Cereri

Hotărâre incheiere din 30.01.2019


Ministerul Public – Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Serviciul Teritorial Timişoara – a fost reprezentat de procuror Denise Marţi

Pe rol judecarea cauzei penale privind pe inculpaţii AI şi AS şi pe parte civilă DGRFP TIMISOARA - ADMINISTRATIA JUDETEANA A FINANTELOR PUBLICE TIMIS, având ca obiect măsuri şi excepţii dispuse de judecătorul de cameră preliminară.

La apelul nominal făcut în şedinţa camerei de consiliu se prezintă inculpaţii cercetaţi în stare de libertate, personal şi asistaţi de părători aleşi av. MD şi av. NA în substituirea apărătorului ales av. AC, lipsind D.G.R.F.P. Timişoara - Administratia Judeteana a Finantelor Publice Timis.

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă după care: se constată depusă prin serviciul registratură al instanţei la data de 25.10.2018, ordonanţa de începere a urmăririi penale din data de 03.02.2014 dată în dosarul nr. …al DIICOT Timişoara.

Nemaifiind alte cereri formulate sau excepţii invocate, judecătorul acordă cuvântul asupra cererilor şi excepţiilor formulate în cauză.

Procurorul solicită în raport de adresa emisă de parchet, în temeiul disp. art. 346 alin. 3 C.p.p. restituirea cauzei la procuror apreciind că se regăseşte în disp. art. 345 alin. 3 C.p.p.

Av. NA  solicită în temeiul disp. art. 346 alin. 3 C.p.p. restituirea cauzei la procuror.

Av. MD, învederează instanţei că pune aceleaşi concluzii ca alea av. Negrea Aurel.

Inculpaţii AI şi AS, având cuvântul pe rând arată că achiesează la concluziile apărătorilor aleşi.

Declarând dezbaterile închise reţine cererea spre soluţionare.

Judecătorul de cameră preliminară

Prin rechizitoriul cu nr…. emis de Ministerul Public – Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Serviciul Teritorial Timişoara au fost trimişi în judecată, în stare de libertate, AI, AS,

- cercetaţi pentru săvârşirea infracţiunilor de constituire de grup infracţional organizat, înşelăciune, cămătărie, evaziune fiscală şi spălare de bani, fapte prev. de art. 367 al. I şi 2, art. 244 al. 1 Cp., art. 351 Cp. art. 9 alin. 1 lita din Legea 241/2005, art. 29 lit. a,b,cdin Legea 656/2002, cu aplic. art. 5 Cp.

S-a reţinut în esenţă în sarcina inculpaţilor AI, AS, faptul că, în perioada 2008 - 2014, în scopul sustragerii de la plata obligaţiilor fiscale, au ascuns sursa impozabilă constând în;

-venituri sub formă de dobânzi, în cuantum de 871.916 lei obţinute din 4 contracte de împrumut cu garanţie imobiliară cu nr. …, nr. …, nr. … şi nr. …, cu consecinţa producerii unui prejudiciu de 195.767 lei, echivalentul a 53.280 euro (4 acte materiale);

-venituri obţinute prin adjudecarea garanţiilor imobiliare din 5 contracte de împrumut cu nr. …, nr. 43……, nr. …, nr. 173711.12.2008 şi nr. …, în cuantum de 737.352 Iei (reprezentând diferenţa dintre suma de 1.237.809 lei împrumutată efectiv prin contractele de împrumut menţionate şi suma de 1.975.161 lei, reprezentând valoarea imobilelor adjudecate), cu consecinţa producerii unui prejudiciu de 117.976 lei, echivalentul a 27.802.57 euro (5 acte materiale);

-venituri din cedarea folosinţei bunurilor {chiria în perioada 2009 - 2014 pentru imobilul situat în mun. Timişoara, str. …, nr. …70, jud. Timiş), în cuantum total de 16.500 lei, cu consecinţa producerii unui prejudiciu de 1980 lei (1 act material).

Mijloacele de probă: contractul de împrumut nr. …, contractul de împrumut cu nr. …, pentru suma de 65.000 de euro, contractul de împrumut cu nr. …, pentru suma de 65.000 de euro, contractul de împrumut cu nr. 823/16.06.2008, pentru suma de 78.000 de euro,contractul de împrumut cu nr. …, pentru suma de 130.000 de euro, contractul de împrumut cu garanţie imobiliară nr. …, pentru suma de 155.000 de euro, documentele privind formalităţile de executară silită a garanţiilor imobiliare din contractele de împrumut, chitanţele privind plata chiriei efectuate în contul suspectei AS, deschis la … BANK, declaraţiile părţilor civile RS, RE, SM, RL, declaraţia martorului VM declaraţia martorului CV,  Procesul verbal dc redare a discuţiilor ambientale, din data de 07.02.2009, declaraţia inc. AI şi inc. AS.

În temeiul art. 345 C.pr.pen admite în parte cererile şi excepţiile formulate de inculpaţii  AI şi AS.

Prin încheierea de cameră preliminară din data de 09.11.2018, în temeiul art. 282 C.pr.pen raportat la art. 102 alin.2 C.pr.pen s-a dispus excluderea din materialul probator administrat în cauză a  următoarelor probe:

VOLUMUL  II din dosarul de urmărire penală:

-Declarație parte civilă  RS din 04.10.2010 (f. …) şi copie (f. …)

-Declarație olografă nedatata RS ( f. …),

-Declarație olografă RS din 14.01.2010 ( f. …)

-Declarație olografă RS din data de  20.10.2009 (f. …),

-Declarațiile părţii civile RE din data de  30.09.2010 (f. …), 08.04.2010 (f….)

- Declarațiile  părţii civile  RL  din data de  30.09.2010 (f. …), 24.06.2010 (f….)

- declarațiile părţii civile SM din data de 30.09.2010 (f. …), 31.03.2010 (f. …)

 declarațiile martorului MG  din data de  15.01.2014 (f. …), 29.09.2010 (…), şi declaraţia olografă din data de 11.02.2010 (f. …)

- declaraţiile martorului CV din data de  04.10.2010 (f. …), 20.01.2010 (f. …)

VOLUMUL  V din dosarul de urmărire penală:

Declaratie martor FE din 27.08.2014(f. …

-Declaratie persoana vătămată DD din 14.06.2013(f. … )

-Declaratie persoana vătămată UC din 03.02.2014(f. …)

-Declaraţie martor RP din data de 29.09.2010 (f. …)

-Declaraţie martor RP din 27.07.2010 (f. …)

-Declaratie parte civilă RP din 17.01.2014(…)

-Declaratie martor GC din 15.01.2014(f. …)

-Declaratie martor RZ din 10.11.2015(f. …)

-Declaratie martor SC din 30.09.2010 (264-269)

-Declaratie martor SC din 22.04.2010  (f. 270-276)

-Declaratie martor SD din 11.04.2013(f. 262-263)

-Declaratie martor DI din 01.10.2010 (f. 277-278)

-Declaratie martor DI din 30.09.2010 (f. 279-280)

-Declaratie martor MN din 01.10.2010 (f. 281-282)

-Declaratie martor MN din 24.09.2010 (f. 283-286)

-Declaratie martor  BI din 25.07.2010 (f. 290-292)

-Declaratie parsoana vătămată SF nedatata (f. 293- 296)

-Declaratie martor SF din 08.10.2010 (…), 01.08.2010 ( …)

-Declaratie martor BA nedatata (…) şi din data de 21.09.2010 (…)

-Declaratie martor CA din 10.11.2015 (…), 16.11.2015 (…)

S-au respins în rest cererile şi excepțiile formulate de inculpații AI şi AS cu privire la legalitatea sesizării instanţei, legalitatea administrării probelor şi a efectuării actelor de către organele de urmărire penală.

În temeiul Deciziei nr. …/18.01.2018 a Curţii Constituţionale publicată în M.Of nr. …/26.02.2018 s-a dispus eliminarea fizică, la rămânerea definitivă a încheieri, din dosarul de urmărire penală a mijloacelor de probă excluse.

În temeiul Deciziei nr. …/18.01.2018 a Curţii Constituţionale publicată în M.Of nr. …/26.02.2018 s-a dispus refacerea, la rămânerea definitivă a încheierii, a  actului de sesizare al instanţei în ceea ce îi priveşte pe inculpaţii  AI şi AS  prin înlăturarea menţiunilor referitoare la conţinutul probelor excluse.

Dispoziţiile privind înlăturarea fizică a probelor excluse din dosarul cauzei şi înlăturarea referirilor din rechizitoriu la probele excluse vor fi puse în executare de organul de urmărire penală la rămânerea definitivă a prezentei încheieri.

În temeiul art. 345 alin.3 C.pr.pen încheierea s-a comunicat Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - D.I.I.C.O.T.- Serviciul Teritorial Timişoara, pentru ca în  termen de 5 zile să precizeze dacă menţine dispoziţia de trimitere în judecată a inculpaţilor sau solicită restituirea cauzei.

La data de …, Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - D.I.I.C.O.T.- Serviciul Teritorial Timişoara a solicitat restituirea cauzei, urmând a formula contestaţie împotriva încheierii pronunţate în condiţiile art. 346 C.p.p.

Faţă de aceste considerente, constatând incident cazul de restituire prevăzut de art. 346 alin. 3 lit. c C.p.p. raportat la art. 345 alin. (3) C.p.p. va restitui cauza care face obiectul prezentului dosar cu nr. … al Tribunalului Timiş, sesizat prin rechizitoriul nr. … al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - DIICOT- Serviciul Teritorial Timişoara, la parchet - Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - DIICOT- Serviciul Teritorial Timişoara.

În temeiul art. 275 alin. 3  C.pr.pen. cheltuielile judiciare vor rămâne în sarcina statului.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

DISPUNE:

În baza art. 346 alin. 3 lit. c C.p.p. restituie cauza  care face obiectul prezentului dosar cu nr. … al Tribunalului Timiş, sesizat prin rechizitoriul nr. … al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - DIICOT- Serviciul Teritorial Timişoara, la parchet - Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - DIICOT- Serviciul Teritorial Timişoara.

În temeiul art. 275 alin. 3  C.pr.pen. cheltuielile judiciare rămân în sarcina statului.

Cu  contestaţie în termen de 3 zile de la comunicarea încheierii.

Pronunţată în şedinţa camerei de consiliu din data de  23.11.2018.

Domenii speta