Trafic de droguri de risc

Sentinţă penală 2 din 05.02.2018


Dosar nr. …./119/2018 

R O M Â N I A

TRIBUNALUL COVASNA

SENTINŢA PENALĂ NR. 2

Şedinţa publică din 5 februarie 2018

PREŞEDINTE:  …….

GREFIER :  ………

Cu participarea reprezentantei Ministerului Public, procuror ……, din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism - Biroul Teritorial Covasna.

Pe rol fiind soluţionarea cauzei privind acordul de recunoaştere a vinovăţiei încheiat de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism - Biroul Teritorial Covasna cu inculpatul B. Cs.-A., cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de trafic de droguri de risc prevăzută de  art. 2 alin. 1 din Legea nr. 143/2000, în dosarul penal nr. …/D/P/2018 al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – D.I.I.C.O.T. - Biroul Teritorial Covasna.

Desfăşurarea şedinţei de judecată s-a înregistrat cu mijloace tehnice audio, conform art. 369 al. 1 C.pr.pen.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică de astăzi, se prezintă inculpatul B. Cs.-A., asistat de apărătorul ales, av. …….. Se prezintă interpretul autorizat, Dl. ………..

Procedura de citare este legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei, după care:

Apărătorul ales al inculpatului depune la dosar împuternicirea avocaţială.

Întrucât inculpatul nu cunoaşte limba română, potrivit art.12 şi art.105 Cod procedură penală, traducerea dezbaterilor este asigurată prin intermediul domnului …….., traducător autorizat.

Reprezentanta Ministerului Public şi apărătorul ales al inculpatului arată că nu au excepţii de invocat sau alte cereri de formulat.

Nemaifiind alte cereri de formulat, instanţa acordă cuvântul asupra acordului de recunoaştere a vinovăţiei încheiat în cauză.

Reprezentanta Ministerului Public arată că a fost încheiat acordul de recunoaştere a vinovăţiei, inculpatul B. I. H. a recunoscut săvârșirea faptei cu privire la care s-au formulat acuzația și a acceptat încadrarea juridică dată acesteia de procuror, conform art. 479 Cod procedură penală.

Solicită consfințirea acordului de recunoaştere a vinovăţiei încheiat de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism - Biroul Teritorial Covasna cu inculpatul B. Cs.-A., cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de trafic de droguri de risc prevăzută de  art. 2 alin. 1 din Legea nr. 143/2000.

Apărătorul ales al inculpatului B. Cs.-A., av. …… consideră că sunt îndeplinite toate condiţiile, atât de formă cât şi de conţinut al acestui acord de recunoaştere a vinovăţiei, motiv pentru care, în temeiul art. 485 al. 1 lit. a C.pr.pen., solicită admiterea acordului de recunoaştere a vinovăţiei încheiat în cauză.

Inculpatul B. Cs. A., având cuvântul, prin interpret, arată că recunoaşte fapta şi încadrarea juridică a acesteia, şi solicită admiterea acordului de recunoaştere a vinovăţiei.

T R I B U N A L U L

Deliberând, constată următoarele:

La data de 12.01.2018, a fost înregistrat pe rolul Tribunalului Covasna sub nr. …./119/2018, acordul de recunoaştere a vinovăţiei încheiat de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – D.I.I.C.O.T. – Biroul Teritorial Covasna cu inculpatul B. Cs.-A., cercetat pentru săvârşirea infracţiunii de trafic de droguri de risc prevăzută de  art. 2 alin. 1 din Legea nr. 143/2000.

Prin actul de sesizare a instanţei s-a reţinut, în esenţă, că în cursul lunii aprilie 2017 inculpații B. I. H. și B. Cs.-A., au comandat de pe internet seminţe de cannabis pe care le-au cultivat, fără drept, urmând ca plantele ajunse la maturitate să fie procesate, iar drogurile rezultate să fie distribuite tinerilor din anturajul lor în municipiul Sf. Gheorghe, județul Covasna fie personal, fie prin intermediul unor apropiaţi.

În continuare, s-a arătat că la data de 12.04.2017, prin intermediul S.C. Fan Courier Express S.R.L. – punct de lucru Sfântu Gheorghe a fost livrat un colet având AWB nr. ……, către o persoană care s-a recomandat a fi K. Sz.. Din datele existente în cauză a rezultat că respectivul colet conținea semințe de cannabis, iar din înscrisurile puse la dispoziție de reprezentantul firmei de curierat rezulta că respectivul colet a fost expediat la data de 11.04.2017 din municipiul București de către o persoană care a folosit pseudonimul “C. George”, de la adresa strada Preciziei, nr. 24, București, care a indicat postul telefonic cu numărul 07623…… și adresa de e-mail c.george@............ 

S-a subliniat că expeditorul coletului a încercat să rămână anonim, prin furnizarea unor date incomplete de identitate și prin folosirea unui serviciu de e-mail care asigură criptarea datelor transmise, precum și “intimitatea” convorbirilor efectuate prin intermediul acestui serviciu.

S-a făcut referire la chitanța doveditoare a predării coletului și a efectuării plății din care rezulta că acest colet a fost livrat în data de 12.04.2017, ora 14.35, persoanei care s-a recomandat a fi K. Sz., posesor al cărții de identitate seria KV, nr. ….., la adresa din Sfântu Gheorghe, ……………………. județul Covasna. Procedând la verificarea în baza de date specifică, s-a stabilit că la adresa respectivă nu există blocul cu numărul 21, fapt ce indică intenția destinatarului de a disimula datele reale de livrare. Persoana care s-a recomandat a fi K. Sz. a plătit contravaloarea coletului cu suma de 840 de lei. Din procesul-verbal încheiat de organele de cercetare ale poliției judiciare rezultă că, raportat la suma plătită, respectivul colet ar fi conținut aproximativ 100 de semințe de cannabis.

De asemenea, s-a arătat că persoana care s-a recomandat a fi K. Sz. a folosit pentru contact postul telefonic cu numărul 0758 ……. , iar cartea de identitate folosită de această persoană figurează ca fiind expirată din anul 2016, în prezent K. Sz. fiind posesorul unei cărți de identitate cu alt număr.

Prin acord s-a învederat că analizând datele de trafic ale comunicațiilor referitoare la numărul de telefon 0758 ……  rezultă că postul telefonic în cauză a fost activat în luna februarie 2017 având foarte puține comunicații până în prezent, ceea ce denotă o încercare a autorului de a-și ascunde identitatea.

S-a mai reţinut că din procesul-verbal încheiat de organele de cercetare ale poliției judiciare rezultă că persoana care în data de 12.04.2017 a primit de la angajatul Fan Curier coletul conținând semințe de Cannabis este inculpatul B. I. H., CNP ………………. Din același proces-verbal mai rezultă că inculpatul B. I. H. desfășoară activități din sfera traficului și consumului ilicit de droguri de risc împreună cu fratele său inculpatul B. Cs.-A., CNP …………..

S-a făcut referire şi la declarațiile inculpatului B. I.-H. din care rezultă că fratele său, inculpatul B. Cs.-A. a contribuit la achiziționarea semințelor de cannabis cu jumătate din suma totală, iar inculpatul B. Cs.-A. declară că împreună cu fratele său au pus semințele în vată îmbibată cu apă, pentru a încolți 

După o perioadă de timp în care semințele au germinat și în care plantele au fost depozitate într-un apartament, inculpații B. I. H. și B. Cs. A. au transbordat plantele într-o locație situată pe un câmp, în apropierea râului Olt, delimitată de localitățile Coșeni, Ilieni și Sâncraiu, având coordonatele geografice aproximative 45° 48′ 50.6″ Nord și 25° 46′ 52.1″ Est. Cei doi au mers în mod constant în locul unde au transbordat plantele de cannabis îngrijindu-le și asigurându-se că dispun de un mediu propice dezvoltării.

În urma percheziției domiciliare efectuată în data de 16.08.2017, în imobilul în care locuiesc inculpații B. I. H. și B. Cs. A. a fost identificată o plantă de cannabis. Cu ocazia percheziției domiciliare inculpatul B. I.-H. a indicat faptul că este de acord să conducă organele de urmărire penală în locul unde plantele au fost transbordate. Cu această ocazie, în locuința inculpaților au mai fost identificate obiecte vestimentare purtate de aceștia în momentele în care s-au deplasat în locația unde au transbordat plantele de cannabis, precum și pet-uri din plastic folosite pentru irigarea plantelor . De asemenea, în locuința inculpaților s-a găsit cartea de identitate folosită de inculpatul B. I.-H. pentru preluarea coletului conținând semințele de cannabis.

S-a mai arătat că la efectuarea cercetării la fața locului în zona situată pe un câmp, în apropierea râului Olt, delimitată de localitățile Coșeni, Ilieni și Sâncraiu, având coordonatele georgrafice aproximative 45° 48′ 50.6″ Nord și 25° 46′ 52.1″ Est, indicată de inculpatul B. I. H. au fost identificate un număr de șase plante de cannabis. 

S-a invocat şi raportul de analiză a datelor GPS nr. 1438926/2017 din care rezultă că inculpații B. I.-H. și B. Cs.-A. s-au deplasat în locul unde au transbordat plantele de cannabis de 7 ori, în perioada 22.07.2017-11.08.2017.

Prin acord s-a făcut referire şi la raportul preliminar de constatare tehnico-științifică nr. 3172984/2017 întocmit de specialiști din cadrul I.G.P.R. – D.C.C.O. – Laboratorul Central de Analiză și Profil al Drogurilor din concluziile căruia rezultă că plantele identificate ca urmare a percheziției domiciliare și ca urmare a cercetării la fața locului, sunt plante de cannabis. Acestea conțin ∆9 –Tetrahidrocannabinol, substanță psihotropă biosintetizată din planta de cannabis. Prin acelaşi raport s-a concluzionat că inculpații ar fi obținut de pe urma plantelor cultivate cantitatea netă totală de 364,9 grame de cannabis. Cannabis face parte din Tabelul-anexă nr. III din Legea nr. 143/2000, fiind un drog de risc.

S-a învederat că din notele de redare a convorbirilor telefonice purtate de inculpatul B. I.-H. rezultă că cei doi inculpați intenționau să lase plantele să ajungă la maturitate, urmând să le valorifice către persoanele interesate. Inculpatul intenționa să obțină din valorificarea plantelor de cannabis o sumă cuprinsă între 2.000 și 5.000 de lei.

Totodată a fost înaintat instanţei dosarul de urmărire penală nr. …/D/P/2018.

Analizând acordul de recunoaştere a vinovăţiei înaintat de către D.I.I.C.O.T. – Biroul Teritorial Covasna, instanţa constată că în cauză sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la art. 480 - 482 C.proc.pen.

Astfel, analizând materialul probator administrat în cursul urmăririi penale, instanţa reţine următoarea situaţie de fapt:

În cursul lunii aprilie 2017, fratele inculpatului, numitul B. I. H. a comandat online, de pe site-ul ………. mai multe seminţe de cannabis, folosindu-se de numele prietenului său plecat în Canada, K. Sz.

Comanda a fost livrată de firma de curierat Fan Courier Express la data de 12.04.2017, în apropierea adresei unde locuieşte inculpatul, respectiv în Sfântu Gheorghe,……... Deşi adresa indicată a fost greşită, pe …….  neexistând blocul cu nr. 21, fratele inculpatului a preluat personal coletul de la curier căruia i-a prezentat buletinul expirat seria KV nr. ….., emis pe numele lui K. Sz., şi a achitat în schimbul pachetului suma de 840 lei.

Despre comandă avea cunoştinţă şi inculpatul B. Cs. – A. care a plătit jumătate din valoarea seminţelor cumpărate online.

Inculpatul şi fratele său au pus seminţele de cannabis în vată îmbibată cu apă pentru a încolţi şi le-au ţinut la locuinţa lor, situată în mun. Sf. Gheorghe, pe ………, iar ulterior le-au plantat pe câmpul situat între localităţile Chilieni, Coşeni şi Ilieni, în apropierea râului Olt.

Atât inculpatul, cât şi fratele său au îngrijit plantele de cannabis, au mers în repetate rânduri pe câmp pentru a le uda, atât împreună, cât şi separat, cu două ocazii, fiind transportaţi cu maşina de martorii L. R., respectiv D. L.

Activitatea lor s-a încheiat în data de 16.08.2017 când au fost prinşi de către organele judiciare competente.

Starea de fapt expusă rezultă din ansamblul probatoriu existent în cauză.

Sub acest aspect se are în vedere declaraţia de recunoaştere a inculpatului din data de 16.08.2017 (fila 39 vol. I dosar u.p.). Acesta cu ocazia audierii sale, a descris amănunţit modalitatea de comitere a faptei astfel cum a fost reţinută mai sus, arătând organului judiciar că fratele său a comandat seminţele de cannabis în schimbul cărora a achitat suma de 840 de lei. Inculpatul a dat detalii relevante legate de activitatea desfăşurată ulterior, despre metoda folosită pentru încolţirea seminţelor, locul unde erau ţinute până au ajuns la aproximativ 40 de cm şi zona unde au fost plantate ulterior.

Declaraţia inculpatului a fost confirmată şi de fratele său, B. I.-H. (filele 15 – 17 vol. I dosar u.p.) care a recunoscut că a comandat personal seminţele, de pe site-ul …….., în urma vizionării unui documentar despre plantele de cannabis. De asemenea, şi acesta a dat relaţii referitoare la activitatea derulată de către cei doi ulterior preluării comenzii, respectiv încolţirea seminţelor, plantarea pe câmp a plantelor şi îngrijirea acestora.

Depoziţia inculpatului se completează cu declaraţiile martorilor L. R., care locuieşte cu acesta, fiind concubinul mamei sale şi D. L., cel mai bun prieten al fratelui inculpatului (filele 66 – 69, vol. I dosar u.p.). Ambii martori au văzut în locuinţă plantele de cannabis, iar martorul D. L. s-a deplasat personal, la rugămintea lui B. Cs.-A., la locul unde au fost plantate seminţele pentru ca acesta din urmă să le poată uda. 

Declaraţia inculpatului B. Cs. A. se coroborează şi cu declaraţiile martorelor K. M. şi M. K.-Sz., mama, respectiv concubina inculpatului, care, de asemenea, au văzut plantele de cannabis în apartament (filele 64 – 65, 70 – 71 vol. I dosar u.p.).

Vinovăţia inculpatului rezultă şi din notele de redare a interceptărilor şi înregistrărilor efectuate în cauză în baza mandatului emis potrivit dispoziţiilor Codului de procedură penală (vol. II dosar u.p.), precum şi din procesele-verbale încheiate de lucrătorilor de poliţie judiciară din cadrul S.C.C.O. – Covasna cu ocazia identificării inculpatului.

Sub aspect probatoriu prezintă relevanţă Raportul de constatare tehnico-ştiinţifică nr. 3172984 întocmit în data de 04.09.2017 de către specialiştii din cadrul I.G.P.R. – D.C.C.O. – Laboratorul Central de Analiză şi Profil al Drogurilor din cuprinsul căruia rezultă că probele ridicate din locuinţa inculpatului în data de 16.08.2017 conţin fragmente vegetale în care s-au pus în evidenţă Δ9 – Tetrahidrocannabinol, substanţa biosintetizată de planta Cannabis.

Dintre înscrisurile ataşate la dosar trebuie amintită şi copia AWB 4101700001527 (fila 118 vol. I, dosar u.p.), emis de firma de curierat care probează existenţa comenzii şi arată datele reţinute în cuprinsul acordului referitoare expeditor şi destinatar.

De asemenea, sunt relevante şi procesele – verbale întocmite în cauză cu ocazia percheziţiei domiciliare efectuate la inculpat, ocazie cu care s-au ridicat mai multe obiecte, printre care grinder-ul metalic în care s-a pus în evidență THC, o plantă de cannabis, precum şi 3 pet-uri de îngrășământ vegetal de un litru fiecare, cu inscripţia ”Ionic Nutrient Solution” despre care B. I.-H. a declarat că i-au fost livrate odată cu primirea comenzii de semințe de cannabis efectuată pe site-ul ”……..”. (filele 279 – 284, vol. II dosar u.p.)

În drept, fapta inculpatului B. Cs.-A. care în perioada 12 aprilie 2017 - 16 august 2017, împreună cu B. H. – I., a cultivat și a deținut, fără drept, un număr de șapte plante de cannabis din care a transbordat un număr de șase plante într-o locație situată pe un câmp, în apropierea râului Olt, delimitată de localitățile Coșeni, Ilieni și Sâncraiu, având coordonatele geografice aproximative 45° 48′ 50.6″ Nord și 25° 46′ 52.1″ Est, iar o plantă a fost păstrată în imobilul în care cei doi locuiesc, în vederea comercializării către alte persoane, întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de trafic de droguri de risc, prevăzută de art. 2 alin. 1 din Legea nr. 143/2000.

În consecinţă se constată faptul că din probele administrate în cursul urmăririi penale rezultă suficiente date cu privire la existenţa faptelor pentru care s-a pus în mişcare acţiunea penală şi cu privire la vinovăţia inculpatului, iar încadrarea juridică este corectă.

În speţă sunt întrunite şi celelalte condiţii prevăzute de dispoziţiile art. 480 – 482 C.proc.pen.

Maximul special al pedepsei prevăzute de lege pentru infracţiunea reţinută în sarcina inculpatului B. Cs.-A. este până în 15 ani închisoare (infracţiunea prev. de 2 alin. 1 din Legea nr. 143/2000, fiind sancţionată cu închisoare de la 2 la 7 ani), acordul de recunoaştere a vinovăţiei a fost încheiat în formă scrisă şi conţine menţiunile prev. de art. 482 C.proc.pen., iar cu ocazia încheierii acestuia inculpatul a fost asistat de avocat ales. De asemenea, acordul de recunoaştere a vinovăţiei a fost avizat în prealabil, în scris, sub aspectul limitelor de către procurorul ierarhic superior, conform art. 478 alin. 4 C.proc.pen.

De asemenea, în mod justificat s-au reţinut dispoziţiile art. 480 alin. 4 C.proc.pen., cu consecinţa reducerii cu o treime a limitelor de pedeapsă prevăzute de lege, având în vedere că inculpatul a recunoscut fapta reţinută în sarcina sa, precum şi probele administrate în cursul urmăririi penale.

Faţă de aceste considerente, şi apreciind cuantumul pedepsei cu privire la care s-a ajuns la un acord între procuror şi inculpat ca fiind suficient pentru atingerea scopului şi îndeplinirea funcţiilor de constrângere, de reeducare şi de exemplaritate ale pedepsei, în baza art. 485 alin. 1 lit. a rap. la art. 396 alin. 2  C.proc.pen., se va admite acordul de recunoaştere a vinovăţiei încheiat de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – D.I.I.C.O.T. – Biroul Teritorial Covasna cu inculpatul B. Cs.-A., cercetat pentru săvârşirea infracţiunii de trafic de droguri de risc prevăzută de  art. 2 alin. 1 din Legea nr. 143/2000, obiect al cauzei penale nr. 2/D/P/2018.

Văzând datele personale ale inculpatului, lipsa antecedentelor penale, vârsta acestuia, precum şi atitudinea sa de colaborare cu organele judiciare, instanţa apreciază ca justificată pedeapsa de 2 ani şi 6 luni închisoare.

Astfel, în baza art. 2 alin. 1 din Legea nr. 143/2000, cu aplicarea art. 480 alin. 4 C.proc.pen., inculpatul va fi condamnat la pedeapsa de 2 ani şi 6 luni închisoare şi pedeapsa complementară a interzicerii dreptului de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice şi a dreptului de a ocupa o funcție care implică exercițiul autorității de stat, prevăzute de art. 66  alin. 1 lit. a, b C.pen., pe o durată de 2 ani pentru săvârşirea infracţiunii de trafic de droguri de risc.

În baza art. 65 alin. 1 C.pen., se va aplica inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a şi b C.pen., respectiv, dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice şi dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, care potrivit art. 65 alin. 3 C.pen., se execută din momentul rămânerii definitive a hotărârii de condamnare şi până când pedeapsa principală a fost executată sau considerată ca executată.

Cu privire la modalitatea de executare a pedepsei, considerând că scopul pedepsei poate fi atins şi fără privarea de libertate a inculpatului, se va face aplicarea art. 91 C.pen. şi se va dispune suspendarea executării pedepsei sub supraveghere şi, în baza art. 92 alin. 1 C. pen., stabileşte termen de supraveghere de 2 ani și 6 luni, care potrivit art. 92 alin. 2 C.pen., se calculează de la data rămânerii definitive a hotărârii.

În baza art. 93 alin. 1 C.pen., pe durata termenului de supraveghere, inculpatul trebuie să respecte următoarele măsuri de supraveghere:

-să se prezinte la Serviciul de Probaţiune Covasna, la datele fixate de acesta;

-să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa;

-să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile;

-să comunice schimbarea locului de muncă;

-să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă.

În baza art. 93 alin. 2  lit. b C.pen., se va impune inculpatului B. Cs.-A. să frecventeze un program de reintegrare socială derulat de către Serviciul de Probaţiune Covasna sau organizat în colaborare cu instituţii din comunitate.

În baza art. 93 alin. 3 C.pen., văzând şi acordul manifestat în acest sens (fila 43bis, vol. I dosar u.p.), inculpatul va fi obligat ca pe parcursul termenului de supraveghere să presteze o muncă neremunerată în folosul comunităţii pe o perioadă de 90 de zile, în cadrul Primăriei municipiului Sf. Gheorghe sau în cadrul Primăriei comunei Arcuş, afară de cazul în care, din cauza stării de sănătate nu poate presta această muncă, care se va executa în condiţiile prev. de art. 57 din Legea nr. 253/2013.

În baza art. 404 alin. 2 C.proc.pen. cu aplicarea art. 91 alin. 4 C.pen., se va atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art. 96 C.pen., potrivit cărora, dacă pe parcursul termenului de supraveghere, cu rea-credinţă, nu respectă măsurile de supraveghere sau nu execută obligaţiile impuse, ori săvârşeşte o nouă infracţiune, instanţa va revoca suspendarea şi va dispune executarea pedepsei aplicate.

Instanţa constată că inculpatul a fost reţinut timp de 24 de ore, respectiv de la 16.08.2017, orele 21,15 până la 17.08.2017, orele 21,15.

În baza art. 404 alin. 4 lit. d C.proc.pen. raportat la art. 112 lit. a şi f C.pen., se va dispune confiscarea specială de la inculpat a cantităţii de 182,45 grame de cannabis (50% din cantitatea totală de droguri obținută din cultivarea plantelor de cannabis), depusă la camera de corpuri delicte a IGPR-DCJSEO cu dovada seria H nr. 0274740 din 25.09.2017;

În baza art. 146 alin. 3 C.proc.pen., după rămânerea definitivă a hotărârii, se va dispune arhivarea, în loc special, cu asigurarea confidenţialităţii a suporturilor optice, conţinând copii de pe înregistrările realizate în cauză, depuse la Camera Corpuri Delicte a Tribunalului Covasna şi înregistrate la poziţia nr. 50/2018, respectiv:

-CD 700MB marca MAXELL- note de redare dos. 12/D/P/2017 copie

-DVD 4,7GB marca VERBATIM- dos. 12/D/P/2017/ DVD/14 copie

-DVD 4,7GB marca VERBATIM- dos. 12/D/P/2017/ DVD/13 copie

-DVD 4,7GB marca VERBATIM- dos. 12/D/P/2017/ DVD/12 copie

-DVD 4,7GB marca VERBATIM- dos. 12/D/P/2017/ DVD/11 copie

-DVD 4,7GB marca VERBATIM- dos. 12/D/P/2017/ DVD/10 copie

-DVD 4,7GB marca VERBATIM- dos. 12/D/P/2017/ DVD/9 copie

-DVD 4,7GB marca VERBATIM- dos. 12/D/P/2017/ DVD/8 copie

-DVD 4,7GB marca VERBATIM- dos. 12/D/P/2017/ DVD/7 copie

-DVD 4,7GB marca VERBATIM- dos. 12/D/P/2017/ DVD/6 copie

-DVD 4,7GB marca VERBATIM- dos. 12/D/P/2017/ DVD/5 copie

-DVD 4,7GB marca VERBATIM- dos. 12/D/P/2017/ DVD/4 copie

-DVD 4,7GB marca VERBATIM- dos. 12/D/P/2017/ DVD/3 copie

-DVD 4,7GB marca VERBATIM- dos. 12/D/P/2017/ DVD/2 copie

-DVD 4,7GB marca VERBATIM- dos. 12/D/P/2017/ DVD/1 copie.

În baza art. 7 din Legea nr. 76/2008, se va dispune prelevarea de probe biologice de la inculpatul B. Cs.-A. în vederea introducerii profilelor genetice în S.N.D.G.J.

În baza art. 274 alin. 1 C.proc.pen., inculpatul va fi obligat la plata sumei de 1.600 lei cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat (1.500 lei în cursul urmăririi penale şi 100 de lei pentru faza de judecată a acordului încheiat.

În baza art. 7 alin. 2 din Legea nr. 178/1997 raportat la art.1 alin. 1 lit. a din Ordinul nr. 772/C-414 din 05.03.2009, instanţa va acorda suma de 23,15 lei domnului interpret …….. cu titlu de onorariu care conform art. 275 alin. 6 C.proc.pen. va rămâne în sarcina statului.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE:

În baza art. 485 alin. 1 lit. a C.proc.pen., admite acordul de recunoaştere a vinovăţiei încheiat de Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism - Biroul Teritorial Covasna cu inculpatul B. CS. – A., fiul lui Ş. si M., născut la data de …… în municipiul ….., jud. ….., domiciliat în …….., posesor CI seria KV nr. …… emis de SPC ……. la data de ……, CNP ………., cercetat pentru săvârşirea infracţiunii de trafic de droguri de risc prevăzută de  art. 2 alin. 1 din Legea nr. 143/2000, obiect al cauzei penale nr. 2/D/P/2018.

În baza art. 2 alin. 1 din Legea nr. 143/2000 cu aplicarea art. 480 alin. 4 C.proc.pen., condamnă pe inculpatul B. Cs. – A. la pedeapsa de 2 ani şi 6 luni închisoare și pedeapsa complementară a interzicerii dreptului de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice şi a dreptului de a ocupa o funcție care implică exercițiul autorității de stat, prevăzute de art. 66  alin. 1 lit. a, b C.pen., pe o durată de 2 ani pentru săvârşirea infracţiunii de trafic de droguri de risc.

În baza art. 68 alin. 1 lit. b C.pen., executarea pedepsei complementare a interzicerii drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a şi b C.pen., începe de la data rămânerii definitive a prezentei hotărârii de condamnare.

În baza art. 65 alin. 1 C.pen., aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a şi b C.pen., respectiv, dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice şi dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, care potrivit art. 65 alin. 3 C.pen., se execută din momentul rămânerii definitive a hotărârii de condamnare şi până când pedeapsa principală a fost executată sau considerată ca executată.

 În baza art. 91 C.pen., dispune suspendarea executării pedepsei sub supraveghere şi, în baza art. 92 alin. 1 C. pen., stabileşte termen de supraveghere de 2 ani și 6 luni, care potrivit art. 92 alin. 2 C.pen., se calculează de la data rămânerii definitive a hotărârii.

În baza art. 93 alin. 1 C.pen., pe durata termenului de supraveghere, inculpatul B. Cs. – A. trebuie să respecte următoarele măsuri de supraveghere:

-să se prezinte la Serviciul de Probaţiune Covasna, la datele fixate de acesta;

-să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa;

-să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile;

-să comunice schimbarea locului de muncă;

-să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă.

În baza art. 93 alin. 2  lit. b C.pen., impune inculpatului B. Cs. – A. să frecventeze un program de reintegrare socială derulat de către Serviciul de Probaţiune Covasna sau organizat în colaborare cu instituţii din comunitate.

În baza art. 93 alin. 3 C. pen., obligă inculpatul ca pe parcursul termenului de supraveghere să presteze o muncă neremunerată în folosul comunităţii pe o perioadă de 90 de zile, în cadrul Primăriei municipiului Sf. Gheorghe sau în cadrul Primăriei comunei Arcuş, afară de cazul în care, din cauza stării de sănătate nu poate presta această muncă, care se va executa în condiţiile prev. de art. 57 din Legea nr. 253/2013.

În baza art. 404 alin. 2 C.proc.pen. cu aplicarea art. 91 alin. 4 C.pen., atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art. 96 C.pen., potrivit cărora, dacă pe parcursul termenului de supraveghere, cu rea-credinţă, nu respectă măsurile de supraveghere sau nu execută obligaţiile impuse, ori săvârşeşte o nouă infracţiune, instanţa va revoca suspendarea şi va dispune executarea pedepsei aplicate.

În baza art. 404 alin. 4 lit. b C.proc.pen., constată că inculpatul a fost reţinut timp de 24 de ore, respectiv de la 16.08.2017, orele 21,15 până la 17.08.2017, orele 21,15.

În baza art. 404 alin. 4 lit. d C.proc.pen. raportat la art. 112 lit. a şi f C.pen., dispune confiscarea specială de la inculpat a cantităţii de 182,45 grame de cannabis (50% din cantitatea totală de droguri obținută din cultivarea plantelor de cannabis), depusă la camera de corpuri delicte a IGPR-DCJSEO cu dovada seria H nr. 0274740 din 25.09.2017.

În baza art. 146 alin. 3 C.proc.pen., după rămânerea definitivă a hotărârii, dispune arhivarea, în loc special, cu asigurarea confidenţialităţii a suporturilor optice, conţinând copii de pe înregistrările realizate în cauză, depuse la Camera Corpuri Delicte a Tribunalului Covasna şi înregistrate la poziţia nr. 50/2018, respectiv:

-CD 700MB marca MAXELL- note de redare dos. 12/D/P/2017 copie

-DVD 4,7GB marca VERBATIM- dos. 12/D/P/2017/ DVD/14 copie

-DVD 4,7GB marca VERBATIM- dos. 12/D/P/2017/ DVD/13 copie

-DVD 4,7GB marca VERBATIM- dos. 12/D/P/2017/ DVD/12 copie

-DVD 4,7GB marca VERBATIM- dos. 12/D/P/2017/ DVD/11 copie

-DVD 4,7GB marca VERBATIM- dos. 12/D/P/2017/ DVD/10 copie

-DVD 4,7GB marca VERBATIM- dos. 12/D/P/2017/ DVD/9 copie

-DVD 4,7GB marca VERBATIM- dos. 12/D/P/2017/ DVD/8 copie

-DVD 4,7GB marca VERBATIM- dos. 12/D/P/2017/ DVD/7 copie

-DVD 4,7GB marca VERBATIM- dos. 12/D/P/2017/ DVD/6 copie

-DVD 4,7GB marca VERBATIM- dos. 12/D/P/2017/ DVD/5 copie

-DVD 4,7GB marca VERBATIM- dos. 12/D/P/2017/ DVD/4 copie

-DVD 4,7GB marca VERBATIM- dos. 12/D/P/2017/ DVD/3 copie

-DVD 4,7GB marca VERBATIM- dos. 12/D/P/2017/ DVD/2 copie

-DVD 4,7GB marca VERBATIM- dos. 12/D/P/2017/ DVD/1 copie.

În baza art. 7 din Legea nr. 76/2008, dispune prelevarea de probe biologice de la inculpatul B. Cs. – A. în vederea introducerii profilelor genetice în S.N.D.G.J.

În baza art. 274 alin. 1 C.proc.pen., obligă pe inculpat la plata sumei de 1.600 lei cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat.

În baza art. 7 alin. 2 din Legea nr. 178/1997 raportat la art.1 alin. 1 lit. a din Ordinul nr. 772/C-414 din 05.03.2009, acordă suma de 23,15 lei domnului interpret ……. cu titlu de onorariu care conform art. 275 alin. 6 C.proc.pen. rămâne în sarcina statului.

Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicarea copiei minutei.

Pronunţată în şedinţă publică, azi, 05.02.2018.

PREŞEDINTEGREFIER