Confirmare redeschidere urmărire penală

Rezoluţie 1038 din 23.08.2016


JUDECĂTOR DE CAMERĂ PRELIMINARĂ

Deliberând asupra prezentei cauze penale, judecătorul de cameră preliminară constată următoarele:

Prin ordonanţa procurorului Parchetului de pe lângă Judecătoria Bacău, nr. Z din Y, în temeiul art. 315 alin. 1, lit. b din C.p.p., rap. la art. 16 alin. 1, lit. a C.p.p., art. 63 C.p.p. cu referire la art. 46, alin. 1 din C.p.p., art. 300 alin. 3 C.p.p., art. 275 alin.(3) C.p.p., s-a dispus:

- Clasarea cauzei în care s-au efectuat cercetări faţă de numiţii AA, BB, CC, DD şi EE sub aspectul săvârşirii infracţiunii de abuz în serviciu, prev. şi ped. de dispoziţiile art. 13/2 din Legea nr. 78/2000 rap. la art. 297 alin. 1 din Cp., întrucât fapta nu există.

-Disjungerea cauzei şi continuarea cercetărilor sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de delapidare, prev. de art. 295 alin. 1 din Cp. şi uz de fals, prev. şi ped. de dispoziţiile art. 323 din Cp., toate cu aplic. art. 38 alin. 1 din Cp., respectiv instigare la delapidare, prev. şi ped. de dispoziţiile art. 47 rap. la art. 295 din Cp., fals material în înscrisuri oficiale, prev. şi ped. de dispoziţiile art. 320 alin. 1 din Cp. şi uz de fals, prev. şi ped. de dispoziţiile art. 323 din Cp., toate cu aplic. art. 38 alin. 1 din Cp.

Dosarul disjuns a primit nr. X  şi se află pe rolul Parchetului de pe lângă Judecătoria Z.

La adoptarea soluţiei de clasare în dosarul nr. U, procurorul de caz s-a raportat la probele administrate, respectiv plângerea penală formulată de I, sesizarea D dosarele de personal ale numiţilor AA, BB, CC, DD şi EE, declaraţiile date în calitate de martor de numiţii EF, secretar al I şi QW, primar al comunei VB.

Prin referatul întocmit la data de R în dosarul penal nr. P, procurorul a solicitat analizarea oportunităţii redeschiderii urmăririi penale în dosarul nr. Z în care s-a dispus clasarea cauzei sub aspectul săvârşirii infracţiunii de abuz în serviciu prev. de art. 13 ind. 2 din Legea nr. 78/2000.

Prin ordonanţa prim-procurorului Parchetului de pe lângă Judecătoria Z, nr. R din H,  s-a dispus infirmarea parţială a ordonanţei procurorului nr. Z din data de Y, în ce priveşte soluţia de clasare cu privire la infracţiunea de abuz în serviciu, prev. şi ped. de dispoziţiile art. 132 din Legea 78/2000 rap. la art. 297 alin. 1 din Cp., redeschiderea şi reluarea urmăririi penale în cauză sub aspectul săvârşirii infracţiunii de abuz în serviciu, prev. şi ped. de dispoziţiile art. 132 din Legea 78/2000 rap. la art. 297 alin. 1 din Cp. şi sesizarea judecătorului de cameră preliminară de la Judecătoria Bacău pentru confirmarea redeschiderii şi reluării urmăririi penale.

Prim-procurorul a apreciat că soluţia de clasare cu privire la infracţiunea de abuz în serviciu, prev. şi ped. de dispoziţiile art. 132 din Legea 78/2000 rap. la art. 297 alin. 1 din Cp, dispusă în dosarul nr. Z este netemeinică şi nelegală, întemeindu-se pe un probatoriu incomplet. Prim-procurorul  a arătat că administrarea probei cu expertiză contabilă în dosarul penal nr. P este edificatoare în privinţa alocării de-a lungul timpului a sumelor de bani reprezentând plata drepturilor salariale funcţionarilor publici din I şi a destinaţiei acestor sume de bani, precum şi modul în care s-a ajuns la calcularea acestor sume de bani, întocmirea, vizarea şi aprobarea statelor de plată.

La data de E, organele de cercetare penală ce instrumentează dosarul nr. P au propus extinderea urmăririi penale faţă de suspectul QW cu privire la comiterea infracţiunii de abuz în serviciu prev. de art. 297 alin. 1 din C.pen., cu aplicarea art. 35 alin. 1 din C.pen. şi art. 5 alin. 1 din C.pen., constând în aceea că în perioada T, în calitate de primar al I, ordonator principal de credite, a aprobat statele de plată pentru funcţionarii publici AA, BB, CC, DD şi EE fără a exista acte administrative privind promovarea în funcţie sau de transformare a posturilor acestor persoane şi faţă de suspecta AA cu privire la comiterea infracţiunii de abuz în serviciu prev. de art. 297 alin. 1 din C.pen., cu aplicarea art. 35 alin. 1 din C.pen. şi art. 5 alin. 1 din C.pen., constând în aceea că în perioada D, în calitate de contabil şi persoană cu atribuţii de control financiar preventiv a întocmit şi vizat statele de plată pentru funcţionarii publici AA. BB, CC, DD şi EE fără a exista acte administrative privind promovarea în funcţie sau de transformare a posturilor acestor persoane.

Judecătorul de cameră preliminară reţine că, din materialul probatoriu administrat în cauză, rezultă că soluţia de neurmărire penală dispusă de procurorul de caz în dosarul nr. X al Parchetului de pe lângă Judecătoria Z este neîntemeiată întrucât s-a bazat pe un probatoriu incomplet care nu putea fundamenta o soluţie de clasare conform art.315 alin.1 lit.b C.p.p. cu referire la art.16 alin.1 lit.a C.p.p. -fapta nu există-. Se observă că la emiterea soluţiei de clasare, procurorul de caz a avut în vedere dosarele de personal ale numiţilor AA, BB, CC, DD şi EE, declaraţiile martorilor EF (fila X d.u.p., vol X) şi QW (fila X d.u.p., vol X). Judecătorul constată că, la momentul emiterii soluţiei de clasare nu exista vreunul dintre cazurile prevăzute la art.16 alin.1 C.p.p. care să împiedice începerea urmăririi penale in rem, conform art. 305 C.p.p., pentru infracţiunea prevăzută de art. 13/2 din Legea nr. 78/2000 raportat la art. 297 alin. 1 C.p. Mai mult, se observă că, ulterior disjungerii din dosarul nr. Z al Parchetului de pe lângă Judecătoria Z, în dosarul disjuns cu nr. P s-a efectuat o expertiză contabilă judiciară care este edificatoare în privinţa alocării de-a lungul timpului a sumelor de bani reprezentând plata drepturilor salariale funcţionarilor publici din I şi a destinaţiei acestor sume de bani, precum şi a modulului  în care s-a ajuns la calcularea acestor sume de bani, întocmirea, vizarea şi aprobarea statelor de plată.

Pentru aceste motive, judecătorul de cameră preliminară conchide că  solicitarea de confirmare a redeschiderii urmăririi penale respectă prevederile art. 335 alin. 4  C.proc.pen., art. 335 alin. 1 C.proc.pen. şi art. 304 alin.1 C.proc.pen., că în prezenta cauză sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de lege pentru redeschiderea urmăririi penale în cauza penală nr. Z cu privire la infracţiunea prevăzută de art.13/2 din Legea nr.78/2000 raportat la art.297 alin.1 C.pen.

Astfel, se constată că, în mod corect s-a reţinut de către prim-procurorul Parchetului de pe lângă Judecătoria Z că nu a existat împrejurarea pe care se întemeia soluţia de clasare.

Se va admite sesizarea Parchetului  de pe lângă Judecătoria Z şi, în temeiul art. 335 alin. 4 C.P.P., se va dispune  confirmarea Ordonanţei Prim- procurorului  Parchetului de pe lângă Judecătoria Z, nr. X, din data de H, privind redeschiderea  urmăririi penale în cauza penală nr. Z cu privire la infracţiunea prevăzută de art.13/2 din Legea nr.78/2000 raportat la art.297 alin.1 C.pen.

În baza art. 275, alin. 3 C. proc. pen., cheltuielile judiciare rămân în sarcina statului.

Prezenta încheiere este definitivă, conform art.335 alin.4/1 C.p.p.