Hotarare

Sentinţă penală 1020 din 27.06.2018


INSTANŢA

Analizând întregul material probator administrat în cauză, instanţa reţine următoarele:

Potrivit art. 374 alin. 4 C.proc.pen. inculpatul poate solicita ca judecata să aibă loc numai pe baza probelor administrate în cursul urmăririi penale şi a înscrisurilor prezentate de părţi, dacă recunoaşte în totalitate faptele reţinute în sarcina sa, situaţie în care va beneficia de reducerea cu o treime a limitelor de pedeapsă prevăzute de lege, în cazul pedepsei închisorii şi de reducerea cu o pătrime a limitelor de pedeapsă prevăzute de lege, în cazul pedepsei amenzii, potrivit art. 396 alin. 10C. pr. pen.

Conform art. 396 alin. 10 C. pr.pen. instanţa de judecată soluţionează latura penală atunci când reţine aceeaşi situaţie de fapt ca cea descrisă în actul de sesizare şi recunoscută de inculpat, situaţie în care va beneficia de reducerea cu o treime a limitelor de pedeapsă prevăzute de lege, în cazul pedepsei închisorii şi de reducerea cu o pătrime a limitelor de pedeapsă prevăzute de lege, în cazul pedepsei amenzii

Instanţa respinge cererea inculpatului atunci când constată că probele administrate în cursul urmăririi penale nu sunt suficiente pentru a stabili că fapta există, constituie infracţiune şi a fost săvârşită de inculpat. În acest caz instanţa continuă judecarea cauzei potrivit procedurii de drept comun.

Starea de fapt este corect reţinută prin actul de sesizare a instanţei, rezultând din coroborarea probelor administrate în faza de urmărire penală şi însuşite de către inculpat.

Astfel, instanţa constată că din probele administrate în cauză rezultă că  inculpatul D.IOAN se face vinovat  de faptele pentru care a fost trimis in judecată, respectiv,  pentru săvârşirea a 7 ( sapte ) infracţiunii de înşelăciune , prev. de art. 244 alin. 1 şi 2 c.pen. şi 2 (două ) infracţiuni de tentativă la înşelăciune , prev. de art. 32 alin. 1 c.pen., rap. la art. 244 alin. 1 şi 2 c.pen, toate cu aplic. art. 38 alin. 1 c.pen. şi art. 41 alin. 1 c.pen. 

Instanţa reţine următoarea situaţie de fapt

1. În data de 06.09.2016, inculpatul D.IOAN, a indus în eroare persoana vătămată S. Vasile, preot paroh al Parohiei Sfântul Ilie Tulcea, în sensul că sub pretextul că voia să facă o sponsorizare cu lemne pentru acoperişul bisericii, a determinat persoana vătămată să îi dea suma de 1400 lei.

2. În data de 10.11.2016 inculpatul D.IOAN, a indus în eroare persoana vătămată V. Vasile din comuna Garoafa, sat Ciușlea, judeţul Vrancea, în sensul că acesta s-a prezentat ca fiind intermediar de vânzări utilaje agricole şi care, sub pretextul că trebuie să se întâlnească cu contabila firmei care urma să efectueze achiziţia, s-a deplasat cu victima în mun. Brăila, loc în care motivând că nu are bani asupra sa şi că trebuie să cumpere coli de scris pentru soţia sa, grefieră la Judecătoria Focşani, i-a pretins persoanei vătămate suma de 600 lei și după ce a primit banii, acesta a părăsit zona.

3. În jumătatea lunii noiembrie 2016 inculpatul D.IOAN a încercat să inducă în eroare persoana vătămată V. Pantelimon, în sensul că în timp ce se afla în zona Piaţa Moldovei din municipiul Focşani, inculpatul a abordat persoana vătămată, s-a prezentat a fi patronul unei firme de cherestea din localitatea Comănești, judeţul Bacău şi sub pretextul că doreşte să doneze cherestea Mănăstirii Sf. Pantelimon din comuna Vizantea Livezi, din care făcea parte persoana vătămată, i-a pretins suma de 650 lei, reprezentând contravaloarea motorinei ce urma a fi folosită la transportul materialului lemnos. Persoana vătămată nu a dat curs solicitărilor inculpatului

4. În data de 02/03.11.2017 inculpatul D.IOAN a indus în eroare persoana vătămată R.F. Vasile, în sensul că sub pretextul încheierii unui contract de vânzare a unor puieţi de pomi fructiferi, inculpatul i-a solicitat persoanei vătămate să se deplaseze împreună cu el în municipiul Galaţi, unde i-a cerut suma de 450 lei pentru cumpărarea unor lumânări, iar după ce a primit banii a dispărut.

5. În data de 18.11.2016, inculpatul D.IOAN a indus în eroare persoana vătămată G. Ion, în sensul că inculpatul a abordat persoana vătămată și a negociat cu aceasta transportul contra cost a unor stupi de albine, urmând a stabili detaliile. Ulterior, inculpatul s-a întâlnit cu persoana vătămată în parcarea magazinului Kaufland, unde i-a solicitat suma de 650 lei pentru a plăti autorizația de transport. Persoana vătămată i-a remis suma de 430 lei, iar inculpatul a plecat.

6. În data de 16.11.2016, inculpatul D.IOAN a indus în eroare persoana vătămată Petrov Alexandru, care deţine un magazin de pompe funebre în zona „Două Cantoane” de pe raza comunei Baia, judeţul Tulcea, in sensul că inculpatul a determinat persoana vătămată să se deplaseze cu maşina mortuară şi cu un sicriu în municipiul Constanta pentru a ridica cadavrul unei persoane de la morga Spitalului Judeţean Constanţa. După ce s-au întâlnit, inculpatul i-a cerut suma de 200 de lei pentru plata unor taxe, ulterior dispărând din zonă, însuşindu-şi întreaga sumă de bani.

7. În data de 02.11.2016, inculpatul D.IOAN a încercat să inducă în eroare persoana vătămată B. Ghiorghi din municipiul Iaşi, în sensul că acesta a determinat persoana vătămată să se întâlnească pe bd. A. Panu din municipiul Iaşi sub pretextul perfectării actelor de vânzare-cumpărare a unei mori, scoasă la vânzare prin anunţ publicitar. Cu această ocazie inculpatul i-a solicitat persoanei vătămate suma de 115 euro pentru o plată urgentă, sumă pe care i-a spus că o va restitui la semnarea actelor. Persoana vătămată a refuzat să-i dea banii, iar autorul a dispărut.

8. În data de 27.11.2016, inculpatul D.IOAN a indus în eroare persoana vătămată L. Filip, în sensul că inculpatul a determinat persoana vătămată să se deplaseze cu mașina de taxi, din municipiul Iași în municipiul Bacău, pentru a lua nişte cunoştinţe ale acestuia de la aeroport. În municipiul Bacău, autorul a determinat persoana vătămată să-i dea suma de 100 lei, pe care urma să-i restituie odată cu plata cursei, însă acesta a dispărut, însuşindu-şi întreaga sumă de bani, fără a achita şi contravaloarea cursei efectuate.

9. În data de 31.10.2016, inculpatul D.IOAN a indus în eroare persoana vătămată C. Simion, în sensul că inculpatul a determinat persoana vătămată să se deplaseze împreună din zona trecere bac din municipiul Brăila în municipiul Constanţa, pentru a-i transporta nişte stupi cu autoutilitara ce o deţine, ocazie cu care autorul i-a cerut suma de 700 de lei, bani pe care urma să-i înapoieze după efectuarea transportului, însă acesta a dispărut şi şi-a însuşit întreaga sumă de bani.

Din mijloacele de probă administrate în cauză în faza de urmărire penală  au rezultat următoarele:

1. La data de 06.09.2016 Poliţia Municipiului Tulcea a fost sesizată de către persoana vătămată S. Vasile, preot paroh al Parohiei Sfântul Ilie Tulcea, a reclamat faptul că în cursul aceleiaşi zile, a fost indusă în eroare de către o persoană necunoscută care, sub pretextul că voia să facă o sponsorizare cu lemne pentru acoperişul bisericii, a determinat-o să îi dea suma de 1400 lei pentru motorină, prin intermediul unui delegat care a însoţit-o pe acea persoană în municipiul Constanţa unde ulterior a fost abandonat, autorul însuşindu-şi întreaga sumă de bani.

Audiată în cauză, persoana vătămată arată că la data de 06.09.2016, în jurul orei 08.36 a fost contactată telefonic de pe numărul de telefon 07XXXX605 de către o persoană necunoscută care s-a recomandat a fi „Toma” şi care i-a comunicat faptul că deţine o firmă de material lemnos în localitatea Comăneşti, aflându-se momentan în municipiul Tulcea, şi că doreşte să sponsorizeze biserica cu material lemnos pentru acoperiş, însă costul transportului va fi plătit de către persoana vătămată. A stabilit să se întâlnească cu acea persoană la peco Petrom Tulcea, în jurul orei 09.00, apoi respectiva persoană urma să plece către firma sa, însoţit de către numitul C. Mihai (consilier bisericesc) căruia îi dăduse suma de 1500 lei, urmând a se întoarce în ziua următoare cu maşina cu material lemnos pentru biserică. Ulterior, în jurul orei 11.41 a fost apelat telefonic de către Ciobanu Mihai care i-a comunicat faptul că a fost abandonat în faţa magazinului Real din municipiul Constanţa de către persoana cu care plecase şi că i-a dat acesteia suma de 1400 lei pentru a alimenta cu combustibil autoturismul.

Audiat în cauză, martorul C. Mihai arată că împreună cu numitul „Toma” s-au deplasat cu un tir până în municipiul Constanţa de unde acesta urma să recupereze autovehiculul său cu care urmau să continue drumul. Ajunşi în faţa magazinului Real, au coborât din tir, numitul „Toma” i-a cerut banii pentru combustibil, solicitându-i să aştepte un autoturism cu număr de Bacău, urmând a continua drumul spre Comăneşti. Având impresia că părintele o cunoştea pe acea persoană, martorul arată că i-a dat acesteia suma de 1400, ulterior realizând că a fost înşelat.

Fiind ridicate imaginile video de la staţia de distribuţie nr. 1 Tulcea aparţinând OMV Petrom Marketing din data de 06.09.2016, între orele 08.50-09.10, s-a constatat că autorul a fost surprins de camerele nr. 11 şi 12 la ora 08.54. Imaginile au fost prezentate persoanei vătămate care l-a recunoscut cu siguranţă pe autor (proces-verbal din data de 13.09.2016).

Prin Încheierea de ședință din data de 20.10.2016 a Judecătoriei Tulcea pronunțată în dosarul nr. 7435/237/2016 s-a dispus emiterea unui mandat de supraveghere tehnică în vederea interceptării, înregistrării şi localizării pe suport magnetic sau orice alt tip de suport a convorbirilor, comunicărilor prin SMS, MSM, mesagerie vocala, efectuate de la şi către terminalul telefonic ce foloseşte cartela SIM cu numărul 07XXXX605, în intervalul 20.10.2016 – 18.11.2016.

Conform procesului-verbal din data de 15.03.2017, de redare a convorbirilor telefonice din ziua de 11.11.2016, rezulta că A.N. aflat la postul telefonic 0744XXX605 (cartela prepaid), localizat în zona Urecheni, judeţul Neamţ, i-a legătura cu o doamnă, cu care poartă o discuţie referitoare la un telefon lăsat la reparat în care se recomandă ca fiind D.IOAN, discuţia având următorul conţinut:

„A.N.: Alo?

DOAMNĂ: Bună ziua.

A.N.: Sărut mâna. Bună ziua. Doamnă, D.IOAN mă numesc. Am un SAMSUNG la dumneavooastră, este gata?” (mandat supraveghere tehnică nr. 24/UP/20.10.2016).

Din adresa nr. 85XX23/15.11.2016 Secția 14 Poliţie Rurală Urecheni din cadrul I.P.J. Neamţ, cărora le-a fost înaintată înregistrarea video ridicată de la Staţia Petrom Tulcea, rezultă că persoana din imaginile puse la dispoziţie, corespunde cu semnalmentele numitului D.IOAN, ce domiciliază fără forme legale în comuna Urecheni, judeţul Neamţ.

Conform procesului-verbal de identificare a persoanelor din planşe fotografice din data de 17.11.2017, martorul C. Mihai l-a recunoscut pe numitul D.IOAN, ca fiind persoana pe care la data de 06.09.2016 a însoţit-o pentru a face transportul de lemne pentru biserică şi căreia i-a dat suma de bani.

Conform procesului-verbal de identificare a persoanelor din planşe fotografice din data de 17.11.2017, persoana vătămată S. Vasile l-a recunoscut pe numitul D.IOAN, ca fiind persoana cu care s-a întâlnit la staţia peco Petrom la data de 06.09.2016.

2. La data de 14.11.2016, organele de urmărire penală din cadrul Poliţiei Municipiului Focşani – Biroul de Investigaţii Criminale, au fost sesizate de către persoana vătămată V. Vasile cu privire la faptul că la data de 10.11.2016, a fost indusă în eroare de către un bărbat necunoscut care s-a prezentat ca fiind intermediar de vânzări utilaje agricole şi care, sub pretextul că trebuie să se întâlnească cu contabila firmei care urma să efectueze achiziţia, s-a deplasat cu victima în municipiul Brăila, loc în care motivând că nu are bani asupra sa şi că trebuie să cumpere coli de scris pentru soţia sa, grefieră la Judecătoria Focşani, individul necunoscut i-a pretins persoanei vătămate suma de 600 lei, însă după ce a primit banii, acesta a părăsit zona.

Audiată în cauză, persoana vătămată V. Vasile, arată că la începutul lunii noiembrie 2016, a mers la Monitorul de Vrancea solicitând să-i fie publicat un articol ce privea vânzarea unor utilaje agricole. La data de 10.11.2016, a fost contactat telefonic de pe numărul 0744812605, de către un bărbat care s-a recomandat a fi intermediar şi care a cerut să se întâlnească cu scopul de a negocia preţul utilajelor pe care le avea de vânzare.

Astfel, s-a întâlnit cu individul necunoscut în faţa Tribunalului Vrancea. Cu această ocazie, acesta i-a povestit faptul că a lucrat ca ofiţer la Vama Navală, iar soţia sa este grefier la Judecătoria Focşani şi că firma care trebuia să achiziționeze utilajele sale, se afla la Măcin, iar ei trebuie să se deplaseze în municipiul Brăila pentru a se întâlni cu contabila firmei care urma să întocmească documentaţia de achiziţie.

În continuarea declaraţiei, persoana vătămată arată că fiind încântată de cele spuse de bărbatul necunoscut, a luat hotărârea să se deplaseze cu autoturismul său marca Ford Fiesta, ajungând în jurul orei 15:30 în parcarea Pieţei Centrale din municipiul Brăila unde, acel bărbat i-a spus că soţia sa l-a rugat să cumpere coli de scris pentru birou şi că nu are bani asupra sa, rugând-o să-i dea nişte bani.

În aceste condiţii, V. Vasile arată că i-a dat suma de 600 lei, moment în care autorul a simulat că merge către un magazin de papetărie, însă a dispărut, persoana vătămată aşteptând în zonă aproximativ două ore, timp în care a apelat numărul de telefon 074XXX605, care însă era închis, astfel că a realizat că a fost păcălit.

În cuprinsul procesului-verbal din data de 15.03.2017, sunt redare a convorbirile telefonice, purtate la data de 09.11.2016 de către AN aflat la postul telefonic cu numărul 074XXX605 (cartelă prepaid) care ia legătura cu un DOMN aflat la postul telefonic 0726451523 - cartelă prepaid (folosită de către persoana vătămată V. Vasile). (mandat supraveghere tehnică nr. 2XX4/UP/20.10.2016).

Conform procesului-verbal de identificare a persoanelor din planşe fotografice din data de 23.11.2016, persoana vătămată V. Vasile l-a recunoscut pe numitul D.IOAN, ca fiind persoana care la data de 10.11.2016 a indus-o în eroare prezentându-se ca intermediar de vânzări, însuşindu-şi suma de 600 lei.

3. La data de 23.11.2016, organele de urmărire penală din cadrul Politiei Municipiului Focşani – Biroul de Investigaţii Criminale, au fost sesizate de către persoana vătămată Vîlceanu Pantelimon care reclama faptul că la jumătatea lunii noiembrie 2016, în timp ce se afla în zona Piaţa Moldovei din municipiul Focşani, a fost abordată de un bărbat necunoscut care s-a prezentat a fi patronul unei firme de cherestea din localitatea Comăneşti, judeţul Bacău şi, sub pretextul că doreşte să doneze cherestea Mănăstirii Sf. Pantelimon din comuna Vizantea Livezi, din care făcea parte persoana vătămată, a încercat să o inducă în eroare, pretinzându-i suma de 650 lei, reprezentând contravaloarea motorinei ce urma a fi folosită la transportul materialului lemnos.

Audiată în cauză, persoana vătămată V. Pantelimon a declarat că este călugăr la Mănăstirea Sf. Pantelimon din comuna Vizantea Livezi, judeţul Vrancea.

Persoana vătămată a mai arătat că lunar merge în municipiul Focşani pentru strângeri de fonduri, obişnuind să stea în Piaţa Moldovei şi că în urmă cu o săptămână, un individ cu înălţimea de aproximativ 1,80 m, vârsta cuprinsă între 50 şi 60 ani, s-a apropiat spunându-i că este dispus să doneze cherestea mănăstirii din care face parte.

V. Pantelimon a mai arătat că acesta s-a prezentat ca fiind patron al unei fabrici de cherestea din localitatea Comăneşti, cerându-i suma de 650 lei, reprezentând contravaloarea combustibilului cu care urma să transporte marfa. Întrucât i s-a părut un om nesincer, i-a spus că nu dispune de aceşti bani, iar dacă doreşte să doneze un bun mănăstirii, atunci poate să o facă. Cu toate acestea, individul a insistat, spunându-i că îi trimite imediat şoferul care urma să facă transportul de cherestea, însa persoana vătămată arată că l-a refuzat.

Conform procesului-verbal de investigaţii din data de 14.06.2017, Vîlceanu Pantelimon a precizat faptul că în timpul discuţiilor avute cu autorul referitoare la sponsorizarea pe care acesta dorea să o facă, i-a dat numărul de telefon 076XXX353, ce aparţinea a şefului său Vasian Racaru, cu care autorul a discutat la telefon referitor la sponsorizare.

Conform procesului-verbal din data de 15.03.2017, sunt redare a convorbirile telefonice purtate la data de 09.11.2016 de către AN aflat la postul telefonic cu numărul 074XXX605 (cartelă prepaid), care ia legătura cu un DOMN aflat la postul telefonic 0760304353 (cartelă prepaid). (mandat supraveghere tehnică nr. 24/UP/20.10.2016).

Conform procesului-verbal de identificare a persoanelor din planşe fotografice din data de 23.11.2016, persoana vătămată V. Pantelimon l-a recunoscut pe numitul D.IOAN, ca fiind persoana care la jumătatea lunii noiembrie 2016, a încercat să-l induca în eroare, prezentându-se ca patronul unei fabrici de cherestea şi i-a pretins suma de 650 lei pentru combustibil.

4. La data de 18.11.2016, organele de urmărire penală din cadrul Poliţiei Municipiului Bârlad, au fost sesizate de către persoana vătămată R.F. Vasile care reclama că, la data de 02.11.2016 sau 03.11.2016, a fost abordată de către un bărbat care s-a recomandat ca fiind “Gelu” şi care, în scopul încheierii unui contract de vânzare a unor puieţi de pomi fructiferi, i-a solicitat să se deplaseze în municipiul Galaţi, unde i-a cerut suma de 450 lei, pentru cumpărarea unor lumânări, iar după ce a luat banii a dispărut.

Audiată în cauză, persoana vătămată Roman Florian a arătat că în ziua de 02 sau 03.11.2016, în jurul orelor 12:00, în timp ce se afla în Piaţa 9 Mai din municipiul Bârlad, unde comercializă pomi fructiferi a fost abordat de către un cetăţean în vârstă, care s-a recomandat cu numele de GELU, fiind reprezentantul unei mănăstiri din satul Buhuşi, judeţul Bacău. Cu această ocazie, numitul Gelu i-a propus să vândă mai mulţi puieţi de pomi la mai multe mănăstiri, printre care şi Mănăstirii Lacul Sărat din Brăila şi Episcopiei din Galaţi, subliniind faptul că aceştia au primit fonduri guvernamentale pentru amenajarea mai multor terenuri cu livezi, fiind vorba de un număr foarte mare de pomi, de câteva mii de bucăţi. Întrucât la acel moment era ocupată, persoana vătămată arată că i-a dat numărul de telefon pentru a o contacta telefonic după o oră.

După aproximativ o oră, Roman Florian relevă faptul că bărbatul respectiv l-a apelat de pe numărul de telefon 0744812605, s-a recomandat ca fiind GELU şi i-a spus că dorea să se întâlnească în faţă la EON, loc în care s-a deplasat cu maşina personală, ulterior GELU urcându-se în maşină spunându-i că între timp a vorbit la Episcopia Galaţiului şi că aceştia ar avea nevoie de aproximativ 1700 bucăţi de puieţi şi că vor face plata acestora dacă se vor deplasa în aceeaşi zi în Galaţi pentru a încheia un contract.

În continuarea declaraţiei, persoana vătămată arată că a fost de acord să meargă la Galaţi la Episcopie împreună cu Gelu în vederea încheierii contractului. La aproximativ 20 km de oraş, Gelu a simulat că ar fi primit un apel telefonic la care a şi răspuns, cu toate că el nu l-a auzit sunând, vorbind cu un preot, căruia i-a spus că va cumpăra el câteva kg de lumânări de la Galaţi, dar că şi-a uitat portofelul cu bani în maşină la Bârlad. Ulterior, i-a propus persoanei vătămate să se întoarcă să-şi ia banii din maşină sau să-l împrumute, urmând ca la întoarcere să-i restituie banii.

Persoana vătămată i-a spus că îşi vor continua drumul şi când au ajuns în apropierea Episcopiei din Galaţi, au parcat maşina, iar Gelu i-a cerut suma de 450 de lei pentru a cumpăra lumânările, spunându-i că apoi se va ocupa de problema lui cu vânzarea puieţilor pentru care va încerca să obţină un preţ mai mare faţă de cel pe care îl avea la vânzare şi dacă va reuşi, poate ar vrea sa-i dea şi lui un procent din această vânzare. După ce i-a dat banii ceruţi, acesta s-a îndepărtat de maşină, iar după câteva minute l-a sunat pe numărul de telefon, însă acesta nu a mai răspuns, ulterior realizând că a fost înşelat.

Conform procesului-verbal de identificare a persoanelor din planşe fotografice din data de 26.01.2017, persoana vătămată Roman Florian l-a recunoscut pe numitul D.IOAN, ca fiind persoana care l-a înşelat cu suma de 450 lei, care i s-a prezentat cu numele de Gelu, şi cu care s-a deplasat în municipiul Galaţi.

Conform procesului-verbal din data de 15.03.2017, sunt redate convorbirile telefonice, din ziua de 31.10.2016 purtate între AN aflat la postul telefonic cu numărul 074XXX605 (cartelă prepaid) şi un DOMN aflat la postul telefonic 0740583792 (cartelă prepaid - folosită de persoana vătămată Roman Florian). (mandat supraveghere tehnică nr. 24/UP/20.10.2016).

5. La data de 22.11.2016, organele de urmărire penală din cadrul Poliţiei Municipiului Medgidia - Biroul de Investigaţii Criminale au fost sesizate de către persoana vătămată G. Ion cu privire la faptul că la data de 18.11.2016, în timp ce se afla în parcarea magazinului Kaufland din municipiul Medgidia, a fost înşelată de către o persoană necunoscută, ocazie cu care i-a fost cauzat un prejudiciu de aproximativ 500 lei.

Audiată în cauză, persoana vătămată Gavrilă Ion a declarant că este proprietarul unui camion pe care îl foloseşte pentru a transporta mărfuri şi că la data de 18.11.2016, în timp ce se afla în parcarea Dedeman din municipiul Constanţa, a fost abordat de către o persoană ce s-a recomandat cu numele de BLAGA, care i-a solicitat să-l ajute cu transportul unor stupi din Cernavodă la Năvodari, făcând în acest sens schimb de numere de telefon, BLAGA folosind numărul 074XXX605, după care i-a comunicat că o va contacta când pleacă spre Medgidia.

În jurul orei 14:00, persoana vătămată a fost apelată telefonic de către numitul Blaga, care i-a solicitat să se întâlnească în parcarea magazinului Kaufland din municipiul Medgidia. Când a ajuns în acest loc, Blaga vorbea la telefon, persoana vătămată auzind că acesta ar fi avut nevoie de o suma de bani. După încheierea discuţiei, Blaga i-a spus că a vorbit cu soţia sa la telefon, pentru a-i trimite suma de 114 euro, necesară pentru plata unei autorizaţii de transport stupi.

Gavrilă Ion a mai arătat că acesta l-a întrebat dacă are suma de 650 lei la el şi i-a solicitat să-l împrumute urmând să-i restituie ulterior banii, când vor transporta stupii la Năvodari, propunere cu care persoana vătămată a fost de acord, însă avea doar suma de 430 lei, pe care i-a dat-o, iar Blaga i-a spus să-l aştepte în parcare, iar după ce va plăti taxa pentru autorizaţia de transport se va întoarce, astfel că s-a urcat într-un taxi şi a plecat.

După aproximativ 10 minute l-a apelat telefonic pe Blaga, acesta a răspuns şi i-a spus să stea liniştit că se întoarce imediat însă, văzând că acesta nu mai vine, l-a reapelat constatând că acesta avea telefonul închis, moment în care şi-a dat seama că a fost înşelat

Conform procesului-verbal din data de 15.03.2017, sunt redare convorbirile telefonice din ziua de 17.11.2016, purtate între AN aflat la postul telefonic cu numărul 0744812605 (cartelă prepaid) care ia legătura cu un DOMN aflat la postul telefonic 072XXX62 (cartelă prepaid - folosită de către Gavrilă Ion). (mandat supraveghere tehnică nr. 2XX4/UP/20.10.2016).

Conform procesului-verbal de identificare a persoanelor din planşe fotografice din data de 24.11.2016, persoana vătămată Gavrilă Ion l-a recunoscut pe numitul D.IOAN, ca fiind persoana care l-a înşelat la data de 17.11.2016.

6. La data de 24.11.2016, organele de urmărire penală din cadrul Poliţiei Municipiului Tulcea - Biroul de Investigaţii Criminale au fost sesizate de către numitul P. Alexandru care reclama faptul că la data de 16.11.2016, un bărbat necunoscut l-a indus în eroare, determinându-l să se deplaseze cu maşina mortuară şi cu un sicriu în municipiul Constanța pentru a ridica cadavrul unei persoane de la morga Spitalului Judeţean Constanţa, iar după ce s-au întâlnit, autorul i-a cerut suma de 200 de lei pentru plata unor taxe, ulterior dispărând din zonă, însuşindu-şi întreaga sumă de bani.

Audiată în cauză, persoana vătămată P. Alexandru a declarat faptul că deține un magazin de pompe funebre, iar în ziua de 16.11.2016, în jurul orei 13:00, se afla la magazinul său când s-a prezentat un bărbat care s-a recomandat cu numele de Macovei și care i-a spus că are un prieten ce a decedat la Spitalul Județean Constanța, acesta fiind fost militar, însă nu are pe nimeni astfel că el trebuie să se ocupe de înmormântarea lui.

Acesta i-a spus că are nevoie de un sicriu, precum și de celelalte lucruri necesare înmormântării și de servicii de transport a decedatului până în comuna Horia din județul Constanța.

Persoana vătămată a mai arătat că acesta i-a spus că vrea cel mai frumos sicriu pe care îl are, că banii nu sunt o problemă și că el va pleca înainte, după care îl va suna pentru a-i comunica la ce oră să ajungă în Constanța cu sicriul pentru a ridica cadavrul.

După plecarea acestuia, a pregătit sicriul, l-a încărcat în mașina mortuară, după care s-a deplasat la stația Rompetrol din vecinătate să alimenteze cu carburant mașina, moment în care a fost apelat de către acel bărbat, care i-a spus că a vorbit cu doctorul și că pot deja să ridice cadavrul, astfel că sa vină cât mai repede la morga spitalului din Constanța.

Petrov Alexandru a mai arătat că apoi, la scurt timp a fost sunat iar de acest bărbat care l-a întrebat dacă a plecat sau nu, el răspunzându-i că numai ce a trecut de localitatea Baia, cu toate că nu plecase, iar acesta, ușor supărat i-a spus că trebuia să vina soția sa din urmă cu hainele și cu niște bani pe care să-i dea, astfel că persoana vătămată i-a spus că poate să o aștepte la ieșirea din localitate, însă acesta a insistat să meargă mai departe pentru a reuși să ia cadavrul până la ora 16:00. După câteva minute, l-a sunat din nou acel bărbat și l-a întrebat dacă are la el niște bani să-i dea până ajunge soția sa din urmă, pentru plata unor taxe și că îi va înapoia când ajunge soția sa, astfel că i-a spus că are la el vreo două sute de lei.

P. Alexandru a mai arătat că până să ajungă în Constanța, acesta l-a mai sunat să-l întrebe unde este și au stabilit să îl apeleze când intră în Constanța, ceea ce a și făcut, acesta dirijându-l să ajungă lângă cladirea Direcției de Sănătate Publică, situată lângă Spitalul Județean Constanța, loc în care acesta îl aștepta și, în timp ce vorbea la telefon, i-a făcut semn cu mâna, a venit la geamul său și i-a spus grăbit să-i dea niște bani. I-a dat inițial suma de 100 de lei, însă acesta i-a mai cerut, fiind ușor iritat că nu i-a dat mai mult, astfel că i-a mai dat 100 de lei spunându-i că nu are mai mult de atât.

 În continuare, acesta i-a spus că se duce să achite taxele și să scoată certificatul de deces, urmând să revină și să meargă împreună să ia decedatul de la morgă.

Petrov Alexandru a mai declarat că, în acel moment, s-a gândit că este posibil să fi fost înșelat de către acest bărbat și după câteva minute l-a sunat, constatând că avea telefonul închis.

Conform procesului-verbal din data de 15.03.2017, sunt redare convorbirile telefonice din ziua de 16.11.2016, la ora 13:32:38, purtate între AN aflat la postul telefonic cu numărul 074XXX605 (cartelă prepaid) care legătura cu un DOMN aflat la postul telefonic 076XXX964 (cartelă prepaid- folosită de P. Alexandru). (mandat supraveghere tehnică nr. 24/UP/20.10.2016).

Conform procesului-verbal de identificare a persoanelor din planşe fotografice din data de 24.11.2016, persoana vătămată Petrov Alexandru l-a recunoscut pe numitul D.IOAN, ca fiind persoana care l-a înşelat la data de 16.11.2016.

7. La data de 25.11.2016, organele de urmărire penală din cadrul Poliţiei Municipiului Iaşi - Secţia 3 Poliţie, au fost sesizate de către persoana vătămată B. Ghiorghi cu privire la faptul că la data de 02.11.2016 o persoană necunoscută a determinat-o să se întâlnească pe bd. A. Panu din municipiul Iaşi, sub pretextul perfectării actelor de vânzare-cumpărare a unei mori, scoasă la vânzare prin anunţ publicitar, solicitându-i cu această ocazie suma de 115 euro pentru o plată urgentă, sumă pe care i-o va restitui la semnarea actelor, însă persoana vătămată a refuzat să-i dea banii, iar autorul a dispărut.

Audiată în cauză, persoana vătămată B. Gheorghe a arătat că în cursul lunii octombrie 2016, a publicat un anunț în ziarul local „Evenimentul de Iași” referitor la vânzarea unei mori de grâu și porumb pe care o deținea pe raza comunei Andrieși, județul Iași, iar la sfârșitul lunii octombrie 2016, a fost contactat de pe numărul de telefon 074XXX605, de către o persoană care era interesată de cumpărarea morii, aceasta propunându-i să se deplaseze în municipiul Bârlad pentru a negocia și încheia actele de vânzare-cumpărare.

Persoana vătămată a mai arătat că i-a comunicat acestuia că nu se deplasează în Bârlad și dacă este interesat de cumpărare să vină în municipiul Iași. La data de 02.11.2016, a fost sunat de pe același număr de telefon, de către aceeași persoană, care i-a spus că a sosit în municipiul Iași, cerându-i să se întâlnească pentru a perfecta actele de vânzare-cumpărare a morii, fixând ca punct de întâlnire sediul ANAF din bld. A.Panu. În jurul orei 10:30, s-a întâlnit cu pretinsul cumpărător, care s-a recomandat cu numele de Bucur.

B. Ghiorghi a mai arătat că s-au deplasat împreună la un bar situat lângă sediul A.N.A.F., pentru a discuta cu privire la vânzarea-cumpărarea morii, prilej cu care autorul i-a comunicat că are un prieten libanez care l-a rugat să intermedieze cumpărarea morii și l-a întrebat dacă deține actele de proprietate, astfel că i le-a prezentat însă acesta nu a fost interesat să le studieze și, de comun acord, au stabilit prețul de vânzare-cumpărare a morii suma de 30.000 euro.

 Persoana vătămată a mai arătat că numitul Bucur a luat telefonul mobil și i-a spus că îl sună pe prietenul libanez pentru a vira banii în cont, ieșind din bar, iar când a revenit, i-a spus că banii vor intra în cont în circa 40 minute, după care, sub pretextul că până la intrarea banilor în cont are de efectuat o plată urgentă la ANAF, acesta i-a solicitat suma de 115 euro, spunându-i că îi va restitui bani după ce îi intrau banii în cont și vor perfecta actele de vânzare-cumpărare. Persoana vătămată a arătat că nu are niciun ban, moment în care numitul Bucur a motivat că trebuie să dea un telefon și a părăsit barul fără a se mai întoarce pentru perfectarea actelor.

Conform procesului-verbal din data de 15.03.2017, sunt redare convorbirile telefonice din ziua de 02.11.2016 purtate între AN aflat la postul telefonic cu numărul 074XXX605 (cartelă prepaid) care ia legătura cu un DOMN aflat la postul telefonic 0742180891 (abonament: B. Ghiorghi). (mandat supraveghere tehnică nr. 24/UP/20.10.2016).

Conform procesului-verbal de identificare a persoanelor din planşe fotografice din data de 25.11.2016, persoana vătămată B. Ghiorghi l-a recunoscut pe numitul D.IOAN, ca fiind persoana care la data de 02.11.2016 a încercat să o inducă în eroare cu privire la vânzare-cumpărarea unei mori și, sub acest pretext, i-a solicitat suma de 115 euro, bani pe care nu i-a dat.

8. La data de 27.11.2016, organele de urmărire penală din cadrul Poliţiei Municipiului Iaşi - Secţia 3 Poliţie, au fost sesizate de către persoana vătămată L. Filip cu privire la faptul că la data de 09.11.2016, a fost indusă în eroare de către o persoană necunoscută, care a determinat-o să se deplaseze cu auto taxi în municipiul Bacău, din municipiul Iaşi, pentru a lua nişte cunoştinţe ale acesteia de la aeroport, iar în municipiul Bacău, autorul a determinat-o să-i dea suma de 100 lei, pe care urma să-i restituie odată cu plata cursei, însă acesta a dispărut, însuşindu-şi întreaga sumă de bani, fără a achita şi contravaloarea cursei efectuate.

Audiată în cauză, persoana vătămată L. Filip a declarat faptul că lucrează ca șofer de taxi la S.C. DELCAR SRL Iaşi și că la data de 09.11.2016, a fost sunat pe telefonul mobil de către o persoană pe care a avut-o ca și client în urmă cu o săptămână și care l-a rugat să se deplaseze în Bacău, motivând că are de luat niște cunoștințe de la aeroport. Persoana vătămată a arătat că a fost de acord și s-a deplasat la Bacău, autorul sunându-l de câteva ori pe timpul deplasării, stabilind ca punct de întâlnire centrul orașului lângă o biserică. În jurul 09:00-09:30 s-a întâlnit cu acesta, după care s-a urcat în mașină însă nu au mers direct la aeroport, mergând câteva străzi la o bancă motivând că are de făcut o plată.

Autorul i-a spus că nu are bani la el și i-a solicitat suma de 100 lei, bani pe care urma să-i dea înapoi după luarea cunoștințelor de la aeroport, când îi va plăti și contravaloarea cursei. După ce i-a dat banii, acesta a coborât din mașină și a dispărut printre alei. Văzând că nu mai revine, l-a apelat de mai multe ori, însă acesta nu a mai răspuns la telefon, astfel că a realizat că a fost înșelat.

Conform procesului-verbal din data de 15.03.2017 sunt redate convorbirile telefonice din ziua de 07.11.2016 purtate între AN aflat la postul telefonic cu numărul 074XXXX605 (cartelă prepaid) care ia legătura cu un DOMN aflat la postul telefonic 0742947074 (abonament: Lăzărescu Filip). (mandat supraveghere tehnică nr. 2XX4/UP/20.10.2016).

Conform procesului-verbal de identificare a persoanelor din planşe fotografice din data de 27.11.2016, persoana vătămată L. Filip l-a recunoscut pe numitul D.IOAN, ca fiind persoana care la data de 09.11.2016, l-a indus eroare și l-a determinat să se deplaseze cu taxiul în municipiul Bacău, sub pretextul că are de luat niște cunoștințe de la aeroport, iar apoi l-a determinat să-i dea suma de 100 lei, pe care urma să i-o înapoieze când va plăti cursa, însă acesta a dispărut însușindu-și banii și neachitând cursa efectuată.

9. La data de 29.11.2016, organele de urmărire penală din cadrul Poliţiei Municipiului Tulcea - Biroul de Investigaţii au fost sesizate de către persoana vătămată C. Simion cu privire la faptul că la data de 31.10.2016, a fost indusă în eroare de către un bărbat necunoscut care a determinând-o să se deplaseze împreună din zona trecere bac din municipiul Brăila în municipiul Constanţa, pentru a-i transporta nişte stupi cu autoutilitara ce o deţine, ocazie cu care autorul i-a cerut suma de 700 de lei, bani pe care urma să-i înapoieze după efectuarea transportului, însă acesta a dispărut şi şi-a însuşit întreaga sumă de bani.

Audiată în cauză, persoana vătămată C. Simion a arătat că deține o autoutilitară marca Iveco cu care la data de 31.10.2016, avea de efectuat un transport într-o localitate din județul Tulcea, iar când a ajuns la trecerea bac Brăila, dintr-un taxi a coborât un bărbat care l-a întrebat dacă merge la Constanța. Persoana vătămată i-a comunicat că merge într-o localitate din județul Tulcea, de unde se va întoarce la Galați. În aceste condiții, acesta l-a întrebat dacă îl poate lua și pe el până unde merge, iar de acolo va gasi un alt mijloc de transport către Constanța, persoana vatamata fiind de acord, astfel că au servit o cafea împreună, ocazie cu care acesta i-a povestit că se numește GIGEL și că vrea să cumpere mai mulți stupi din Constanța pe care să-i transporte în Galați, că este pensionar și că ar fi lucrat la punctul de trecere al frontierei Giurgiulești din județul Galați, dar că în prezent se ocupa cu creșterea albinelor.

Persoana vătămată a mai arătat că acesta i-a propus să meargă cu el pentru a-i transporta stupii din Constanța către Galați, oferindu-i un tarif de 2 lei pentru fiecare km parcurs și la insistențele sale a acceptat, întrucât i-a inspirat încredere prin comportamentul său, vârsta și modul de exprimare.

După ce a descărcat transportul avut într-o localitate aflată la aproximativ 20 km de Cataloi, a plecat împreuna cu Gigel spre Constanța pentru a încărca stupii acestuia, despre care a înțeles ca erau aproximativ 60 de bucăți, iar când i-a zis că este posibil să nu aibă spațiu, acesta i-a spus că, dacă va fi necesar, va mai face un transport însă nu îl va mai însoți astfel că au făcut schimb de numere de telefon. Pe drum, Gigel a vorbit la telefon de trei ori, având convorbiri cu o doamnă căreia îi povestea că a găsit transport pentru a transporta stupii de la Constanța, observând că telefonul acestuia totuși nu suna când îl scotea din buzunar, acesta spunându-i că ”l-a pus pe vibrații”. La ultima convorbire, Gigel a exclamat pe un ton mai ridicat:”Nu știu dacă îmi ajung banii să cumpăr suplimentar rame pentru stupi și câțiva stupi mai mici, dar o să vorbesc cu șoferul poate mă va împrumuta” însă inițial nu i-a cerut nimic.

Persoana vătămată a mai arătat că atunci când au ajuns în Constanța i-a spus să mearga întâi în oraș să întocmească actele aferente și să mănânce. S-au oprit la un restaurant, iar Gigel i-a cerut suma de 500 lei, sub formă de împrumut, întrucât e posibil să nu-i ajungă banii. Atunci persoana vătămată arată că a scos din buzunar o bancnotă de 500 lei și două de 100 lei, iar Gigel i-a spus să-i dea pe toți și că va merge la două blocuri distanță, timp în care el să-i comande și lui de mâncare, apoi părăsind restaurantul.

După un timp, l-a apelat pe numărul de telefon pe care i l-a lăsat numitul Gigel constatând că acesta era închis.

Conform procesului-verbal de identificare a persoanelor din planşe fotografice din data de 04.02.2017, persoana vătămată Crișan Simion l-a recunoscut pe numitul D.IOAN, ca fiind persoana care l-a abordat la data de 31.10.2016, în timp ce se afla la punctul de trecere bac Brăila și pe care a transportat-o pe ruta bac Brăila - Constanța și care a înșelat-o cu suma de 700 lei.

Conform procesului-verbal din data de 15.03.2017 sunt redate convorbirile telefonice din ziua de 31.10.2016, purtate între AN aflat la postul telefonic cu numărul 074XXX605 (cartelă prepaid) care este contactat de un DOMN aflat la postul telefonic 0744398707 (abonament: C. Simion). (mandat supraveghere tehnică nr. 2XX4/UP/20.10.2016)

Fiind audiat, în cursul urmăririi penale  inculpatul a declarat că recunoaște în totalitate toate faptele ce i se împută.

 MIJLOACE DE PROBĂ

-Declarațiile inculpatului D.IOAN;

-Declarațiile persoanelor vătămate

-Declarațiile martorului C. MIHAI;

-Procesele-verbale de recunoaștere a persoanei după fotografii cu planșele fotografice aferente, activitate întreprinse cu toate persoanele vătămate și martorul Ciobanu Mihai.

-Imaginele video surprinse în momentul întâlnirii inculpatului cu persoana vătămată S. Vasile în stația peco Petrom Tulcea, cu procesul verbal de vizionare aferent;

-Procesele verbale de redare a convorbirilor telefonice, întocmite la data de 15.03.2017, urmare a punerii in aplicare a mandatului de supraveghere tehnica nr. 2XX4 din 20.10.2016.

 ÎNCADRAREA JURIDICĂ

1. Faptele inculpatului D.IOAN, din datele de 09.09.2016, 31.10.2016, 02/03.11.2016, 16.11.2016, 18.11.2016 și 31.10.2016, prin care a reușit să inducă în eroare, sub diverse pretexte, persoanele vătămate, determinându-le să-i remită sume de bani, pe care și le-a însușit, întrunesc elementele constitutive a 7 infracțiunii de înșelăciune, prev. de art. 244 alin. 1 și 2 C.pen.

Pe latură obiectivă este îndeplinit elementul material ce constă în inducerea în eroare a persoanelor vătămate menționate, prin prezentarea ca adevărată a unei fapte mincinoase, în scopul de a obține pentru sine un folos patrimonial injust. Pe latura subiectivă, există vinovăția prevăzută de lege, în speță vinovăția îmbracă forma intenției directe, inculpatul a prevăzut și a acceptat rezultatul acțiunilor sale. Urmarea imediată constă cauzarea unor prejudicii persoanelor vătămate, iar raportul de cauzalitate dintre urmarea imediată și fapta săvârșită rezultă din materialitatea faptei și întreg probatoriul administrat în cauză.

2. Faptele inculpatului D.IOAN, în jumătatea lunii noiembrie 2016 și în data de 02.11.2016, prin care a încercat să inducă în eroare, sub diverse pretexte, persoanele vătămate V. PANTELIMON și B. GHIORGHI, pentru a le determina să-i remită sume de bani, întrunesc elementele constitutive a 2 infracțiunii de tentativă de înșelăciune, prev. de 32 alin. 1 rap. la art. 244 alin. 1 și 2 C.pen.

Pe latură obiectivă este îndeplinit elementul material ce constă în inducerea în eroare a persoanelor vătămate menționate, prin prezentarea ca adevărată a unei fapte mincinoase, în scopul de a obține pentru sine un folos patrimonial injust. Infracțiunea nu s-a consumat întrucât, persoanele vătămate nu au dat curs solicitărilor inculpatului de a îi remite sumele de bani pretinse, astfel încât se va reține forma tentată a infracțiunii. Pe latura subiectivă, există vinovăția prevăzută de lege, în speță vinovăția îmbracă forma intenției directe, inculpatul a prevăzut și a acceptat rezultatul acțiunilor sale. Urmarea imediată constă cauzarea unor prejudicii persoanelor vătămate, iar raportul de cauzalitate dintre urmarea imediată și fapta săvârșită rezultă din materialitatea faptei și întreg probatoriul administrat în cauză.

Faptele susmenționate au fost săvârșite în concurs, astfel încât se impune aplicarea art. 38 alin.1 C.pen.

Potrivit fișe de cazier a inculpatului, acesta a suferit anterior condamnări care îndeplinesc condițiile prevăzute de lege pentru termenul I al recidivei. Faptele pentru care este cercetat inculpatul în prezenta cauză îndeplinesc condițiile legale pentru termenul al II-lea al recidivei. În consecință se impune aplicarea art. 41 alin. 1 C.pen.

 LATURA CIVILĂ

În cursul urmăririi penale :

Persoana vătămată R.F. Vasile a declarat că se constituie parte civilă în cauză cu suma de 950 lei, reprezentând prejudiciul suferit de acesta.

Persoana vătămată G. Ion a declarat că se constituie parte civilă în cauză cu suma de 600 lei, reprezentând prejudiciul suferit de acesta.

Persoana vătămată P. Alexandru a declarat că se constituie parte civilă în cauză cu suma de 500 lei, reprezentând prejudiciul suferit de acesta.

Persoana vătămată L. Filip a declarat că se constituie parte civilă în cauză cu suma de 200 lei, reprezentând prejudiciul suferit de acesta.

Persoana vătămată C. Simion a declarat că se constituie parte civilă în cauză cu suma de 1100 lei, reprezentând prejudiciul suferit de acesta.

Din probatoriul administrat în cauză rezultă că sunt întrunite elementele constitutive ale infracţiunilor  de înşelăciune , prev. de art. 244 alin. 1 şi 2 c.pen. şi tentativă la înşelăciune  viol ,  atât cele cu privire la latura obiectivă cât și cele referitoare la latura subiectivă.

Cum săvârşirea celor 7(sapte)  infracţiuni de  inşelăciune  şi a celor 2 (două ) infracţiuni de tentativă la înşelăciune au fost dovedite  ,instanţa urmează să dispună condamnarea inculpatului proporţional gradului de pericol social al faptelor comise  .

La alegerea pedepselor,precum şi la individualizarea cuantumului acestora, instanţa,conform art. 74 C.p. ,va avea în vedere criteriile generale de individualizare a pedepsei şi anume: dispoziţiile părţii generale a Codului penal, limitele de pedeapsă fixate în partea specială a codului penal pentru această infracţiune, gradul de pericol social concret al faptelor comise,obiectul juridic lezat ,împrejurările şi modul de comitere, mobilul activităţii infracţionale precum şi rezultatul socialmente periculos, precum şi dispoziţiile art. 375, art. 396 alin. 10 C.p.p.

Având în vedere criteriile menţionate mai sus, instanţa urmează să dispună condamnarea inculpatului la pedeapsa minimă de 1 an închisoare pentru fiecare din faptele de înşelăciune, respectiv la pedeapsa minimă 6 luni închisoare pentru fiecare din infractiunile de tentativă la înşelăciune , ţinând cont de  starea de recidivă postexecutorie (fapte comise dupa expirarea celor 1194 zile pentru care s-a dispus liberarea condiţionată conform mentiunilor din cazierul judiciar)  şi  de concursul de infractiuni.

Inculpaţul a speculat  buna credinţă , încrederea în oameni şi în cuvantul dat al persoanelor vătămate , obtinând de la acestea sau încercând să obţină sume de bani  pe care le-a folosit în scop personal.

Totodată instanţa va reţine că inculpatul a avut o atitudine sinceră atat în faza de urmărire penală cât si  în faza de judecată,  recunoscând şi regretând faptele, că a depus diligenţe să acopere prejudiciul şi că e de acord sa  despăgubească parţile civile, motiv pentru care va da relevanţă juridică tuturor  acestor împrejurări şi va face  aplicarea art. 374 alin.4 C.p.p., art. 375 C.p.p. şi art. 396 alin.10 C.p.p. 

Instanţa va admite in  parte actiunea civilă, acordand părtilor civile sumele de bani efectiv platite inculpatului iar pentru sumele de bani  primite de catre inculpat  dar pentru care persoanele vătamate desi constituite părţi civile nu au mai avut pretentii  sau  nu  s-au constituit parti civile, va dispune confiscarea.

 Instanţa are în vedere  şi  dispozitiile  art.  1349 c.civ.  privind răspunderea delictuală, potrivit cărora :

(1) Orice persoană are îndatorirea să respecte regulile de conduită pe care legea sau obiceiul locului le impune şi să nu aducă atingere, prin acţiunile ori inacţiunile sale, drepturilor sau intereselor legitime ale altor persoane.

(2) Cel care, având discernământ, încalcă această îndatorire răspunde de toate prejudiciile cauzate, fiind obligat să le repare integral.

Instanta va avea in vedere masurile preventive luate fătă de inculpat şi va deduce perioada retinerii, arestării preventive, arestului la domiciliu.

Instanţa va mentine măsura  arestului la domiciliu  avănd în vedere pericolul pentru ordinea publică, rezonanţa faptei , cuantumul pedepselor aplicate.

Faţă de cele arătate mai sus:

1.În baza art. 244 alin.1 şi 2 C.p. cu aplicarea art. 41 alin.1 C.p.,art.43 alin.5 C.p. şi art. 396 al.10 C.p. condamnă pe inculpatul  D.IOAN la pedeapsa de 1 an închisoare ( faptă săvârşită la data de 06.09.2016).

2.În baza art. 244 alin.1 şi 2 C.p. cu aplicarea art. 41 alin.1 C.p.,art.43 alin.5 C.p.  şi art. 396 al.10 C.p. condamnă pe inculpatul  D.IOAN la pedeapsa de 1 an închisoare ( faptă săvârşită la data de 10.11.2016).

3.În baza art. 244 alin.1 şi 2 C.p. cu aplicarea art. 41 alin.1 C.p. ,art.43 alin.5 C.p.  şi art. 396 al.10 C.p. condamnă pe inculpatul  D.IOAN la pedeapsa de 1 an închisoare ( faptă săvârşită la data de 02/03.11.2017).

4.În baza art. 244 alin.1 şi 2 C.p. cu aplicarea art. 41 alin.1 C.p., art.43 alin.5 C.p. şi art. 396 al.10 C.p. condamnă pe inculpatul  D.IOAN la pedeapsa de 1 an închisoare ( faptă săvârşită la data de 18.11.2016).

5.În baza art. 244 alin1 şi 2 C.p. cu aplicarea art. 41 alin.1 C.p., art.43 alin.5 C.p.  şi art. 396 al.10 C.p. condamnă pe inculpatul  D.IOAN la pedeapsa de 1 an închisoare ( faptă săvârşită la data de 16.11.2016).

6.În baza art. 244 alin.1 şi 2 C.p. cu aplicarea art. 41 alin.1 C.p., art.43 alin.5 C.p. şi art. 396 al.10 C.p. condamnă pe inculpatul  D.IOAN la pedeapsa de 1 an închisoare ( faptă săvârşită la data de 27.11.2016).

7.În baza art. 244 alin.1 şi 2 C.p. cu aplicarea art. 41 alin.1 C.p. ,art.43 alin.5 C.p.  şi art. 396 al.10 C.p. condamnă pe inculpatul  D.IOAN la pedeapsa de 1 an închisoare ( faptă săvârşită la data de 31.10.2016).

8.În baza art. 32 alin1 C.p. rap. la art.244 alin.1 şi 2 C.p. cu aplicarea art. 41 alin.1 C.p. art.43 alin.5 C.p.  şi art. 396 al.10 C.p. condamnă pe inculpatul  D.IOAN la pedeapsa de 6  luni închisoare ( faptă săvârşită în luna noiembrie .2016).

9.În baza art. 32 alin1 C.p. rap. la art.244 alin.1 şi 2 C.p. cu aplicarea art. 41 alin.1 C.p.,art.43 alin.5 C.p.  şi art. 396 al.10 C.p. condamnă pe inculpatul  D.IOAN la pedeapsa de 6  luni închisoare ( faptă săvârşită în data de 2.11.2016).

În baza art. 38-39 Cod penal contopeşte pedepsele stabilite, în pedeapsa cea mai grea, aceea de  1 an închisoare, la care adaugă un spor de o treime din totalul celorlalte  pedepse stabilite, adică 28 de luni, inculpatul urmând a executa pedeapsa finală de 3 ani şi 4 luni închisoare în regim de detenţie.

În baza art. 399 alin. (1) C. proc. pen., menţine măsura arestului  la domiciliu a inculpatului D.IOAN.

În baza art. 72 CP deduce din durata pedepsei,  durata reţinerii  din data de 18.09.2017  , durata arestării preventive de la data de 19.09.2017  până la 15.10.2017 şi durata arestului la domiciliu ,  de la 15.10.2017 până la  06.12.2017 şi de la 21.04.2018 la zi.

Ia act că partea civilă P. ALEXANDRU  renunţă la pretenţiile civile formulate în cauză.

Ia act că persoana vătămată  S. VASILE  nu s-a constituit parte civilă în cauză.

Ia act că persoana vătămată  V. VASILE nu s-a constituit parte civilă în cauză

Ia act că persoana vătămată  V. PANTELIMON nu s-a constituit parte civilă în cauză.

Ia act că persoana vătămată  B. GHIORGHI nu s-a constituit parte civilă în cauză.

În baza art. 397 alin. 1 , rap. la art. 19 C.p.p., admite în parte acţiunea civilă  exercitată de partea civilă R.F. VASILE şi obligă  inculpatul la plata sumei de  450 lei reprezentând daune materiale.

În baza art. 397 alin. 1 , rap. la art. 19 C.p.p., admite în parte acţiunea civilă  exercitată de partea civilă G. ION şi obligă  inculpatul la plata sumei de  430 lei reprezentând daune materiale.

În baza art. 397 alin. 1 , rap. la art. 19 C.p.p., admite în parte acţiunea civilă  exercitată de partea civilă L. FILIP şi obligă  inculpatul la plata sumei de  100 lei reprezentând daune materiale.

În baza art. 397 alin. 1 , rap. la art. 19 C.p.p., admite în parte acţiunea civilă  exercitată de partea civilă C. SIMION  şi obligă  inculpatul la plata sumei de  700 lei reprezentând daune materiale.

În baza art. 112 lit e CP, confiscă de la inculpatul D.IOAN suma de 200 lei achitată de partea civilă P. Alexandru, sumă la care acesta din urmă a renunţat.

În baza art. 112 lit e CP, confiscă de la inculpatul D.IOAN  suma de 1400 lei , pentru care  persoana vătămată S. VASILE nu s-a constituit parte civilă.

În baza art. 112 lit e CP, confiscă de la inculpatul D.IOAN suma de 600lei , pentru care persoana vătămată V.  VASILE nu s-a constituit parte civilă.

În baza art. 274 al.1Cp.p, obligă inculpatul la plata cheltuielilor judiciare avansate de stat în cuantum de 3500 lei.

În baza art. 274 alin.1 teza finala Cpp onorariul  apărătorului  din oficiu desemnat pentru inculpatul D.IOAN in cuantum de 520 lei (procedura de cameră preliminară şi faza judecăţii ) ramane in sarcina statului. Onorariul avocatului din oficiu în faza de urmărire penală în cuantum de 260 lei rămâne în sarcina statului.

În baza art. 399 alin. (4) C. proc. pen., prezenta sentinţa penală este executorie cu privire la măsura arestului la domiciliu.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII,

HOTĂRĂŞTE:

1.În baza art. 244 alin.1 şi 2 C.p. cu aplicarea art. 41 alin.1 C.p.,art.43 alin.5 C.p. şi art. 396 al.10 C.p. condamnă pe inculpatul  D.IOAN CNP 1550812270590 la pedeapsa de 1 an închisoare ( faptă săvârşită la data de 06.09.2016).

2.În baza art. 244 alin.1 şi 2 C.p. cu aplicarea art. 41 alin.1 C.p.,art.43 alin.5 C.p.  şi art. 396 al.10 C.p. condamnă pe inculpatul  D.IOAN la pedeapsa de 1 an închisoare ( faptă săvârşită la data de 10.11.2016).

3.În baza art. 244 alin.1 şi 2 C.p. cu aplicarea art. 41 alin.1 C.p. ,art.43 alin.5 C.p.  şi art. 396 al.10 C.p. condamnă pe inculpatul  D.IOAN la pedeapsa de 1 an închisoare ( faptă săvârşită la data de 02/03.11.2017).

4.În baza art. 244 alin.1 şi 2 C.p. cu aplicarea art. 41 alin.1 C.p., art.43 alin.5 C.p. şi art. 396 al.10 C.p. condamnă pe inculpatul  D.IOAN la pedeapsa de 1 an închisoare ( faptă săvârşită la data de 18.11.2016).

5.În baza art. 244 alin1 şi 2 C.p. cu aplicarea art. 41 alin.1 C.p., art.43 alin.5 C.p.  şi art. 396 al.10 C.p. condamnă pe inculpatul  D.IOAN la pedeapsa de 1 an închisoare ( faptă săvârşită la data de 16.11.2016).

6.În baza art. 244 alin.1 şi 2 C.p. cu aplicarea art. 41 alin.1 C.p., art.43 alin.5 C.p. şi art. 396 al.10 C.p. condamnă pe inculpatul  D.IOAN la pedeapsa de 1 an închisoare ( faptă săvârşită la data de 27.11.2016).

7.În baza art. 244 alin.1 şi 2 C.p. cu aplicarea art. 41 alin.1 C.p. ,art.43 alin.5 C.p.  şi art. 396 al.10 C.p. condamnă pe inculpatul  D.IOAN la pedeapsa de 1 an închisoare ( faptă săvârşită la data de 31.10.2016).

8.În baza art. 32 alin1 C.p. rap. la art.244 alin.1 şi 2 C.p. cu aplicarea art. 41 alin.1 C.p. art.43 alin.5 C.p.  şi art. 396 al.10 C.p. condamnă pe inculpatul  D.IOAN la pedeapsa de 6  luni închisoare ( faptă săvârşită în luna noiembrie .2016).

9.În baza art. 32 alin1 C.p. rap. la art.244 alin.1 şi 2 C.p. cu aplicarea art. 41 alin.1 C.p.,art.43 alin.5 C.p.  şi art. 396 al.10 C.p. condamnă pe inculpatul  D.IOAN la pedeapsa de 6  luni închisoare ( faptă săvârşită în data de 2.11.2016).

În baza art. 38-39 Cod penal contopeşte pedepsele stabilite, în pedeapsa cea mai grea, aceea de  1 an închisoare, la care adaugă un spor de o treime din totalul celorlalte  pedepse stabilite, adică 28 de luni, inculpatul urmând a executa pedeapsa finală de 3 ani şi 4 luni închisoare în regim de detenţie.

În baza art. 399 alin. (1) C. proc. pen., menţine măsura arestului  la domiciliu a inculpatului D.IOAN.

În baza art. 72 CP deduce din durata pedepsei,  durata reţinerii  din data de 18.09.2017  , durata arestării preventive de la data de 19.09.2017  până la 15.10.2017 şi durata arestului la domiciliu ,  de la 15.10.2017 până la  06.12.2017 şi de la 21.04.2018 la zi.

Ia act că partea civilă P. ALEXANDRU  renunţă la pretenţiile civile formulate în cauză.

Ia act că persoana vătămată  S. VASILE  nu s-a constituit parte civilă în cauză.

Ia act că persoana vătămată  V. VASILE nu s-a constituit parte civilă în cauză

Ia act că persoana vătămată  V. PANTELIMON nu s-a constituit parte civilă în cauză.

Ia act că persoana vătămată  B. GHIORGHI nu s-a constituit parte civilă în cauză.

În baza art. 397 alin. 1 , rap. la art. 19 C.p.p., admite în parte acţiunea civilă  exercitată de partea civilă R.F. VASILE şi obligă  inculpatul la plata sumei de  450 lei reprezentând daune materiale.

În baza art. 397 alin. 1 , rap. la art. 19 C.p.p., admite în parte acţiunea civilă  exercitată de partea civilă G. ION şi obligă  inculpatul la plata sumei de  430 lei reprezentând daune materiale.

În baza art. 397 alin. 1 , rap. la art. 19 C.p.p., admite în parte acţiunea civilă  exercitată de partea civilă L. FILIP şi obligă  inculpatul la plata sumei de  100 lei reprezentând daune materiale.

În baza art. 397 alin. 1 , rap. la art. 19 C.p.p., admite în parte acţiunea civilă  exercitată de partea civilă C. SIMION  şi obligă  inculpatul la plata sumei de  700 lei reprezentând daune materiale.

În baza art. 112 lit e CP, confiscă de la inculpatul D.IOAN suma de 200 lei achitată de partea civilă P. Alexandru, sumă la care acesta din urmă a renunţat.

În baza art. 112 lit e CP, confiscă de la inculpatul D.IOAN  suma de 1400 lei , pentru care  persoana vătămată S. VASILE nu s-a constituit parte civilă.

În baza art. 112 lit e CP, confiscă de la inculpatul D.IOAN suma de 600lei , pentru care persoana vătămată V.  VASILE nu s-a constituit parte civilă.

În baza art. 274 al.1CPP obligă inculpatul la plata cheltuielilor judiciare avansate de stat în cuantum de 3500 lei.

În baza art. 274 alin.1 teza finala Cpp onorariul  apărătorului  din oficiu desemnat pentru inculpatul D.IOAN in cuantum de 520 lei (procedura de cameră preliminară şi faza judecăţii ) ramane in sarcina statului. Onorariul avocatului din oficiu în faza de urmărire penală în cuantum de 260 lei rămâne în sarcina statului.

În baza art. 399 alin. (4) C. proc. pen., prezenta sentinţa penală este executorie cu privire la măsura arestului la domiciliu.

Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţă publică azi, 27.06.2018.

P R E Ş E D I N T E, G R E F I E R,