Predare temporară în cazul în care predarea unei persoane în baza unui mandat european de arestare a fost amânată. Inoportunitatea predării atunci când persoana solicitată este arestată preventiv în cauza în care este judecată în România.

Hotărâre - din 18.01.2018


Predarea temporară a unei persoane solicitate în privinţa căreia predarea în baza unui mandat european de arestare a fost amânată nu este oportună, putând impieta buna desfăşurare a procesului penal ce se desfăşoară în România faţă de persoana solicitată, în condiţiile în care aceasta este arestată preventiv în cauză, iar audierea persoanei solicitate de către autoritățile judiciare străine se poate realiza şi prin videoconferinţă.

Încheierea din 18 ianuarie 2018 a Curţii de Apel Galaţi

La data de 04.01.2018 a fost înregistrată pe rolul Curţii de Apel Galaţi cererea formulată de autorităţile judiciare din Spania, transmisă prin intermediul EUROJUST, privind predarea temporară a persoanei solicitate ..., pentru o perioadă de 30 de zile în vederea consemnării declaraţiilor în calitate de inculpat şi recoltarea de probe biologice în vederea efectuării analizelor ADN, conform legislaţiei spaniole.

În cuprinsul cererii s-a arătat că pe rolul Instanţei de Instrucţie nr. 2 din O. (Juzgado de Instruccion No 2 de O.) se află în procedura sumară ordinară dosarul nr. 002500/2017 având ca obiect infracţiunile de „omor cu premeditare” şi „tâlhărie cu săvârşirea de acte de violenţă” puse în sarcina mai multor inculpaţi, printre care şi persoana solicitată.

Aceşti inculpaţi sunt cercetaţi sub aspectul infracţiunilor mai sus arătate constând în aceea că, la data de 25.01.2016 au pătruns în domiciliul victimei ..., unde acesta se afla împreună cu ..., inculpaţii lovindu-i pe cei doi şi, după ce l-au omorât pe ..., au sustras diverse bunuri din locuinţă.

În legătură cu aceste fapte pentru care este cercetată persoana solicitată ... autorităţile judiciare spaniole au emis anterior un mandat european de arestare, ce a făcut obiectul dosarului nr. 657/44/2017 al Curţii de Apel Galaţi, soluţionat prin sentinţa penală nr. 140/F/09.08.2017, definitivă prin necontestare la data de 16.08.2017.

Prin această sentinţă penală a fost admisă cererea autorităţilor judiciare spaniole, respectiv, Judecătoria de Instrucţie nr. 2 din O. şi s-a dispus punerea în executare a mandatului european de arestare pe numele persoanei solicitate ... şi amânarea predării persoanei solicitate până la soluţionarea dosarului penal nr. 1884/113/2017 al Tribunalului Brăila, iar în situaţia în care persoanei solicitate i se aplică o pedeapsă cu închisoarea, până la finalizarea acesteia sau considerarea ca executată.

S-a reţinut în cuprinsul acestei sentinţe că persoana solicitată  ... este cercetată penal într-o cauză din România, fiind arestată preventiv de la data de 28.05.2017.

Dispoziţii din Legea nr. 302 din 28 iunie 2004 privind cooperarea judiciară internaţională în materie penală, ce sunt aplicabile în cauză:

Art. 112 - Predarea amânată sau temporară

(1) Dispoziţiile art. 58 alin. (1) - (5) şi (7) se aplică în mod corespunzător.

(2) Condiţiile privind predarea temporară se stabilesc prin acordul încheiat între autorităţile române şi străine competente. Pentru România, autoritatea competentă este curtea de apel care a executat mandatul european de arestare. Preluarea persoanei predate şi returnarea acesteia se fac de către autorităţile competente ale statului emitent, pe teritoriul României. Cheltuielile privind preluarea şi returnarea persoanei predate sunt suportate de statul emitent.

Art. 58 - Predarea amânată 

(1) În situaţia în care persoana extrădată este cercetată penal de către autorităţile judiciare române, predarea acesteia se amână până la soluţionarea definitivă a cauzei. În caz de condamnare cu executarea în regim de detenţie a pedepsei, predarea se amână până la punerea în libertate ca urmare a liberării condiţionate sau până la executarea pedepsei la termen.

(2) Predarea poate fi amânată atunci când:

a) se constată, pe baza unei expertize medico-legale, că persoana extrădată suferă de o boală gravă care face imposibilă predarea imediată. În acest caz, predarea se amână până când starea de sănătate a persoanei extrădate se va ameliora;

b) persoana extrădată este gravidă sau are un copil mai mic de un an. În acest caz, predarea se amână până la încetarea cauzei care a determinat amânarea, astfel încât predarea să fie posibilă;

c) din cauza unor împrejurări speciale, predarea imediată ar avea consecinţe grave pentru persoana extrădată sau familia acesteia. În acest caz, predarea poate fi amânată cel mult 3 luni şi numai o singură dată.

(3) În cazul amânării predării persoanei extrădate, instanţa emite un mandat de arestare provizorie în vederea extrădării. În cazul în care persoana extrădată se află, la momentul admiterii cererii de extrădare, sub puterea unui mandat de arestare preventivă sau de executare a pedepsei închisorii emis de autorităţile judiciare române, mandatul de arestare provizorie în vederea extrădării intră în vigoare la data încetării motivelor care au justificat amânarea.

(4) Prin excepţie de la alin. (1), la cererea expresă a statului solicitant, persoana extrădată poate fi predată temporar, pe o durată stabilită de comun acord de autorităţile române şi statul solicitant.

(5) Atunci când cererea prevăzută la alin. (4) este transmisă după rămânerea definitivă a hotărârii de predare, predarea temporară este aprobată de preşedintele secţiei penale a curţii de apel care a soluţionat cererea de extrădare, prin încheiere motivată, dată în cameră de consiliu. La cererea preşedintelui secţiei penale a curţii de apel, organul judiciar pe rolul căruia se află cauza ori instanţa de executare transmite informaţiile solicitate.

 …………………………………………………………………………………………………….

(7) Dacă persoana extrădată potrivit alin. (4) se află în executarea unei pedepse sau măsuri privative de libertate, executarea pedepsei sau a măsurii se consideră suspendată începând cu data la care persoana a fost preluată de statul emitent până la data returnării acesteia.

Potrivit dispoziţiilor art. 58 alin. 5 din Legea nr. 302/2004, cauza a fost repartizată preşedintelui Secţiei penale şi pentru cauze cu minori din cadrul Curţii de Apel Galaţi, iar din verificările efectuate s-au constatat următoarele:

1. Persoana solicitată ... este în prezent trimisă în judecată prin rechizitoriul nr. 924/P/2017 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Brăila, cauza fiind înregistrată pe rolul Tribunalului Brăila la data de 17.11.2017 sub nr. 3374/113/2017.

 2. Obiectul acuzaţiilor îl reprezintă infracţiunile de nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor prevăzută de art. 342 alin. 1 Cod penal, uz de armă letală fără drept prevăzută de art. 343 alin. 1 Cod penal şi omor calificat prevăzută de art. 188 alin. 1 – art. 189 alin. 1 lit. a) Cod penal, cu aplicarea art. 38 alin. 1 Cod penal.

Ca situaţie de fapt, s-a reţinut în actul de sesizare al instanţei de judecată că inculpaţii ... şi ..., în perioada aprilie - mai 2017, ar fi deținut fără drept arma de foc letală pistol militar marca P.B.G. VT, model 92 FS, calibrul 9 mm., seria ... şi 15 elemente de muniție corespunzătore acestei arme.

S-a mai reţinut că aceiaşi inculpaţi în ziua de 26.05.2017 ar fi folosit arma de foc letală pistol militar marca P.B.G. VT, model 92 FS, calibrul 9 mm., seria ... executând 11 focuri.

De asemenea, s-a mai reţinut că cei doi inculpaţi în ziua de 26.05.2017, pe fondul unui conflict preexistent cu victima ..., ar fi stabilit o întâlnire cu aceasta, iar în jurul orelor 11:30 ar fi executat mai multe focuri cu arma de foc letală pistol militar marca P.B.G.VT, model 92 FS, calibrul 9 mm., seria ... către victimă, creându-i două plăgi împuşcate transfixiante ce au creat două orificii de intrare şi două de ieşire a proiectilului la nivelul antebraţului drept şi al ambelor flancuri abdominale, cu interesarea rinichiului drept, masei intestinale, venei cave, a mezenterului și mezocolonului, ce au condus în mod direct şi necondiţionat la decesul acesteia.

Cei doi inculpaţi, ... şi ..., au fost arestaţi preventiv în cauză, iar această măsură a fost prelungită pe tot parcursul urmăririi penale precum şi ulterior, după sesizarea instanţei de judecată.

3. Prin încheierea din data de 20.12.2017 a Tribunalului Brăila, definitivă prin încheierea din 12.01.2017 a Curţii de Apel Galaţi au fost respinse cererile şi excepţiile privind nelegalitatea rechizitoriului şi a actelor de urmărire penală, precum şi a modului de administrare a probelor în cursul urmăririi penale, formulate de inculpaţii ... şi ..., s-a constatat legalitatea rechizitoriului cu nr. 924/P/2017 din data de 17.11.2017 al Ministerului Public – Parchetul de pe lângă Tribunalul Brăila, a administrării probelor, precum şi a efectuării actelor de urmărire penală şi s-a dispus începerea judecăţii în cauză faţă de inculpaţii ... şi ... pentru săvârşirea infracţiunilor de nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor prevăzută de art. 342 alin. 1 Cod penal, uz de armă letală fără drept prevăzută de art. 343 alin. 1 Cod penal şi omor calificat prevăzută de art. 188 alin. 1 – art. 189 alin. 1 lit. a) Cod penal, cu aplicarea art. 38 alin. 1 Cod penal.

4. Prin încheierea din 12.01.2017 a Tribunalului Brăila, definitivă prin încheierea din 18.01.2017 a Curţii de Apel Galaţi, s-a dispus menţinerea măsurii arestării preventive faţă de inculpaţii ... şi ..., primul termen de judecare în fond a cauzei fiind stabilit pentru data de 09.02.2018.

5. Legal citată, persoana solicitată ..., asistată fiind de un avocat ales, a precizat că nu este de acord să fie predată temporar în Spania la acest moment şi că este de acord să fie predată autorităţilor spaniole după finalizarea dosarului în care este judecat în România sau să fie audiat de autorităţile judiciare spaniole prin videoconferinţă.

Având în vedere aspectele mai sus arătate, în conformitate cu dispoziţiile art. 112 şi art. 58 alin. 5 din Legea nr. 302/2004, preşedintele Secţiei penale şi pentru cauze cu minori din cadrul Curţii de Apel Galaţi apreciază că la acest moment predarea temporară a persoanei solicitate ... nu se poate realiza în condiţii care să nu impieteze buna desfăşurare a procesului penal ce se desfăşoară în România faţă de persoana solicitată.

În acest sens se are în vedere că judecata pe fond în procesul penal în România urmează să debuteze la data de 09.02.2018 astfel încât până la începerea acesteia nu se poate realiza predarea către autorităţile judiciare spaniole pentru 30 de zile.

În ceea ce priveşte predarea persoanei solicitate către autorităţile judiciare spaniole după începerea judecăţii în cauza din România, se apreciază că aceasta nu este oportună, putând impieta buna desfăşurare a judecăţii, câtă vreme în cauză există doi inculpaţi arestaţi preventiv, iar potrivit art. 355 alin. 1 Cod pr. penală  Dacă în cauză sunt inculpaţi arestaţi preventiv sau aflaţi în arest la domiciliu, judecata se face de urgenţă şi cu precădere, termenele de judecată fiind, de regulă, de 7 zile.

În plus, conform art. 364 alin. 1 Cod pr. penală Judecata cauzei are loc în prezenţa inculpatului. Aducerea inculpatului aflat în stare de deţinere la judecată este obligatorie, astfel încât, în lipsa inculpatului ..., procesul penal nu ar putea să se desfăşoare, ceea ce ar afecta şi situaţia juridică a coinculpatului ..., care este, de asemenea, arestat preventiv în cauză, şi faţă de care judecata trebuie să se desfăşoare de urgenţă şi cu precădere.

Nu în ultimul rând, trebuie avută în vedere complexitatea ridicată a fiecăreia dintre cauzele penale în care persoana solicitată ... este implicată în Spania şi în România şi faptul că dreptul la un proces echitabil implică şi acordarea posibilităţii persoanei acuzate de a se apăra în mod eficient (prin angajarea unui apărător, consultarea dosarului, formularea de cereri, apărări, etc.) aspect care nu s-ar putea realiza dacă persoana solicitată ar fi transferată temporar în Spania pentru ca apoi să fie adusă din nou în România, nefiind rezonabil să i se pretindă persoanei solicitate să facă faţă, în acelaşi timp, la două procese de o complexitate ridicată, desfăşurate în ţări diferite, în limbi diferite şi sub imperiul unor reguli procesuale diferite.

În fine, se reţine că, chiar autorităţile spaniole au menţionat în cuprinsul cererii de predare temporară că există şi posibilitatea audierii prin videoconferinţă a persoanei solicitate ..., procedură cu care aceasta de altfel s-a şi declarat de acord, situaţie în care, printr-o cerere ulterioară adresată autorităţilor judiciare române, respectiv către Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Galaţi, în situaţia în care cauza în care este implicat ... în Spania este în faza de urmărire penală sau către Curtea de Apel Galaţi, în situaţia în care cauza în care este implicat ... în Spania a fost dedusă judecăţii (în sensul trimiterii cauzei în faţa unui judecător independent care să hotărască asupra vinovăției sau nevinovăţiei persoanei solicitate).

Faţă de cele mai sus arătate urmează a se dispune respingerea cererii formulate de autorităţile judiciare din Spania privind predarea temporară a persoanei solicitate ...

Conform art. 275 alin. 3 Cod procedură penală, cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia.