Furtul

Sentinţă penală 76 din 03.04.2017


Prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Judecătoria Caracal nr. …../P/2016 din data de  24.10.2016 , înregistrat pe rolul instanţei sub nr. …../207/2016, a  fost trimis  în judecată, în stare de libertate, inculpatul M.N.C. pentru săvârşirea infracţiunilor de furt şi folosirea de instalaţii clandestine pentru ocolirea echipamentului de măsurare a energiei electrice livrate, fapte prevăzute şi sancţionate de art. 228 alin. 1  şi 3 C.p. şi art. 92  alin. 2 din Legea 123/2012, ambele cu aplicarea art. 38  alin. 1 C.p. şi art. 44 alin. 1 C.p.

În actul de sesizare al instanţei, s-a reţinut că la data de 06.06.2016, inspectorul operatorului S.C C. D. SA,  s-a deplasat la locuinţa inculpatului M.N.C. din comuna Fărcaşele, sat Hotărani jud. Olt şi a constatat că locuinţa este racordată în mod ilegal la reţeaua electrică prin folosirea unei instalaţii clandestine compusă din doi conductori electrici legaţi direct la reţeaua electrică. Astfel, prin cele două fire conectate pe circuitele reţelei de joasă tensiune fază şi nul, aparţinând SC CEZ SA, locuinţa era alimentată direct la reţeaua electrică, fără ca energia electrică să fie contorizată şi facturată.

În urma controlului s-a întocmit nota de constatare cu nr. CD 104135 din 06.06.2016 (f. 14-20) şi în baza acesteia, fişa de evaluare a energiei electrice consumată şi neînregistrată rezultând o cantitate de 3774 kwh (f. 24).

Pe baza acestor documente s-a stabilit valoarea prejudiciului în cuantum de 1.790,11, astfel cum rezultă din adresa SC CEZ SA din data de 13.09.2016 (f. 39).

Martorul R.I., inspectorul de teren din cadrul S.C C. D. SA, care a efectuat constatarea, a declarat că în data de 06.06.2016, în prezenţa inculpatului şi cu acordul acestuia, a identificat că locuinţa este racordată în mod ilegal la reţeaua electrică prin folosirea unei instalaţii clandestine compusă din doi conductori electrici legaţi direct la reţeaua electrică, astfel că energia electrică consumată nu se înregistra şi nu se factura de către distribuitor.

De asemenea, martorul O.I. a declarat că  are cunoştinţă de faptul că la data de 06.06.2016, locuinţa vecinului său, inculpatul M.N.C. a fost găsită ca fiind racordată ilegal la reţeaua electrică.

Fiind audiat pe parcursul urmării penale, inculpatul M.N.C. a recunoscut că s-a conectat în mod ilegal la reţeaua electrică, prin folosirea unui cablu electric în jurul datei de 03.06.2016, întrucât are o situaţie materială precară şi nu-şi poate permite să se racordeze în mod legal la reţeaua electrică.

Locuinţa inculpatului nu avea prevăzut contor electric, iar în interiorul acesteia au fost descoperiţi mai mulţi consumatori electrici printre care un televizor, un reşou electric improvizat, precum şi mai multe becuri pentru iluminatul interior şi exterior, toate funcţionale la momentul depistării, aşa cum rezultă din nota de constatare nr. CD 104135 din 06.06.2016.

În drept, fapta inculpatului M.N.C., de a se racorda cu ajutorul unei instalaţii clandestine la reţeaua de distribuţie a energiei electrice şi de a sustrage în acest fel energie electrică, fiind depistat în data de 06.06.2016, potrivit notei de constare nr. CD 104135 din 06.06.2016, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunilor de furt şi folosirea de instalaţii clandestine pentru ocolirea echipamentului de măsurare a energiei electrice livrate, fapte prevăzute şi sancţionate de art. 228 alin. 1 şi 3 C.p. şi art. 92  alin. 2 din Legea 123/2012, ambele cu aplicarea art. 38  alin. 1 C.p. şi art. 44 alin. 1 C.p.

 În cursul urmăririi penale, SC C. D. SA s-a constituit parte civilă în cursul urmării penale cu suma de  1.790,11 lei.

Situaţia de fapt si vinovăţia învinuitului se probează cu următoarele mijloace de probă: notă de constatare  nr. CD 104135 din 06.06.2016 (f. 14-20);fişa de evaluare a energiei electrice consumată şi neînregistrată (f. 24);declaraţie constituire parte civilă: (f. 39); declaraţie martor: R.I. (f. 26); declaraţie martor:  O.I. (f. 29);declaraţie suspect/inculpat:  M.N.C. (f. 32, 34, 36).

Totodată, rechizitoriul cuprinde datele referitoare la faptă, încadrarea juridică, la profilul moral şi de personalitate al inculpatului, la actele de urmărire penală efectuate, la trimiterea în judecată şi cheltuielile judiciare.

Cauza a fost repartizată aleatoriu Judecătorului de Cameră Preliminară  pentru verificarea competenţei şi legalităţii sesizării instanţei dar şi a legalităţii administrării probelor şi a efectuării actelor de către organele de urmărire penală în conformitate cu dispoz. art. 342 şi urm. CP.

Judecătorul de Cameră Preliminară  a constatat că nu au fost formulate cereri şi excepţii de către inculpat  şi nici din oficiu nu se impuneau a fi invocate.

Prin încheierea din camera de consiliu nr. 175/12.12.2016, în temeiul art. 346 alin. (2) C. proc. pen., judecătorul de cameră preliminară a constatat legalitatea rechizitoriului cu  nr. 1861/P/2016  din data de  24.10.2016 emis de Parchetul de pe lângă Judecătoria Caracal, întrucât sunt respectate dispoziţiile art. 328 C. proc. pen.; a administrării probelor, precum  si a  actelor  de urmărire penală  , dispunând începerea judecăţii în cauza privind pe inculpatul M.N.C. pentru săvârşirea infracţiunilor de furt şi folosirea de instalaţii clandestine pentru ocolirea echipamentului de măsurare a energiei electrice livrate, fapte prevăzute şi sancţionate de art. 228 alin. 1  şi 3 C.p. şi art. 92  alin. 2 din Legea 123/2012, ambele cu aplicarea art. 38  alin. 1 C.p. şi art. 44 alin. 1 C.p.

În cauză a fost fixat ca prim termen de judecată data de  27.01.2017.

Inculpatul M.N.C. a fost audiat în şedinţa publica din data de 10.03.2017 cu privire la acuzaţia adusă, declaraţia sa fiind consemnată şi ataşată la dosar.

La dosar a fost înaintată fişa de cazier judiciar a inculpatului.

Analizând actele şi lucrările dosarului de urmărire penală,  precum şi probele administrate pe parcursul cercetării judecătoreşti  şi apreciindu-le, în ansamblu  şi în urma evaluării tuturor conform art. 103 alin. 1 C.p.p.,  instanţa a reţinut următoarea situaţie de fapt:

Prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Judecătoria Caracal nr. …./P/2016 din data de  24.10.2016 , a  fost trimis  în judecată, în stare de libertate, inculpatul M.N.C. pentru săvârşirea infracţiunilor de furt şi folosirea de instalaţii clandestine pentru ocolirea echipamentului de măsurare a energiei electrice livrate, fapte prevăzute şi sancţionate de art. 228 alin. 1  şi 3 C.p. şi art. 92  alin. 2 din Legea 123/2012, ambele cu aplicarea art. 38  alin. 1 C.p. şi art. 44 alin. 1 C.p.

În drept, fapta inculpatului M.N.C., de a se racorda cu ajutorul unei instalaţii clandestine la reţeaua de distribuţie a energiei electrice şi de a sustrage în acest fel energie electrică, fiind depistat în data de 06.06.2016, potrivit notei de constare nr. CD 104135 din 06.06.2016, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunilor de furt şi folosirea de instalaţii clandestine pentru ocolirea echipamentului de măsurare a energiei electrice livrate, fapte prevăzute şi sancţionate de art. 228 alin. 1 şi 3 C.p. şi art. 92  alin. 2 din Legea 123/2012, ambele cu aplicarea art. 38  alin. 1 C.p. şi art. 44 alin. 1 C.p.

Inculpatul M.N.C. a fost audiat în şedinţa publica din data de 10.03.2017 cu privire la acuzaţia adusă, ocazie cu care  a recunoscut fapta aşa cum este  descrisă în actul de sesizare,  solicitand reducerea limitelor de pedeapsă cu o treime, fiind de acord să presteze muncă în folosul comunitatii.

Potrivit art. 374 alin. 4 CPP, până la începerea cercetării judecătoreşti inculpatul poate solicita  ca judecata să aibă loc numai pe baza probelor administrate in cursul urmăririi penale şi a înscrisurilor prezentate de părti, dacă recunoaşte în totalitate faptele reţinute în sarcina sa.

La individualizarea pedepsei ce urmează a fi stabilită în sarcina inculpatului, instanţa va avea în vedere criteriile generale de individualizare prevăzute de art. 74 C. pen., respectiv împrejurările şi modul de comitere a infracţiunii, precum şi mijloacele folosite, starea de pericol creată pentru valoarea ocrotită, natura şi gravitatea rezultatului produs ori a altor consecinţe ale infracţiunii, motivul săvârşirii infracţiunii şi scopul urmărit, natura şi frecvenţa infracţiunilor care constituie antecedente penale ale infractorului, conduita după săvârşirea infracţiunii şi în cursul procesului penal şi nivelul de educaţie, vârsta, starea de sănătate, situaţia familială şi socială.

În raport de aceste criterii, instanţa în temeiul art. 228 alin. 1 şi 3  N.C.p., cu  aplicarea art. 375 N.C.pr.p coroborat cu art. 396 alin. 10 N.C.pr.p.  raportat la art.  38 alin 1 N.C.p.  şi art. 44 alin 1 N.C.p. va condamna pe inculpatul M.N.C. la pedeapsa de un an închisoare, iar în temeiul art. 92  alin. 2 din Legea 123/2012, cu  aplicarea art. 375 N.C.pr.p coroborat cu art. 396 alin. 10 N.C.pr.p. raportat la art.  38 alin 1 N.C.p.  şi art. 44 alin 1 N.C.p., va condamna pe  acelaşi inculpat la pedeapsa de 9  luni închisoare.

Întrucât cele două fapte pentru care a fost trimis în judecată inculpatul în prezent sunt săvârşite după intrarea in vigoare a noului cod penal, instanţa  în baza art. 39  alin 1  lit b N.C.p., va stabili pedeapsa rezultantă  în sarcina inculpatului  M.N.C. ca fiind de un an şi 3 luni închisoare.

Totodată, instanţa reţine că inculpatul M.N.C. a fost trimis în judecată fiind condamnat anterior la pedeapsa rezultantă de 1 an închisoare cu aplic art. 81, 82 V.Cp, termenul de încercare fiind de 3 ani prin sentinţa penală 201/4.12.2014 a Judecătoriei Caracal în dosarul nr. 1894/207/2014 def. prin neapelare la 23.12.2014, faptele pentru care în prezent este judecat aflându-se în situaţia juridică a pluralităţii intermediare prevazuta de art 44 N. Cp, astfel încât în cauză sunt aplicabile atât disp. art. 83  din V.C.p., cât şi ale art. 15 din Legea nr. 187/2012 pentru punerea in aplicare a Legii nr. 286/2009 privind  Noul Codul Penal , în acelaşi timp instanţa apreciind că este incidentă şi  Decizia nr. 13/2015 a ICCJ – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală.

În consecinţă, instanţa va dispune  revocarea  beneficiului suspendării condiţionate a executării pedepsei rezultante de un an închisoare  aplicată  inculpatului M.N.C. prin sentinţa penala nr.  201/4 decembrie 2014 a Judecătoriei Caracal in dosarul penal nr. 1894/207/2014, definitivă prin neapelare la data de 23 .12.2014 , urmând ca inculpatul  să execute  pedeapsa de  2 ani şi trei luni închisoare.

Cu privire la modalitatea de executare a pedepsei, instanţa reţine dispoziţiile art.  91 din Noul C. pen., conform cărora se poate dispune suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei pe o anumită durată cu îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiţii: pedeapsa aplicată, inclusiv în caz de concurs de infracţiuni, este închisoarea de cel mult 3 ani, infractorul nu a mai fost condamnat anterior la pedeapsa închisorii mai mare de un an, cu excepţia cazurilor prevăzute în art. 42 sau pentru care a intervenit reabilitarea ori s-a împlinit termenul de reabilitare, infractorul şi-a manifestat acordul de a presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii, în raport de persoana infractorului, de conduita avută anterior săvârşirii infracţiunii, de eforturile depuse de acesta pentru înlăturarea sau diminuarea consecinţelor infracţiunii, precum şi de posibilităţile sale de îndreptare.

Prin urmare, având în vedere  disp. art. 91 alin. 1 şi art. 92 alin. 1 din Noul Cod Penal, instanţa va dispune suspendarea executării pedepsei sub supraveghere pe o durată de  3 ani, ce constituie termen de supraveghere.

În baza art. 93 alin.1 din Noul Cod penal, instanţa va dispune ca inculpatul, pe durata termenului de supraveghere, să se supună următoarelor măsuri de supraveghere: a) să se prezinte la serviciul de probaţiune, la datele fixate de acesta; b) să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa; c) să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile; d) să comunice schimbarea locului de muncă; e) să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă.

În baza art. 93 alin. 2 din N.Codul penal, va impune inculpatului ca pe durata termenului de supraveghere să execute obligaţia de a frecventa un program de reintegrare socială derulat de către serviciul de probaţiune sau organizat în colaborare cu instituţii din comunitate.

În baza art. 93 alin.3 din  Noul  Codul penal, instanţa va  dispune ca, pe parcursul termenului de supraveghere, inculpatul  Mincă  Nelu Cătălin să presteze o muncă neremunerată în folosul comunităţii pe o perioadă de 90 de zile în cadrul Primăriei  comunei Farcasele judeţul Olt sau  la Scoala Generala Hotarani  jud. Olt.

În temeiul art. 91 alin. 4, raportat la art. 96 din  Noul Codul penal, va atenţiona pe inculpat asupra conduitei sale viitoare şi asupra aspectului că în cazul comiterii de noi infracţiuni sau a nerespectării măsurile de supraveghere ori a neexecutării obligaţiilor ce îi revin pe durata termenului de supraveghere se expune revocării suspendării executării pedepsei sub supraveghere.

În temeiul art. 112  alin. 1 lit. b  N.C.p., va dispune confiscarea de la inculpat a unei instalaţii  clandestine constând în doi conductori  electrici  racordaţi  la reteaua electrică.

Sub aspectul soluţionării acţiunii civile din procesul penal, instanţa reţine că prin activitatea infracţionala desfăşurată de catre inculpat, sunt întrunite condiţiile atragerii raspunderii civile delictuale în persoana acestuia, respectiv fapta cauzatoare de prejudiciu savarsita cu vinovatie, prejudiciul fiind cert , cuantificat prin nota de constatare CD 104135 din 06.06.2016  întocmita de catre reprezentanţii părţii civile şi necontestat de catre inculpat, între faptă şi prejudiciu existând legătura de cauzalitate.

În acest sens, este de reţinut că persoana vătămată  S.C. C. D. S.A. Craiova s-a constituit parte civilă în procesul penal cu suma de 1790,11  lei reprezentând daune materiale, dovedită cu nota de constatare CD 104135 din 06.06.2016, instanţa urmând să admită acţiunea în întregime şi să-l oblige pe inculpat în temeiul art. 19, art. 397 N.C.pr.p. raportat la art. 1357 C.civ., la plata sumei de 1790,11  lei reprezentând daune materiale, către partea civilă.

În temeiul art. 398 N.C.pr.p. raportat  la art.274 alin.1 N.C.pr.p., instanţa va obliga pe inculpatul M.N.C. la plata sumei de 400 lei cheltuieli judiciare în favoarea statului, din care 200 lei cheltuieli judiciare avansate de stat in faza de judecată.

Postat 25.04.2017

Domenii speta