Conducerea unui vehicul neînmatriculat şi conducerea unui vehicul cu număr fals de înmatriculare.Înlocuire pedeapsă suspendare sub supraveghere cu amânare executare pedeapsă.

Sentinţă penală 135 din 20.04.2017


Conducerea unui vehicul neînmatriculat, faptă prevăzută şi pedepsită de art. 334 alin. 1 Cod penal şi conducerea unui vehicul cu număr fals de înmatriculare, faptă prevăzută şi pedepsită de art. 334 alin. 2 Cod penal.  Înlocuire pedeapsă suspendare sub supraveghere cu amânare executare pedeapsă.

Cuprins pe materii: Drept penal. Drept procesual penal. 

Judecătoria Târgu Bujor, secţia penală, sentinţa penală nr. 135/20.04.2017

 

Prin rechizitoriul nr. /P/2014 al Parchetului de pe lângă Judecătoria T B r, a fost trimis în judecată inculpatul Ţ  A  M , pentru săvârşirea infracţiunilor de conducere unui vehicul neînmatriculat, faptă prevăzută şi pedepsită de art. 334 alin. 1 Cod penal şi conducerea unui vehicul cu număr fals de înmatriculare, faptă prevăzută şi pedepsită de art. 334 alin. 2 Cod penal.

În actul de sesizare a instanţei a fost reţinută următoarea situaţie de fapt:

În ziua de 04.11.2014, în jurul orei 1230, organe de poliţie din cadrul SPF F  au oprit în trafic, pe DN , pe raza comunei M , jud. G , autoturismul marca Opel Corsa, cu seria V BF08W4037523, de culoare negru, având aplicate plăcuţele cu numărul de înmatriculare P 1 BB (Bulgaria), care se deplasa dinspre municipiul G i spre satul B , com. V , jud. G . La controlul documentelor, conducătorul auto, Ţ  A  M a prezentat cartea de identitate şi permisul de conducere, dar nici un act care să dovedească identitatea autoturismului şi starea acestuia (înmatriculat/neînmatriculat), arătând că poseda asigurare obligatorie şi certificat de inspecţie tehnică periodică a autoturismului, valabile, însă că nu le avea asupra sa.

În urma verificărilor efectuate de către organele de poliţie cu ocazia constatării, s-a stabilit că autoturismul marca Opel Corsa cu seria V  W ……….08W4037523 nu era înmatriculat, plăcuţele cu numărul de înmatriculare P 1….2 BB fiind aferente unui alt autoturism, marca Ford Escort, fabricaţie 1998, cu seria V  …..XXGCANWJ85819.

Plăcuţele cu numărul de înmatriculare P 1…. BB au fost ridicate de către organele de poliţie.

Potrivit adresei nr. 9…….28/18.05.2015 a IPJ G. – Serviciul Rutier, autoturismul marca Opel Corsa, având seria de şasiu ……..08W4037523 nu figurează înmatriculat în Republica Bulgaria, iar numărul de înmatriculare P…….42BB a fost emis de autorităţile bulgare pentru autoturismul marca Ford Escort cu seria de şasiu W…………..ANWJ85819.

Inculpatul Ţ  A  M a arătat cu ocazia audierilor în cauză că în ziua de 14.11.2014 a plecat de la domiciliul său din municipiul G. cu autoturismul marca Opel Corsa, intenţionând să meargă la o persoană care domiciliază pe raza satului B., com. V., jud. G.. Întrucât cumpărase autoturismul respectiv cu 3-4 zile anterior dintr-un târg de profil, acesta nefiind înmatriculat şi neavând numere de înmatriculare aplicate, a montat pe autoturism plăcuţele cu numărul de înmatriculare P 1…..2 BB, pe care le avea de la un alt autoturism deţinut în trecut.

Situaţia de fapt mai sus menţionată se susţine cu următoarele mijloace de probă: proces verbal de constatare a infracţiunii flagrante ., adresa nr. .28/18.05.2015 a IPJ G. – Serviciul Rutier, mijloc material de probă: plăcuţele cu numărul de înregistrare P..42BB, declaraţii suspect/inculpat.

Prin încheierea dată în Camera preliminară la data de 10.01.2017 în baza art. 346 alin. (1) C. proc. pen., judecătorul constată legalitatea sesizării instanţei cu rechizitoriul nr. 1 7/P/2014 din 16.11.2016 al Parchetului de pe lângă Judecătoria T  B  privind pe inculpatul Ţ  A  M, pentru săvârşirea infracţiunii de punere în circulaţie sau conducerea unui vehicul neînmatriculat (conducere a unui vehicul neînmatriculat) prevăzută de art. 334 alin. 1 Cod penal şi infracţiunea de punere în circulaţie sau conducerea unui vehicul neînmatriculat (conducerea unui vehicul cu număr fals de înmatriculare) prevăzută de art. 334 alin. 2 Cod penal, cu aplicarea art. 38 alin. 2 Cod penal, a administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală.

Inculpatul Ţ  A  M solicită ca judecata să aibă loc în baza probelor administrate în cursul urmăririi penale, declarând totodată că este de acord să presteze muncă în folosul comunităţii.

Instanţa a încuviinţat ca judecata cauzei să se facă potrivit dispoziţiilor 374 alin. 4 Cod procedură penală.

S-a luat act de împrejurarea că inculpatul a solicitat administrarea probei cu înscrisuri în circumstanţiere.

Examinând materialul probator administrat în cauză, instanţa reţine următoarea situație de fapt:

Din fişa de cazier a inculpatului rezultă că acesta nu are antecedente penale.

Faţă de cele analizate, în ceea ce priveşte faptele prevăzute de art. 334 alin. 1, art. 334 alin. 2, instanţa apreciază că acestea există, constituie infracţiuni şi au fost săvârşite de către inculpatul Ţ  A  M

În drept, fapta reţinută în sarcina inculpatului Ţ  A  M, constă în aceea că, după ce a montat pe autoturismul marca Opel Corsa, având seria şasiu W0L…….4037523, plăcuţele cu numărul de înmatriculare P1…BB (Bulgaria), aferente unui alt autovehicul, a condus în data de 04.11.2014, în jurul orei 12.00 respectivul autoturism, neînmatriculat în circulaţie, pe drumurile publice dintre mun. G  şi com. M , jud. G  şi întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de punere în circulaţie sau conducere a unui vehicul neînmatriculat prevăzută de art. 334 alin. 1 Cod penal.

Sub aspectul laturii obiective, în ceea ce priveşte elementul material se reţine că acesta constă în acţiunea de a conduce la data de 04.11.2014 în jurul orei 12.00 între mun. G  şi com. M , jud. G  autoturismul marca Opel Corsa, având seria şasiu W………..8W4037523 fără ca acesta să fie înmatriculat. 

Urmarea imediată constă în starea de pericol creată ca urmare a încălcării relaţiilor sociale ce reglementează regimul circulaţiei rutiere.

Raportul de cauzalitate rezultă din mijloacele de probă administrate, iar în ceea ce priveşte starea de pericol aceasta rezultă din materialitatea faptei.

Sub aspectul laturii subiective, infracţiunea a fost săvârşită cu intenţie directă, inculpatul cunoscând faptul că vehiculul nu este înregistrat.

La individualizarea sancţiunii şi proporţionalizarea acesteia, instanţa va avea în vedere dispoziţiile art. 74 Cod penal .

În conformitate cu dispoziţiile 74 Cod penal, instanţa va avea în vedere împrejurările şi modul de comitere a infracţiunii, precum şi mijloacele folosite, starea de pericol social creată pentru valoarea ocrotită, natura şi gravitatea rezultatului produs ori a altor consecinţe ale infracţiunii, motivul săvârşirii infracţiunii şi scopul urmărit, natura şi frecvenţa infracţiunilor care constituie antecedente penale ale infractorului, conduita după săvârşirea infracţiunii şi în cursul procesului penal, nivelul de educaţie, vârsta, starea de sănătate, situaţia familială şi socială.

Astfel, instanţa apreciază că fapta săvârşită de inculpat prezintă un grad de pericol social mediu, având în vedere modul in care inculpatul a acţionat.

În ceea ce priveşte persoana inculpatului Ţ  A  M, acesta a avut o atitudine sinceră, şi a recunoscut săvârşirea faptei reţinute în sarcina sa. Se va reţine totodată că inculpatul s-a prezentat la chemarea organelor de urmărire penală şi în faţa instanţei de judecată, având din acest punct de vedere o atitudine procesuala corectă. 

De asemenea, instanţa va ţine cont de faptul că inculpatul nu are antecedente penale, astfel cum rezultă din fişa de cazier judiciar ataşată la dosarul cauzei .

În privinţa limitelor de pedeapsă prevăzute de lege, instanţa reţine că potrivit art. 334 alin. 1 din Codul penal  fapta dedusă judecăţii se pedepseşte cu închisoare de la 1 la 3 ani sau amendă.

Astfel, în baza art. 334 alin. 1 Cod penal şi cu aplicarea art. 396 alin. 10 C.p.p. condamnă pe inculpatul Ţ  A  M, la pedeapsa închisorii de 9 (nouă) luni pentru comiterea infracţiunii de punere în circulaţie sau conducere a unui vehicul neînmatriculat.

În baza art. 66 alin. 1 lit. a), b), i), Cod penal interzice inculpatului ca pedeapsă complementară exercitarea drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, şi dreptul de a conduce orice vehicul pe o perioadă de 2 ani de la rămânerea definitivă a prezentei sentinţe.

În baza art. 65 alin. 1 raportat la art. 66 alin. 1 lit. a), b), i) Cod penal interzice inculpatului ca pedeapsă accesorie exercitarea drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, şi dreptul de a conduce orice vehicul, de la rămânerea definitivă a prezentei sentinţe.

În drept, fapta reţinută în sarcina inculpatului Ţ  A  M, constă în aceea că, după ce a montat pe autoturismul marca Opel Corsa, având seria şasiu W0L…………W4037523, plăcuţele cu numărul de înmatriculare P………..2BB (Bulgaria), aferente unui alt autovehicul, a condus în data de 04.11.2014, în jurul orei 12.00 respectivul autoturism, neînmatriculat în circulaţie, pe drumurile publice dintre mun. G  şi com. M , jud. G  şi întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de punere în circulaţie sau conducere a unui vehicul neînmatriculat prevăzută de art. 334 alin. 1 Cod penal, respectiv art. 334 alin. 2 Cod penal.

Sub aspectul laturii obiective, în ceea ce priveşte elementul material se reţine că acesta constă în acţiunea de a conduce la data de 04.11.2014 în jurul orei 12.00 între mun. G  şi com. M , jud. G  autoturismul marca Opel Corsa, având seria şasiu W……….F08W4037523 cu număr fals de înmatriculare. 

Urmarea imediată constă în starea de pericol creată ca urmare a încălcării relaţiilor sociale ce reglementează regimul circulaţiei rutiere.

Raportul de cauzalitate rezultă din mijloacele de probă administrate, iar în ceea ce priveşte starea de pericol aceasta rezultă din materialitatea faptei.

Sub aspectul laturii subiective, infracţiunea a fost săvârşită cu intenţie directă, inculpatul cunoscând faptul că vehiculul are număr fals de înmatriculare.

La individualizarea sancţiunii şi proporţionalizarea acesteia, instanţa va avea în vedere dispoziţiile art. 74 Cod penal .

În conformitate cu dispoziţiile 74 Cod penal, instanţa va avea în vedere împrejurările şi modul de comitere a infracţiunii, precum şi mijloacele folosite, starea de pericol social creată pentru valoarea ocrotită, natura şi gravitatea rezultatului produs ori a altor consecinţe ale infracţiunii, motivul săvârşirii infracţiunii şi scopul urmărit, natura şi frecvenţa infracţiunilor care constituie antecedente penale ale infractorului, conduita după săvârşirea infracţiunii şi în cursul procesului penal, nivelul de educaţie, vârsta, starea de sănătate, situaţia familială şi socială.

Astfel, instanţa apreciază că fapta săvârşită de inculpat prezintă un grad de pericol social mediu, având în vedere modul in care inculpatul a acţionat.

În ceea ce priveşte persoana inculpatului Ţ  A  M, acesta a avut o atitudine sinceră, şi a recunoscut săvârşirea faptei reţinute în sarcina sa. Se va reţine totodată că inculpatul s-a prezentat la chemarea organelor de urmărire penală şi în faţa instanţei de judecată, având din acest punct de vedere o atitudine procesuala corectă. 

De asemenea, instanţa va ţine cont de faptul că inculpatul nu are antecedente penale, astfel cum rezultă din fişa de cazier judiciar ataşată la dosarul cauzei.

În privinţa limitelor de pedeapsă prevăzute de lege, instanţa reţine că potrivit art. 334 alin. 2 din Codul penal  fapta dedusă judecăţii se pedepseşte cu închisoare de la 1 la 5 ani sau amendă.

Astfel, în baza art. 334 alin. 2 Cod penal şi cu aplicarea art. 396 alin. 10 C.p.p. condamnă pe inculpatul Ţ  A  M , la pedeapsa închisorii de 1 (un)  an pentru comiterea infracţiunii de punere în circulaţie sau conducere a unui vehicul neînmatriculat.

În baza art. 66 alin. 1 lit. a), b), i), Cod penal interzice inculpatului ca pedeapsă complementară exercitarea drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, şi dreptul de a conduce orice vehicul pe o perioadă de 2 ani de la rămânerea definitivă a prezentei sentinţe.

În baza art. 65 alin. 1 raportat la art. 66 alin. 1 lit. a), b), i) Cod penal interzice inculpatului ca pedeapsă accesorie exercitarea drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, şi dreptul de a conduce orice vehicul, de la rămânerea definitivă a prezentei sentinţe.

În baza disp. art. 39 alin. 1 lit.b Cod Penal inculpatul Ţ  A  M va executa pedeapsa cea mai grea de 1 (un) an închisoare la care se adaugă 3 (trei) luni spor, având de executat un total de 1 (un) an şi 3 (trei) luni.

În ceea ce priveşte necesitatea aplicării pedepsei, instanţa constată că, în cauză sunt îndeplinite condiţiile art. 91 Cod penal, pedeapsa stabilită fiind mai mică de 3 ani închisoare, respectiv 1 an şi 3 luni închisoare; inculpatul nu a mai fost condamnat anterior la pedeapsa închisorii mai mare de un an; acesta şi-a manifestat acordul de a presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii iar în raport de persoana inculpatului, de conduita avută anterior săvârşirii infracţiunii, de eforturile depuse de acesta pentru înlăturarea sau diminuarea consecinţelor infracţiunii, precum şi de posibilităţile sale de îndreptare, instanţa apreciază că aplicarea pedepsei este suficientă şi, chiar fără executarea acesteia, condamnatul nu va mai comite alte infracţiuni, dar se impune supravegherea conduitei sale pentru o perioadă determinată.

De asemenea, se constată faptul că inculpatul nu s-a sustras de la urmărire penală ori judecată şi nu a încercat zădărnicirea aflării adevărului ori a identificării şi tragerii la răspundere penală a autorului sau a participanţilor.

Faţă de aceste considerente, în baza disp. art. 91 Cod penal, instanţa dispune suspendarea executării pedepsei sub supraveghere pentru o perioadă de 2 ani şi  care constituie termen de supraveghere potrivit disp. art. 92 Cod penal.

În baza disp. art. 93 alin. 1  Cod penal, pe durata termenului de supraveghere, condamnatul trebuie să respecte următoarele măsuri de supraveghere: a) să se prezinte la Serviciul de Probaţiune G , la datele fixate de acesta; b) să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa; c) să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile; d) să comunice schimbarea locului de muncă; e) să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă.

În baza disp. art. 93 alin. 2 Cod penal, instanţa impune condamnatului obligaţia de a urma un program de reintegrare socială derulat de către serviciul de probaţiune sau organizate în colaborare cu instituţii din comunitate.

În baza disp. art. 93 alin. 3 Cod penal, pe durata termenului de supraveghere, inculpatul va presta 80 de zile muncă neremunerată în folosul comunităţii.

În baza disp. art. 404 alin. 2 Cod procedură penală, pe baza evaluării iniţiale, consilierul de probaţiuni va stabili ca munca neremunerată în folosul comunităţii să fie executată la L  t  S  M  sau la Serviciul public de administrare a domeniului public şi privat al judeţului G .

Atrage atenţia inculpatului asupra disp. art. 96 Cod penal privind revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere.

În baza disp. art. 274 alin. 2 Cod procedură penală, obligă pe inculpat să plătească statului suma de 290 lei cu titlul de cheltuieli judiciare.

Prin Decizia penală nr. 993/A/05.10.2017 Curtea de Apel G a admis apelul declarat de inculpatul Ț A-M.

Verificând legalitatea şi temeinicia sentinţei penale atacate în raport de motivele invocate, dar şi din oficiu, sub toate aspectele de fapt şi de drept, conform dispoziţiilor art. 417 alin. 1 şi 2 C.proc.pen., Curtea constată că prima instanţă – pe baza unei analize complete şi judicioase a probelor administrate – a stabilit în mod corect situaţia de fapt, vinovăţia inculpatului şi a dat infracţiunilor comise de acesta încadrările juridice corespunzătoare.

Curtea consideră că probatoriile administrate în cauză confirmă mai presus de orice îndoială rezonabilă că faptele deduse judecăţii există în materialitatea lor, sunt prevăzute ca infracţiuni de legea penală, au fost comise cu vinovăţie de inculpat, sunt nejustificate şi imputabile inculpatului.

Raportat la împrejurările concrete în care au fost comise faptele, la numărul de infracţiuni reţinute în sarcina inculpatului, eventualele împrejurări personale favorabile acestuia (recunoaşterea faptelor şi atitudinea de regret manifestată pe parcursul procesului penal, lipsa antecedentelor penale) nu pot fi reţinute ca şi circumstanţe atenuante, fiind suficientă luarea lor în considerare doar pentru a justifica orientarea pedepselor înspre minimul special prevăzut de lege.

Reevaluând modalitatea şi împrejurările în care au fost comise faptele şi ţinând cont de starea de pericol produsă prin conduita inculpatului, Curtea apreciază că pedeapsa închisorii (în cazul ambelor infracţiuni), orientată spre limita minimului special prevăzut de lege (redus cu 1/3 conform art. 396 alin. 10 Cod procedură penală ca urmare a aplicării procedurii în cazul recunoaşterii învinuirii) este o sancţiune proporţională cu gravitatea faptelor şi periculozitatea inculpatului.

Însă, faţă de criteriile legale de individualizare a pedepsei şi a modalităţii concrete de sancţionare, raportate la situaţia de fapt şi la aspectele ce circumstanţiază persoana inculpatului, Curtea consideră că nu se impune adoptarea, în prezenta cauză, a unei soluţii de condamnare.

În concret, Curtea consideră că în raport de criteriile reglementate de art. 83 alin. 1 lit. a - d Cod penal, aplicarea imediată a unei pedepse faţă de inculpat nu este necesară, însă se impune supravegherea conduitei sale pe perioada reglementată de art. 84 Cod penal.

În speţă, se constată că inculpatul este tânăr, nu are antecedente penale şi a avut o bună conduită anterior săvârşirii faptei, este integrat în societate, este absolvent de studii medii şi are un loc de muncă stabil, iar pe parcursul procesului a adoptat o poziţie corectă, a recunoscut şi regretat fapta comisă, s-a prezentat în faţa organelor judiciare.

Totodată, prin raportare la împrejurările concrete de comitere a faptelor, aşa cum au fost descrise mai sus (inculpatul a condus un autoturism pe care îl achiziţionase, în urmă cu doar câteva zile dintr-un târg de profil, căruia i-a aplicat un număr de înmatriculare de la un alt autoturism pe care îl deţinuse în trecut), Curtea consideră că infracţiunile reţinute în sarcina inculpatului nu prezintă o gravitate ridicată.

Reevaluând gravitatea faptelor şi persoana inculpatului, Curtea consideră că infracţiunile deduse judecăţii în sarcina inculpatului reprezintă un eveniment izolat în viaţa acestuia, că simpla derulare a procesului penal de faţă a avut faţă de inculpat efectele scontate şi că, în raport de persoana acestuia, de conduita avută anterior săvârşirii infracţiunilor, de eforturile depuse de acesta pentru înlăturarea sau diminuarea consecinţelor infracţiunii, precum şi de posibilităţile sale de îndreptare, se poate aprecia că aplicarea imediată a unor pedepse nu este imperios necesară, dar se impune supravegherea conduitei sale pentru perioada imediat următoare.

În concluzie, Curtea apreciază că îndreptarea şi reeducarea inculpatului se pot realiza în condiţii optime prin stabilirea unor pedepse cu închisoarea în cuantum de câte 9 luni pentru ambele infracţiuni deduse judecăţii, nefiind oportună condamnarea acestuia.

În cauză sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de art. 83 C.pen. pentru a se putea dispune amânarea aplicării pedepsei, respectiv:

a) pedeapsa rezultantă stabilită este închisoarea care, în cazul de faţă, nu depăşeşte 2 ani;

b) inculpatul nu a mai fost condamnat anterior la pedeapsa închisorii (din fişa de cazier rezultă lipsa antecedentelor penale)

c) inculpatul şi-a manifestat acordul de a presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii;

d) în raport de persoana inculpatului, de conduita avută anterior săvârşirii infracţiunii, de eforturile depuse de acesta pentru înlăturarea sau diminuarea consecinţelor infracţiunii, precum şi de posibilităţile sale ridicate de îndreptare, instanţa apreciază că aplicarea imediată a unei pedepse nu este necesară, dar se impune supravegherea conduitei sale pentru o perioadă determinată.

De asemenea, se constată că în cauză nu este incidentă vreuna dintre situaţiile ce exclud, conform art. 83 al. 2 Cod penal, instituţia amânării aplicării pedepsei, pedepsele prevăzute de lege pentru infracţiunile comise fiind mai mici de 7 ani închisoare iar inculpatul nu s-a sustras de la urmărire penală ori judecată şi nici a încercat zădărnicirea aflării adevărului.

În altă ordine de idei, Curtea apreciază că nu se justifică aplicarea pedepsei complementare constând în interzicerea drepturilor prevăzute de art. 66 lit. a, b, i Cod penal, supunerea inculpatului, pe durata termenului de încercare, unor măsuri de supraveghere specială din partea organelor judiciare, în condiţiile legii, fiind suficientă pentru realizarea scopului prevăzut de lege.

În consecință, constatând ca fiind întemeiat apelul declarat de inculpat, Curtea – în baza art. 421 pct. 2 lit. a C.proc.pen. – va admite calea de atac şi va desfiinţa parțial sentinţa penală nr. ….04.2017 a Judecătoriei T.. B.

În rejudecare, va înlătura dispoziţiile privind soluţionarea laturii penale a cauzei.

În baza art. 396 alin. 1 şi 4 Cod procedură penală raportat la art. 83 Cod penal, va stabili pentru inculpatul Ț A-M  pedeapsa de 9 (nouă) luni închisoare pentru săvârşirea infracțiunii de punere în circulaţie sau conducere a unui vehicul neînmatriculat prev. de art. 334 alin. 1 Cod penal cu aplicarea art. 396 alin. 10 Cod procedură penală.

În baza art. 396 alin. 1 şi 4 Cod procedură penală raportat la art. 83 Cod penal, va stabili pentru acelaşi inculpat pedeapsa de 9 (nouă) luni închisoare pentru săvârşirea infracțiunii de punere în circulaţie sau conducere a unui vehicul neînmatriculat prev. de art. 334 alin. 2 Cod penal cu aplicarea art. 396 alin. 10 Cod procedură penală.

În baza art. 39 alin. 1 lit. b Cod penal, va stabili pentru inculpatul Ț A-M o pedeapsă rezultantă de 1 (un) an închisoare.

Conform art. 83 Cod penal, va dispune amânarea aplicării pedepsei pe durata termenului de supraveghere de 2 ani, stabilit conform art. 84 Cod penal şi calculat cu începere de la data pronunţării prezentei decizii.

În baza art. 85 alin. 1 Cod penal, pe durata termenului de supraveghere inculpatul Ţugurlan Adrian Marius va trebui să respecte următoarele măsuri de supraveghere:

a. să se prezinte la Serviciul de Probaţiune G  la datele fixate de acesta;

b. să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa;

c. să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile, precum şi întoarcerea;

d. să comunice schimbarea locului de muncă;

e. să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă.

Conform art. 404 alin. 3 Cod procedură penală, i se va atrage atenția inculpatului asupra consecințelor nerespectării măsurilor de supraveghere stabilite, precum şi asupra consecințelor săvârșirii de noi infracțiuni în cursul termenului de supraveghere.

Vor fi menţinute restul dispoziţiilor sentinţei penale apelate, în măsura în care acestea nu contravin prezentei decizii.