Infractiuni legi si decrete

Hotărâre 2/2019 din 07.07.2019


SENTINȚA PENALĂ NR.2 / PI/ 2019

Ședința camerei de consiliu din data de 07.01.2019

Instanța constituită din:

P_________: N______ O______

GREF IER: E____ M___

 

 

M_________ Public – Parchetul de pe lângă T_________ T____ este reprezentat de procuror M____ D______.

Pe rol se află soluționarea cererii formulate de Parchetul din Avesnes S__ Helpe-Curtea de Apel din Douai, cu privire la condamnatul L______ A____, având ca obiect recunoașterea hotărârilor penale sau a altor acte judiciare străine și preluarea supravegherii măsurilor de probațiune (Legea 302/2004).

La apelul nominal făcut în ședința camerei de consiliu, lipsește persoana condamnată L______ A____, reprezentat de apărător desemnat din oficiu, avocat P_____ S_____ C_____; lipsește reprezentantul Serviciului de Probațiune.

Procedura este legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de ședință,  după care,

Se constată că nu s-a răspuns la adresa emisă către autoritățile străine.

Din procesul verbal de executare a mandatului de aducere privind pe condamnatul L______ A____ (fila 110), rezultă că acesta nu a locuit niciodată la adresa menționată în mandat, aspect ce reiese din declarația dată de către numitul G____ C____ V_______, proprietarul imobilului.

Din procesul verbal de executare a mandatului de aducere privind pe condamnatul L______ A____ (fila 111), rezultă că petentul condamnat L______ A____ nu mai locuiește la adresa din Cavnic, jud. Maramureș, fiind plecat în Franța de aproximativ 4 ani, iar la această adresă și-a stabilit reședința fiindu-i necesar la înscriere pentru școala de șoferi.

Față de aceste aspecte, instanța apreciază că nu se impune acordarea unui nou termen de judecată, având în vedere și faptul că nu s-a răspuns la adresa emisă către autoritățile străine și, în raport de conținutul mandatelor de aducere depuse la dosar atât la termenul de astăzi, cât și la termenele de judecată anterioare, din care rezultă că petentul condamnat nu locuiește în România, având în vedere și decizia - cadru privitoare la aplicarea principiului de recunoaștere reciprocă a deciziilor pronunțate în materie penală, cât și dispozițiile Legii 302/2004 care prevăd printre condiții, ca persoana să locuiască efectiv pe teritoriul României, constată încheiată cercetarea judecătorească și acordă cuvântul asupra cererii de față.

Reprezentanta Ministerului Public, având cuvântul, solicită admiterea cererii formulate de Parchetul din Avesnes S__ Helpe-Curtea de Apel din Douai, privind recunoașterea hotărârii nr.xxxxxxxxxxx din data de 07.07.2017 pronunțată de T_________ Corecțional din Avesnes-sur-Helpe, definitivă la data de 28.07.2017, în vederea punerii în executare a măsurilor de probațiune, formulată de către Curtea de Apel Douai – Parchetul din Avesnes sur Helpe, a vând în vedere decizia cadru 2008/909/JAI a consiliului din 27.11.2008 privitoare la aplicarea principiului de recunoaștere reciprocă a deciziilor pronunțate în materie penală, copia sentinței pronunțate de către Înalta Curte de Justiție din Avesnes sur Helpe din 07 iulie 2008, precum și certificatul în original în conformitate cu decizia cadru, prin care s-a făcut referire la o perioadă de probațiune de 2 ani, astfel cum rezultă din adresa Parchetului DAvesnes sur Helpe din data de 26.03.2018.

Apărătorul din oficiu al condamnatului, avocat P_____ S_____ C_____, având cuvântul, solicită respingerea cererii menționată mai sus, apreciind că nu sunt îndeplinite condițiile art. 170 19 din Legea 203/2004, lit. d, fiind incident și motivul de refuz prev. de art. 170 21 din Legea 403/2004. Consideră că dacă s-ar admite cererea, potrivit art. 93 C.pen., s-ar adăuga pedeapsa din Franța.

 

T_________:

 

Deliberând asupra cauzei, constată următoarele:

Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului T____ la data de 02.10.2018, sub dosar nr. XXXXXXXXXXXX, Parchetul din Avesnes S__ Helpe-Curtea de Apel din Douai, prin M_________ Justiției, a solicitat recunoașterea hotărârii nr.xxxxxxxxxxx din data de 07.07.2017 pronunțată de T_________ Corecțional din Avesnes-sur-Helpe, Franța,  definitivă la data de 28.07.2017, în vederea punerii în executare a măsurilor de probațiune, formulată de către Curtea de Apel Douai – Parchetul din Avesnes sur Helpe, Franța, privind pe numitul L______ A____, având CNP xxxxxxxxxxxxx, cu ultimul dimiciliu în Timișoara, _________________-18, ___________, _______________________> Odată cu cererea s-a transmis și o copie a sentinței pronunțate de T_________ Corecțional din Avesnes-sur-Helpe , Franța,  definitivă la data de 28.07.2017 , precum și certificatul original în conformitate cu decizia – cadru 2008/909/JAI a consiliului din 27.11.2008 privitoare la aplicare a principiului de recunoaștere reciprocă a deciziilor de judecată în materie penală, precum și a deciziilor de probațiune în scopul supravegherii perioadelor de probațiune și a sancțiunilor alternative, în care se face referire la o pedeapsă de 18 luni închisoare, din care 6 luni cu suspendare și o perioadă de probațiune de 2 ani, pe parcursul căreia condamnatul trebuie să respecte următoarele obligații: de îngrijire și terapie psihiatrică de dezalcoolizare, obligația de a practica o activitate profesională sau de a urma un curs de calificare profesională, obligația de rambursare a sumelor datorate Finanțelor Publice din Franța, obligația de nu ___________________ victima, Bizgan D____.

Instanța constată că în certificatul transmis în conformitate cu decizia – cadru 2008/909/JAI a consiliului din 27.11.2008, se menționează natura și calificarea juridică a infracțiunilor precum și dispozițiile legale în virtutea cărora a fost pronunțată decizia judecătorească din 7 iulie 2017, rămasă definitivă la data de 28.07.2017, după cum urmează:

-violența fără incapacitate săvârșită de către o persoană care a fost sau este soț, concubin sau partener unit cu victima printr-un pact civil de solidaritate, faptă săvârșită la Pont sur Sambre de pe 1 octombrie 2016 până pe 2 iulie 2017, fapte prev. de art. 222-13, alin. 1 6, art. 132 – 80 Cod penal (francez) și pedepseite de art. 222-13 alin. 1, art. 222-44, art. 222-45, art. 222-47 alin. 1, art. 222-48-1 alin. 2, art. 222-48-2 Cod penal (francez);

-violența cu folosire sau amenințare cu arma fără incapacitate, fapte săvârșite la Pont sur Sambre de pe data de 3 iulie 2017 până pe 5 iulie 2017, fapte prevăzute de art. art. 222-13 alin. 1  10, art. 132-75 Cod penal (francez) și pedepseite de art. 222-13, art. 222-45, art. 222-47 alin. 1 Cod penal (francez);

-arestarea, răpirea, sechestrarea sau reținerea arbitrară urmată de o eliberare înainte de a șaptea zi, fapte săvârșite la Pont sur Sambre de pe 1 octombrie 2016 până pe 5 iulie 2017, fapte prevăzute de art. 224-1, alin. 1, alin. 3 Cod penal (francez).

Prin încheierea din data de 19.10.2018, T_________ T imiș a admis în principiu cererea formulate de Parchetul din Avesnes S__ Helpe-Curtea de Apel din Douai și a solicitat Serviciului de Probațiune avizul consultativ cu privire la măsurile de probațiune.

La data de 02.11.2018, la dosar a fost depus avizul co nsultativ emis de Serviciul de Probațiune cu privire la măsurile de probațiune sau sancțiunea alternativă a căror executare a fost solicitată, (fila 52-54 dosar).

De asemenea, instanța a dispus citarea intimatului condamnat L______ A____ cu citație simplă și mandate de aducere, după ce în prealabil, a fost verificată adresa de domiciliu a persoanei condamnate în baza națională de date DEPABD, după cum urmează:

La termenul de judecată din data de 14.11.2018, s-a constatat că mandatul de aducere privind intimatul condamnat L______ Aurelnu a fost executat deoarece acesta nu locuiește la adresa de domiciliu din Timișoara, _________________-18, ___________, ______________).

La termenul de judecată din data de 28.11.2018, s-a dispus emiterea unui nou mandat de aducere cu privire la intimatul condamnat L______ A____, iar din procesul verbal de executare a mandatului de aducere privind pe condamnatul L______ A____ (fila 92 dosar), rezultă că acesta nu locuiește la adresa menționată în mandat ( Timișoara, _________________-18, __________________) , aspect ce reiese din declarația dată de către numita D____ E____, în calitate de președinte al asociației de locatari.

La data de 12.12.2018, s-a dispus emiterea unui nou mandat de aducere cu privire la intimatul condamnat L______ A____. Astfel, din procesul verbal de executare a mandatului de aducere privind pe condamnatul L______ A____ (fila 110), rezultă că acesta nu a locuit niciodată la adresa menționată în mandat ( Timișoara, _________________-18, ___________, __________________ reiese din declarația dată de către numitul G____ C____ V_______, proprietarul imobilului.

Din procesul verbal de executare a mandatului de aducere privind pe condamnatul L______ A____ (fila 111), rezultă că acesta nu locuiește nici la adresa din Cavnic, jud. Maramureș, fiind plecat în Franța de aproximativ 4 ani, iar la această adresă și-a stabilit reședința fiindu-i necesar la înscriere pentru școala de șoferi.

Pentru  aceleași termene de judecată, respectiv 14.11.2018, 28.11.2018, 12.12.2018 și 07.01.2019, instanța a dispus efectuarea adresei către Înalta Curte de Justiție din Avesnes S__ Helpe – Curtea de Apel din Douvai – Parchetul din Avesnes S__ Helpe, cu solicitarea de a ne comunica: dacă pedeapsa a cărei executare a fost suspendată sub supraveghere este în cuantum de 6 luni închisoare; dacă termenul de încercare a început să curgă la data de 04.02.2018. De asemenea, în adresă s-a menționat că, potrivit art. 93 Cod penal român, obligația persoanei condamnate de a nu ___________________ victima și de a plăti sumele datorate Fiscului francez, nu constituie obligații sau măsuri de supraveghere ce ar putea fi impuse condamnatului, pe durata supravegherii executării pedepsei. Totodată, s-a menționat că potrivit art. 93 alin. 1 Cod penal român, în cazul în care se dispune suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei, este obligatorie impunerea măsurilor de la art. 93 alin.1 Cod penal român și, s-a făcut mențiunea că, potrivit art. 93 alin. 3 Cod penal român, este obligatorie impunerea în sarcina condamnatului a măsurii de a presta muncă neremunerată în folosul comunității, solicitând autorităților străine să ne comunice dacă sunt de acord cu adaptarea hotărârii, în condițiile mai sus prezentate.

Analizând cererea de recunoaștere a hotărârii nr. xxxxxxxxxxx din data de 07.07.2017 pronunțată de T_________ Corecțional din Avesnes-sur-Helpe, Franța, în raport de materialul probator administrat în cauză, instanța reține următoarele:

Dispozițiile privind cooperarea cu statele membre ale Uniunii Europene în aplicarea Deciziei-cadru 2008/947/JAI a Consiliului din 27 noiembrie 2008 privind aplicarea principiului recunoașterii reciproce în cazul hotărârilor judecătorești și al deciziilor de probațiune în vederea supravegherii măsurilor de probațiune și a sancțiunilor alternative se regăsesc în capitolul II secțiune I ale Legii 302/2004 privind cooperarea judiciară internațională în materie penală.

 

Atunci când România este stat de executare, recunoașterea hotărârilor judecătorești și a deciziilor de probațiune străine prin care s-a dispus respectarea unor măsuri de probațiune sau o sancțiune alternativă este de competența tribunalului în a cărui circumscripție locuiește persoana.

Conform art. 170 indice 19 alin. 2 din Legea 302/2004, hotărârile judecătorești definitive care stabilesc măsuri de probațiune sau sancțiuni alternative date de către instanțele altor state membre ale Uniunii Europene se recunosc și se execută în România, dacă sunt îndeplinite următoarele condiții:

a) prin hotărârea judecătorească a fost dispusă suspendarea executării pedepsei sub supraveghere, amânarea aplicării pedepsei, liberarea condiționată sau o sancțiune alternativă;

b) măsurile de probațiune sau sancțiunea alternativă stabilite prin hotărârea judecătorească străină au corespondent în legea română și sunt compatibile cu aceasta;

c) fapta pentru care s-a aplicat sancțiunea ar fi constituit, în cazul în care ar fi fost săvârșită pe teritoriul României, o infracțiune. În cazul în care pedeapsa a fost aplicată pentru mai multe infracțiuni, verificarea condiției se face pentru fiecare infracțiune în parte;

d) persoana condamnată se află în statul emitent și dorește să se întoarcă sau să se stabilească în România sau se află deja în România și:

(i) are cetățenie română și locuiește sau urmează să locuiască în România ; sau

(ii) nu are cetățenie română, însă fie are d____ de rezidență sau d____ de ședere pe teritoriul României în condițiile legii, fie este unul dintre membrii familiei unui cetățean român sau a unei persoane care are d____ de rezidență sau d____ de ședere pe teritoriul României, fie face dovada că urmează să desfășoare pe teritoriul României o activitate lucrativă, de studii sau de pregătire profesională.

T_________ constată că în cauză nu sunt îndeplinite condițiile prev. de art. 170 ind.19 alin. 2 lit.d din Legea de c________ internațională, respectiv ca persoana condamnată să fie de cetățenie română și să locuiască în România sau, aflându-se în statul emitent, să dea o declarație cu privire la intenția de a se întoarce sau de a se stabili în România în următoarele 30 de zile de la data declarație (în conformitate cu art.170 ind.22 alin.1 lit. d din legea 302/2004).

Cu referire la prima situație, chiar dacă persoana condamnată L______ A____ figurează cu o adresă de domiciliu în Romania, una din condițiile pentru executarea unei măsuri de probațiune aplicată de o instanță judiciară din Uniunea Europeană este ca aceasta să locuiască efectiv în Romania. Or, din procesele-verbale întocmite în cauză cu ocazia punerii în executare a mandatelor de aducere emise pe numele persoanei condamnate L______ A____ reiese că acesta nu a locuit niciodată la adresa din Timișoara, _________________-18, ___________, ____________ adresa din Cavnic, jud. Maramureș, este plecat în Franța de circa 4 ani și nu mai locuiește efectiv în România.

Mai mult, din conținutul sesizării Curții de Apel Douai din data de 16.02.2018, reiese că numitul L______ A____ a fost eliberat din executarea pedepsei cu închisoarea aplicată de autoritățile franceze, la data de 04.02.2018, iar condamnatul și-a declarat adresa de domiciliu în Franța, Port sur Sambre, 21A Residence le Verger, departamentul 59.

Deși la momentul pronunțării, cât și la momentul executării hotărârii pronunțate de autoritățile străine, condamnatul se afla pe teritoriul statului emitent, nu a dat nici o declarație că dorește să se întoarcă sau să se stabilească în România, dimpotrivă, și-a declarat adresa de domiciliu în Franța.

În consecință, în baza art.170 ind.19 din Legea nr.302/2004, va respinge cererea privind recunoașterea hotărârii nr.xxxxxxxxxxx din data de 07.07.2017 pronunțată de T_________ Corecțional din Avesnes-sur-Helpe , Franța,  definitivă la data de 28.07.2017, în vederea punerii în executare a măsurilor de probațiune, formulată de către Curtea de Apel Douai – Parchetul din Avesnes sur Helpe, Franța, privind pe numitul L______ A____, având CNP xxxxxxxxxxxxx, cu ultimul dimiciliu în Timișoara, _________________-18, ___________, _______________________> În baza art. 275 alin.3 Cod proc. pen. cheltuielile judiciare avansate de către stat vor rămâne în sarcina acestuia.

În baza art. 272 alin. 1 C. proc. pen., va dispune plata sumei de 130 lei, reprezentând onorariul avocatului din oficiu P_____ S_____, din fondul Ministerului Justiției către Baroul T____.

 

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂȘTE:

 

În baza art.170 ind.19 din Legea nr.302/2004, respinge cererea privind recunoașterea hotărârii nr.xxxxxxxxxxx din data de 07.07.2017 pronunțată de T_________ Corecțional din Avesnes-sur-Helpe , Franța,  definitivă la data de 28.07.2017, în vederea punerii în executare a măsurilor de probațiune, formulată de către Curtea de Apel Douai – Parchetul din Avesnes sur Helpe, Franța, privind pe numitul L______ A____, având CNP xxxxxxxxxxxxx, cu ultimul dimiciliu în Timișoara, _________________-18, ___________, _______________________> În baza art. 275 alin.3 Cod proc. pen. cheltuielile judiciare avansate de către stat rămân în sarcina acestuia.

În baza art. 272 alin. 1 C. proc. pen., dispune plata sumei de 130 lei, reprezentând onorariul avocatului din oficiu P_____ S_____, din fondul Ministerului Justiției către Baroul T____.

Cu d____ de apel în termen de 5 zile de la pronunțare pentru procuror și de la comunicarea copiei de pe dispozitiv pentru persoana condamnată.

Pronunțată în ședință publică, azi, 07.01.2019.