Ordonanta presedintiala

Sentinţă civilă 1094 din 11.08.2017


Prin cererea înregistrată la Judecătoria Caracal sub nr. …../207/2017 reclamanta C.C. a solicitat ca pe cale de ordonanţă preşedinţială să se dispună obligarea pârâtului P.O.N. să-i permită să-şi ridice din imobilul bun comun o serie de bunuri personale ale ei şi ale minorei P.C.A., bunuri care-i sunt imperios necesare pentru traiul zilnic, iar pârâtul refuză restituirea lor.

Arată reclamanta că bunurile a căror restituire o solicită sunt: un frigider; un covor; cărţile din camera copilului şi cărţile din dormitor; o saltea albă (180 cm/200 cm); mobila din dormitorul copilului; bunurile personale ale copilului (haine; jucării; pensule; cărţi; dicţionare; obiecte de scris), bunurile ei personale (haine, încălţăminte, lenjerii de pat, vase de gătit), oglinda mare din hol cu ramă maro, cuvertura de pat din dormitor, plapuma din camera copilului, fierul de călcat.

În motivarea cererii reclamanta arată că prin sentinţa civilă nr. 426/15.03.2017, pronunţată în dosarul …/207/2016 s-a dispus desfacerea căsătoriei încheiată între ea şi pârât, iar imobilul în care se află bunurile mai sus menţionate şi care este bun comun este locuit exclusiv de pârât,  iar acesta refuză să-i permită accesul în imobil pentru a-şi ridica bunurile.

În dovedirea cererii reclamanta a solicitat proba cu martori, acte şi interogatorii.

În drept reclamanta şi-a întemeiat cererea pe dispoziţiile art. 997 C.pr.civ.

Alăturat cererii de chemare în judecată reclamanta a ataşat copia sentinţei civile nr. 426/15.03.2017 pronunțată de Judecătoria Caracal în dosarul nr. ……/207/2016 şi copia cărţii de identitate.

Pentru termenul de judecată reclamanta a fost citată cu menţiunea de a achita taxa de timbru în cuantum de 20 lei sub sancţiunea anulării cererii.

Examinând actele şi lucrările dosarului instanţa reţine că reclamanta a fost căsătorită cu pârâtul şi prin sentinţa civilă nr. 426/15.03.2017 pronunțată de Judecătoria Caracal în dosarul nr. ……/207/2016 s-a dispus desfacerea acestei căsătorii.

Prin cererea de chemare în judecată reclamanta a solicita ca pârâtul să fie obligat să-i restituie bunurile personale atât ale ei cât şi ale minorei P. C. A., bunuri care se află în imobilul locuit în prezent doar de pârât.

Deoarece reclamanta nu a depus odată cu cererea de chemare în judecată şi dovada achitării taxei de timbru aferentă acestei cereri i s-a pus în vedere acesteia la mai multe termene de judecată să depună la dosar dovada achitării acestei taxe.

La termenul din data de 11.08.2017, având în vedere că reclamanta nu a depus taxa de timbru cu a cărei menţiune a fost citată, pârâtul a ridicat excepţia netimbrării cererii de chemare în judecată.

Analizând cu prioritate, în conformitate cu disp,. art. 248 C.p.civ., excepţia mai sus menţionată, instanţa reţine următoarele:

Potrivit art. 6 al. 4 din OUG nr. 80/2013, cererile formulate pe cale de ordonanţă preşedinţială, când sunt neevaluabile în bani, se taxează cu 20 lei. Când cererea formulată pe cale de ordonanţă preşedinţială este evaluabilă în bani, aceasta se taxează cu 50 lei, dacă valoarea acesteia nu depăşeşte 2.000 lei, şi cu 200 lei, dacă valoarea ei depăşeşte 2.000 lei.

Conform art. 33 din OUG  nr. 80/2013 taxele judiciare de timbru se plătesc anticipat, cu excepţiile prevăzute de lege, sancţiunea aplicată fiind cea a anulării cererii, sancţiune prevăzută de art. 34.

Deoarece la data depunerii cererii reclamanta nu a depus dovada achitării taxei de timbru aferentă cererii de chemare în judecată, instanţa a dispus citarea acesteia pentru primul termen de judecată cu menţiunea să achite taxă de timbru în cuantum de 20 lei, însă aceasta nu şi-a îndeplinit obligaţia, motiv pentru care i s-au mai acordat reclamantei alte două termene de judecată în acest sens. Dar, nici la termenul din data de 11.08.2017, reclamanta nu a depus dovada achitării taxei de timbru, în cuantum de 20 lei, cu a cărei menţiune a fost citată.

În conf. cu prevederile art. 248 CPC ,,instanţa se va pronunţa mai întâi asupra excepţiilor de procedură, precum şi asupra celor de fond care fac inutilă, în tot sau în parte, administrarea de probe ori după caz cercetarea în fond a cauzei”.

Având în vedere dispoziţiile legale mai sus menţionate, precum şi faptul că reclamanta nu a depus dovada achitării taxei de timbru, raportat la art. 34 din OUG nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, instanţa urmează să  admită excepţia netimbrării, excepţie invocată ridicată de pârât  şi să anuleze ca netimbrată cererea de chemare în judecată formulată de reclamantă.

Postat 06.09.2017