Dosare procese Judecătoria Rădăuți - 2023

Dosar 491/285/2023 din 30.01.2023

Judecătoria Rădăuți

hotarâre care sa tina loc de act autentic cerere reconvenţională disjunsă din dosarul nr. 3408/285/2022;

Dosar 492/285/2023 din 30.01.2023

Judecătoria Rădăuți

Validare mandat consilier validare mandat consilier local supleant;

Dosar 493/285/2023 din 30.01.2023

Judecătoria Rădăuți

anulare proces verbal de contravenţie plângere la OG 37/2007-proces verbal de contravenţie seria ISCTR nr. 23139300010/12 Ianuarie 2023;

Dosar 495/285/2023 din 30.01.2023

Judecătoria Rădăuți

obligaţie de a face ridicare împrejmuire;

Dosar 4826/285/2022/a1 din 30.01.2023

Judecătoria Rădăuți

cerere reexaminare ajutor public judiciar;

Dosar 500/285/2023 din 30.01.2023

Judecătoria Rădăuți

hotarâre care sa tina loc de act autentic;

Dosar 501/285/2023 din 30.01.2023

Judecătoria Rădăuți

grăniţuire grăniţuire, revendicare şi desfiinţare împrejmuire;

Dosar 503/285/2023 din 30.01.2023

Judecătoria Rădăuți

actul sexual cu un minor (art.220 NCP);

Dosar 496/285/2023 din 30.01.2023

Judecătoria Rădăuți

curatelă numire curator special;

Dosar 497/285/2023 din 30.01.2023

Judecătoria Rădăuți

contestaţie la executare contestaţie la executare şi întoarcere executare;

Dosar 498/285/2023 din 30.01.2023

Judecătoria Rădăuți

anulare proces verbal de contravenţie plângere la HG 707/2006-proces verbal de contravenţie seria DGV nr. 0023345(9)/14 Ianuarie 2023;

Dosar 499/285/2023 din 30.01.2023

Judecătoria Rădăuți

înlocuirea/încetarea obligării la tratament medical (art.568 NCPP) înlocuire măsurii de obligare la tratament medical cu măsura internării medicale;

Dosar 504/285/2023 din 30.01.2023

Judecătoria Rădăuți

comisie rogatorie;

Dosar 505/285/2023 din 30.01.2023

Judecătoria Rădăuți

încuviinţare executare silită contract de credit nr. 20203662567 încheiat la data de 22 Ianuarie 2020;

Dosar 506/285/2023 din 30.01.2023

Judecătoria Rădăuți

încuviinţare executare silită contract de credit nr. 342CIS6073390001 încheiat la data de 5 Decembrie 2007 modificat prin actul adi?ional nr. 342RES3101300001 încheiat la data de 10 Mai 2010;

Dosar 507/285/2023 din 30.01.2023

Judecătoria Rădăuți

anulare proces verbal de contravenţie plângere la OUG 195/2002-proces verbal de contravenţie seria PIS X nr. 0495168/25 Ianuarie 2023;

Dosar 464/285/2023 din 27.01.2023

Judecătoria Rădăuți

reabilitarea judecătorească (art.527 NCPP);

Dosar 465/285/2023 din 27.01.2023

Judecătoria Rădăuți

modificări acte constitutive persoane juridice înscriere modificare organe de conducere sindicat;

Dosar 466/285/2023 din 27.01.2023

Judecătoria Rădăuți

ordin de protecţie;

Dosar 467/285/2023 din 27.01.2023

Judecătoria Rădăuți

fond funciar anulare parţială a titlurilor de proprietate nr. 949 emis la data 14 August 1996, nr. 1935 emis la data de 19 Septembrie 2015 şi rectificare carte funciară;

Dosar 468/285/2023 din 27.01.2023

Judecătoria Rădăuți

uzucapiune;