Îndeplinirea condiţiilor de reabilitare

Sentinţă penală 856 din 23.08.2018


Cuprins pe materii: Cod penal -  îndeplinirea condiţiilor de reabilitare - prev. de art. 106, 166, 167, 168 C.p.

Sentinţa penală nr. 856/23.08.2018

Având in vedere ca pedeapsa cea mai grea la care petentul a fost condamnat este cea de 7 ani şi 2 luni  închisoare, termenul de reabilitare in cauza este cel prevăzut de art. 166 alin. 1 lit. b N C.pen., şi 167 alin 5 NCP  respectiv de 5 ani , termen care curge de la data considerării ca executată a ultimei pedepsei, respectiv de la data de 28.11.2012 (dată la care se consideră executată pedeapsa de 10 luni închisoare aplicată prin sp 47/2012 a Jud. Tecuci )

Aşa cum se poate constata din certificatul de cazier judiciar, petentul nu a mai suferit o altă condamnare în afara celor anterior menţionate. Se observă astfel că în cauză termenul de reabilitare este împlinit.

In privinţa cheltuielilor la care petentul a fost obligat prin hotărârile de condamnare, instanţa constată că petentul a făcut dovada achitării acestora, astfel cum rezultă din adresa nr 12812/23.08.2017 emisă de Serviciul Fiscal Tecuci (f. 31) şi din adeverinţa nr 327/2018 emisă de UNBR Baroul Galaţi , iar conform adeverinţei nr 87/2017 emisă de Biroul Executorului Judecătoresc G R condamnatul –petent în cauză a făcut dovada că acesta a achitat creditorului C M suma de 450 lei cu titlu de despăgubiri şi cheltuieli judiciare ,la care a fost obligat prin sentinţa penală  173/1998 a Trib Galaţi .

Petentul a mai făcut dovada că este administrator la SC L R SRL din com M , jud. G , că este căsătorit şi are doi copii minori în întreţinere.

Faţă de aceste considerente , instanţa va admite cererea de reabilitare şi în consecinţă:

În baza 530 alin. 2 C.p.p. rap. la art. 166 C.pen. cu aplic. art. 5 C.pen., va dispune reabilitarea judecătorească a petentului C N O cu privire la următoarele pedepse:

- pedeapsa de 1 an şi 6 luni închisoare aplicată prin sentinţa penală nr. 962/21.11.1996  a Jud. Tecuci , definitivă prin neapelare, pronunţă în ds. 4919 /1996 al Jud Tecuci

- pedeapsa de 7 ani şi 2 luni închisoare aplicată prin sentinţa penală nr. 173/20.05.1998 a Tribunalului Galaţi definitivă prin d.p. 477/A/18.11.1998 a Curţii de Apel Galaţi

- pedeapsa de 10 luni închisoare aplicată prin s.p. 47/30.01.2012 a Jud. Tecuci, definitivă prin dp 761/23.05.2012 a Curţii de Apel Galaţi. 

In baza art. 537 C.p.p. va dispune efectuarea cuvenitelor mențiuni despre reabilitare pe cele trei exemplare ale hotărârilor de condamnare, după rămânerea definitivă a prezentei hotărâri.

În baza art. 275 alin. 3 C.p.p. cheltuielile judiciare avansate de stat vor rămâne în sarcina acestuia