Funcţionar public cu statut special – poliţist de frontieră Decontare cheltuieli transport

Sentinţă civilă 291 CAF din 08.06.2017


Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Giurgiu, reclamanta GRC a chemat în judecată ITPF Giurgiu, pentru ca prin hotărârea ce se va pronunţa să se dispună:

 - obligarea paratei sa anuleze Decizia de imputare nr 2600532/05.04.2016 si restituirea sumei de 1.838 lei reprezentând decontarea cheltuielilor de transport la si de la locul de munca pentru perioada mai - octombrie 2015.

 - obligarea paratei sa îmi recunoască dreptul la decontarea cheltuielilor de transport la si de la locul de munca.

 - obligarea paratei sa calculeze si sa îmi plătească cheltuielile de transport la si de la locul de munca pentru perioada septembrie 2013 si pana la plata efectiva ,suma actualizata cu coeficientul de inflaţie având in vedere faptul ca dreptul la decontarea acestor cheltuieli s-a născut in luna decembrie 2011.

 Obligarea paratei la plata cheltuielilor de judecata

 

 Potrivit art. 4 alin.1 din OMAI 51/07.04.2014 astfel cum a fost modificat prin OMAI 42/2015: ” în situaţiile prevăzute la art. 1 lit. c) se realizează decontarea abonamentelor lunare sau săptămânale pe zone kilometrice, pentru deplasarea cu trenuri Regio, ori a abonamentelor lunare, pentru deplasarea cu mijloace de transport în comun, auto sau navale, la şi de la locul de munca, pe o distanţa cuprinsă între 5 şi 70 km, în cazul poliţiştilor aflaţi în următoarele situaţii: b)au fost mutaţi în interes de serviciu într-o alta localitate decât cea de domiciliu sau de reşedinţa; "

 Este adevărat că la data de 01.01.2009 reclamanta a fost mutată la cerere de la Inspectoratul Judeţean de Poliţie Mehedinţi şi numită în funcţia de Agent II in cadrul Inspectoratului Judeţean de Poliţie de Frontieră Dolj – compartimentul Ture Serviciu al sectorului Poliţiei de Frontieră Bechet, unde aceasta îşi desfăşoară activitatea şi în prezent.

 Dar, la data de 06.07.2011 în cadrul Inspectoratului de Poliţiei de Frontieră Dolj s-au aplicat măsuri de reorganizare instituţională şi în urma acestor măsuri postul ocupat de reclamantă a fost supus reorganizării, iar acesta a fost pusă la dispoziţia IJPF Dolj pe o perioadă de 3 luni. La data  de 01.08.2011 reclamanta a promovat un examen în vederea numirii pe o funcţie a personalului care a ocupat posturi de natura celor desfiinţate in cadrul aceluiaşi compartiment anterior reorganizării/reducere de posturi.

 Coroborând dispoziţiile legale enunţate anterior, cu situaţia de fapt a reclamantei, tribunalul reţine că, iniţial reclamanta în anul 2007 a solicitat să fie mutată la cerere în postul ocupat anterior reorganizării, dar în urma ivirii acestei situaţii neprevăzute, respectiv reorganizarea instituţiei care a dus la desfiinţarea şi reducerea unor posturi ca şi cel ocupat de reclamantă, a făcut ca situaţia reclamantei să se schimbe şi să poată fi asimilată dispoziţiilor legale prevăzute de actul normativ menţionat anterior.

 Reclamanta avea la dispoziţie fie să susţină un examen şi să ocupe unul din posturile scoase la concurs, fie să accepte situaţia de punere la dispoziţie şi să rămână fără serviciu. Pusă în această situaţie reclamanta a optat in mod firesc pentru prezentarea la examen şi ocuparea postului scos la concurs, fie că se numeşte post vacant, fie că se numeşte post rezultat în urma unei departajări, această denumire nu are relevanţă juridică în speţa de faţă, reclamanta şi-a schimbat situaţia juridică din aceea că era mutată la cerere pe post în aceea că avea ca unică soluţie să susţină un examen şi să ocupe un post pentru a putea fi angajată în continuare la pârât.

 În opinia tribunalului, această situaţie juridică nouă la care a fost suspusă reclamanta dă naştere unui raport juridic nou care face aplicabile în speţă dispoziţiile art. 4 alin.1 din OMAI 51/2014 astfel cum a fost modificat prin OMAI 42/2015, reclamanta pierzându-şi calitatea de mutată la cerere în aceea de mutată în interes de serviciu.

Domenii speta