Contestaţie durată proces. Depăşirea duratei rezonabile a procedurii judiciare. Împlinirea termenului stabilit anterior în care procurorul militar trebuia să rezolve cauza şi a termenului stabilit în care o nouă contestaţie nu putea fi formulată.

Hotărâre 12 din 10.05.2018


I.1. La data de 04.05.2018 sub nr.15/751/2018, pe rolul Tribunalului Militar Timişoara s-a înregistrat contestaţia formulată de contestatorul B.T.T. privind durata procesului penal cu privire la dosarul nr.266/P/2016 al Parchetului Militar de pe lângă Tribunalul Militar Timişoara, având ca obiect infracţiunea de abuz în serviciu prev. de art.297 alin.1 și 2 C.pen. şi infracţiunea de lipsire de libertate în mod ilegal prev. de art.205 C.pen., prin care s-a solicitat admiterea contestației formulate și stabilirea unui termen de urgenţă în vederea respectării dispoziţiilor obligatorii date prin încheierea de şedinţă nr.27/03.10.2017 pronunţată în dosarul nr.36/751/2017.

În motivare, în fapt, contestatorul a arătat că, prin încheierea de şedinţă menţionată,  judecătorul de drepturi şi libertăţi a dispus soluţionarea dosarului penal într-un termen de 6 luni de la pronunţare – împlinit la 03.02.2018 – astfel că orice critici devin inutile.

2. Judecătorul de drepturi şi libertăţi de la Tribunalul Militar Timişoara a dispus măsurile prev. de art.4884 alin.1 lit.a), b) şi c) C.pr.pen.; de asemenea, au fost citaţi contestatorul persoană-vătămată, intimaţii suspecţi plt.maj. P.I.A., plt.adj. G.F., plt.adj. S.I.F. şi plt.adj. P.I., aceştia cu menţiunea că pot formula un punct de vedere cu privire la contestaţie până la termenul acordat în cauză, iar avocaţii lor aleşi au fost informaţi cu privire la numărul dosarului, obiectul acestuia şi termenul acordat.

3. La data de 07.05.2018 Parchetului Militar de pe lângă Tribunalul Militar Timişoara a înaintat judecătorului de drepturi şi libertăţi de la Tribunalul Militar Timişoara dosarul de urmărire penală nr. 266/P/2016 al Parchetului Militar de pe lângă Tribunalul Militar Bucureşti, compus din 2 volume,  cu 142, respectiv 233 file.

4. Procurorul militar a formulat un punct de vedere cu privire la contestaţie pe care l-a depus la dosar până la termenul acordat în cauză, solicitând respingerea contestaţiei,  estimând că va da o soluţie până la data de 05.06.2018.

A arătat că a manifestat o reală preocupare și rol activ în administrarea fiecărei probe utile în vederea soluționării cauzei în termenul stabilit de către instanța militară. În acest sens, a dat curs solicitărilor exprimate de persoana vătămată asupra cărora s-a pronunțat prin mai multe ordonanțe, a dispus atât măsura efectuării în continuare a urmăririi penale față de patru subofițeri jandarmi, prin ordonanța din 7.12.2017, cât și, din oficiu, efectuarea unei constatări în teren pentru lămurirea caracteristicilor spațio - temporale ale derulării faptelor în cursul nopții de 30/31.08. 2016. De asemenea apreciază că nu a existat o tergiversare nejustificată a urmăririi penale în prezenta cauză, de natură a leza interesele legitime ale persoanei vătămate, iar depășirea termenului fixat de instanța militară a fost cauzată de factori obiectivi, ce au ținut în principal de programul de serviciu și de concedii al unor cadre militare aparţinând Inspectoratului de Jandarmi Județean Timiș ce urmau să fie audiați pentru clarificarea unor aspecte importante. Pentru a întări și proba această susținere, a menționat principalele acte și activități de urmărire penală îndeplinite succesiv și sistematic în ultima perioadă de timp. Ca atare, în raport cu volumul și diversitatea actelor de urmărire penală întreprinse în dosar (peste 300 de file produse ulterior încheierii instanțe militare) cu constanța administrării probelor, în pofida unor perioade de sărbători legale și concediu aprobat al procurorului de caz, a opinat că nu a existat o lăsare în nelucrare a dosarului de urmărire penală ori o trenare voită de natură a favoriza subofiţerii jandarmi suspecți, ci o preocupare permanenta pentru aflarea adevărului, mai ales prin admiterea și valorificarea probelor solicitate în mod expres de către persoana vătămată. Pe cale de consecință a solicitat respingerea contestației și încuviințarea continuării cercetărilor cu estimarea soluționării cauzei în 05.06.2018.

5. Suspecţii nu au depus la dosar un punct de vedere cu privire la contestaţie până la termenul acordat în cauză.

II. Analizând contestaţia privind durata procesului penal cu privire la dosarul nr.266/P/2016 aflat în cursul urmăririi penale, reţine următoarele:

1. Preliminar, se constată că, la data de 26.09.2017, contestatorul B.T.T. a formulat o primă contestaţie privind durata procesului penal cu privire la dosarul nr.266/P/2016 al Parchetului Militar de pe lângă Tribunalul Militar Timişoara.

Prin încheierea de şedinţă nr.27/03.10.2017 pronunţată în dosarul nr.36/751/2017, în baza art.4886 alin.1 C.pr.pen.,  judecătorul de drepturi şi libertăţi de la Tribunalul Militar Timişoara a admis contestaţia formulată şi a stabilit ca procurorul militar să rezolve cauza care face obiectul dosarului penal nr.266/P/2016 al Parchetului Militar de pe lângă Tribunalul Militar Timişoara, potrivit art.327 C.pr.pen., în termen de 4 luni de la data pronunțării prezentei încheieri; a stabilit că o nouă contestaţie privind durata procesului penal nu poate fi formulată în termen de  6 luni de la data pronunțării prezentei încheieri.

2. Pentru a pronunţa această încheiere, judecătorul de drepturi şi libertăţi a reţinut următoarele:

2.1. Potrivit art.4881 C.pr.pen., dacă activitatea de urmărire penală nu se îndeplineşte într-o durată rezonabilă, suspectul, inculpatul, persoana vătămată, partea civilă şi partea responsabilă civilmente pot face contestaţie, solicitându-se accelerarea procedurii. Pentru cauzele aflate în cursul urmăririi penale, contestaţia poate fi formulată după cel puţin un an de la începerea urmăririi penale, iar potrivit art.305 alin.1 C.pr.pen., când actul de sesizare îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege, organul de urmărire penală dispune începerea urmăririi penale cu privire la fapta săvârşită ori a cărei săvârşire se pregăteşte, chiar dacă autorul este indicat sau cunoscut.

2.2. În dosarul nr.266/P/2016, B.T.T. are calitatea de persoană vătămată, prin plângerea înregistrată pe rolul Parchetului Militar de pe lângă Tribunalul Militar Timişoara la data de 02.09.2016, acesta solicitând tragerea la răspundere penală a lucrătorilor din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Judeţean ,,G.M.G.” T. pentru abuz în serviciu contra intereselor persoanelor, purtare abuzivă, ameninţare şi cercetare abuzivă, lipsire de libertate în mod ilegal, cu privire la maniera în care aceştia au acţionat în noaptea de 30/31.08.2017 în zona localităţii Silagiu din judeţul Timiş.

2.3. Prin ordonanţa nr.266/P/2016 din 12.09.2016, având în vedere că actul de sesizare îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege și constatând că nu rezultă vreunul din cazurile de împiedicare a punerii în mișcare a acțiunii penale prev. de art.16 alin.1 C.pr.pen., în baza art.305 alin.1 şi 2 C.pr.pen., procurorul militar al Parchetului Militar de pe lângă Tribunalul Militar Timişoara a dispus începerea urmăririi penale in rem, sub aspectul infracţiunii de abuz în serviciu prev. de art.297 alin.1 și 2 C.pen. (f.1 ds.u.p.).

Au fost solicitate relaţii de la Inspectoratul de Jandarmi Judeţean ,,Gen. Moise Groza” Timiş, a fost audiată persoana vătămată şi au fost citaţi şi audiaţi în calitate de martori 2 ofiţeri şi 4 subofiţeri jandarmi. 

Prin ordonanţa nr.266/P/2016 din 21.06.2017 procurorul militar al Parchetului Militar de pe lângă Tribunalul Militar Timişoara a dispus extinderea urmăririi penale şi cu privire la infracţiunea de lipsire de libertate în mod ilegal prev. de art.205 C.pen., respectiv citarea şi audierea martorului M.I..

Procurorul militar al Parchetului Militar de pe lângă Tribunalul Militar Timişoara nu a dispus ca urmărirea penală să se efectueze în continuare față de militarii reclamaţi, astfel că nicio persoană nu a dobândit calitatea de suspect.

2.4. Potrivit art.4885 alin.1 C.pr.pen., judecătorul de drepturi şi libertăţi, soluţionând contestaţia, verifică durata procedurilor pe baza lucrărilor şi a materialului din dosarul cauzei şi a punctelor de vedere prezentate şi se pronunţă prin încheiere.

În alin.2 al aceluiași articol, sunt enumerate elementele pe care judecătorul de drepturi şi libertăţi, în aprecierea caracterului rezonabil al duratei procedurii judiciare, trebuie să le ia în considerare.

2.5. Având în vedere că plângerea penală a fost înregistrată la Parchetul Militar de pe lângă Tribunalul Militar Timişoara la data de 02.09.2016, văzând că urmărirea penală a început in rem la data de 12.09.2016,  judecătorul de drepturi şi libertăţi a constatat că durata procedurii judiciare din faza de urmărire penală nu se circumscrie imperativului unui caracter rezonabil, cercetările fiind tergiversate, în condiţiile în care:

-natura şi obiectul cauzei nu relevă un grad deosebit de dificultate în administrarea probelor şi efectuarea actelor de urmărire penală;

-cauza nu este complexă, numărul de participanţi este redus și nu au existat dificultăți în administrarea probelor;

-nu rezultă elemente de extraneitate ale cauzei care să fi blocat cercetarea penală;

-cauza se află in faza de urmărirea penală in rem, neexistând faze procesuale anterioare;

-contestatorul a dat dovadă de disponibilitate, a formulat cereri de probatorii, a depus înscrisuri la dosar, a solicitat extinderea urmăririi penale, apoi începerea urmăririi penale in personam, iar avocatul său ales a formulat, în baza art.95 C.pr.pen., plângere privind tergiversarea cercetărilor;

-nu au intervenit modificări legislative care să îngreuneze urmărirea penală;

-nu au existat alte elemente de natură să influenţeze durata procedurii.

Este adevărat că, pentru data de 02.10.2017, procurorul militar a dispus citarea  martorului cms. P.G., iar pentru data de 04.10.2017, a martorilor G.M., C.I., D.D. şi M.I., însă cererea în probaţiune cu privire la audierea martorilor G.M., C.I. şi D.D. a fost depusă la dosar încă din data de 14.11.2016 (f.35 ds.u.p.) şi, aşa cum s-a arătat mai sus, prin ordonanţa nr.266/P/2016 din 21.06.2017 procurorul militar a dispus nu doar extinderea urmăririi penale şi cu privire la infracţiunea de lipsire de libertate în mod ilegal prev. de art.205 C.pen., dar şi citarea şi audierea martorului M.I..

2.6. Faţă de aceste considerente, judecătorul de drepturi şi libertăţi a constatat că  s-a depăşit o durată rezonabilă a procedurii judiciare în faza de urmărire penală, astfel încât, în temeiul art.4886 alin.1 C.pr.pen., a admis contestaţia privind durata procesului penal formulată de contestatorul B.T.T..

3. În speţă, s-a împlinit atât termenul stabilit anterior în care procurorul militar trebuia să rezolve cauza care face obiectul dosarului penal nr.266/P/2016 al Parchetului Militar de pe lângă Tribunalul Militar Timişoara, potrivit art.327 C.pr.pen., cât şi termenul stabilit în care o nouă contestaţie privind durata procesului penal nu putea fi formulată.

4. Potrivit art.4886 alin.3 C.pr.pen., dacă s-a constatat depăşirea duratei rezonabile, o nouă contestaţie în aceeaşi cauză se va soluţiona cu luarea în considerare exclusiv a motivelor ivite ulterior contestaţiei anterioare.

5. Ulterior încheierii din 03.10.2017 în cauză au fost audiaţi mai mulţi martori, au fost solicitate relaţii de la Inspectoratul de Jandarmi Judeţean ,,G.M.G.” T., iar prin ordonanţa nr.266/P/2016 din 07.12.2017 (f.117-118 vol. II ds.u.p.) procurorul militar a dispus ca urmărirea penală să se efectueze în continuare față de militarii jandarmi reclamaţi, astfel că plt.maj. P.I.A., plt.adj. G.F., plt.adj. S.I.F. şi plt.adj. P.I., toţi din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Judeţean ,,G.M.G.” T.  – Detaşamentul 6 Jandarmi L., Postul de Jandarmi B., au dobândit calitatea de suspect, după care au fost audiaţi în această calitate.

La data de 27.02.2018 procurorul militar a procedat la confruntarea persoanei vătămate cu cei patru suspecţi, iar la data de 25.04.2018 a procedat la deplasarea în teren la P.J.B. şi în localitatea S. în vederea clarificării unor aspecte menţionate în ordonanţa din 19.04.2018.

6. Însă, având în vedere că plângerea penală a fost înregistrată la Parchetul Militar de pe lângă Tribunalul Militar Timişoara la data de 02.09.2016, văzând că urmărirea penală a început in rem la data de 12.09.2016, iar la data de 07.12.2017 s-a dispus ca urmărirea penală să se efectueze în continuare față de cei patru subofiţeri jandarmi, judecătorul de drepturi şi libertăţi constată că, nici ulterior încheierii de şedinţă din 03.10.2017, durata procedurii judiciare din faza de urmărire penală nu se circumscrie imperativului unui caracter rezonabil, cercetările fiind tergiversate, în condiţiile în care:

-natura şi obiectul cauzei nu relevă un grad deosebit de dificultate în administrarea probelor şi efectuarea actelor de urmărire penală;

-cauza nu este complexă, numărul de participanţi este redus și nu au existat dificultăți în administrarea probelor;

-nu rezultă elemente de extraneitate ale cauzei care să fi blocat cercetarea penală;

-cauza se află in faza de urmărirea penală in personam, neexistând faze procesuale anterioare;

-contestatorul a dat dovadă de disponibilitate, a formulat cereri de probatorii, a depus înscrisuri la dosar, a solicitat punerea în mişcare a acţiunii penale;

-nu au intervenit modificări legislative care să îngreuneze urmărirea penală;

-nu au existat alte elemente de natură să influenţeze durata procedurii.

Faţă de stadiul cercetării penale efectuate şi specificul prezentei cauze, judecătorul de drepturi și libertăți va stabili ca procurorul să rezolve cauza care face obiectul dosarului penal nr. 266/P/2016 al Parchetului Militar de pe lângă Tribunalul Militar Timişoara, potrivit art. 327 C.pr.pen., în termen de 2 luni de la data pronunțării prezentei încheieri.

Va stabili că o nouă contestaţie privind durata procesului penal nu poate fi formulată în termen de 4 luni de la data pronunțării prezentei încheieri.

7. Potrivit art.4886 alin.6 C.pr.pen. încheierea se va comunica contestatorului şi va fi transmisă spre informare suspecţilor.

8. Potrivit art. 275 alin. 3 C.pr.pen. cheltuielile judiciare vor rămâne în sarcina statului.

9. Potrivit art.4886 alin.7 C.pr.pen. încheierea nu este supusă niciunei căi de atac.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

DISPUNE:

În baza art.4886 alin.1 şi 3 C.pr.pen. admite contestaţia privind durata procesului penal formulată de contestatorul B.T.T.  (…), prin avocat …, cu privire la dosarul penal nr.266/P/2016 al Parchetului Militar de pe lângă Tribunalul Militar Timişoara, având ca obiect infracţiunea de abuz în serviciu prev. de art.297 alin.1 și 2 C.pen. şi infracţiunea de lipsire de libertate în mod ilegal prev. de art.205 C.pen.

Stabileşte ca procurorul militar să rezolve cauza care face obiectul dosarului penal nr.266/P/2016, privind pe suspecţii plt.maj. P.I.A., plt.adj. G.F., plt.adj. S.I.F. şi plt.adj. P.I. (toţi din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Judeţean ,,G.M.G.” T.  – Detaşamentul 6 Jandarmi L., Postul de Jandarmi B.), potrivit art.327 C.pr.pen., în termen de 2 luni de la data pronunțării prezentei încheieri.

Stabileşte că o nouă contestaţie privind durata procesului penal nu poate fi formulată în termen de 4 luni de la data pronunțării prezentei încheieri.

În temeiul art. 275 alin. 3 C.pr.pen. cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia.

Încheierea nu este supusă niciunei căi de atac.

Soluţionată în camera de consiliu şi pronunţată în şedinţă publică, azi, 10.05.2018.

Domenii speta