Infracţiuni

Sentinţă penală 152 din 24.05.2016


Data publicare portal: 15.01.2018

Prin plângerea înregistrata pe rolul Judecătoriei … la data de … sub nr. … petentul … a contestat soluţia pronunţata de Parchetul de pe lângă Judecătoria … prin rezolutia nr. … din … prin care s-a dispus neînceperea urmării penale faţă de intimatul …, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor prev. de art. 246, 290 şi art.291 C.pen.

 In motivarea plângerii petentul arata ca soluţia dispusa de organele de urmărire penala este nelegala si netemeinica, existând probe cu privire la vinovăţia intimatului. Astfel, petentul solicită trimiterea cauzei la procuror în vederea dispunerii începerii urmării penale.

 In susţinerea plângerii au fost depuse acte din care rezulta parcurgerea procedurii prealabile prev. de art. 339 N c.p. Au fost depuse la dosarul cauzei si alte înscrisuri.

Judecătorul de cameră preliminară a dispus si s-a atasat dosarul de urmarire penala nr. ….

La termenul din data de 12.04.2016 judecătorul de cameră preliminară a dispus efectuarea unei adrese către … pentru a preciza data la care i-a fost comunicată petentului soluţia adoptată de Prim Procuror Parchetului de pe lângă Judecătoria ...

Analizind actele si lucrarile dosarului de urmarire penala instanta a stabilit urmatoarele:

La data de 15.06.2012, petentul …, administrator al …, a formulat plângere penală împotriva intimatului …, în calitate de reprezentant al …, solicitând tragerea la răspundere penală a intimatului pentru săvârşirea infractiunilor prev.de art. 246, art.290 şi art.291 C.pen. întrucât intimatul deşi a pus la dispozitia lichidatorului judiciar documentele societăţii acesta din urmă a prezentat judecătorului sindic o situatie nereală.

Prin rezoluţia nr … din … Parchetul de pe langa Judecatoria … a dispus neînceperea urmării penale faţă de intimatul …, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor prev. de art. 246, 290 şi art.291 C.pen. apreciindu-se ca în cauză nu sunt întrunite elementele constitutive ale infractiunilor deduse cercetării.

Impotriva acestei ordonante petentul a formulat plangere la Prim Procurorul Parchetului de pe langa Judecatoria …care prin rezoluţia nr. …. din data de … a respins plângerea ca neîntemeiată.

Din actele si lucrarile dosarului se constata ca plangerea formulata de petentul … impotriva rezolutiei Primului Procuror al Parchetului de pe langa Judecatoria … nr. …. din data de …, s-a facut cu incalcarea disp art 340 alin 1 N Cod de procedura penala  text de lege care prevede ca „persoana a carei plangere impotriva solutiei de clasare sau renuntare la urmarire penala, dispusa prin ordonanta sau rechizitoriu, a fost respinsa conform art 339 Cod de procedura penala poate face plangere, in termen de 20 zile de la comunicare, la judecatorul de camera preliminara de la instanta careia i-ar reveni, potrivit legii, competentul sa judece cauza in prima instanta.

Astfel, din adresa existenta la f. 36 dosar precum si din borderoul recomandatelor expediate de Parchetul de pe langa Judecatoria … in … rezulta ca rezoluţia nr. … din data de … a Primului Procuror al Parchetului de pe langa Judecatoria …a fost inaintata petentului la data de 28.03.2013, iar acesta a formulat plangere impotriva acestei rezolutii la 18.12.2015, fiind astfel depasit termenul de 20 zile prev de art 340 N Cod de procedura penala.

Potrivit dispoz art 269 N. Cod de procedura penala la calcularea termenului procedural se porneste de la ora, ziua, luna sau anul mentionat in actul care a provocat curgerea termenului, afara de cazul cand legea dispune altfel.

La calcularea termenului pe ore sau pe zile nu se socoteste ora sau ziua de la care incepe sa curga termenul sau ora sau ziua in care acesta se implineste.

Termenele socotite pe luni sau pe ani expira dupa caz, la sfarsitul zilei corespunzatoare a ultimei luni ori la sfarsitul zilei si lunii corespunzatoare din ultimul an.

Daca aceasta zi cade intr-o luna care nu are zi corespunzatoare, termenul expira in ultima zi a acelei luni.

Cand ultima zi a unui termen cade intr-o zi nelucratoare termenul expira la safrsitul primei zile lucratoare care urmeaza.

In consecinta fata de dispoz art 341 alin 6 lit a N Cod de procedura penala instanta urmeaza sa respinga ca tardiv introdusa plingerea formulata de petentul … impotriva rezolutiei nr … din data de … a Primului Procuror al Parchetului de pe langa Judecatoria ...

Vazind si dispoz art 275 alin 2 c.p.p.