Propunerea de arestare preventivă a inculpaţilor

Sentinţă penală 3 din 25.07.2012


Deliberând asupra propunerii de arestare preventiva de faţă, constată următoarele:

Prin referatul întocmit de Parchetul de pe lângă Judecătoria Agnita la data de 25.07.2012 în dos. u.p. 2/P/2012, s-a solicitat luarea măsurii arestării preventive a inculpaţilor:

- S. I.–

- N. C. - .

În motivare s-a reţinut, în esenţă, că există indicii temeinice că inculpaţii au săvârşit cu intenţie infracţiunea de tâlhărie prev. de art. 211 alin. 1, alin. 2 lit. „b”, „c”, alin. 21 lit. „a” din Codul penal.

Fapta de tâlhărie săvârşită de inculpaţi este prevăzută cu pedeapsa mai mare de 4 ani închisoare iar lăsarea lor în libertate prezintă un pericol social concret pentru ordinea publică.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa, asupra propunerilor de luare a măsurii arestării preventive reţine că sunt întrunite cerinţele legale pentru dispunerea măsurii preventive solicitate în ceea ce îi priveşte pe inculpaţi, fiind îndeplinite condiţiile prevăzute de art. 143 C.p.p. şi existând cazul prevăzut de art. 148 lit. f) C.p.p. pentru următoarele considerente:

Prin ordonanţele procurorului din data de 25.07.2012 a Parchetului de pe lângă Judecătoria Agnita (dosar penal nr. 454/P/2012) fost pusă în mişcare acţiunea penală faţă de inculpaţii . sub aspectul săvârşirii infracţiunii de tâlhărie prev. de art. 211 alin. 1, alin. 2 lit. „b”, „c”, alin. 21 lit. „a” C.p..

1.Cu privire la existenta indiciilor temeinice din care rezultă presupunerea că inculpaţii au săvârşit infracţiunea de tâlhărie instanţa reţine următoarele:

Potrivit plângerii penale formulate de numitul ., cetăţean leton, coroborată cu procesul-verbal de cercetare la faţa locului şi comunicării de diagnostic de către Spitalul Municipal Sibiu, în noaptea de 23/24.07.2012, pe DJ 141A, între localităţile Răvăşel şi Metiş, jud. Sibiu, o persoană de sex masculin şi una de sex feminin l-au lovit numitul Paukovs Ivans a cu pumnii şi picioarele iar apoi i-au sustras mai multe bunuri, respectiv un rucsac, două telefoane mobile marca Nokia, două cartele telefonice, un MP3 audio cu căşti, suma de 60 euro, 2000 forinţi şi 10 zloţi. Inculpaţii … au fost identificaţi ca autori ai faptei sesizate şi şi-au recunoscut fapta.

În consecinţă, instanţa constata că există indicii temeinice din care rezultă presupunerea rezonabilă că inculpaţii au sustras bunuri mobile din posesia numitului Paukovs Ivans fără consimţământul acestuia pentru a şi le însuşi pe nedrept, aspect ce se poate circumscrie condiţiilor de existenţă a faptei prevăzute de art. 211 alin. 1, alin. 2 lit. „b”, „c”, alin. 21 lit. „a” din Codul penal.

2.Cu privire la cazul de arestare prevăzut de art. 148 lit. f) C.p.p. instanţa reţine că:

Pedeapsa prevăzută de lege pentru infracţiunea cu privire la există indicii temeinice că ar fi fost săvârşită de inculpaţi constă în închisoare mai mare de 4 ani.

De asemenea, există probe că lăsarea inculpaţilor în libertate prezintă pericol social concret pentru ordinea publică.

Astfel, potrivit datelor furnizate de Parchetul de pe lângă Judecătoria Agnita,:

•inculpatul . a săvârşit numeroase fapte ilicite ce vizează relaţiile sociale care ocrotesc patrimoniul persoanei. Astfel, inculpatul A fost condamnat la pedeapsa închisorii cu executare de către Judecătoria Agnita prin sentinţele penale nr. 37/30.05.1995 şi nr. 4/18.01.1996 - pentru comiterea infracţiunilor de furt calificat. De asemenea, în perioada 2008-2010, inculpatul a fost sancţionat administrativ de 6 ori prin Ordonanţe ale Parchetului de pe lângă judecătoria Agnita cu privire la fapte reglementate de art. 208 şi art. 209 C. p.

•inculpata . a săvârşit, la rândul său, în mod repetat, numeroase fapte ilicite ce vizează relaţiile sociale care ocrotesc patrimoniul persoanei. Astfel, în perioada 2008-2010, inculpata a fost sancţionată administrativ de 3 ori prin Ordonanţe ale Parchetului de pe lângă judecătoria Agnita cu privire la fapte reglementate de art. 208 şi art. 209 C. p.

Potrivit probelor administrate pe parcursul urmăririi penale, inculpaţii nu au ocupaţie şi nici surse de venit.

În aceste condiţii instanţa consideră că există un risc rezonabil ca inculpaţii să continue activitatea infracţională.

Totodată, din probatoriul administrat în cursul urmăririi penale, rezultă gravitatea faptei cu privire la care există suspiciunea rezonabilă că ar fi fost săvârşită de inculpaţi. Astfel, după cum declară chiar inculpaţii, aceştia ar fi mers împreună cu partea vătămată pe un drum puţin circulat dintr-o zonă cu o comunitate socială redusă ca număr, inculpata . i-ar fi cerut nişte pâine părţii vătămate iar aceasta i-ar dat câtă avea, respectiv 2 felii. Apoi inculpata, observând că partea vătămată mirosea a alcool, i-ar fi propus inculpatului . să-i ia banii părţii vătămate, după care ambii inculpaţi ar fi început să lovească partea vătămată şi apoi i-ar fi luat bunurile pe care le avea asupra sa.

În plus, fapta în discuţie a devenit de notorietate locală, fiind reflectată în presa judeţeană.

Din aceste aspecte rezultă o tulburare importantă a ordinii juridice şi a mediului social, creând o stare de pericol pentru raporturile sociale şi normala lor desfăşurare.

În mod subsecvent, apare necesitatea unei reacţii ferme a autorităţilor judiciare cazul de faţă pentru a descuraja săvârşirea unor fapte similare de procurare ilicită de bunuri şi pentru a contribui la restabilirea climatului de ordine şi linişte la nivelul societăţii civile din zona săvârşirii faptelor supuse cercetării.

Astfel, protejarea ordinii publice împotriva pericolului concret pe care l-ar reprezenta lăsarea în libertate a inculpaţilor este necesară şi proporţională cu scopul urmărit.

Este adevărat faptul că inculpaţii au împreună în îngrijire un număr de 6 copii, cu vârste cuprinse aproximativ între unu şi 14 ani.

Însă acest aspect nu i-a împiedicat pe aceştia să săvârşească în perioada 2008-2010 numeroase fapte ilicite pentru care au şi fost sancţionaţi administrativ, ceea ce pune în discuţie capacitatea inculpaţilor de a exercita, în mod corespunzător interesului superior al minorilor, autoritatea părintească asupra acestora.

De asemenea, în condiţiile în care, în comunitatea redusă ca număr în care trăiesc inculpaţii, suspiciunea că inculpaţii au săvârşit fapta cercetată în speţa de faţă (cu aspectele de  gravitate sus-evidenţiate) este coroborată cu numeroasele fapte ilicite anterioare săvârşite de aceştia, se poate deduce o temere concretă că, odată puşi în libertate inculpaţii, ar declanşa reacţii puternice în rândul opiniei publice. În acest context este relevantă şi calitatea părţii vătămate de cetăţean străin, calitate care este cel puţin aptă a mări impactul asupra societăţii civile în privinţa faptei şi măsurii preventive din speţa de faţă.

Totodată, în speţă a fost deja sesizată Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului. în vederea luării de măsuri de ocrotire în privinţa celor 6 minori, urmând a fi efectuate aceleaşi demersuri şi de către organul judiciar care ar dispune arestarea preventivă a inculpaţilor, conform art. 161  C.p.p..

Faţă de toate aceste împrejurări, în baza art.1491 alin.10 C.p.p. cu aplicarea art.148 lit. f) C.p.p. se va dispune arestarea preventivă a inculpaţilor, pe o durată de 29 de zile, începând cu data de 25.07.2012 şi până la data de 22.08.2012 inclusiv..

În temeiul art.192 alin.3 C.p.p. cheltuielile judiciare avansate de stat, inclusiv onorariul apărătorului din oficiu în sumă de 200 lei,  vor rămâne în sarcina acestuia.