Admisibilitate cerere chemare în garanţie

Decizie 4/C.A. din 02.02.2017


O cerere de chemare în garanţie poate fi formulată într-un atare litigiu de contencios administrativ, cu unica condiţie a îndeplinirii condiţiilor prevăzute de art. 72 alin. 1 Cod procedură civilă – condiţia interesului şi a legăturii de dependenţă şi subordonare între cele 2 cereri, ca aspecte care se verifică în procedura de cercetare a admisibilităţii în principiu, potrivit ar. 74 raportat la art. 64 Cod procedură civilă.

Domeniu asociat – Procedură civilă

Temei de drept: art. 72 alin. 1 Cod procedură civilă