Pensie intretinere

Sentinţă civilă 7934 din 22.09.2016


Data postare portal: 18.04.2017

Prin sentinta civilă nr. 7934 din data de 22.09.2016 pronuntata de J. S. s-a respins acţiunea având ca obiect „pensie  întreţinere” formulată de reclamantul I.G.C în contradictoriu cu pârâtul I.M., ca neîntemeiată.

Pentru a se pronunta astfel, instanta a retinut urmatoarele:

 Prin cererea de chemare in judecata inregistrata pe rolul J.S. la data de 31.08.2015, sub nr.6574/311/2015, reclamantul I.G.C. in contradictoriu cu paratul I.M., a solicitat instantei ca prin hotararea ce se va pronunta sa se dispuna obligarea paratului la plata unei pensii de intretinere majorata in favoarea reclamantului, nascut la data de 29.07.1997, obligarea paratului la plata cheltuielilor de judecata pe care a fost nevoit sa le faca cu acest proces.

 In fapt, reclamantul arata ca, prin Sentinta civila nr.5618 din data de 16.05.2011, pronuntata de J.S., jud. O, in dosarul nr.5203/311/2010, paratul a fost obligat sa plateasca reclamantului o pensie de intretinere in suma de 167,5 lei, pana la terminarea studiilor, dar nu mai tarziu de varsta de 26 ani.

 Intre timp nevoile de crestere, educare si intretinere ale reclamantului au crescut, fiind elev in clasa a XII-a la C E “P.S.A” din S, Jud. O, reclamantul fiind in clasa terminala, motiv pentru care face pregatire suplimentară contra-cost (meditatii pentru bacalaureat si Facultate) astfel incat si pensia de intretinere in favoarea sa urmeaza sa fie majorata, motiv pentru care a formulat prezenta actiune, solicita sa fie analizata, sa se constate ca este intemeiata si prin  hotarare judeactoreasca, sa fie majorata aceasta pensie, in functie de venitul minim pe economie actual.

Mai precizeaza ca in luna august paratul i-a achitat doar suma de 72 lei, cu titlu de pensie de intretinere.

 Intrucat paratul nu se achita de restanta reprezentand pensia de intretinere reclamantul solicita sa i se puna in vedere si acest lucru.

 In dovedirea celor aratate, intelege sa se foloseasca de proba cu inscrisuri (filele 4-8 de la dosar).

In drept, reclamantul a invocat dispozitiile art.529 pct.1 si pct 2 C.civ.

Depune alaturat urmatoarele inscrisuri, certificate conform cu originalul in dublu exemplar: sentinta civila , copia cartii sale de identitate, cupon pensie nr.1057 aferent lunii august, adeverinta elev, copie certificate nastere reclamant, taxa de timbru.

 Reclamantul a solicitat judecarea in lipsa.

 La data de 12.09.2016, paratul I.M. depune o cerere, invederand instantei ca locuieste in comuna C fara forme legale, in casa nu are energie electrica, nu are incalzire, facand focul cu vreascuri din camp fiindca nu are soba, butelia de la aragaz a vandut-o, sa-i trimita bani fiului reclamant.

Paratul mentioneaza ca nu are ajutor social, deoarece nu are forme legale in domiciliul din C. Nu are serviciu, deoarece este bolnav de hernie inghinala, depune  adevernita medicala de la medical de familie ( fila 66 de la dosar). Singura cale de existenta este o vaca batrana de peste 10 ani cu care isi castiga existenta.

Invedereaza ca locuinta in care a locuit cu mama reclamantului a lasat-o acestuia, o garsoniera data de SC. xxx.

A anexat copii de la mandatele postale (filele 68-73 de la dosar), pe ultimele sase luni ale anului 2015 de la P S, O P nr.2., prin care arata ca si-a indeplinit partial obligatia de plata a pensiei de intretinere.

Instanta a administrate proba cu inscrisurile depuse la dosar.

In cursul cercetării judecătoreşti a fost încuviinţată si administrata proba cu înscrisuri, fiind efectuate şi anchete sociale la domiciliile părţilor.

Analizând actele dosarului, instanţa retine următoarele :

 Reclamantul I.G.C., născut la data de 29.07.1997, este fiul paratului I.M. (certificat de naştere f. 7 ds.).

Prin Sentinta civila nr.5618 din data de 16.05.2011, pronuntata de J.S., jud. Olt, in dosarul nr.5203/311/2010, paratul a fost obligat sa plateasca reclamantului o pensie de intretinere majorată în cuantum de 167,5 lei, pana la terminarea studiilor, dar nu mai tarziu de varsta de 26 ani (f. 4 ds).

 Reclamantul este elev in clasa a XII-a la C E “P.S.A” din S, Jud. O (f. 5 ds.).

Conform referatului de anchetă socială, efectuată la domiciliul reclamantului, acesta locuieşte împreună cu mama sa, soţul ei şi un frate mai mic, rezultat din căsătoria acesteia, condiţiile materiale şi morale fiind corespunzătoare (f. 27 ds.).

Potrivit referatului de anchetă socială, paratul I.M. locuieste în com. în C, jud. O, fără forme legale, nu obţine venituri şi nici ajutor social, deoarece nu are forme legale in domiciliul din C. Locuieste într-o baraca de lemn, împrejmuită cu gard de sârmă, fără current electric, fără căldură, departe de satul L din V, lângă un deal, în nişte tufărişuri (f. 43 ds.).

Este bolnav de hernie inghinala dreaptă gigantă, potrivit  adeverintei medicale de la medical de familie (f. 66 ds.).

 Faţă de situaţia de fapt reţinută sunt incidente mai multe dispoziţii legale. Potrivit dispoziţiilor din Noul Cod Civil:

 „Art. 499 - Obligaţia de întreţinere (1) Tatăl şi mama sunt obligaţi, în solidar, să dea întreţinere copilului lor minor, asigurându-i cele necesare traiului, precum şi educaţia, învăţătura şi pregătirea sa profesională. (2) Dacă minorul are un venit propriu care nu este îndestulător, părinţii au obligaţia de a-i asigura condiţiile necesare pentru creşterea, educarea şi pregătirea sa profesională. (3) Părinţii sunt obligaţi să îl întreţină pe copilul devenit major, dacă se află în continuarea studiilor, până la terminarea acestora, dar fără a depăşi vârsta de 26 de ani. Art. 524 - Creditorul întreţinerii - Are drept la întreţinere numai cel care se află în nevoie, neputându-se întreţine din munca sau din bunurile sale. Art. 527 - Debitorul întreţinerii (1) Poate fi obligat la întreţinere numai cel care are mijloacele pentru a o plăti sau are posibilitatea de a dobândi aceste mijloace.(2) La stabilirea mijloacelor celui care datorează întreţinerea se ţine seama de veniturile şi bunurile acestuia, precum şi de posibilităţile de realizare a acestora; de asemenea, vor fi avute în vedere celelalte obligaţii ale sale. Art. 528 - Dovada stării de nevoie - Starea de nevoie a persoanei îndreptăţite la întreţinere, precum şi mijloacele celui care datorează întreţinere pot fi dovedite prin orice mijloc de probă. Art. 529 - Cuantumul întreţinerii - (1) Întreţinerea este datorată potrivit cu nevoia celui care o cere şi cu mijloacele celui care urmează a o plăti. (2) Când întreţinerea este datorată de părinte, ea se stabileşte până la o pătrime din venitul său lunar net pentru un copil, o treime pentru 2 copii şi o jumătate pentru 3 sau mai mulţi copii. (3) Cuantumul întreţinerii datorate copiilor, împreună cu întreţinerea datorată altor persoane, potrivit legii, nu poate depăşi jumătate din venitul net lunar al celui obligat.

Aplicând aceste dispoziţii legale în cauza de faţă, se reţine că este neîntemeiată cererea reclamantului privind majorarea pensiei de întreţinere stabilită prin Sentinta civila nr.5618 din data de 16.05.2011, pronuntata de J.S., jud. O, in dosarul nr.5203/311/2010, prin care paratul a fost obligat sa plateasca reclamantului o pensie de intretinere majorată, în cuantum de 167,5 lei, până la terminarea studiilor, dar nu mai tarziu de vârsta de 26 ani.

Chiar daca este dovedită starea de nevoie a reclamantului, trebuie avute în vedere şi prevederile art. 527 alin. 1 Cod Civil, referitoarea la condiţiile în care debitorul întreţinerii poate fi obligat la întreţinere. Astfel, poate fi obligat numai cel care are mijloacele pentru a plăti sau are posibilitatea de a dobândi aceste mijloace.

Or, în cauza de faţă, din probele administrate, rezultă că pârâtul nu are mijloacele necesare şi nici posibilitatea de a le dobândi, pentru a plăti o pensie majorată fiului său, având în vedere starea sa materială, precum şi problemele de sănătate dovedite prin înscrisurile medicale ataşate.

Pentru aceste considerente, instanţa va respinge cererea privind majorarea pensiei de întreţinere, formulată de către reclamant, ca neîntemeiată.