Tâlhărie (art.233 ncp)

Hotărâre 217/2016 din 02.03.2017


Pe rol se află soluţionarea cauzei penale privind pe inculpatul G M M, trimis în judecată, în stare de libertate, pentru săvârşirea infracţiunii de tâlhărie calificată prev. de art.233, art.234 alin.1 lit.a, c şi d C. penal.

Dezbaterile asupra fondului au avut loc în şedinţa publică din data de 27.02.2017, fiind consemnate în încheierea de şedinţă din acea dată care face parte integrantă din prezenta hotărâre, când, instanţa, având nevoie de timp pentru a delibera, a amânat pronunţarea la 02.03.2017, când, în aceeaşi constituire, a hotărât următoarele:

I N S T A N Ţ A

Prin rechizitoriul întocmit de Parchetul de pe lângă Judecătoria B la data de 29.11.2016, în dosarul nr.1000/P/2016 s-a dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a inculpatului G M M pentru săvârşirea infracţiunii de tâlhărie calificată, prevăzută de art.233 coroborat cu art.234 alin.1 lit. a, c şi d Cod penal.

S-a reţinut, în esenţă, prin actul de sesizare a instanţei, că în noaptea de 09/10 septembrie 2016, inculpatul, cu faţa acoperită cu un tricou, având asupra sa un cuţit, a sustras prin ameninţare persoanei vătămate, PA, suma de 500 lei.

În cursul urmăririi penale au fost administrate următoarele mijloace de probă: declaraţiile persoanei vătămate, declaraţiile martorilor, declaraţiile inculpatului, procesul verbal de cercetare la faţa locului însoţit de planşe foto, procesul verbal de reconstituire, procese verbale de percheziţii domiciliare însoţite de planşe foto, dovada de predare primire bunuri, înregistrări camere video de supraveghere, cazier judiciar.

Cauza a fost înregistrată pe rolul Judecătoriei B la data de 13.12.2016, sub nr. 2717/184/2016.

Prin încheierea de şedinţă din camera de consiliu din data de 09.01.2017, cu îndreptarea de eroare materială din 11.01.2017, judecătorul de cameră preliminară a constatat legalitatea sesizării instanţei, a administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală şi a dispus începerea judecăţii.

La primul termen de judecată, cu procedura legal îndeplinită, ulterior citirii în extras de către grefierul de şedinţă în baza art.374 C. proc. pen. a actului prin care s-a dispus trimiterea în judecată, instanţa l-a întrebat pe inculpat dacă solicită ca judecata să aibă loc numai pe baza probelor administrate în cursul urmăririi penale şi a înscrisurilor prezentate în circumstanţiere, aducându-i-se la cunoştinţă dispoziţiile art.396 alin.10 C.pr. pen., iar în urma răspunsului pozitiv al acestuia, a procedat la audierea inculpatului, în conformitate cu dispoziţiile art. 375 C.pr.pen.

Analizând materialul probator administrat în cursul urmăririi penale şi al cercetării judecătoreşti, instanţa reţine următoarea situaţie de fapt :

La data de 10.09.2016 organele de poliţie din oraşul B au fost sesizate de persoanele vătămate PA şi PADcu privire la faptul că în noaptea de 09.09.2016 persoane necunoscute le-au sustras banii şi telefonul mobil, prin ameninţarea cu un cuţit.

Efectuându-se cercetări în cauză a fost identificat autorul sustragerii în persoana inculpatului G M M care a comis fapta în următoarele împrejurări:

În seara zilei de 09.09.2016, persoanele vătămate s-au deplasat în Mun. Craiova, unde urma să-şi petreacă timpul în compania numitei SLG, conform unei înţelegeri anterioare cu aceasta. Au ajuns la destinaţie în jurul orei 23.00, au intrat împreună în clubul ONE PUB, unde au rămas aproximativ o oră, apoi persoana vătămată PA şi susnumita au plecat la locuinţa acesteia, pentru a întreţine relaţii intime, conform înţelegerii, cealaltă persoană vătămată rămânând în club.

După consumarea raportului sexual, persoana vătămată i-a dat susnumitei suma de 14 lei, deşi iniţial, contravaloarea serviciilor fusese stabilită de comun acord, la suma de 300 lei.

La scurt timp după plecarea persoanei vătămate, martora SLG l-a contactat telefonic pe prietenul ei, inculpatul G M M, care a venit la locuinţa acesteia, însoţit de martorul CR. Aflând de la susnumita cum au decurs negocierile, inculpatul a hotărât să meargă în club pentru a discuta cu persoana vătămată şi pentru a-i cere să achite suma de bani stabilită iniţial.

Inculpatul însoţit de martorii CR şi SLG s-au deplasat la clubul unde încă se mai aflau cele două persoane vătămate şi au aşteptat în parcare, pentru a putea vorbi cu acestea când vor părăsi localul.

În jurul orei 02.00 persoanele vătămate au plecat din club, însă inculpatul nu le-a observat, s-au urcat în autoturismul marca „ Wolkswagen", cu nr. de înmatriculare B-37-KVU, condus de persoana vătămată Postolache Mihai Dragoş, şi s-au deplasat către oraşul B. Inculpatul i-a observat în ultimul moment, astfel că s-a urcat repede în maşina personală, marca „Opel Astra" cu nr. de înmatriculare XXXXXXXXX, împreună cu martorii SLG şi CR şi au pornit în urmărirea persoanelor vătămate.

În jurul orei 02.30 persoanele vătămate au ajuns la locuinţa închiriată de PA, au oprit în faţa porţii şi persoana vătămata PADa coborât pentru a deschide porţile. În acel moment a ajuns şi inculpatul care a oprit maşina lângă cea a persoanelor vătămate şi foarte rapid s-a îndreptat către persoana vătămată PA aflat încă pe locul din dreapta al autoturismului. Inculpatul avea faţa acoperită cu un tricou şi sub ameninţarea cu un cuţit, i-a cerut persoanei vătămate să-i dea banii. Observând ce se întâmplă, persoana vătămată PADs-a speriat şi a fugit, iar în timp ce alerga i-a căzut telefonul marca IPHONE 6 din buzunar, acesta fiind însuşit de inculpat. După ce inculpatul a luat de la persoana vătămată PA suma de 500 lei, a plecat către locuinţa sa din municipiul Craiova, împreună cu cei doi martori care nu au coborât nicio secundă din autoturism şi nu au participat în nici un fel la acţiunea inculpatului.

Când au ajuns în cartierul Craioviţa din Mun. Craiova, inculpatul a aruncat telefonul persoanei vătămate, fiind recuperat ulterior, din locul indicat chiar de inculpat.

Pe parcursul cercetărilor persoana vătămată PD s-a împăcat cu inculpatul precizând că nu mai are pretenţii de natură penală sau civilă împotriva acestuia, iar cealaltă persoană vătămată a menţionat că şi-a recuperat prejudiciul şi de asemenea, nu mai are pretenţii faţă de acesta.

Instanţa a reţinut situaţia de fapt descrisă anterior, în urma analizei coroborate a materialului probator administrat în cauză, atât în faza urmăririi penale, cât şi în faza cercetării judecătoreşti, respectiv: declaraţiile persoanei vătămate, declaraţiile martorilor, declaraţiile inculpatului, procesul verbal de cercetare la faţa locului, procese verbale de percheziţii domiciliare, planşe foto.

Din analiza probelor administrate în cauză, rezultă în mod indubitabil vinovăţia inculpatului cu privire la fapta dedusă judecăţii, acesta având reprezentarea deplină a caracterului ilicit al acestei fapte, în considerarea modului în care a fost concepută şi pusă în executare rezoluţia infracţională, a scopului urmărit de inculpat prin săvârşirea faptei, precum şi a conduitei inculpatului, ulterior săvârşirii faptei arătate.

În drept, fapta inculpatului, G M M, care, în noaptea de 09 spre 10 septembrie 2016, cu faţa acoperită cu un tricou, având asupra sa un cuţit, a sustras prin ameninţare persoanei vătămate, PA, suma de 500 lei, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de tâlhărie calificată, prevăzută de art.233 coroborat cu art.234 al.1 lit.a, c şi d Cod penal.

Sub aspectul laturii subiective, inculpatul a acţionat cu vinovăţie în modalitatea intenţiei, conform dispoziţiilor art.16 alin. (3) lit. a) C.pen., prevăzând rezultatul faptei şi urmărind producerea lui prin săvârşirea faptei.

Constatând că în cauză sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de art. 396 alin. 2 C.p.p, respectiv fapta există, constituie infracţiune şi a fost comisă de inculpat, instanţa urmează să procedeze la tragerea la răspundere penală a acestuia.

Conform art. 74 Cod penal, în vederea satisfacerii scopurilor pedepsei, instanţa urmează să ţină seama de gravitatea infracţiunii săvârşite şi de periculozitatea inculpatului, care se evaluează după următoarele criterii generale: a) împrejurările şi modul de comitere a infracţiunii, precum şi mijloacele folosite; b) starea de pericol creată pentru valoarea ocrotită; c) natura şi gravitatea rezultatului produs ori a altor consecinţe ale infracţiunii; d) motivul săvârşirii infracţiunii şi scopul urmărit; e) natura şi frecvenţa infracţiunilor care constituie antecedente penale ale infractorului; f) conduita după săvârşirea infracţiunii şi în cursul procesului penal; g) nivelul de educaie, vârsta, starea de sănătate, situaţia familială şi socială.

Revenind la situaţia în speţă, la individualizarea pedepsei ce urmează a fi aplicată inculpatului, instanţa urmează a reţine gradul de pericol social concret ridicat al faptei comise, în raport cu circumstanele reale de săvârşire, astfel cum au fost acestea reţinute în paragrafele anterioare, inculpatul acţionând pe timp de noapte, cu faţa acoperită cu un tricou, prin exercitarea unor acte de violenţă fizică, asupra unei persoane vulnerabile prin prisma disproporţiei de forţă, actele de violenţă constând în ameninţarea cu un cuţit.

Totodată, cu privire la circumstanţele personale ale inculpatului, instanţa reţine că acesta a fost condamnat prin sentinţa penală nr. 5370 din 14.11.2014, rămasă definitivă prin neapelare la 02.12.2014, pronunţată de Judecătoria Craiova în dosarul nr. 33105/215/2014, la pedeapsa amenzii penale de 1400 lei, pe care a achitat-o, pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art.336 al.1 Cod penal.

Instanţa va pune accent, în stabilirea cuantumului pedepsei de executat, pe impactul psihologic puternic al faptei asupra persoanei vătămate, dar şi asupra comunităţii în ansamblul său, fapta inculpatului fiind de natură a induce o stare de temere şi nesiguranţă accentuată în cadrul comunităţii locale, reţinând că inculpatul a demonstrat o periculozitate socială sporită, acţionând cu determinare, prin folosirea unui cuţit, mascat cu un tricou şi pe timp de noapte, manifestând dispreţ faţă de valorile sociale importante ocrotite de legea penală, instanţa apreciind că este imperativ ca, pentru o faptă de o asemenea gravitate, răspunderea penală a inculpatului să fie corespunzătoare încălcărilor flagrante ale ordinii sociale.

Instanţa apreciază că scopul de prevenire si reeducare poate fi atins prin aplicarea unei pedepse de o durata proporţională cu gravitatea faptei, doar prin aplicarea pedepsei închisorii. Executarea pedepsei în regim de detenţie este singura în măsură să realizeze scopul educativ şi de exemplaritate al acesteia, precum şi îndreptarea atitudinii inculpatului faţă de comiterea de infracţiuni, dar şi o constrângere corespunzătoare încălcării legii penale.

Înscrisurile în circumstanţiere – caracterizări ale inculpatului, de la cunoscuţi, consăteni, prieteni şi de la locurile sale de muncă, depuse la dosar, nu sunt apte de plano să formeze convingerea instanţei ca modalitatea de executare a pedepsei închisorii să fie suspendarea executării sub supraveghere, după cum nici recunoaşterea şi regretul inculpatului nu pot să conducă la o asemenea concluzie.

Pentru aceste motive, în baza art. 396 alin. 1 şi 2 C. pr. penală, instanţa va dispune condamnarea inculpatului G M - M, pentru comiterea infracţiunii de tâlhărie calificată, prev. şi ped. art.233 coroborat cu art. 234 alin. 1 lit. a, c şi d C. penal, cu aplicarea art. 375 şi art.396 alin. 10 Cod procedură penală, la pedeapsa de 2 ani şi 6 luni închisoare.

Instanţa va aplica inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii exerciţiului drepturilor prev. de art.66 lit. a, b Cod penal, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, dreptul de a ocupa o funcţie ce implică exerciţiul autorităţii de stat, pe o perioadă de 3 ani de la data executării pedepsei închisorii, după graţierea totală ori a restului de pedeapsă ori după împlinirea termenului de prescripţie a executării pedepsei.

În temeiul art.65 alin. 1 C.p. va interzice inculpatului ca pedeapsă accesorie pe durata executării pedepsei principale exerciţiul drepturilor prev. de art.66 alin. 1 lit. a şi b C.p.

În temeiul art.7 din Legea nr.76/2008, va dispune prelevarea probelor biologice de la inculpat în vederea introducerii profilului său genetic în Sistemul Naţional de Date Genetice Judiciare.

În temeiul art. 72 alin. 1 Cod penal va deduce din durata pedepsei închisorii aplicate, perioada executată, compusă din durata arestului preventiv, de la data de 12.09.2016 şi până la data de 11.10.2016, inclusive, măsură care a fost dispusă în dosarul penal ataşat nr. 1808/184/2016 al Judecătoriei B,prin încheierea din data de 12.09.2016, rămasă definitivă prin încheierea nr.30 a Tribunalului Olt din data de 14.09.2016.

Va lua act că persoana vătămată PA, domiciliat în Italia, Trana, Via Colla, nr.8, sub.7, nu se constituie parte civilă.

În temeiul art.272 alin.1 C.p.p., suma totală de 325 lei, compusă din 260 lei pentru procedura de cameră preliminară şi din suma de 65 lei pentru procedura de fond, reprezentând onorariul apărătorului desemnat din oficiu pentru inculpat, conform delegaţiei nr. 1764 din 19.12.2016, emisă de Baroul Olt pentru doamna avocat Dincovici Mădălina va fi avansată din fondurile Ministerului Justiţiei şi va rămâne în sarcina statului.

În temeiul art. 274 alin. 1 teza I C.p.p., va obliga pe inculpat la plata sumei de 300 lei cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat, din care suma de 200 lei reprezintă cheltuieli judiciare efectuate în cursul urmăririi penale.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE:

În temeiul art. 233, art. 234 alin.1 lit. a, c, şi d Cod penal, cu aplic. art. 375 C.p.pen. şi art. 396 alin. 10 C.p.pen. condamnă pe inculpatul G M M,  domiciliat în xxxxxxxxxxx cetăţean român, studii 12 clase, necăsătorit, agent de pază, cu antecedente penale, la pedeapsa de 2 ani şi 6 luni închisoare, cu aplic. art. 60 C.p., respectiv cu executare în regim de detenţie, pentru săvârşirea infracţiunii de tâlhărie calificată.

În temeiul art. 66 alin. (1) lit. a) şi b) C. pen. interzice inculpatului ca pedeapsă complementară exercitarea drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice şi de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, pe o perioadă de 3 ani de la data executării pedepsei închisorii, după graţierea totală ori a restului de pedeapsă ori după împlinirea termenului de prescripţie a executării pedepsei.

În temeiul art.65 alin. 1 C.p. interzice inculpatului ca pedeapsă accesorie pe durata executării pedepsei principale exerciţiul drepturilor prev. de art.66 alin. 1 lit. a şi b C.p.

În temeiul art.7 din Legea nr.76/2008, dispune prelevarea probelor biologice de la inculpat în vederea introducerii profilului său genetic în Sistemul Naţional de Date Genetice Judiciare.

În temeiul art. 72 alin. 1 Cod penal deduce din durata pedepsei închisorii aplicate, perioada executată, compusă din durata arestului preventiv, de la data de 12.09.2016 şi până la data de 11.10.2016, inclusiv.

Ia act că persoana vătămată PA, domiciliat în xxxxxxxxxx, nu se constituie parte civilă.

În temeiul art.272 alin.1 C.p.p., suma totală de 325 lei, compusă din 260 lei pentru procedura de cameră preliminară şi din suma de 65 lei pentru procedura de fond, reprezentând onorariul apărătorului desemnat din oficiu pentru inculpat, conform delegaţiei nr. 1764 din 19.12.2016, emisă de Baroul Olt pentru doamna avocat DM va fi avansată din fondurile Ministerului Justiţiei şi va rămâne în sarcina statului.

În temeiul art. 274 alin. 1 teza I C.p.p., obligă pe inculpat la plata sumei de 300 lei cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat, din care suma de 200 lei reprezintă cheltuieli judiciare efectuate în cursul urmăririi penale.

Cu apel în 10 zile de la comunicarea copie minutei, la Curtea de Apel Craiova.

Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 02.03.2017

Data publicarii pe site: 21.09.2017