. Admisibilitatea cererii de chemare în garanţie în cadrul procedurii speciale a cererii cu valoare redusă.

Decizie 248A din 31.03.2015


Cererea de chemare în garanţie este incompatibilă cu procedura specială a cererii cu valoare redusă, pârâtul având la dispoziţie procedura de drept comun pentru valorificarea pretenţiilor sale împotriva persoanei pe care vrea să o cheme în garanţie.

Decizia nr. 248/A/31 martie 2015 - Secţia a II a Civilă,  de Contencios Administrativ şi Fiscal

Prin încheierea de şedinţă din data de 21.01.2015, pronunţată de Judecătoria Reşiţa în dosarul nr. 3742/290/2014/a1, s-a dispus respingerea cererii de chemare în garanţie a pârâtului Huidu Constantin, formulată de către pârâta Paşca Mărioara-Viorica, ca inadmisibilă.

Pentru a se pronunţa astfel, instanţa de fond a reţinut că, în conformitate cu dispoziţiile art. 1029 Cod procedură civilă, în procedura specială a cererilor cu valoare redusă, părţile nu pot formula cereri de intervenţie forţată, singura cerere incidentală permisă fiind cererea reconvenţională.

 Împotriva încheierii de respingere în principiu a cererii de chemare în garanţie a pârâtului Huidu Constantin, pronunţată de Judecătoria Reşiţa, în şedinţa publică din 21 ianuarie 2015, a declarat apel pârâta Paşca Mărioara-Viorica, solicitând admiterea apelului, modificarea aceastei încheieri, în sensul de a admite, în principiu, cererea de chemare în garanţie introdusă împotriva pârâtului Huidu Constantin, a dispune continuarea procesului civil din dosarul aflat pe rolul Judecătoriei Reşiţa, cu obligarea pârâtului-intimat Huidu Constantin la plata cheltuielilor de judecată.

În motivarea apelului, apelanta a arătat că, în dosarul nr. 3742/290/2014/a1, aflat pe rolul Judecătoriei Reşiţa, reclamanta E-ON Energie România S.A. a chemat în judecată pârâta Paşca Marioara-Viorica, solicitând obligarea acesteia la plata sumei de 2432,98 lei, cu titlu de despăgubiri pentru consumul de gaz neachitat şi 350,45 lei, penalităţi de întârziere, gaz consumat la imobilul casă, situat administrativ în Reşiţa, Rândul 3, nr. 34/A, înscris în CF 35438, Reşiţa (nr. Vechi de CF 1225, Reşiţa-Montană), nr. top. 77/c/2. Apelanta a arătat că numitul Huidu Constantin este cel care a consumat gazul furnizat la această casă după luna iulie 2010, în sumă de 2781,43 lei din care 2432,98 lei - consum de gaz neachitat şi 350,45 lei penalităţi de întârziere, şi nu pârâta-apelanta Paşca Marioara-Viorica, având în vedere că aceasta nu mai locuieşte în acest imobil din luna iulie 2010.

În drept, a invocat dispoziţiile art. 74 alin. 2 combinat cu art. 64 şi art. 65 alin. 1 şi 2 Cod procedură civilă. 

Examinând apelul, conform disp. art. 476-479 Cod procedură civilă, sub aspectul legalităţii şi temeiniciei încheierii atacate, Tribunalul a constatat că cererea reclamantei de chemare în garanţie a numitului Huidu Constantin este formulată în procedura specială a cererii de valoare redusă, prevăzută de art. 1025-1031 Cod procedură civilă. Prin art. 1029 alin. 5 Cod procedură civilă, legiuitorul nu a îngăduit însă părţilor în această procedură specială, preponderent scrisă, să formuleze cereri de intervenţie forţată, aşa cum este cererea de chemare în garanţie, ci doar cerere reconvenţională. De altfel disp. art. 1028 – 1029 Cod procedură civilă sunt completate cu disp. Ordinului 359/C/2013 pentru aprobarea formularelor utilizate în procedura cu privire la cererile de valoare redusă, emis de Ministerul Justiţiei. Prin acest Ordin au fost aprobate formularele pentru cererea de chemare în judecată şi întâmpinarea care cuprinde şi cererea reconvenţională, nefiind prevăzute şi admise formulare pentru alte cereri incidentale. În consecinţă, cererea de chemare în garanţie este incompatibilă cu procedura specială a cererii cu valoare redusă, pârâtul având la dispoziţie procedura de drept comun pentru valorificarea pretenţiilor sale împotriva persoanei pe care vrea să o cheme în garanţie.

Ca urmare, Tribunalul, în baza art. 480 alin. 1 Cod procedură civilă, a respins apelul declarat.