Dosar 1599/83/2022 din 30.01.2023

Curtea de Apel Oradea

Plângere împotriva rezoluţiei directorului ORC;

Dosar 331/111/2022 din 30.01.2023

Curtea de Apel Oradea

conflict de competenţă;

Dosar 1430/83/2022 din 30.01.2023

Curtea de Apel Oradea

anulare raport evaluare ANI;

Dosar 3844/117/2020* din 30.01.2023

Curtea de Apel Oradea

actiune in raspundere delictuala;

Dosar 54/35/2023 din 30.01.2023

Curtea de Apel Oradea

anulare act administrativ;

Dosar 844/266/2014 din 30.01.2023

Curtea de Apel Oradea

uzucapiune;

Dosar 1741/111/2022 din 30.01.2023

Curtea de Apel Oradea

recalculare pensie;

Dosar 2503/111/2022 din 30.01.2023

Curtea de Apel Oradea

contestaţie decizie de pensionare;

Dosar 1745/111/2020 din 30.01.2023

Curtea de Apel Oradea

anulare act emis de autorităţi publice locale HCL 501/2016;

Dosar 689/83/2022* din 30.01.2023

Curtea de Apel Oradea

pretenţii;

Dosar 1134/83/2022 din 30.01.2023

Curtea de Apel Oradea

refuz acordare drepturi protecţie sociala( persoane cu handicap, protecţia copilului);

Dosar 1572/111/2022 din 30.01.2023

Curtea de Apel Oradea

recalculare pensie;

Dosar 8854/296/2021 din 30.01.2023

Curtea de Apel Oradea

hotarâre care sa tina loc de act autentic;

Dosar 1278/83/2022 din 30.01.2023

Curtea de Apel Oradea

drepturi băneşti;

Dosar 2450/83/2021 din 30.01.2023

Curtea de Apel Oradea

constatare nulitate act juridic REVIZUIRE DECIZIEI CIVILE 1115/A DIN DOSAR NR.2151/2001;

Dosar 2271/111/2022 din 30.01.2023

Curtea de Apel Oradea

recalculare pensie;