Dosare procese Tribunalul Arad - 2023

Dosar 369/108/2023 din 30.01.2023

Tribunalul Arad

drepturi băneşti -acordare vouchere de vacanţă pentru perioada 01.01.2021-31.12.2021;

Dosar 370/108/2023 din 30.01.2023

Tribunalul Arad

ordonanţă de plată - OUG 119/2007 / art.1014 CPC ş.u.;

Dosar 12640/55/2022 din 30.01.2023

Tribunalul Arad

anulare proces verbal de contravenţie PARX 0437459/06.08.2022;

Dosar 12624/55/2022 din 30.01.2023

Tribunalul Arad

contestaţie la executare ds. ex. 532/2022;

Dosar 379/108/2023 din 30.01.2023

Tribunalul Arad

suspendare executare act administrativ -Decizia nr. 1/28.12.2022;

Dosar 380/108/2023 din 30.01.2023

Tribunalul Arad

cerere reexaminare ajutor public judiciar;

Dosar 10342/325/2022 din 30.01.2023

Tribunalul Arad

anulare proces verbal de contravenţie TMACI075PJ 2200000258/30.01.2022;

Dosar 381/108/2023 din 30.01.2023

Tribunalul Arad

reexaminare anulare cerere;

Dosar 382/108/2023 din 30.01.2023

Tribunalul Arad

cerere reexaminare ajutor public judiciar;

Dosar 383/108/2023 din 30.01.2023

Tribunalul Arad

cerere reexaminare ajutor public judiciar;

Dosar 384/108/2023 din 30.01.2023

Tribunalul Arad

reexaminare anulare cerere;

Dosar 12429/55/2022 din 30.01.2023

Tribunalul Arad

anulare proces verbal de contravenţie PARX 0436259/23.07.2022;

Dosar 12395/55/2022 din 30.01.2023

Tribunalul Arad

anulare proces verbal de contravenţie 1524/25.01.2018;

Dosar 11505/55/2022 din 30.01.2023

Tribunalul Arad

contestaţie la executare ds. ex. 750/2022;

Dosar 13109/55/2018/a2 din 30.01.2023

Tribunalul Arad

cerere de ajutor public judiciar;

Dosar 12306/55/2022 din 30.01.2023

Tribunalul Arad

anulare proces verbal de contravenţie PARY 0076898/21.07.2022;

Dosar 374/108/2023 din 30.01.2023

Tribunalul Arad

anulare act administrativ -Decizia de impunere nr. F-AR 194/16.06.2016, Dispoziţia de măsuri nr. 14/16.06.2016, Raport F-AR nr. 179/16.06.2016, Adresa nr. M-SLP 835213/30.06.2022;

Dosar 375/108/2023 din 30.01.2023

Tribunalul Arad

reexaminare anulare cerere;

Dosar 391/108/2023 din 30.01.2023

Tribunalul Arad

exequator (recunoasterea inscrisurilor si hotararilor straine);

Dosar 12676/55/2022 din 30.01.2023

Tribunalul Arad

anulare proces verbal de contravenţie ARA 114873/21.06.2022 şi ARA 114887/21.06.2022;

Dosar 371/108/2023 din 30.01.2023

Tribunalul Arad

sesizarea cu acordul de recunoaştere a vinovăţiei (art.483 NCPP) -art. 48 CP rap la art. 18 ind. 1 alin. 1 şi 3 - Lg. 78/2000;