Acţiune având ca obiect ordin protecţie

Sentinţă civilă 51 din 28.01.2019


Prin cererea formulată de către Parchetul de pe lângă Judecătoria Mizil, s-a solicitat instanţei emiterea unui ordin de protecţie, conform art. 23 din Legea nr. 217/2003 republicată -, ordinul urmând a realiza protecţia victimei I.E. – L., persoană care a solicitat  emiterea ordinului provizoriu de protecţie, împotriva pârâtului I.V. – ordin provizoriu emis la data de ......2019 de către P.de P. G.V. şi care a fost confirmat de către P.de pe lângă J.M..

În urma analizei coroborate a datelor care rezultă din ansamblul probator administrat în cauză, cu susţinerile părţilor, inclusiv concluziile reprezentantului P.de pe lângă J.M., precum şi cu dispoziţiile legale incidente în speţă, instanţa a constatat că într-adevăr cererea  de emitere a unui ordin de protecţie, în acord cu disp.art. 23 din Legea nr. 217/2003 republicată, este în parte întemeiată, motivat de faptul că într-adevăr pârâtul I.V. a exercitat ameninţări şi o certă presiune psihologică asupra victimei I.E. – L., persoană cu care se află în divorţ, prin trimiterea de SMS-uri referitoare la ameninţarea că o va opări, că îi va turna acid pe corp şi că îi va rupe mâinile şi picioarele, prin comunicarea unor imagini în care indirect exercită ameninţări cu arme, ca şi prin comunicarea unor imagini obscene -, toate acestea contribuind la întreţinerea unei stări de profundă tulburare psihică, nu doar a victimei I.E. – L., ci şi a membrilor familiei naturale a acesteia şi de teamă cu privire la viaţa acesteia şi sănătatea acesteia.

De altfel, aşa cum rezultă din actele şi lucrările Dosarului nr. …/…/…/2019, pârâtul I.V. este cercetat de organele de urmărire penală cu privire la infracţiunile de ameninţare şi de hărţuire.

Având în vedere aceste considerente, precum şi concluziile Reprezentantului Parchetului, conform art. 23 rap. la art. 22 indice 7 alin.6 din Legea nr. 217/2003 republicată, instanţa a admis în parte cererea precizată şi a dispus emiterea unui ordin de protecţie a victimei I.E. – L. stabilind pe o durată de 6 luni, începând cu data emiterii ordinului, .........2019, următoarele obligaţii şi interdicţii în sarcina pârâtului I.V.:

a) păstrarea unei distanţe de 500 m faţă de victimă şi de membrii familiei acesteia, faţă de reşedinţa acesteia şi faţă de locaţiile familiilor pe care acestea le frecventează, inclusiv adresa din F. şi adresa bunicii paterne a acesteia din satul P., comuna G.V., judeţul Prahova, ca şi faţă de orice loc de muncă al victimei;

b) interzicerea oricărui contact telefonic, prin corespondenţă, Facebook, WattsApp sau în orice alt mod cu victima şi membrii familiei sale;

c) interdicţia de a se deplasa la o distanţă mai mică de 200 m de victimă, în orice alt loc în care aceasta s-ar afla.

Instanţa, în vederea îndeplinirii principiului protecţiei victimei I.E. – L., a obligat pârâtul I.V. să se prezinte o dată pe săptămână la organul de poliţie în a cărei competenţă se află supravegherea respectării prezentului ordin şi să dea informaţii şi cu privire la noua locuinţă, dacă este cazul (Poliţia oraşului M.).

Instanţa a atras atenţia pârâtului, în sensul că încălcarea prezentului ordin constituie infracţiune, conform art. 32 alin.1 şi 23 alin.5 din Legea nr. 217/2003 republicată.

Întocmit,

Judecător Popescu Anghelina