Confirmare renunţare urmărire penală

Rezoluţie 1262 din 28.09.2016


Judecător de cameră preliminară

 Deliberând asupra cauzei penale de faţă, constată următoarele:

La data de X s-a înregistrat pe rolul Judecătoriei Bacău sub nr. Y solicitarea  Parchetului de pe lângă Judecătoria Z, privind confirmarea soluţiei de renunţare la urmărirea penală din A dată în dosarul nr. J.

În drept s-au invocat dispoziţiile  art. 318 alin. 12 C. proc. pen.

S-a înaintat dosarul nr. J al Parchetului de pe lângă Judecătoria Z.

Analizând cererea de confirmare a soluţiei de renunţare la urmărirea penală formulată de Parchetului de pe lângă Judecătoria Z, judecătorul de cameră preliminară reţine următoarele:

Potrivit dispoziţiilor art. 318 alin. 1-5 C. proc. pen.:

„(1) În cazul infracţiunilor pentru care legea prevede pedeapsa amenzii sau pedeapsa închisorii de cel mult 7 ani, procurorul poate renunţa la urmărirea penală când constată că nu există un interes public în urmărirea faptei.

(2) Interesul public se analizează în raport cu:

a) conţinutul faptei şi împrejurările concrete de săvârşire a faptei;

b) modul şi mijloacele de săvârşire a faptei;

c) scopul urmărit;

d) urmările produse sau care s-ar fi putut produce prin săvârşirea infracţiunii;

e) eforturile organelor de urmărire penală necesare pentru desfăşurarea procesului penal prin raportare la gravitatea faptei şi la timpul scurs de la data săvârşirii acesteia;

f) atitudinea procesuală a persoanei vătămate;

g) existenţa unei disproporţii vădite între cheltuielile pe care le-ar implica desfăşurarea procesului penal şi gravitatea urmărilor produse sau care s-ar fi putut produce prin săvârşirea infracţiunii.

(3) Când autorul faptei este cunoscut, la aprecierea interesului public sunt avute în vedere şi persoana suspectului sau a inculpatului, conduita avută anterior săvârşirii infracţiunii, atitudinea suspectului sau a inculpatului după săvârşirea infracţiunii şi eforturile depuse pentru înlăturarea sau diminuarea consecinţelor infracţiunii.

 (4) Atunci când autorul faptei nu este identificat, se poate dispune renunţarea la urmărirea penală prin raportare doar la criteriile prevăzute la alin. (2) lit. a), b), e) şi g).

(5) Nu se poate dispune renunţarea la urmărirea penală pentru infracţiunile care au avut ca urmare moartea victimei.”

Prin Ordonanţa din data de C a organelor de cercetare penală din cadrul I.P.J. Z s-a dispus începerea urmăririi penale IN REM pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art. 228 alin.1-art.229 alin.1 lit.b,d alin.2 lit.b C.p.

În urma analizei materialului probator administrat în cauză a rezultat faptul că în noaptea de L, persoane necunoscute au pătruns în curtea persoanei vătămate AA, apoi în locuinţă prin forţarea ferestrei de la camera de oaspeţi, de unde au sustras o pătură în valoare de aproximativ 100 lei, iar dintr-un şifonier, de pe un raft, au sustras o bancnotă de 500 lei, creând un prejudiciu de 6oo lei.

Raportat la conţinutul concret al faptei săvârşite, la prejudiciu, procurorul de caz a constatat că nu există interes public în urmărirea acestuia.

La aprecierea interesului public s-au avut în vedere dispoziţiile art. 318 din C.p.p.

Judecătorul de cameră preliminară constată că infracţiunea de furt calificat, prev. de art. 228 alin.1-art.229 alin.1 lit.b,d alin.2 lit.b C.p. este pedepsită de lege cu închisoare de la 1 la 7 ani, fiind îndeplinită prima condiţie prev. de art. 318 alin. 1 C. proc. pen.

În ceea ce priveşte a doua condiţie prevăzută de lege, referitoare la inexistenţa unui interes public în urmărirea faptei, judecătorul de cameră preliminară consideră necesar să precizeze că infracţiunea analizată prezintă gravitate ridicată raportat atât la modalitatea de comitere a faptei, la prejudiciul produs, cât şi la atitudinea procesuală a persoanei vătămate.

Astfel, se observă că fapta de furt calificat a fost comisă în timpul nopţii, prin escaladarea unei ferestre (pe rama ferestrei interioare, pe sistemul de asigurare exterior al ferestrei  de la  locuinţa persoanei vătămate, s-au relevat urme ce ar putea proveni de la o mână înmănuşată, iar pe pervazul din lemn al ferestrei a fost identificată o urmă de încălţăminte), prin violarea domiciliului a două persoane vătămate vârstnice.

Judecătorul reţine că persoana vătămată a solicitat despăgubirea cu suma de 600 lei şi tragerea la răspundere penală a autorilor faptei, astfel cum rezultă din declaraţia acesteia de la fila 16 d.u.p.

Se apreciază de către judecător că prejudiciul material, în cuantum de 600 lei,  pentru persoana vătămată AA care este pensionară, astfel cum rezultă din declaraţia de la fila X d.u.p., este unul important.

Pentru aceste considerente, în baza art. 318 al. 14, 15 C. pr. pen. se va respinge cererea de confirmare a soluţiei de renunţare la urmărirea penală, dispusă în dosarul nr. J al Parchetului de pe lângă Judecătoria Z.

În baza art. 318 al. 15 teza a II- a, lit.a C. pr. pen. se va dispune desfiinţarea soluţiei de renunţare la urmărirea penală, dispusă în dosarul nr. J, şi se va trimite cauza la procurorul de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Z pentru a completa urmărirea penală.

În baza art. 275 alin. 3 C. pr. pen., cheltuielile judiciare rămân în sarcina statului.