Dosare procese Judecătoria Rădăuți - 2023

Filtre active

Filtrare spete

Dosar 501/285/2023 din 30.01.2023

Judecătoria Rădăuți

grăniţuire grăniţuire, revendicare şi desfiinţare împrejmuire;

Dosar 500/285/2023 din 30.01.2023

Judecătoria Rădăuți

hotarâre care sa tina loc de act autentic;

Dosar 495/285/2023 din 30.01.2023

Judecătoria Rădăuți

obligaţie de a face ridicare împrejmuire;

Dosar 492/285/2023 din 30.01.2023

Judecătoria Rădăuți

Validare mandat consilier validare mandat consilier local supleant;

Dosar 491/285/2023 din 30.01.2023

Judecătoria Rădăuți

hotarâre care sa tina loc de act autentic cerere reconvenţională disjunsă din dosarul nr. 3408/285/2022;

Dosar 506/285/2023 din 30.01.2023

Judecătoria Rădăuți

încuviinţare executare silită contract de credit nr. 342CIS6073390001 încheiat la data de 5 Decembrie 2007 modificat prin actul adi?ional nr. 342RES3101300001 încheiat la data de 10 Mai 2010;

Dosar 505/285/2023 din 30.01.2023

Judecătoria Rădăuți

încuviinţare executare silită contract de credit nr. 20203662567 încheiat la data de 22 Ianuarie 2020;

Dosar 4826/285/2022/a1 din 30.01.2023

Judecătoria Rădăuți

cerere reexaminare ajutor public judiciar;

Dosar 497/285/2023 din 30.01.2023

Judecătoria Rădăuți

contestaţie la executare contestaţie la executare şi întoarcere executare;

Dosar 463/285/2023 din 27.01.2023

Judecătoria Rădăuți

hotarâre care sa tina loc de act autentic;

Dosar 462/285/2023 din 27.01.2023

Judecătoria Rădăuți

ordonanţă preşedinţială eliberare/restituire bun dat în locaţiune;

Dosar 461/285/2023 din 27.01.2023

Judecătoria Rădăuți

actiune in raspundere contractuala plată contravaloare chirie şi eliberare/restituire bun dat în locaţiune;

Dosar 490/285/2023 din 27.01.2023

Judecătoria Rădăuți

constatare nulitate act juridic constatare nulitate absolută contract de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 3467 la data de 29 August 2014 şi rectificare carte funciară;

Dosar 489/285/2023 din 27.01.2023

Judecătoria Rădăuți

partaj judiciar;

Dosar 488/285/2023 din 27.01.2023

Judecătoria Rădăuți

încuviinţare executare silită contract de credit nr. RBRO7317312 încheiat la data de 24 Octombrie 2019;

Dosar 468/285/2023 din 27.01.2023

Judecătoria Rădăuți

uzucapiune;

Dosar 467/285/2023 din 27.01.2023

Judecătoria Rădăuți

fond funciar anulare parţială a titlurilor de proprietate nr. 949 emis la data 14 August 1996, nr. 1935 emis la data de 19 Septembrie 2015 şi rectificare carte funciară;

Dosar 465/285/2023 din 27.01.2023

Judecătoria Rădăuți

modificări acte constitutive persoane juridice înscriere modificare organe de conducere sindicat;

Dosar 418/285/2023 din 26.01.2023

Judecătoria Rădăuți

încuviinţare executare silită decizia civilă nr. 522 pronunţată la data de 10 Mai 2022 de Tribunalul Suceava;

Dosar 417/285/2023 din 26.01.2023

Judecătoria Rădăuți

încuviinţare executare silită proces verbal de contravenţie seria ISCTR nr. 201410034/27 August 2020;

Dosar 442/285/2023 din 26.01.2023

Judecătoria Rădăuți

uzucapiune;