Tâlhărie (art.211 C.p.)

Sentinţă penală 19 din 21.03.2013


Deliberând asupra cauzei penale de faţă, constată următoarele:

Prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Judecătoria Agnita din data de 25.01.2013 emis în dosarul nr…. şi înregistrat pe rolul Judecătoriei Agnita sub dosar nr.84/174/2013 s-a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale şi trimiterea în judecată a inculpatului ……. pentru săvârşirea infracţiunii de tâlhărie, prev. de art.211 alin.1, alin.2 lit. c C.pen.

În actul de sesizare al instanţei s-a reţinut următoarea situaţie de fapt:

La data de 10.08.2012, în jurul orelor 18,00 – 19,00 …… se deplasa cu bicicleta din direcţia satului … pe drumul care face legătura cu satul .., intenţionând să meargă la terenul agricol pe care îl deţinea în zonă. După ce a parcurs aproximativ 1 km de la ieşirea din satul…, a văzut că din sens opus venea un autoturism marca … cu geamurile deschise, care era condus de numitul …, pe bancheta din faţă-dreapta se afla …, zis „…”, iar bancheta din spate era ocupată de …, … zis „…” şi …. zis „….”.

Maşina a fost oprită în dreptul lui …. iar .. zis „…” a strigat la acesta cerându-i o ţigară. … s-a oprit pe partea dreaptă a drumului, în direcţia sa de mers lângă bicicletă, ţinând cu mâinile ghidonul.

… zis „..” a coborât din maşină pe portiera dreapta – spate, a mers la  .. şi a văzut că acesta avea în buzunarul de la cămaşă un telefon mobil şi o pereche de ochelari. L-a prins cu mâna stângă peste umăr, strângându-l şi ridicându-i bărbia cu dosul palmei. …. i-a cerut să ia mâna de pe el, însă învinuitul, cu mâna dreaptă, i-a lovit de jos în sus buzunarul de la piept al cămăşi, din care au căzut telefonul mobil şi ochelarii. Partea vătămată a luat mâinile de pe ghidonul bicicletei, aplecându-se  cu intenţia să îşi ia bunurile de jos, însă înaintea lui … zis „…” a luat telefonul, spunându-i că s-a ales ceva.

Din maşină au coborât şi numiţii …, zis „…” şi … zis „…”. … s-a uitat spre autoturism şi văzându-l pe …. i-a spus că îl cunoaşte. În continuare, el i-a cerut învinuitului să îi dea telefonul, însă acesta a refuzat, lovindu-l cu pumnul în zona feţei, în partea stângă. Ca urmare, i-a spart ochelarii pe care îi avea la ochi. Totodată, părţii vătămate a început să îi curgă sânge din zona feţei, unde fusese lovit.

…., zis „…”, văzându-l pe învinuit când l-a lovit cu pumnul pe …., i-a cerut să îl lase în pace şi să se urce în maşină, … conformându-se.

Ulterior, … s-a deplasat cu bicicleta la domiciliu, unde i-a relatat fiului său, … cele întâmplate, după care a sesizat organele de poliţie prin SNAU 112.

Lucrătorii de poliţie au mers la locul comiterii faptei, întocmind un proces-verbal de cercetare, în care s-au consemnat cele constatate. S-au ridicat de la locul respectiv ochelarii găsiţi fără unul dintre braţe, ramele şi lentilele de ochelari. De asemenea, de la partea vătămată a fost ridicată cămaşa şi o şapcă care prezentau urme de substanţă brun-roşcată.

Partea vătămată a mers apoi la Spitalul Orăşenesc …., unde i-a fost acordat primul ajutor, iar la data de 13.10.2012 s-a deplasat la Cabinetul Medico-Legal …… unde i-a fost eliberat certificatul medico-legal nr.276/I/a/246.

La data de 11.08.2012, organele de poliţie l-au identificat pe … zis „..”, ca fiind autorul faptei. Acesta a predat de bună voie telefonul mobil marca Motorola, tip WX 306, luat prin violenţă de la ….., care i-a fost restituit proprietarului.

Starea de fapt reţinută în cursul urmăririi penale a fost dovedită prin următoarele mijloace de probă: procesul-verbal de cercetare la faţa locului, împreună cu planşele foto (filele 10 – 20), declaraţiile părţii vătămate-parte civilă … (filele 21 – 30), certificatul medico – legal (fila 31), dovezile de ridicare şi predare a telefonului mobil marca Motorola, tip WX 306 (filele 38 – 46), procesul verbal de confruntare seria C nr.0189201 (filele 43 – 46), declaraţiile martorilor …, …, zis „…”, … …, … (filele 47 – 67), declaraţiile învinuitului (filele 71 – 76).

În cursul cercetării judecătoreşti, la solicitarea instanţei s-a depus la dosar copie de pe cazierul judiciar al inculpatului ….

La termenul de judecată din data de 12.03.2013, după ce i s-a adus la cunoştinţa inculpatului prevederile art.3201 C.pr.pen., acesta a declarat că recunoaşte în totalitate săvârşirea faptelor reţinute în rechizitoriu şi a solicitat ca judecata să se facă pe baza probelor din faza de urmărire penală. În aceste condiţii s-a făcut aplicarea procedurii prevăzute de art.3201 C.pr.pen.

Coroborând probele administrate pe parcursul urmăririi penale şi cercetării judecătoreşti, instanţa reţine următoarea situaţie de fapt:

La data de 10.08.2012, în jurul orelor 18,00 – 19,00 partea vătămată …. se deplasa cu bicicleta din direcţia satului …., pe drumul care face legătura cu satul …, intenţionând să meargă la terenul agricol pe care îl deţinea în zonă. După ce a parcurs aproximativ 1 km de la ieşirea din satul …, a văzut că din sens opus venea un autoturism marca VW Golf cu geamurile deschise, care era condus de numitul Clopotar Danciu, pe bancheta din faţă-dreapta se afla …, zis „….”, iar bancheta din spate era ocupată de .., … zis „..” şi inculpatul …..

Maşina a fost oprită în dreptul părţii vătămate …, iar inculpatul a strigat la acesta cerându-i o ţigară. … s-a oprit pe partea dreaptă a drumului, în direcţia sa de mers lângă bicicletă, ţinând cu mâinile ghidonul.

Inculpatul a coborât din maşină pe uşa dreapta – spate, a mers la partea vătămată …, l-a prins cu mâna stângă peste umăr, strângându-l şi ridicându-i bărbia cu dosul palmei.

.. i-a cerut inculpatului să ia mâna de pe el, însă acesta, cu mâna dreaptă, i-a lovit de jos în sus buzunarul de la piept al cămăşii, din care au căzut telefonul mobil marca Motorola, tip WX 306, şi ochelarii.

Partea vătămată a luat mâinile de pe ghidonul bicicletei, aplecându-se  cu intenţia să îşi ia bunurile de jos, însă înaintea lui inculpatul a luat telefonul, spunându-i că s-a ales ceva.

Din maşină au coborât şi numiţii … zis „…” şi .. zis ..”. Partea vătămată i-a cerut inculpatului să îi dea telefonul, însă acesta a refuzat, lovindu-l cu pumnul în zona feţei, în partea stângă. Ca urmare, i-a spart ochelarii pe care îi avea la ochi. Totodată, părţii vătămate a început să îi curgă sânge din zona feţei, unde fusese lovit.

.., zis „..”, văzându-l pe inculpat când l-a lovit cu pumnul pe .., i-a cerut să îl lase în pace şi să se urce în maşină, inculpatul conformându-se.

Ulterior, partea vătămată s-a deplasat cu bicicleta la domiciliu, unde i-a relatat fiului său, …, cele întâmplate, după care a sesizat organele de poliţie prin SNAU 112.

Partea vătămată a mers apoi la Spitalul Orăşenesc ….a, unde i-a fost acordat primul ajutor, iar la data de 13.10.2012 s-a deplasat la Cabinetul Medico-Legal … unde i-a fost eliberat certificatul medico-legal nr.276/I/a/246 conform căruia au fost constatate leziuni posibil să fi fost produse prin lovire şi care necesitau 8-9 zile de îngrijiri medicale pentru vindecare.

La data de 11.08.2012, organele de poliţie l-au identificat pe inculpatul …. ca fiind autorul faptei. Acesta a predat de bună voie telefonul mobil luat prin violenţă de la partea vătămată, care i-a fost restituit proprietarului.

Inculpatul nu a recunoscut iniţial fapta indicând un alt autor. A revenit însă ulterior asupra primelor declaraţii, asumându-şi acţiunile.

Situaţia de fapt reţinută de instanţă este dovedită prin mijloacele de probă administrate în cursul urmăririi penale, coroborate cu recunoaşterea inculpatului administrată în şedinţă publică (f. 116).

În drept, fapta inculpatului …. constând în aceea că, în data de 10.08.2012, în jurul orelor 1900, pe drumul comunal dintre satele C. şi A., a exercitat acte de violenţă fizică şi psihică asupra părţii vătămate …, context în care acestuia i-a căzut din buzunar telefonul mobil marca Motorola, tip WX 306, iar apoi a luat fără acordul proprietarului parte vătămată telefonul însuşindu-şi-l iar, la cererea părţii vătămate …. de a i se restitui bunul, l-a lovit pe acesta cu pumnul în faţă, cauzându-i leziuni ce au necesitat 8-9 zile de îngrijiri medicale pentru vindecare, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de tâlhărie, prevăzută de art. 211 al.1, al.2 lit. c) C.p..

Prin acţiunea descrisă s-a produs urmarea periculoasă, constând în atingerea adusă integrităţii fizice şi psihice a părţii vătămate şi prejudiciul adus patrimoniului părţii vătămate.

Sub aspectul laturii subiective, după cum rezultă din declaraţiile de învinuit (f. 71-76), acesta a prevăzut rezultatul faptelor sale şi l-a urmărit. Astfel, inculpatul a săvârşit fapta cu vinovăţie sub forma intenţiei directe, potrivit prevederilor art. 19 al. 1 pct. 1 lit. a) C.p.

Având în vedere cele reţinute, instanţa va dispune condamnarea inculpatului pentru săvârşirea infracţiunii de tâlhărie, urmând să aplice o pedeapsă cu închisoarea, care să răspundă scopului definit de art. 52 C.p., prin observarea criteriilor generale de individualizare prevăzute de art. 72 C.p. şi cu încadrarea în limitele de pedeapsă reduse în aplicarea dispoziţiilor art. 3201 al. 7 C.p.p..

Sub acest aspect, instanţa reţine pericolul social concret al infracţiunii, determinat de modul de săvârşire a faptei, valoarea socială vătămată, urmările care s-au produs şi cele care s-ar fi putut produce. În raport de aceste criterii, instanţa reţine locul şi ora săvârşirii faptei, modul în care inculpatul a abordat partea vătămată (coborând dintr-o maşină în care se mai aflau şi alte persoane, partea vătămată fiind singur, pe un drum comunal, pe bicicletă), faptul că inculpatul, prin acţiunea sa, nu a urmărit şi realizat doar deposedarea prin violenţă a părţii vătămate ci şi punerea acesteia într-o situaţie umilitoare.

De asemenea, instanţa ia în considerare datele privind persoana inculpatului, respectiv faptul că acesta este înscris cu antecedente penale care nu constituie însă stare de recidivă (f. 10). Astfel, prin Sentinţa penală nr. 238/13.12.2012 pronunţată de Judecătoria Mediaş în dos. nr.3000/257/2012, definitivă la 28.12.2012,  inculpatul a fost condamnat pentru infracţiuni de furt calificat şi distrugere la pedeapsa rezultantă de 2 ani şi 8 luni închisoare. În plus, prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Judecătoria Mediaş din dos. nr……, inculpatul a fost trimis în judecată pentru comiterea a 5 infracţiuni de tâlhărie, una de lipsire de liberate şi 4 de furt calificat, fiind arestat preventiv la data de 08.09.2012. Totodată, la data de 15.11.2012, inculpatul a mai fost sancţionat administrativ prin 2 ordonanţe ale Parchetului de pe lângă Judecătoria Făgăraş cu referire la fapte de furt calificat.

Inculpatul nu a recunoscut iniţial fapta cercetată în prezenta cauză, indicând un alt autor. A revenit asupra primelor declaraţii, asumându-şi acţiunile, nu a manifestat regret şi nu a încercat repararea prejudiciului cauzat. 

În beneficiul inculpatului nu vor fi reţinute circumstanţe atenuante întrucât, raportat la elementele agravante reţinute dar şi la limitele reduse de pedeapsă ca urmare a aplicării dispoziţiilor art. 3201 C.p.p., nu se impune aplicarea unei pedepse sub minimul special.

Având în vedere toate aceste aspecte, instanţa apreciază că o pedeapsă de 4 ani închisoare este în măsură să răspundă cerinţelor art. 52 C.p. cu încadrarea în limitele impuse de art. 3201 C.p.p. .

În privinţa pedepselor accesorii, instanţa reţine că natura faptei săvârşite şi ansamblul circumstanţelor personale ale inculpatului duc la concluzia existenţei unei nedemnităţi în exercitarea drepturilor de natură electorală prevăzute de art. 64 lit. a) teza II şi lit. b) din C. p. Pentru acest motiv, exerciţiul dreptului de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice şi al dreptului de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat, va fi interzis inculpatului pe perioada executării pedepsei.

Ca urmare, potrivit art. 71 C.p., pe durata executării pedepselor, inculpatului i se vor interzice drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza II şi lit. b) din C. p.

Punând în balanţă ansamblul considerentelor de mai sus, instanţa apreciază că scopul pedepsei nu poate fi atins şi fără privare de libertate.

Sub aspectul laturii civile, instanţa reţine următoarele:

Până la citirea actului de sesizare, partea vătămată …. s-a constituit parte civilă în cauză cu suma de 2.000 lei reprezentând daune materiale şi 3.000 lei reprezentând daune morale (f. 25) iar Spitalul Orăşenesc ….s-a constituit parte civilă cu suma de 100 lei, reprezentând cheltuieli ocazionate cu tratarea părţii vătămate (f. 37).

Inculpatul a considerat prea mare suma solicitată de partea vătămată cu titlu de daune materiale şi s-a opus acordării de daune morale apreciind că nu a existat o vătămare în acest sens.

Pentru dovedirea despăgubirilor privind daunele materiale au fost administrate următoarele mijloace de probă: declaraţii martori (f. 46-67), înscrisuri (f. 31).

Pentru justificarea despăgubirilor solicitate cu titlul de daune morale, partea vătămată-parte civilă a invocat suferinţa fizică şi morală produsă.

În baza art. 346 comb. cu art. 14-15 C.p.p. şi art. 1381, 1385-1387, 1391 C.civ., instanţa va admite în parte acţiunea civilă exercitată de partea vătămată-parte civilă şi va obliga inculpatul la plata către acesta a sumei de 600 lei reprezentând daune materiale şi a sumei de 5.000 lei reprezentând daune morale.

În stabilirea cuantumului despăgubirilor datorate pentru repararea prejudiciului material suferit, instanţa a avut în vedere cheltuielile dovedite prin mijloacele de probă administrate (obţinere certificat medico-legal, cheltuieli de transport pentru trei deplasări la Mediaş şi contravaloarea a două perechi de ochelari).

În stabilirea cuantumului despăgubirilor datorate pentru repararea prejudiciului moral suferit, instanţa a avut  în vedere consecinţele negative suferite de partea vătămată-parte civilă în plan fizic şi psihic, importanţa valorilor lezate, măsura în care au fost lezate aceste valori. S-au luat în considerare localizarea leziunilor, faptul că inculpatul, prin acţiunea sa, nu a urmărit şi realizat doar deposedarea prin violenţă a părţii vătămate ci şi punerea acesteia într-o situaţie umilitoare.

În baza art. 313 din Legea nr. 95/2006, va fi obligat inculpatul la plata către partea civilă Spitalul Orăşenesc Agnita a sumei de 100 lei.

Se va dispune restituirea către partea vătămată (ca proprietar) a următoarelor bunuri identificate şi ridicate conform procesului-verbal de cercetare la faţa locului întocmit la data de 10.08.2012: o pereche ochelari fără unul din braţe, rame, lentile ochelari (colet nr. 1), o cămaşă bărbătească de culoare verde, o şapcă de culoare gri (colet nr. 2).

În baza art. 191 C.p.p. inculpatul va fi obligat la plata sumei de 700 lei cheltuieli judiciare avansate de stat, din care 200 lei reprezintă onorariul apărătorului din oficiu.