Infracţiunea de ,,nerespectarea regimului armelor și al munițiilor”, prevăzută şi pedepsită de art. 342 alin. 2 Codul penal. Elemente constitutive

Sentinţă penală 1684/2017 din 09.01.2018


Prin s.p. nr. 1684/2017, instanţa a dispus, în baza disp. art. 342 alin. 2 Codul penal, cu aplicarea art. 41 alin. 1 Cod penal, cu aplicarea art. 396 alin. 10 Cod de procedură penală condamnarea inculpatului C.A. la pedeapsa închisorii de 4 (patru) luni, pentru săvârşirea infracţiunii de ,,nerespectarea regimului armelor și al munițiilor”.

În baza disp. art. 67 alin. 1 Cod penal a interzis inculpatului, ca pedeapsă complementară, exercitarea drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a, b, h Cod penal pe o perioadă de doi ani, pedeapsă a cărei executare va începe conform art. 68 alin. 1 lit. c Cod penal.

În baza disp. art. 65 alin. 1 Cod penal, a interzis inculpatului, ca pedeapsă accesorie, exerciţiul drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a, b, h Cod penal, de la rămânerea definitivă a prezentei sentinţe şi până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale.

În baza disp. art. 104 alin. 2 Cod penal rap. la art. 43 alin. 1 Cod penal a revocat liberarea condiţionată a inculpatului din executarea pedepsei de 4 ani şi 6 luni închisoare stabilită prin sentinţa penală nr. 1589/18.07.2013 pronunţată de Judecătoria Botoşani definitivă prin nerecurare la data de 06.08.2013 şi a dispus executarea restului de pedeapsă rămas neexecutat de 165 zile alături de pedeapsa de 4 (patru) luni închisoare stabilită în prezenta cauză, urmând ca în final inculpatul să execute pedeapsa totală de 4 (patru) luni şi 165 zile închisoare.

Conform dispoziţiilor art. 45 alin. 1 Cod penal, a aplicat inculpatului, alături de pedeapsa principală totală, pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 a, b, h Cod penal, pe o durată de doi ani, pedeapsă a cărei executare va începe conform art. 68 alin. 1 lit. c Cod penal.

Potrivit art. 45 alin. 5 Cod penal pe lângă pedeapsa principală rezultată stabilită, a aplicat inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a, b , h Cod penal, pedeapsă accesorie ce se va executa pe durata şi în condiţiile prevăzute de art. 65 Cod penal.

În baza disp. art. 7 alin. 1 din Legea nr. 76 din 2008 (actualizată) privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare a dispus prelevarea de la inculpatul C.A. de probe biologice în vederea introducerii profilului genetic în Sistemul Naţional de Date Genetice Judiciare.

În baza disp. art. 5 alin. 5 din Legea nr. 76 din 2008 (actualizată) privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare a informat pe inculpatul C.A. că probele biologice recoltate vor fi utilizate pentru obţinerea şi stocarea în Sistemul Naţional de Date Genetice Judiciare a profilului genetic.

În baza art. 112 alin. 1 lit. b  Cod penal a confiscat de la inculpatul C.A. pistolul marca Gamo, model V3, calibru 4,5 mm, un încărcător cu butelie cu gaz şi 12 bile metalice de culoare gri (din care 4 bile au fost utilizate pentru constatarea tehnico-ştiinţifică balistică), bunuri înaintate la camera de corpuri delicte a Poliţiei Municipiului.

În baza disp. art. 404 alin. 4 lit. f Cod de procedură penală a restituit inculpatului C.A., la soluţionarea definitivă a prezentei cauze penale, următoarele bunuri: un cuţit cu tot cu teacă de aproximativ 13 cm lungime, un baston cu electroşocuri, o cagulă de culoare neagră, depuse la camera de corpuri delicte a Poliţiei Municipiului.

În baza disp. art. 274 alin. 1 Cod de procedură penală, l-a obligat pe inculpatul C.A. la plata cheltuielilor judiciare avansate de  stat, în cuantum total de 700 lei.

Pentru a hotărî astfel, instanţa a reţinut următoarele:

Prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Judecătoria I. s-a dispus trimiterea în judecată a inculpatului C.A. sub aspectul săvârşirii infracţiunii de ,,nerespectarea regimului armelor și al munițiilor”, prevăzută şi pedepsită de art. 342 alin. 2 Codul penal.

În actul de sesizare s-a reţinut, în esenţă, că, în noaptea de 18/19.03.2015, inculpatul avea asupra sa un pistolul marca Gamo, model V3, cal. 4,5 mm, o armă neletală supusă autorizării conform Legii nr. 295/2004 şi pentru care nu deţinea autorizaţia de procurare prev. de art. 57 alin.1 din Legea nr. 295/2004.

Inculpatul a solicitat aplicarea procedurii recunoaşterii învinuirii.

Instanţa a reţinut că în raportul de constatare balistică nr. 109754/20.04.2015 întocmit de I.P.J. –Serviciul de Criminalistică s-a concluzionat că arma găsită asupra inculpatului este un pistol marca Gamo, model V3, calibru 4,5 mm, de producţie spaniolă şi funcţionează pe baza principiului forţei de expansiune a aerului comprimat, eliberat sub forma unei doze din butelie recipient. Pistolul este în stare de funcţionare şi utilizează proiectile metalice sferice BB calibru 4,5 mm. Recipientul metalic din interiorul încărcătorului este o butelie de CO2 standard pentru pistoale cu aer comprimat, categorie din care face parte şi pistolul supus examinărilor. S-a arătat că pistolul în cauză nu produce urme secundare întâlnite exclusiv în tragerile cu arma de foc, fapt pentru care utilizarea acestuia nu produce reziduuri examinabile care să conţină informaţii cu privire la utilizarea sau plasarea în timp a utilizării acestuia. În momentul tragerii, pistolul marca Gamo, model V3, cal. 4,5 mm imprimă proiectilului viteza iniţială de 125m/s, însă nu se poate stabili capabilitatea proiectilului de a produce vătămări integrităţii fizice a persoanelor.

Potrivit Legii nr. 295/2004 (anexa) armele scurte sau lungi (cu aer comprimat) care pentru aruncarea proiectilului folosesc forţa de expansiune a aerului comprimat sau a gazelor sub presiune aflate într-un recipient şi care nu dezvoltă o viteză a proiectilului mai mare de 220 m/s sunt clasificate ca arme neletale, supuse regimului autorizării şi fac parte din categoria C23.

Potrivit art. 57 alin.1 lit. a din Legea nr. 295/2004, cetăţenii români şi rezidenţii statelor membre cu domiciliul, reşedinţa sau, după caz, locul de rezidenţă în România, precum şi străinii cu şedere legală în România, care au împlinit vârsta de 18 ani, pot să procure arme neletale din categoriile C şi D din anexă, precum şi muniţia aferentă de la orice armurier şi, după caz, intermediar care comercializează astfel de arme: a) după obţinerea autorizaţiei de procurare potrivit alin. (4), pentru armele prevăzute în categoria C din anexă.

Coroborând aceste dispoziţii legale cu concluziile  raportului de constatare balistică, instanţa a constatat că pistolul marca Gamo, model V3, calibru 4,5 mm deţinut de inculpatul C.A.  face parte din categoria armelor neletale supuse regimului autorizării.

Prin adresa nr. 271195/31.03.20162016 emisă de Serviciul Arme, Explozivi şi Substanţe Periculoase din cadrul I.P.J. s-a comunicat faptul că inculpatul nu figurează în evidenţe ca fiind deţinător de arme letale sau neletale.

Instanţa a reţinut că, în drept, fapta inculpatului C.A. care în noaptea de 18/19.03.2015, a avut asupra sa pistolul marca Gamo, model V3, calibru 4,5 mm, armă neletală supusă autorizării conform Legii nr. 295/2004 şi pentru care nu deţinea autorizaţia de procurare prevăzută de art. 57 alin.1 din Legea nr. 295/2004, realizează conţinutul constitutiv al infracţiunii de ,,nerespectarea regimului armelor și al munițiilor”, prev. de art. art. 342 alin. 2 Codul penal.

Elementul material al laturii obiective este reprezentat de acţiunea de deţinere a pistolului arătat, fără drept. Sub aspectul laturii subiective, inculpatul a acţionat cu intenţie directă cu privire la infracţiune săvârşită.

Infracţiunea fost săvârşită de inculpatul C.A. în stare de recidivă postcondamnatorie, fiind anterior condamnat la o pedeapsă rezultantă de 4 ani şi 6 luni închisoare prin sentinţa penală nr. 1589/18.07.2013 a Judecătoriei Botoşani, rămasă definitivă prin nerecurare la data de 06.08.2013, pedeapsă din a cărei executare a fost liberat condiţionat la data de 04.02.2015, având un rest rămas de executat de 165 zile închisoare, infracţiunea din prezenta cauză fiind săvârşită înainte de a se considera ca executată pedeapsa închisorii.