Conducere fara permis

Sentinţă penală 108 din 04.10.2016


R O M Â N I A

JUDECATORIA MACIN JUDETUL TULCEA

SENTINTA  PENALA  NR. 108

Sedinta publica din 4 octombrie 2016

Instanta constituita din:

Presedinte: GMF 

Grefier: RF

MINISTERUL PUBLIC - reprez.

CE - procuror

S-a luat în examinare actiunea penala pusa în miscare prin rechizitoriul nr. /P/2015 întocmit de Parchetul de pe lânga Tribunalul Tulcea, jud. Tulcea împotriva inculpatului CP -CNP ..., domiciliat în ... jud. Tulcea, pentru savârsirea a doua infractiuni de  conducere a unui vehicul fara permis fapte prev. si ped. de art.335 alin.1 cod penal.

Dezbaterile pe fondul cauzei au avut loc în sedinta publica din 22 septembrie 2016, fiind consemnate în încheierea de sedinta de la acea data, parte integranta din prezenta, când instanta, având nevoie de timp pentru a delibera, a amânat pronuntarea la data de 4 octombrie 2016,  când în aceeasi compunere a hotarât urmatoarele:

INSTANTA:

 Asupra procesului penal de fata;

Prin Rechizitoriul nr. ../P/2015 din 18.02.2016 al Parchetului de pe lânga Tribunalul Tulcea înregistrat la aceasta instanta sub nr. .../253/2016 din 24.02.2016 s-a dispus trimiterea în judecata a inculpatului CP  pentru savârsirea a doua infractiuni prev. de art.335 alin1 cod penal -conducerea unui vehicul de o persoana care nu poseda permis de conducere.

Din actele si lucrarile dosarului, instanta retine în fapt urmatoarele:

În noaptea de 13/14.05.2015, inculpatul CP, a condus autoturismul marca Kia Rio, cu numarul de înmatriculare TL - .... care îi apartinea, de la domiciliul sau de pe str. Muncii si ulterior pe str. Grivitei din or. .... cu intentia de a se deplasa la un magazin non-stop pentru a efectua cumparaturi, în conditiile în care nu poseda permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule. Inculpatul a fost oprit în trafic de catre un echipaj de politie, în jurul orei 01:25 , la intersectia str. Grivitei cu str. Cetatuia si cu ocazia constatarii faptei, acesta a recunoscut comiterea infractiunii.

În dupa-amiaza zilei de 13.07.2015, inculpatul CP , a condus autoturismul marca Kia Rio cu numarul de înmatriculare TL - ..., de la domiciliul sau de pe str. Muncii si ulterior pe str. Cetatuia cu intentia de a se deplasa la domiciliul numitului C.I.F, iar pe parcursul deplasarii, în jurul orelor 14:45 , un echipaj de politie din cadrul Politiei oras Macin, l-a depistat în trafic si a efectuat semnal regulamentar de oprire, însa inculpatul a continuat sa conduca pe str. Orient pâna în dreptul locuintei numitului C.I.F., a patruns în curtea locuintei acestuia, iar la solicitarea organelor de politie nu a mai dorit sa paraseasca locuinta.

Situatia de fapt mai sus mentionata se sustine cu urmatoarele mijloace de proba: procesele-verbale de constatare a faptelor, declaratia martorului T.N., precum si procesele-verbale întocmite de catre organul de cercetare penala la datele de 14.05.2015 si 23.07.2015, cu ocazia verificarii baze de date a Directiei pentru evidenta persoanelor si administrarea bazei lor de date, în aplicatia Evidenta conducatori auto, din care rezulta ca inculpatul nu detine permis de conducere, toate coroborate cu declaratiile de recunoastere ale inculpatului.

În drept faptele inculpatului C.P., de a conduce autovehiculul marca Kia Rio, cu numarul de înmatriculare TL- ...., la datele de 13/14.05.2015 si 13.07.2015, pe drumurile publice din or. ..., jud. Tulcea , fara a poseda permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule constituie 2 (doua) infractiuni de conducere fara permis prevazute de 2 x art. 335 alin.1 cod penal, în concurs real ceea ce atrage  aplicarea art. 38 alin. 1 cod penal.

Cauza a fost solutionata pe baza dispozitiilor art. 375 cod pr.penala în procedura simplificata, motivat de faptul ca  la dosarul cauzei s-a depus de catre aparatorul ales al inculpatului declaratia acestuia autentificata sub nr. 798/22.04.2016 de notarul public Buradatencu Dragos-Andrei din Macin  prin care inculpatul recunoaste fapta si solicita  ca judecata  sa aiba loc numai pe baza probelor administrate în cursul urmaririi penale si a înscrisurilor prezentate de parti. În aceeasi declaratie inculpatul precizeaza ca este de acord cu prestarea unei munci neremunerate în folosul comunitatii.

Astfel, la stabilirea cuantumului pedepsei instanta va avea în vedere prevederile art. 396 alin.10 cod pr.penala  întrucât inculpatul a recunoscut faptele, situatie în care limitele de pedeapsa prevazute de lege în cazul pedepsei închisorii se reduc cu 1/3 iar în cazul amenzii, cu 1/4.

Raportat la împrejurarile în care au fost comise faptele coroborat cu profilul inculpatului, instanta apreciaza ca se impune aplicarea unei pedepse cu închisoarea pentru fiecare din infractiune savârsite.

Cum infractiunile sunt savârsite în concurs real instanta va face aplicarea prevederilor art. 38 alin.1 si 39 alin.1 lit."b" cod penal astfel ca va contopi pedepsele stabilite si va aplica inculpatului pedeapsa cea mai grea la care va adauga 1/3 din cealalta pedeapsa principala stabilita - cumul aritmetic.

La individualizarea pedepsei rezultante , apreciaza ca scopul preventiv-educativ pe care trebuie sa-l atinga sanctiunea penala si finalitatea acesteia care trebuie sa reprezinte o resocializare a inculpatului pot fi atinse prin suspendarea sub supraveghere a executarii în conditiile art. 91 cod penal.

Desi teoretic sunt îndeplinite conditiile pentru o alta modalitate  de individualizare a pedepsei, respectiv amânarea aplicarii pedepsei(aceasta modalitate putând fi aplicata în cazul concursului de infractiuni când pedeapsa stabilita este amenda sau închisoarea de cel mult 2 ani) instanta retine ca aceasta individualizare nu este în concordanta  cu scopul preventiv-educativ pe care trebuie sa-l atinga sanctiunea penala si finalitatea acesteia care trebuie sa reprezinte o resocializare a inculpatului, în conditiile în care suntem în prezenta unei infractiuni de pericol, cu un grad de pericol ridicat pentru siguranta celorlalti participanti la trafic, un individ care conduce fara permis, deci fara a cunoaste regulile de circulatie  putând crea accidente cu consecinte grave si deosebit de grave.

Totodata, instanta are în vedere ca inculpatul persista în a continua  sa circule fara permis, în conditiile în care  desi se afla în cercetari pentru faptele deduse judecatii în cauza de fata, doar cu câteva zile înainte de a fi trimis în judecata, acesta a mai condus acelasi autoturism pe drumurile publice din Macin, fara permis, pentru aceasta fapta din 9.02.2016 fiind trimis în judecata în dosarul nr. 1166/253/2016 al acestei instante, aspecte rezultate din consultarea evidentelor Judecatoriei Macin, ceea ce întareste convingerea instantei ca nu se impune o alta modalitate de individualizare a pedepsei. 

De asemenea, desi inculpatul a depus la dosar ca act în circumstantiere o copie a unei cereri de înscriere la examenul pentru obtinerea permisului de conducere, instanta califica acest înscris ca un act preconstituit  pe care nu-l va avea în vedere în conditiile în care el  nu este datat, nu poarta dovada înregistrarii (fiind un simplu formular ce se poate gasi pe orice site de specialitate). Mai mult, în acest formular inculpatul declara pe propria raspundere ca locuieste în mod obisnuit cel putin 185 zile într-un an calendaristic la domiciliul din România, în conditiile în care acesta nu s-a prezentat în instanta, pe motiv ca se afla în strainatate, cu toate ca  declaratia notariala în care recunoaste faptele este data la un notar din România, mai exact din orasul sau de domiciliu, Macin. 

Astfel, în baza art. 91 cod penal va dispune suspendarea sub supraveghere a executarii pedepsei rezultante aplicata inculpatului, pe durata termenului de supraveghere prevazut de art. 92 cod penal, adica 2 ani.

Trebuie mentionat ca instanta are în vedere limita minima a termenului de supraveghere, acesta fiind cuprins între 2 si 4 ani, fara a putea fi mai mic decât durata pedepsei aplicate.

În baza art. 93 alin.1 cod penal, pe durata termenului de supraveghere inculpatul are obligatia sa respecte urmatoarele masuri:

-sa se prezinte la Serviciul de Probatiune Tulcea la datele fixate de acesta;

-sa primeasca vizitele consilierului de probatiune desemnat cu supravegherea sa;

-sa anunte în prealabil schimbarea locuintei si orice deplasare care depaseste 5 zile;

-sa comunice schimbarea locului de munca;

-sa comunice informatii si documente de natura a permite controlul mijloacelor sale de existenta.

De asemenea, potrivit 93 alin.2 si 3 cod penal, pe durata termenului de supraveghere impune condamnatului  si urmatoarele obligatii:

- sa nu paraseasca teritoriul României fara acordul instantei;

- sa presteze o munca neremunerata în folosul comunitatii pe o perioada de 100 zile, într-una din urmatoarele doua institutii din comunitate, respectiv: Primaria oras Macin , judetul Tulcea si Inspectoratul Scolar Judetean Tulcea (unitatea/unitatile scolare din orasul Macin). 

Raportat la gravitatea faptelor savârsite instanta apreciaza ca se impune obligatia prestarii la o munca neremunerata tocmai în vederea îndeplinirii scopului preventiv educativ pe care trebuie sa-l atinga sanctiunea penala. Instanta are în vedere si împrejurarea ca din probele administrate în cauza nu a rezultat ca inculpatul nu ar putea presta aceasta munca din cauza starii sale de sanatate. Obligatia de a presta o munca neremunerata este prevazuta de legiuitor ca obligativitate pentru instanta, aceasta din urma având doar posibilitatea sa stabileasca zilele de munca ce sunt cuprinse între 60 si 120 zile nu si posibilitatea de a aplica sau nu o astfel de masura.

Si cu privire la cele patru obligatii prevazute de art. 93 alin.2 cod penal instanta este obligata de legiuitor sa impuna cel putin una daca nu mai multe dintre acestea. Cum una dintre acestea este obligatia de a nu parasi tara, pentru considerentele expuse anterior, instanta retine ca aceasta obligatie se justifica a fi aplicata inculpatului.

Instanta are în vedere ca aceasta obligatie este instituita de legiuitor în scopul de a preveni o eventuala sustragere a inculpatului condamnat în conditiile suspendarii executarii pedepsei sub supraveghere si instituie controlul instantei de a decide parasirea teritoriului României când sunt situatii concrete care impun acest lucru, cum ar fi o boala ce-si gaseste tratamentul în strainatate, încheierea unui contract de munca în strainatate, etc. 

Instanta retine si faptul ca desi aparatorul ales al acestuia a precizat ca inculpatul nu se afla în tara, nu s-au depus dovezi în acest sens iar declaratia notariala prin care solicita aplicarea procedurii simplificate este autentificata, asa cum se arata în cuprinsul prezentei, la un notariat din orasul Macin, ceea ce dovedeste ca la data respectivei declaratii, 22.04.2016, inculpatul se afla în orasul sau de domiciliu si nu în strainatate.

A aprecia ca nu se justifica obligatia de a nu parasi tara fara încuviintarea instantei pe motiv ca inculpatul ar  munci în strainatate, este eronat, raportat la considerentele mai sus expuse, respectiv, lipsa dovezii încheierii unui contract de munca în strainatate dar si mentiunea din formularul de înscriere la examenul pentru obtinerea permisului de conducere în care  inculpatul declara pe propria raspundere ca locuieste în mod obisnuit cel putin 185 zile într-un an calendaristic la domiciliul din România

În temeiul dispozitiilor art. 96 cod penal va atentiona inculpatul ca daca pe parcursul termenului de supraveghe cu rea credinta nu respecta masurile de supraveghere sau nu executa obligatiile impuse ori stabilite de lege, ori va mai comite infractiuni, se va revoca suspendarea si se va dispune executarea pedepsei.

În temeiul dispozitiilor art. 398 cod procedura penala în referire la art.274 alin.1 cod procedura penala, va obliga inculpatul la plata cheltuielilor judiciare catre stat în suma de 1000 lei. 

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

H O T A R A S T E  :

În baza art. 335 alin.1 cod penal cu aplicarea art. 396 alin.10 cod procedura penala condamna pe  inculpatul C.P. -CNP ..., fiul lui T.... jud. Tulcea, domiciliat în .... jud. Tulcea, cetatean român, necasatorit,  stagiul militar nesatisfacut, studii cinci clase, fara ocupatie, fara loc de munca, fara antecedente penale - la 9 luni închisoare pentru savârsirea infractiunii de conducere a unui vehicul fara permis.

În temeiul dispozitiilor art. 335 alin. 1 cod penal cu aplicarea art. 396 alin.10 cod procedura penala condamna pe acelasi inculpat la 10 luni  închisoare pentru savârsirea infractiunii de conducere a unui vehicul fara permis.

În temeiul dispozitiilor art. 39 alin.1 lit."b"cod penal în referire la art. 38 alin.1 cod penal, contopeste pedepsele stabilite prin prezenta sentinta si aplica inculpatului C.P. pedeapsa rezultanta de 13 luni închisoare ( compusa din pedeapsa cea mai grea la care s-a adaugat sporul de 3 luni -o treime din cealalta pedeapsa).

În baza art. 91 cod penal, dispune suspendarea sub supraveghere a executarii pedepsei rezultante aplicata inculpatului, pe durata termenului de supraveghere prev. de art.92 cod penal, respectiv, 2 ani.

În baza art. 93 alin.1 cod penal, pe durata termenului de supraveghere inculpatul are obligatia sa respecte urmatoarele masuri:

-sa se prezinte la Serviciul de Probatiune Tulcea la datele fixate de acesta;

-sa primeasca vizitele consilierului de probatiune desemnat cu supravegherea sa;

-sa anunte în prealabil schimbarea locuintei si orice deplasare care depaseste 5 zile;

-sa comunice schimbarea locului de munca;

-sa comunice informatii si documente de natura a permite controlul mijloacelor sale de existenta.

De asemenea, potrivit art. 93 alin.2 si 3 cod pr.penala, pe durata termenului de supraveghere impune inculpatului  si urmatoarele obligatii:

-sa nu paraseasca teritoriul României fara acordul instantei;

-sa presteze o munca neremunerata în folosul comunitatii pe o perioada de 100 zile, într-una din urmatoarele doua institutii din comunitate, respectiv: Primaria oras .., judetul Tulcea si Inspectoratul Scolar Judetean Tulcea (unitatea/unitatile scolare din oras ..). 

În temeiul dispozitiilor art. 96 cod penal atentioneaza inculpatul ca daca pe parcursul termenului de supraveghe cu rea credinta nu respecta masurile de supraveghere sau nu executa obligatiile impuse ori stabilite de lege, ori va mai comite infractiuni, se va revoca suspendarea si se va dispune executarea pedepsei.

 În temeiul dispozitiilor art. 398 cod procedura penala în referire la art.274 alin.1 cod procedura penala, obliga inculpatul la plata cheltuielilor judiciare catre stat în suma de 1000 lei.

 Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare.

Pronuntata  în sedinta publica, astazi, 4 octombrie 2016.

PRESEDINTE, GREFIER,

G.M.F.R.F.

Red./tehnored. Jud. GMF

Ex.2/25.10.2016