Divorţ fără copii

Sentinţă civilă 1250 din 11.05.2017


SENTINŢA CIVILĂ NR. 1250

Şedinţa publică de la 11 Mai 2017

Deliberând asupra cauzei deduse judecăţii, instanţa constată că sub numărul … s-a înregistrat pe rolul Judecătoriei Tulcea la data de 17.08.2016 cererea de chemare în judecată formulată de către reclamanta C. I. în contradictoriu cu pârâtul C. P.N,, prin care s-a solicitat instanţei de judecată ca, prin hotărârea ce o va pronunţa, să dispună desfacerea căsătoriei din culpa exclusivă a pârâtului şi revenirea reclamantei la numele avut anterior căsătoriei. De asemenea s-a solicitat obligarea pârâtului la plata cheltuielilor de judecată.

Reclamanta a arătat că relaţiile dintre soţi s-au destrămat datorita comportamentului pârâtului faţă de reclamantă, care  a manifestat în nenumărate rânduri acte de violenţă fizică şi verbală, acesta lovind-o  de nenumărate ori în prezenţa părinţilor săi, a colegilor de muncă .

S-a  mai arătat de reclamantă faptul că părţile s-au despărţit în fapt  în luna aprilie 2016.

În probaţiune, s-a depus certificatul de căsătorie şi s-a solicitat administrarea probelor testimoniale constând in audierea unui martor.

În drept, s-au invocat dispoziţiile art. 373 lit. c , art. 379 şi  art. 383 alin.3 Cod civil.

 Pârâtul nu a depus întâmpinare şi nu s-a prezentat in instanţă.

Instanţa a încuviinţat administrarea probelor cu înscrisuri şi audierea martorului M.T.A.

Examinând actele şi lucrările dosarului instanţa reţine că părţile s-au căsătorit la data de 01 august 2015 în localitatea Tulcea, căsătoria fiind înregistrată sub nr. .. din aceeaşi dată, aşa cum rezultă din certificatul de căsătorie (fila 7).

Din declaraţia martorei audiate, mama reclamantei, rezultă că pârâtul o bătea pe reclamantă, mai ales din cauza faptului că aceasta îi trimitea bani fiicei sale, care nu este şi fiica reclamantului, şi care se afla în îngrijirea martorei. Din aprilie 2016 părţile s-au despărţit în fapt. Având în vedere violenţele pârâtului asupra reclamantei, precum şi faptul că părţile sunt despărţite în fapt de aproximativ un an, deşi convieţuirea este de esenţa relaţiei conjugale, instanţa reţine că relaţiile dintre soţi sunt grav şi iremediabil vătămate, din culpa ambelor părţi.

În aceste condiţii, în temeiul art. 379 C. civ., instanţa va desface căsătoria din culpa comună a soţilor, sub acest aspect acţiunea urmând a fi admisă doar în parte.

Privitor la cererea reclamantei ca aceasta să revină la numele purtat anterior căsătoriei, instanţa reţine că art. 383 C.civ. instituie regula că după desfacerea căsătoriei foştii soţi revin la numele avute anterior, dacă nu se înţeleg altfel. Având în vedere că în cauză lipseşte o astfel de înţelegere, instanţa va dispune ca reclamanta să revină la numele purtat anterior căsătoriei, M. -.T conform certificatului de căsătorie.

Având în vedere admiterea doar în parte a acţiunii principale, în temeiul art. 453 C.p.c. instanţa va obliga pârâtul la plata sumei de 50 lei către reclamantă, cu titlu de cheltuieli de judecată.