Arestare preventiva

Sentinţă penală 119/A din 24.11.2014


R O M Â N I A

JUDECATORIA MEDIAS

SECŢIA PENALĂ

Dosar nr. _____/___/______

R O M Â N I A

JUDECĂTORIA MEDIAŞ

ÎNCHEIERE PENALĂ NR. 119/A

Şedinţa din camera de consiliu din data de  24 noiembrie  2014

JUDECĂTOR DE DREPTURI ŞI LIBERTĂŢI: L.A.

GREFIER : D.C.

Ministerul Public – Parchetul  de pe lângă  Judecătoria Mediaş a fost reprezentat de procuror  S.G.

Pe rol soluţionarea propunerii de arestare preventivă a inculpaţilor B.M. şi B.A. formulată de Parchetul de pe lângă Judecătoria Mediaş.

La apelul nominal făcut în şedinţa din camera de consiliu au răspuns inculpatul B.M. personal, în stare de reţinere si asistat  de  avocat din oficiu, P.L. cu delegaţie pentru asistenţă juridică obligatorie nr.907/24.11.2014 şi inculpatul B.A. personal, în stare de reţinere si asistat  de  avocat din oficiu, P.D. cu delegaţie pentru asistenţă juridică obligatorie nr.___/_________.

Procedura de citare este legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, după care:

În conformitate cu dispoziţiile art. 225 alin. (8) C. proc. pen., judecătorul de drepturi şi libertăţi  aduce la cunoştinţă inculpaţilor  infracţiunile de care sunt acuzaţi  şi dreptul de a nu face nicio declaraţie, atrăgându-le atenţia că ceea ce declară poate fi folosit împotriva lor.

Judecătorul de drepturi şi libertăţi procedează la audierea inculpaţilor, conform dispoziţiilor art. 225  alin. (7) C. proc. pen., declaraţiile  acestora  fiind consemnate si ataşate la dosarul cauzei, cu menţionarea orei de începere şi închidere  a audierii.

Nemaifiind cereri de formulat, se acordă cuvântul în dezbaterea propunerii de arestare preventivă a inculpaţilor.

Reprezentantul Ministerului Public, procuror G.S.,  arată că a formulat  cerere  de propunere  a arestării preventive faţă de  inculpaţii B.M. şi B.A. împotriva cărora s-a început  urmărirea  penală pentru săvârşirea a 2 infracţiuni de ultraj, prevăzută de art. 257 alin.1 şi 4 Cod penal.

S-a  reţinut că în data de 23.11.2014 , în jurul orei 16,30 cei doi  inculpaţi au ameninţat  cu moartea, având asupra lor două topoare, pe agenţii de poliţie Z.I. şi P.G., aflaţi în  exercitarea atribuţiilor de serviciu. Deşi agenţii de poliţie  erau în uniformă şi investigau un caz  de furt de oi,  inculpaţii  au venit cu o căruţă şi au ridicat topoarele asupra  agenţilor de poliţie ameninţându-i cu moartea. Inculpatul B.M. a aruncat  toporul  lângă piciorul agentului de poliţie P.G. şi numai datorită faptului că acesta s-a ferit, nu a fost lovit.

Inculpatul B.M. este recidivist, iniţial nu a recunoscut fapta, a negat-o, ulterior însă a recunoscut şi a regretat cele întâmplate.

Inculpaţii au comis faptele în stare de beţie, au avut asupra lor topoare care sunt apte să producă leziuni mult mai grave. Din  cauza comportamentului agresiv al inculpaţilor, pentru a-şi apăra integritatea corporală şi pentru a-i calma şi dezarma pe cei doi inculpaţi,  agenţii de poliţie au  fost nevoiţi să scoată pistoalele din dotare, să le armeze  şi  să-i someze să înceteze activitatea de ameninţare cu moartea.

Consideră că se impune arestarea  inculpaţilor  deoarece aşa cum rezultă din  probatoriul administrat până în prezent, există indicii temeinice care conturează bănuiala rezonabilă că inculpaţii  au săvârşit infracţiunile menţionate, iar în cauză  există situaţia prevăzută de art. 223 alin.2 Cod pr. pen., în sensul că inculpaţii au săvârşit infracţiunea de ultraj  şi se poate dispune faţă de aceştia măsura arestării preventive, Apreciază  că  privarea lor de libertate este  necesară pentru înlăturarea unei stări de pericol pentru ordinea publică şi a unui sentiment de nesiguranţă . 

Solicită luarea măsurii preventive  faţă de inculpaţi  pe o perioadă de 30 de zile începând cu data de azi, 24.11.2014  până în 23.12.2014.

Apărătorul din oficiu al inculpatului B.M., av. P.L. solicita respingerea propunerii de arestare preventivă a inculpatului.  Susţine că într-adevăr faptele s-au petrecut aşa cum au fost prezentate de reprezentantul acuzării, dar azi inculpatul a recunoscut comiterea celor 2 infracţiuni de ultraj, a dat  dovadă de sinceritate şi a avut o atitudine de regret.  Solicită a se avea în vedere că  acesta are în întreţinere mai mulţi copii minori şi se poate dispune luarea unei alte  măsuri preventive,  respectiv măsura prevăzută de art. 202 alin.4 lit. b, măsura controlului judiciar.

Apărătorul din oficiu al inculpatului B.A., av. P.D., solicită  respingerea propunerii de arestare preventivă a inculpatului. Inculpatul a recunoscut fapta, o regretă,  nu are antecedente penale, are copii în întreţinere, Solicită a se dispune luarea unei alte măsuri preventive, respectiv cea a arestului la domiciliu sau  cea a controlului judiciar. 

Inculpatul B.M.,  având ultimul cuvânt, solicita cercetarea  sa în stare  de libertate. Regretă fapta comisă.

Inculpatul B.A., având ultimul cuvânt, solicită  de asemenea cercetarea  sa în stare  de libertate, exprimându-şi  totodată  atitudinea  de regret  pentru cele întâmplate.

JUDECĂTORUL DE DREPTURI ŞI LIBERTĂŢI,

Prin propunerea înregistrată pe rolul acestei instanţe la data de 24 noiembrie  2014  sub nr. _____/____/_____, Parchetul de pe lângă Judecătoria Mediaş  a solicitat să se dispună arestarea preventivă a inculpaţilor B.M. şi B.A. cercetaţi  pentru săvârşirea infracţiunilor  de  ultraj, prevăzută de art. 257 alin.1 şi 4 Cod penal.

În fapt, s-a reţinut că în jurul orelor 16,30  cei doi inculpaţi au ameninţat  cu moartea, având asupra lor două topoare, pe agenţii de poliţie Z.I. şi P.G., aflaţi în exercitarea atribuţiilor de serviciu. Deşi agenţii de poliţie  erau în uniformă şi investigau un caz  de furt,  inculpaţii au ridicat topoarele asupra  agenţilor de poliţie ameninţându-i cu moartea. Inculpatul B.M. a aruncat  toporul  lângă piciorul agentului de poliţie P.G. care a reuşit să se ferească de lovitură.

Inculpaţii au comis faptele în stare de beţie, au avut asupra lor topoare care sunt apte să producă leziuni mult mai grave. Din cauza comportamentului agresiv al inculpaţilor, pentru a-şi apăra integritatea corporală şi pentru a-i calma şi dezarma pe cei doi inculpaţi,  agenţii de poliţie au  fost nevoiţi să scoată pistoalele din dotare, să le armeze  şi  să-i someze să înceteze activitatea de ameninţare cu moartea.

Analizând actele si lucrările dosarului, judecătorul de drepturi şi libertăţi constată, în conformitate cu dispoziţiile art. 226 alin. (1)/art. 227 alin. (1) C. proc. pen., că în cauză sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de lege pentru luarea măsurii arestării preventive a inculpatului.

Astfel, potrivit art. 202 alin. (1) C. proc. pen., „măsurile preventive pot fi dispuse dacă există probe sau indicii temeinice din care rezultă suspiciunea rezonabilă că o persoană a săvârşit o infracţiune şi dacă sunt necesare în scopul asigurării bunei desfăşurări a procesului penal, al împiedicării sustragerii suspectului ori a inculpatului de la urmărirea penală sau de la judecată ori al prevenirii săvârşirii unei alte infracţiuni.”

Potrivit alin. (3) al art. 202 C. proc. pen., “orice măsură preventivă trebuie să fie proporţională cu gravitatea acuzaţiei aduse persoanei faţă de care este luată şi necesară pentru realizarea scopului urmărit prin dispunerea acesteia”.

De asemenea, conform art. 223 alin. (1) C. proc. pen.,  „măsura arestării preventive poate fi luată de către judecătorul de drepturi şi libertăţi, în cursul urmăririi penale, ... numai dacă din probe rezultă suspiciunea rezonabilă că inculpatul a săvârşit o infracţiune şi există una dintre următoarele situaţii:

a) inculpatul a fugit ori s-a ascuns, în scopul de a se sustrage de la urmărirea penală sau de la judecată, ori a făcut pregătiri de orice natură pentru astfel de acte;

b) inculpatul încearcă să influenţeze un alt participant la comiterea infracţiunii, un martor ori un expert sau să distrugă, să altereze, să ascundă ori să sustragă mijloace materiale de probă sau să determine o altă persoană să aibă un astfel de comportament;

c) inculpatul exercită presiuni asupra persoanei vătămate sau încearcă să realizeze o înţelegere frauduloasă cu aceasta;

d) există suspiciunea rezonabilă că, după punerea în mişcare a acţiunii penale împotriva sa, inculpatul a săvârşit cu intenţie o nouă infracţiune sau pregăteşte săvârşirea unei noi infracţiuni.”

Potrivit alin. (2) al aceluiaşi articol, „măsura arestării preventive a inculpatului poate fi luată şi dacă din probe rezultă suspiciunea rezonabilă că acesta a săvârşit o infracţiune intenţionată contra vieţii, o infracţiune prin care s-a cauzat vătămarea corporală sau moartea unei persoane, o infracţiune contra securităţii naţionale prevăzută de Codul penal şi alte legi speciale, o infracţiune de trafic de stupefiante, trafic de arme, trafic de persoane, acte de terorism, spălare a banilor, falsificare de monede ori alte valori, şantaj, viol, lipsire de libertate, evaziune fiscală, ultraj, ultraj judiciar, o infracţiune de corupţie, o infracţiune săvârşită prin mijloace de comunicare electronică sau o altă infracţiune pentru care legea prevede pedeapsa închisorii de 5 ani ori mai mare şi, pe baza evaluării gravităţii faptei, a modului şi a circumstanţelor de comitere a acesteia, a anturajului şi a mediului din care acesta provine, a antecedentelor penale şi a altor împrejurări privitoare la persoana acestuia, se constată că privarea sa de libertate este necesară pentru înlăturarea unei stări de pericol pentru ordinea publică.”

Analizând dispoziţiile legale invocate, judecătorul de drepturi şi libertăţi apreciază că, în cauză există probe din care rezultă  suspiciunea rezonabilă că inculpații au comis două infracțiuni de ultraj și prin gravitatea acestora s-a produs o stare de pericol pentru ordinea publică, ce se impune a fi înlăturată prin aplicarea măsurii arestării preventive. Astfel, inculpații au amenințat cu topoare organe de poliție aflate în exercițiul funcțiunii, ba chiar inculpatul B.M. a aruncat  toporul  lângă piciorul agentului de poliţie P.G. care a reuşit să se ferească de lovitură. Polițiștii au fost nevoiți să scoată armamentul din dotare pentru a liniști pe inculpați. Incidentul a fost văzut de mai mulți martori, care, alături de recunoașterea inculpaților, au confirmat situația de fapt. Faptele comise sunt de o gravitate deosebită, reacția autorității judiciare în fața unei asemenea agresiuni impunându-se a fi promptă pentru înlăturarea stării de pericol.

Instanța reține că B.M. are multiple condamnări anterioare pentru fapte de furt calificat, ambii inculpați neavând școală ori vreo ocupație din care să-și câștige existența

Faţă de aceste considerente, în baza art. 202 C. proc. pen., art. 223 alin. 2 C. proc. pen., va admite propunerea Parchetului de pe lângă Judecătoria Mediaş  şi va dispune arestarea preventivă a inculpaţilor  pe o durată de 30 de zile, de la 24 noiembrie  2014  la  23 decembrie  2014  inclusiv.

În baza art.275 alin. (3) C. proc. pen., cheltuielile judiciare avansate de stat vor rămâne în sarcina acestuia. Onorariul apărătorilor din  oficiu, în cuantum de câte  100 lei, se vor avansa din fondurile Ministerului Justiţiei.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII,

DISPUNE:

Admite propunerea Parchetului  de pe lângă Judecătoria Mediaş.

În temeiul art. 223 alin.2 Cod pr. penală coroborat cu art. 202 Cod pr. penală

Dispune arestarea preventivă a inculpaţilor:

- B.M.,  fiul lui D. şi S., născut în __________ în ________, judeţul _______, cetăţean român, fără ocupaţie, cu domiciliul în ___________, sat ____ nr. ____ judeţul _________, având  CNP ________________

- B.A.,  fiul lui Ş. şi L., născut la ________ în _________, judeţul ________, cetăţean român, fără ocupaţie, cu domiciliul în _______, sat ________ nr. ________  judeţul _______, având  CNP  __________________,

cercetaţi pentru comiterea a două infracţiuni de ultraj, prevăzute de art. 257 alin.1 şi 4 Cod penal,  pe o perioadă de 30 de zile, începând cu  data de 24.11.2014 până la 23.12.2012 inclusiv.

Onorariile  apărătorilor din oficiu (P.L. şi P.D.) vor fi suportate din fondurile Ministerului Justiţiei.

Cu drept de contestaţie în termen de 48 ore  de la pronunţare.

Pronunţată în şedinţa publică din 24 noiembrie 2014.

 JUDECĂTOR DE DREPTURI ŞI LIBERTĂŢI, GREFIER,

L.A. D.C.