Furt calificat

Sentinţă penală 86 din 22.03.2016


SENTINTAPENALA Nr. 86/2016

Sedinta publica de la 22 Martie 2016

Completul compus din:

INSTANTA

La datade 16.02.2015 cu nr. X s-a inregistrat pe rolul instantei rechizitoriul procurorului intocmit in dosarul nr. X al Parchetului de pe langa Judecatoria X prin care s-a dispus trimitereain judecata, in stare de libertate, a inculpatuluiX X pentru a fi cercetat sub aspectul comiterii infractiunii de furt calificat, prev. de art. 228 alin. 1- 229 alin. 1 lit. b, alin. 3 lit. b Cod penal cu aplicarea art. 77 alin. 1 lit. a Cod penal ; inculpatuluiX Xpentru a fi cercetat sub aspectul comiterii infractiunii de complicitate la infractiunea de furt calificat, prev. de art. 48 alin. 1 cod penal rap. la art. 228 alin. 1- 229 alin. 1 lit. b, alin. 3 lit. b Cod penal cu aplicarea art. 77 alin. 1 lit. a Cod penal sia inculpatului X X pentru a fi cercetat sub aspectul comiterii infractiunii de complicitate la infractiunea de furt calificat, prev. de art. 48 alin. 1 Cod penal rap. la art. 228 alin. 1- 229 alin. 1 lit. b, alin. 3 lit. b Cod penal cu aplicarea art. 77 alin. 1 lit. a Cod penal.

In actul de sesizare a instantei se retine ca la data de 11.08.2014 , inculpatul X X, ajutat de inculpatiiX X siX X sifolosindu-se de niste tuburi de oxigen, aparat autogensi obutelie de aragazasectionat 10 bucati cu dimensiuni diferitedintr-unhidrofor situat in apropierea satului X, Comuna X , aflat indotarea statiei SRP Cuibul Vulturilorfiindsurprinsi in flagrant de organele de politie in timp ce incarcaumaterialele rezultate din taierea hidroforului.

Din analiza lucrarilor dosarului instanta retine urmatoarea situatie de fapt .

La inceputul lunii august 2014, inculpatul XX se deplasa pe drumul de exploatare agricola situat in apropierea satului X, Comuna X, judetul X canda observat un hidrofor metalic, ruginit,din dotarea statiei SRP Cuibul Vulturilor.

A luathotararea ca sa revina in acest loc, cu scopul de a sustrage bucati din hidroforul respectiv in scopul comercializarii acestora la un centru de colectare a fierului vechi.

Pentru a putea taia bucatile din hidrofor , inculpatul X X a inchiriat doua tuburi de oxigen de la fostafabrica de gheata din Mun. X , apoi s-a deplasat si la locuinta martorului X X – ruda cu el - , caruia i-a solicitat cu imprumut un aparat autogen, cu furtunurile aferente, precum si o butelie de aragaz, fara a-i relata scopul real al intrebuintarii acestora.

La data de 11.08.2014 , inculpatul X X s-a deplasat la locuinta inculpatului X X si i-a propusacestuia sa-lajute la sectionarea unor bucati de hidrofor .

InculpatulX X a fost de acordacceptand propunerea inculpatului X X.

In consecinta cei doi inculpati s-au deplasat impreuna cu caruta apartinand inculpatului X X pana la locul in care era amplasat hidroforul.

In cursul aceleiasi zile , inculpatul X X l-a contactat telefonic si pe inculpatul X X caruia , de asemenea , i-a solicitatajutorul in vederea transportarii unor bunuri, propunere cu care inculpatul X X a fost de acord.

Ajunsi la locul in care era amplasat hidroforul si folosindu-se de bunurile imprumutate (tuburi de oxigen, aparat autogen , butelia de aragaz ),inculpatul X X a inceput sa sectioneze hidroforul , reusind in total sa taie din acesta 10 bucati cu dimensiuni diferite ( 1,8 x9 m ; 1,9x0,9 m;0,85x1,5m;1x1,55m;1,2x1,3 m; 2x1m; 0,95x1,4m;1,5x1,45m;1,45x0,95 m asa cum rezulta din cuprinsul procesului verbal de cercetare la fata locului.

Dupa ce a terminat de sectionat hidroforul , inculpatul X X , ajutat de inculpatul X X a inceput sa transporte bucatile de fier rezultate din taierea hidroforului la carutacelui din urma inculpat.

Intre timp la locul faptei a ajuns si inculpatul X X care i-a ajutat pe cei doi la transportarea bucatilor de fier pana la caruta , urmand ca acestea sa fie transportatela locuinta inculpatului X X si ulterior valorificate la un centru de colectare a fierului vechi.

In timpul acestei operatiuni , cei trei inculpati au fost surprinsi in flagrant de organele de politie .

Inculpatii aurecunoscutinca de la momentul constatarii in flagrant comiterea faptei, precum si scopul savarsirii acesteia.

Pe parcursul urmaririi penale cei trei inculpati au recunoscutcomiterea faptei in manieradescrisa, avand aceeasi atitudine si in fata instantei de judecata.

Situatia de fapt retinuta s-a stabilit pe baza urmatoarelor mijloace de proba: procesul verbal de constatare a infractiunii flagrante,procesului verbal de cercetare la fata locului si planselefotografice , procesele verbale de reconstituire, coroborate cu declaratiile inculpatilor care au recunoscut savarsirea faptelor.

In modalitatearetinuta,faptainculpatuluiX X care,la data de 11.08.2014, in intervalul de timp 18.30 – 21.00 ,ajutat de inculpatiiX X siX X sifolosindu-se de niste tuburi de oxigen, aparat autogensi obutelie de aragaz, asectionat 10 bucati cu dimensiuni diferitedintr-unhidrofor situat in apropierea satului X, Comuna X , aflat indotarea statiei SRP Cuibul Vulturilor, intruneste elementele constitutive aleinfractiunii de furt calificat, prev. de art. 228 alin. 1- 229 alin. 1 lit. b, alin. 3 lit. b Cod penal cu aplicarea art. 77 alin. 1 lit. a Cod penal .

FaptainculpatuluiX X care,la data de 11.08.2014, in intervalul de timp 18.30 – 21.00 , l-aajutat pe inculpatul X X lasectionarea a 10 bucati cu dimensiuni diferitedintr-unhidrofor situat in apropierea satului X, Comuna X , aflat indotarea statiei SRP Cuibul Vulturilor si apoi la incarcarea acestora in caruta sa, intruneste elementele constitutive ale complicitatii lainfractiuneade furt calificat, prev. de art. 48 alin.1 Cod penal rap. la art . 228 alin. 1- 229 alin. 1 lit. b, alin. 3 lit. b Cod penal cu aplicarea art. 77 alin. 1 lit. a Cod penal .

Fapta inculpatului X X care,la data de 11.08.2014, in jurul orelor20.30 – 21.00 , l-aajutat pe inculpatul X X laincarcarea in caruta inculpatuluiX X a celor10 bucati cu dimensiuni diferite taiate de inculpatul X Xdintr-unhidrofor situat in apropierea satului X, Comuna X , aflat indotarea statiei SRP Cuibul Vulturilor, intruneste elementele constitutive ale complicitatii lainfractiuneade furt calificat, prev. de art. 48 alin.1 Cod penal rap. la art . 228 alin. 1- 229 alin. 1 lit. b, alin. 3 lit. b Cod penal cu aplicarea art. 77 alin. 1 lit. a Cod penal .

In temeiul acestor texte de lege , instanta urmeaza sa aplice fiecarui inculpat cate o pedeapsa la individualizarea careia sa retina disp. art. 74 Cod penal potrivit caruia stabilirea duratei ori a cuantumului pedepsei se face in raport cu gravitatea infractiunii savarsite si cu periculozitatea inculpatului, care se evalueaza dupa urmatoarele criterii: imprejurarile si modul de comitere a infractiunii, precum si mijloacele folosite;starea de pericol creata pentru valoarea ocrotita; natura si gravitatea rezultatului produs ori a altor consecinte ale infractiunii;motivul savarsirii infractiunii si scopul urmarit; natura si frecventa infractiunilor care constituie antecedente penale ale infractorului; conduita dupa savarsirea infractiunii si in cursul procesului penal;nivelul de educatie, varsta, starea de sanatate, situatia familiala si sociala.

Inculpatul X X estecetateanroman , are castudii 8 clase , esteagricultor , necasatoritsi nu este cunoscut cuantecedente penale .

A recunoscut in fata instantei savarsirea faptei in modalitatea prezentata in rechizitoriu si din acest motiv a solicitat judecarea sa pe baza probatoriului administrat la urmarirea penala , cerere care i-a fost admisa.

In consecinta instanta va da eficienta disp. art.396 alin. 10 Cod proc. pen. , potrivit caruia limitele de pedeapsa pentru infractiunea savarsita vor fi reduse cu 1/3.

Art. 229 alin. 3 lit. b Cod penal prevede ca furtul privindcomponente ale sistemelor de irigatii se pedepseste cu inchisoarea de la 3 la 10 ani.

Deci limitele de pedeapsa , urmare a aplicarii disp. art.396 alin. 10 Cod proc. pen vor inchisoarea de la 2la6ani si 8 luni.

Desi inculpatul nu este o persoana periculoasa rezultatul produs persoanei vatamate,prin activitatea sa infractionala,este grav avand in vedere valoarea prejudiciului stabilit prin expertiza tehnica judiciara efectuata in cauza .

Inculpatul a savarsit fapta pentru a obtine venituri financiare prin valorificarea bucatilor de fier sectionate din hidroforul persoanei vatamate care nu se afla in stare de functionare , nu era imprejmuit , intretinut , fara paza si fara indicator de identificare , avand o stare tehnica satisfacatoare.

Inculpatul nu este cunoscut cu antecedente penale fiind la primul contact cu legea penala.

Pe parcursul intregului proces penal inculpatul a avut o atitudine de cooperare cu organele judiciare recunoscand din start savarsirea faptei.

A fost de acord cu despagubirea partii civile , dar nu cu suma solicitata initial de aceasta, apreciind-o ca exagerata fata de modul cum arata bunul la momentul savarsirii faptei si neglijentei de care a dat dovada partea civila fata de bunul respectiv.

Retinand aspectele mai sus precizate , instanta se va orienta spre limita minima a pedepsei si anume2 ani inchisoare.

Constatand ca pedeapsaaplicata va fiinchisoarea de cel mult 3 ani, inculpatul nu a mai fost condamnat anterior la pedeapsa inchisorii mai mare de un an, ca si-a manifestat acordul de a presta o munca neremunerata in folosul comunitatii si ca in raport de persoana acestuia , de conduita avuta anterior savarsirii infractiunii, de eforturile depuse de acesta pentru inlaturarea sau diminuarea consecintelor infractiunii, precum si de posibilitatile sale de indreptare, instanta apreciaza ca aplicarea pedepsei este suficienta si, chiar fara executarea acesteia, condamnatul nu va mai comite alte infractiuni, insa este necesara supravegherea conduitei sale pentru o perioada determinata.

Drept urmare, in baza art. 91 Cod penal va dispune suspendarea executarii pedepsei sub supraveghere.

In baza art. 92 Cod penal va stabili catermen de supraveghere pentru condamnat,2ani,incepand cu data ramanerii definitive a prezentei hotarari.

Pe durata termenului de supravegherecondamnatul va trebuie , potrivitart. 93 Cod penal,sa respecte urmatoarele masuri de supraveghere: a) sa se prezinte la Serviciul de Probatiune, la datele fixate de acesta; b) sa primeasca vizitele consilierului de probatiune desemnat cu supravegherea sa; c) sa anunte, in prealabil, schimbarea locuintei si orice deplasare care depaseste 5 zile;d) sa comunice schimbarea locului de munca; e) sa comunice informatii si documente de natura a permite controlul mijloacelor sale de existenta.

Instanta va impune totodata , pe durata termenului de supraveghere,condamnatului urmatoarea obligatie: sa frecventeze unul sau mai multe programe de reintegrare sociala derulate de catre Serviciul de Probatiune sau organizate in colaborare cu institutii din comunitate.

In baza art. 93 alin.3 Cod penal , pe parcursul termenului de supraveghere, condamnatul va presta o munca neremunerata in folosul comunitatii pe o perioada de60 de zile, potrivit disp. art. 52 alin.1 si 2 din Legea nr. 253/2013 (munca neremunerata in folosul comunitatii se executa intr-un interval de cel mult 6 luni de la data inceperii prestarii muncii. Doua ore de activitate prestata efectiv echivaleaza cu o zi de munca),in una din urmatoarele doua institutii de pe raza Primariei Com Perieni jud. X : bisericasauPolitie .

Condamnatul vatrebui sa indeplineasca integral obligatiile civile stabilite prin hotarare, cel mai tarziu cu 3 luni inainte de expirarea termenului de supraveghere.

Potrivit art. 94 alin.1 pe durata termenului de supraveghere, datele prevazute in art. 93 alin. 1 lit. c) - e) se vorcomunicaServiciului de probatiune.

In baza art. 94 alin. 3 , Serviciul de Probatiune va lua masurile necesare pentru a asigura executarea obligatiei impuse de intr-un termen cat mai scurt de la data ramanerii definitive a prezentei hotarari.

Pe durata termenului de supraveghere, Serviciul de Probatiune are obligatia sa sesizeze instanta, daca: a) au intervenit motive care justifica fie modificarea obligatiilor impuse de instanta, fie incetarea executarii unora dintre acestea; b) persoana supravegheata nu respecta masurile de supraveghere sau nu executa, in conditiile stabilite, obligatiile care ii revin; c) persoana supravegheata nu a indeplinit obligatiile civile stabilite prin hotarare, cel mai tarziu cu 3 luni inainte de expirarea termenului de supraveghere.

Se va atrage atentia inculpatului asupra disp. art. 96 alin.1 si 2, 4 Cod penal referitoare la revocarea suspendarii executarii pedepsei sub supraveghere daca : pe parcursul termenului de supraveghere persoana supravegheata, cu rea-credinta, nu respecta masurile de supraveghere sau nu executa obligatia impusadeinstanta si daca pana la expirarea termenului de supraveghere persoana supravegheata nu indeplineste integral obligatiile civile stabilite prin hotarare,se varevoca suspendarea si se vadispune executarea pedepsei, afara de cazul in care persoana dovedeste ca nu a avut nici o posibilitate sa le indeplineasca, oridaca pe parcursul termenului de supraveghere cel condamnat a savarsit o noua infractiune, descoperita pana la implinirea termenului si pentru care s-a pronuntat o condamnare la pedeapsa inchisorii, chiar dupa expirarea acestui termen, instanta revoca suspendarea si dispune executarea pedepsei.

Inculpatul X X are cetatenie romana , iar ca studii are8 clase.

Estemuncitor necalificat , casatorit , are2 copii minori si nu este cunoscut cu antecedente penale .

A recunoscut in fata instantei savarsirea faptei in modalitatea prezentata in rechizitoriu si din acest motiv a solicitat judecarea sa pe baza probatoriului administrat la urmarirea penala , cerere care i-a fost admisa.

In consecinta instanta va da eficienta disp. art.396 alin. 10 Cod proc. pen. , potrivit caruia limitele de pedeapsa pentru infractiunea savarsita vor fi reduse cu 1/3.

Art. 229 alin. 3 lit. b Cod penal prevede ca furtul privindcomponente ale sistemelor de irigatii se pedepseste cu inchisoarea de la 3 la 10 ani.

Deci limitele de pedeapsa , urmare a aplicarii disp. art.396 alin. 10 Cod proc. pen vor inchisoarea de la 2la6ani si 8 luni.

Inculpatul a savarsit fapta sub forma complicitatii prev. de art . 48 alin. 1 Cod penal(complice este persoana care, cu intentie, inlesneste sau ajuta in orice mod la savarsirea unei fapte prevazute de legea penala) .

Potrivit art. 49 alin. 1 Cod penalcomplicele la o infractiune savarsita cu intentie se sanctioneaza cu pedeapsa prevazuta de lege pentru autor.

La stabilirea pedepsei se tine seama de contributia fiecaruia la savarsirea infractiunii, precum si de dispozitiile art. 74 Cod penal.

Desi inculpatul nu este o persoana periculoasa rezultatul produs persoanei vatamate,prin activitatea sa infractionala,este grav avand in vedere valoarea prejudiciului stabilit prin expertiza tehnica judiciara efectuata in cauza .

Comparativ cu cel de-al doilea complice , inculpatul X X a avut o contributie mai mica la savarsirea faptei de catre autor,acesta ajutandu-l la incarcarea bunurilor sustrase in caruta celuilalt inculpat.

Inculpatul a savarsit fapta pentru a obtine venituri financiare prin valorificarea bucatilor de fier sectionate din hidroforul persoanei vatamate care nu se afla in stare de functionare , nu era imprejmuit , intretinut , fara paza si fara indicator de identificare , avand o stare tehnica satisfacatoare.

Inculpatul nu este cunoscut cu antecedente penale fiind la primul contact cu legea penala.

Pe parcursul intregului proces penal inculpatul a avut o atitudine de cooperare cu organele judiciare recunoscand din start savarsirea faptei.

A fost de acord cu despagubirea partii civile , dar nu cu suma solicitata initial de aceasta, apreciind-o ca exagerata fata de modul cum arata bunul la momentul savarsirii faptei si neglijentei de care a dat dovada partea civila fata de bunul respectiv.

Retinand aspectele mai sus precizate , instanta se va orienta spre limita minima a pedepsei si anume2 ani inchisoare.

Constatand ca pedeapsaaplicata va fiinchisoarea de cel mult 3 ani, inculpatul nu a mai fost condamnat anterior la pedeapsa inchisorii mai mare de un an, ca si-a manifestat acordul de a presta o munca neremunerata in folosul comunitatii si ca in raport de persoana acestuia , de conduita avuta anterior savarsirii infractiunii, de eforturile depuse de acesta pentru inlaturarea sau diminuarea consecintelor infractiunii, precum si de posibilitatile sale de indreptare, instanta apreciaza ca aplicarea pedepsei este suficienta si, chiar fara executarea acesteia, condamnatul nu va mai comite alte infractiuni, insa este necesara supravegherea conduitei sale pentru o perioada determinata.

Drept urmare, in baza art. 91 Cod penal va dispune suspendarea executarii pedepsei sub supraveghere.

In baza art. 92 Cod penal va stabili catermen de supraveghere pentru condamnat,2ani,incepand cu data ramanerii definitive a prezentei hotarari.

Pe durata termenului de supravegherecondamnatul va trebuie , potrivitart. 93 Cod penal,sa respecte urmatoarele masuri de supraveghere: a) sa se prezinte la Serviciul de Probatiune, la datele fixate de acesta; b) sa primeasca vizitele consilierului de probatiune desemnat cu supravegherea sa; c) sa anunte, in prealabil, schimbarea locuintei si orice deplasare care depaseste 5 zile;d) sa comunice schimbarea locului de munca; e) sa comunice informatii si documente de natura a permite controlul mijloacelor sale de existenta.

Instanta va impune totodata , pe durata termenului de supraveghere,condamnatului urmatoarea obligatie: sa frecventeze unul sau mai multe programe de reintegrare sociala derulate de catre Serviciul de Probatiune sau organizate in colaborare cu institutii din comunitate.

In baza art. 93 alin.3 Cod penal , pe parcursul termenului de supraveghere, condamnatul va presta o munca neremunerata in folosul comunitatii pe o perioada de60 de zile, potrivit disp. art. 52 alin.1 si 2 din Legea nr. 253/2013 (munca neremunerata in folosul comunitatii se executa intr-un interval de cel mult 6 luni de la data inceperii prestarii muncii. Doua ore de activitate prestata efectiv echivaleaza cu o zi de munca),in una din urmatoarele doua institutii de pe raza Primariei Com Perieni jud. X : bisericasauPolitie .

Condamnatul vatrebui sa indeplineasca integral obligatiile civile stabilite prin hotarare, cel mai tarziu cu 3 luni inainte de expirarea termenului de supraveghere.

Potrivit art. 94 alin.1 pe durata termenului de supraveghere, datele prevazute in art. 93 alin. 1 lit. c) - e) se vorcomunicaServiciului de probatiune.

In baza art. 94 alin. 3 , Serviciul de Probatiune va lua masurile necesare pentru a asigura executarea obligatiei impuse de intr-un termen cat mai scurt de la data ramanerii definitive a prezentei hotarari.

Pe durata termenului de supraveghere, Serviciul de Probatiune are obligatia sa sesizeze instanta, daca: a) au intervenit motive care justifica fie modificarea obligatiilor impuse de instanta, fie incetarea executarii unora dintre acestea; b) persoana supravegheata nu respecta masurile de supraveghere sau nu executa, in conditiile stabilite, obligatiile care ii revin; c) persoana supravegheata nu a indeplinit obligatiile civile stabilite prin hotarare, cel mai tarziu cu 3 luni inainte de expirarea termenului de supraveghere.

Se va atrage atentia inculpatului asupra disp. art. 96 alin.1 si 2, 4 Cod penal referitoare la revocarea suspendarii executarii pedepsei sub supraveghere daca : pe parcursul termenului de supraveghere persoana supravegheata, cu rea-credinta, nu respecta masurile de supraveghere sau nu executa obligatia impusadeinstanta si daca pana la expirarea termenului de supraveghere persoana supravegheata nu indeplineste integral obligatiile civile stabilite prin hotarare,se varevoca suspendarea si se vadispune executarea pedepsei, afara de cazul in care persoana dovedeste ca nu a avut nici o posibilitate sa le indeplineasca, oridaca pe parcursul termenului de supraveghere cel condamnat a savarsit o noua infractiune, descoperita pana la implinirea termenului si pentru care s-a pronuntat o condamnare la pedeapsa inchisorii, chiar dupa expirarea acestui termen, instanta revoca suspendarea si dispune executarea pedepsei.

Inculpatul X X , are cetatenie romana , iar ca studii are8 clase .

Nu areocupatie , estecasatorit , dar din aceasta relatie nu au rezultat copii.

Potrivit fisei cazier a inculpatului acesta nu este cunoscut cuantecedente penale.

A recunoscut in fata instantei savarsirea faptei in modalitatea prezentata in rechizitoriu si din acest motiv a solicitat judecarea sa pe baza probatoriului administrat la urmarirea penala , cerere care i-a fost admisa.

In consecinta instanta va da eficienta disp. art.396 alin. 10 Cod proc. pen. , potrivit caruia limitele de pedeapsa pentru infractiunea savarsita vor fi reduse cu 1/3.

Art. 229 alin. 3 lit. b Cod penal prevede ca furtul privindcomponente ale sistemelor de irigatii se pedepseste cu inchisoarea de la 3 la 10 ani.

Deci limitele de pedeapsa , urmare a aplicarii disp. art.396 alin. 10 Cod proc. pen vor inchisoarea de la 2la6ani si 8 luni.

Inculpatul a savarsit fapta sub forma complicitatii prev. de art . 48 alin. 1 Cod penal(complice este persoana care, cu intentie, inlesneste sau ajuta in orice mod la savarsirea unei fapte prevazute de legea penala) .

Potrivit art. 49 alin. 1 Cod penalcomplicele la o infractiune savarsita cu intentie se sanctioneaza cu pedeapsa prevazuta de lege pentru autor.

La stabilirea pedepsei se tine seama de contributia fiecaruia la savarsirea infractiunii, precum si de dispozitiile art. 74 Cod penal.

Desi inculpatul nu este o persoana periculoasa rezultatul produs persoanei vatamate,prin activitatea sa infractionala,este grav avand in vedere valoarea prejudiciului stabilit prin expertiza tehnica judiciara efectuata in cauza .

Comparativ cu cel de-al doilea complice , inculpatul X X a avut o contributie mai mare la savarsirea faptei de catre autor,acesta ajutandu-l la sectionarea siincarcarea bunurilor sustrase in caruta sa.

Inculpatul a savarsit fapta pentru a obtine venituri financiare prin valorificarea bucatilor de fier sectionate din hidroforul persoanei vatamate care nu se afla in stare de functionare , nu era imprejmuit , intretinut , fara paza si fara indicator de identificare , avand o stare tehnica satisfacatoare.

Inculpatul nu este cunoscut cu antecedente penale fiind la primul contact cu legea penala.

Pe parcursul intregului proces penal inculpatul a avut o atitudine de cooperare cu organele judiciare recunoscand din start savarsirea faptei.

A fost de acord cu despagubirea partii civile , dar nu cu suma solicitata initial de aceasta, apreciind-o ca exagerata fata de modul cum arata bunul la momentul savarsirii faptei si neglijentei de care a dat dovada partea civila fata de bunul respectiv.

Retinand aspectele mai sus precizate , instanta se va orienta spre limita minima a pedepsei si anume2 ani inchisoare.

Constatand ca pedeapsaaplicata va fiinchisoarea de cel mult 3 ani, inculpatul nu a mai fost condamnat anterior la pedeapsa inchisorii mai mare de un an, ca si-a manifestat acordul de a presta o munca neremunerata in folosul comunitatii si ca in raport de persoana acestuia , de conduita avuta anterior savarsirii infractiunii, de eforturile depuse de acesta pentru inlaturarea sau diminuarea consecintelor infractiunii, precum si de posibilitatile sale de indreptare, instanta apreciaza ca aplicarea pedepsei este suficienta si, chiar fara executarea acesteia, condamnatul nu va mai comite alte infractiuni, insa este necesara supravegherea conduitei sale pentru o perioada determinata.

Drept urmare, in baza art. 91 Cod penal va dispune suspendarea executarii pedepsei sub supraveghere.

In baza art. 92 Cod penal va stabili catermen de supraveghere pentru condamnat,2ani,incepand cu data ramanerii definitive a prezentei hotarari.

Pe durata termenului de supravegherecondamnatul va trebuie , potrivitart. 93 Cod penal,sa respecte urmatoarele masuri de supraveghere: a) sa se prezinte la Serviciul de Probatiune, la datele fixate de acesta; b) sa primeasca vizitele consilierului de probatiune desemnat cu supravegherea sa; c) sa anunte, in prealabil, schimbarea locuintei si orice deplasare care depaseste 5 zile;d) sa comunice schimbarea locului de munca; e) sa comunice informatii si documente de natura a permite controlul mijloacelor sale de existenta.

Instanta va impune totodata , pe durata termenului de supraveghere,condamnatului urmatoarea obligatie: sa frecventeze unul sau mai multe programe de reintegrare sociala derulate de catre Serviciul de Probatiune sau organizate in colaborare cu institutii din comunitate.

In baza art. 93 alin.3 Cod penal , pe parcursul termenului de supraveghere, condamnatul va presta o munca neremunerata in folosul comunitatii pe o perioada de60 de zile, potrivit disp. art. 52 alin.1 si 2 din Legea nr. 253/2013 (munca neremunerata in folosul comunitatii se executa intr-un interval de cel mult 6 luni de la data inceperii prestarii muncii. Doua ore de activitate prestata efectiv echivaleaza cu o zi de munca),in una din urmatoarele doua institutii de pe raza Primariei Com Perieni jud. X : bisericasauPolitie .

Condamnatul vatrebui sa indeplineasca integral obligatiile civile stabilite prin hotarare, cel mai tarziu cu 3 luni inainte de expirarea termenului de supraveghere.

Potrivit art. 94 alin.1 pe durata termenului de supraveghere, datele prevazute in art. 93 alin. 1 lit. c) - e) se vorcomunicaServiciului de probatiune.

In baza art. 94 alin. 3 , Serviciul de Probatiune va lua masurile necesare pentru a asigura executarea obligatiei impuse de intr-un termen cat mai scurt de la data ramanerii definitive a prezentei hotarari.

Pe durata termenului de supraveghere, Serviciul de Probatiune are obligatia sa sesizeze instanta, daca: a) au intervenit motive care justifica fie modificarea obligatiilor impuse de instanta, fie incetarea executarii unora dintre acestea; b) persoana supravegheata nu respecta masurile de supraveghere sau nu executa, in conditiile stabilite, obligatiile care ii revin; c) persoana supravegheata nu a indeplinit obligatiile civile stabilite prin hotarare, cel mai tarziu cu 3 luni inainte de expirarea termenului de supraveghere.

Se va atrage atentia inculpatului asupra disp. art. 96 alin.1, 2 si 4Cod penal referitoare la revocarea suspendarii executarii pedepsei sub supraveghere daca : pe parcursul termenului de supraveghere persoana supravegheata, cu rea-credinta, nu respecta masurile de supraveghere sau nu executa obligatia impusadeinstanta si daca pana la expirarea termenului de supraveghere persoana supravegheata nu indeplineste integral obligatiile civile stabilite prin hotarare,se varevoca suspendarea si se vadispune executarea pedepsei, afara de cazul in care persoana dovedeste ca nu a avut nici o posibilitate sa le indeplineasca, oridaca pe parcursul termenului de supraveghere cel condamnat a savarsit o noua infractiune, descoperita pana la implinirea termenului si pentru care s-a pronuntat o condamnare la pedeapsa inchisorii, chiar dupa expirarea acestui termen, instanta revoca suspendarea si dispune executarea pedepsei.

Persoana vatamata Agentia Nationala de Imbunatatiri Funciare – Filiala Teritoriala Moldova Sud Galati, s-a constituit parte civila in procesul penal cu suma de 161.058 , 64 lei c/val. unui hidrofor functional.

Avand in vedre starea hidroforului la data savarsirii faptei , neimprejmuirea acestuia, neintretinerea lui si lipsa pazei precum si vechimea acestuia, inculpatii au contestat suma precizata de partea civila,solicitand efectuarea unei expertize tehnice judiciare care sa stabileasca daca:hidroforul se afla in stare de functionare la data savarsirii faptei ; care era starea fizicaa hidroforului la acel moment si care este valoarea prejudiciului creat prin fapta lor.

Potrivit Raportului de expertiza tehnica judiciara in specializarile constructii + evaluari bunuri mobile , intocmit de expert tehnic judiciar in specialitatea „ Constructii civile si industriale”ing. ec. Gita X :- a)valoarea de inlocuire totala ( hidrofor nou metalic) , ca urmare a vechimii si degradarii suplimentare prin distrugere de catre inculpati a corpului hidroforului prin debitare si sustragere de material otel din structuraeste de124.758 lei, exclusiv TVA.

- b) valoarea actuala,corespunzatoare degradarii suplimentare , ca urmare a distrugerii partiale prin debitare si sustragere de material otel din corpul hidroforului metalic de catre inculpati,la data de 11.08.2014, ( carese obtine prin aplicarea la valoarea de inlocuirede nou sus mentionata a deprecierilor fizice, functionale si economice - din cauze externe ce se pot atribui activului avariat - hidrofor metalic, capacitate de 30 mc, rezultand o valoare actualizata ramasa = valoarea actuala a prejudiciului real cauzat de catre inculpati la hidroforul metalic de 30 mc) este de15.370 lei, exclusiv TVA, cheltuieli de transport si instalare la amplasament.

Apreciaza expertul ca in cazul celei de a doua varianta,inculpatii sunt indreptatitisa ridice restul de echipament hidrofor existent pe amplasament cu valorificarea in favoarea lor a materialului reciclabil.

Mai retine expertul ca la data savarsirii faptei de catreinculpati echipamentul hidrofor metalic nu se afla in stare de functiune, nu era imprejmuit, era neintretinut, fara paza si fara indicator de identificare , avand o stare tehnica satisfacatoare .

Prin stare tehnica satisfacatoare ( S) conform definitiei - situatie in care s-au efectuat cel mult unele lucrari de intretinere, neglijindu-se complet lucrarile de reparatii curente si capitale.

Avand in vedere aceste ultime aspecte retinute de specialistul chemat sa-si exprime o parere avizata, instanta isi insuseste in totalitate cea de a doua varianta ( b ) propusa de expert siapreciaza ca valoareaactuala,corespunzatoare degradarii suplimentare , ca urmare a distrugerii partiale prin debitare si sustragere de material otel din corpul hidroforului metalic de catre inculpati,la data de 11.08.2014,este de15.370 lei, exclusiv TVA, cheltuieli de transport si instalare la amplasament.

In consecinta , in baza art. 397 Cod proc. pen.,rap. la art. 1357 si urm. Cod civil , va admite in parte actiunea civila formulata de partea civila si-iva obliga pe inculpati, sa plateasca in solidar,partii civile Agentia Nationala de Imbunatatiri Funciare – Filiala Teritoriala Moldova Sud Galati, suma de 15.370 lei , exclusiv TVA , despagubiri civile , potrivit raportului de expertiza tehnica judiciara intocmit de expert judiciar ing. ec. X X ( varianta „b” fila 181 dosar ) , care face parte integranta din prezenta hotarare.

Avand in vedre ca bunurile folosite de inculpatul X X nu sunt ale acestuia , iar proprietarii care i le-au imprumutat nu au cunoscut scopul utilizarii lor , in baza art. 404 alin. 4 lit. f Cod proc. pen. , instanta va dispune restituirea catre Fabrica de gheata din Mun. X a doua tuburi de oxigen de culoare albastra inchiriate de inc. X X de la aceasta unitate , precum si restituirea catre numitul X X din Com. Perienia unei butelii de aragaz si a unui aparat de taiat, autogen,echipat complet , bunuri imprumutate de acelasi inculpat de la acesta, toate aceste bunuri fiind folosite de inculpat la savarsirea infractiunii si care se aflala Camera de Corpuri delicte a Politiei Com. X jud. X.

In baza art. 274 Cod proc.pen. , instanta va obliga pe inculpati sa plateasca statului,cate 500 lei fiecare,cheltuieli judiciare avansate in cauza.

8