Dosare procese Judecătoria Podu Turcului - 2023

Dosar 104/829/2023 din 30.01.2023

Judecătoria Podu Turcului

cerere de valoare redusă;

Dosar 105/829/2023 din 30.01.2023

Judecătoria Podu Turcului

cerere de valoare redusă;

Dosar 112/829/2023 din 30.01.2023

Judecătoria Podu Turcului

cerere de valoare redusă;

Dosar 108/829/2023 din 30.01.2023

Judecătoria Podu Turcului

cerere de valoare redusă;

Dosar 111/829/2023 din 30.01.2023

Judecătoria Podu Turcului

cerere de valoare redusă;

Dosar 109/829/2023 din 30.01.2023

Judecătoria Podu Turcului

cerere de valoare redusă;

Dosar 103/829/2023 din 30.01.2023

Judecătoria Podu Turcului

cerere de valoare redusă;

Dosar 110/829/2023 din 30.01.2023

Judecătoria Podu Turcului

cerere de valoare redusă;

Dosar 106/829/2023 din 30.01.2023

Judecătoria Podu Turcului

cerere de valoare redusă;

Dosar 113/829/2023 din 30.01.2023

Judecătoria Podu Turcului

cerere de valoare redusă;

Dosar 107/829/2023 din 30.01.2023

Judecătoria Podu Turcului

cerere de valoare redusă;

Dosar 100/829/2023 din 27.01.2023

Judecătoria Podu Turcului

încuviinţare executare silită;

Dosar 102/829/2023 din 27.01.2023

Judecătoria Podu Turcului

uzucapiune;

Dosar 101/829/2023 din 27.01.2023

Judecătoria Podu Turcului

uzucapiune;

Dosar 761/180/2023 din 27.01.2023

Judecătoria Podu Turcului

încuviinţare executare silită;

Dosar 756/180/2023 din 27.01.2023

Judecătoria Podu Turcului

încuviinţare executare silită;

Dosar 99/829/2023 din 27.01.2023

Judecătoria Podu Turcului

hotarâre care sa tina loc de act autentic;

Dosar 98/829/2023 din 27.01.2023

Judecătoria Podu Turcului

plângere contravenţională PV seria PVSX nr. 216462/22.01.2023;

Dosar 94/829/2023 din 26.01.2023

Judecătoria Podu Turcului

partaj bunuri comune/lichidarea regimului matrimonial;

Dosar 97/829/2023 din 26.01.2023

Judecătoria Podu Turcului

rectificare carte funciară;

Dosar 91/829/2023 din 26.01.2023

Judecătoria Podu Turcului

încuviinţare executare silită SC nr. 375/04.10.2022;