Dosare procese Curtea de Apel Oradea - 2023

Dosar 331/111/2022 din 30.01.2023

Curtea de Apel Oradea

conflict de competenţă;

Dosar 1572/111/2022 din 30.01.2023

Curtea de Apel Oradea

recalculare pensie;

Dosar 1741/111/2022 din 30.01.2023

Curtea de Apel Oradea

recalculare pensie;

Dosar 1745/111/2020 din 30.01.2023

Curtea de Apel Oradea

anulare act emis de autorităţi publice locale HCL 501/2016;

Dosar 1543/83/2022 din 30.01.2023

Curtea de Apel Oradea

anulare act administrativ Dec. 1474/14.07.2022-Carei CF 5717 nr. top. 249/3;

Dosar 1034/83/2022 din 30.01.2023

Curtea de Apel Oradea

litigiu privind funcţionarii publici (Legea Nr.188/1999);

Dosar 844/266/2014 din 30.01.2023

Curtea de Apel Oradea

uzucapiune;

Dosar 3922/111/2019 din 30.01.2023

Curtea de Apel Oradea

contestaţie decizie de pensionare;

Dosar 494/83/2022 din 30.01.2023

Curtea de Apel Oradea

litigiu privind funcţionarii publici (Legea Nr.188/1999) CERERE DE COMPLETARE A DISPOZITIVULUI SENTINŢEI CIVILE NR.456/CA/2022;

Dosar 2271/111/2022 din 30.01.2023

Curtea de Apel Oradea

recalculare pensie;

Dosar 511/83/2020 din 30.01.2023

Curtea de Apel Oradea

contestaţie decizie de sancţionare;

Dosar 796/83/2022 din 30.01.2023

Curtea de Apel Oradea

refuz acordare drepturi protecţie sociala( persoane cu handicap, protecţia copilului);

Dosar 3844/117/2020* din 30.01.2023

Curtea de Apel Oradea

actiune in raspundere delictuala;

Dosar 2503/111/2022 din 30.01.2023

Curtea de Apel Oradea

contestaţie decizie de pensionare;

Dosar 8854/296/2021 din 30.01.2023

Curtea de Apel Oradea

hotarâre care sa tina loc de act autentic;

Dosar 2450/83/2021 din 30.01.2023

Curtea de Apel Oradea

constatare nulitate act juridic REVIZUIRE DECIZIEI CIVILE 1115/A DIN DOSAR NR.2151/2001;

Dosar 455/83/2022 din 30.01.2023

Curtea de Apel Oradea

drepturi băneşti;

Dosar 53/35/2023 din 30.01.2023

Curtea de Apel Oradea

amendă pentru neexecutarea hotărârii judecătoreşti (art.24 din Legea nr.554/2004 );

Dosar 1430/83/2022 din 30.01.2023

Curtea de Apel Oradea

anulare raport evaluare ANI;

Dosar 1550/83/2021 din 30.01.2023

Curtea de Apel Oradea

acţiune în răspundere patrimonială;

Dosar 1765/83/2021 din 30.01.2023

Curtea de Apel Oradea

drepturi băneşti;