Lovire

Sentinţă penală - din 19.12.2018


Pe rol fiind pronunțarea cauzei penale privind pe inculpatul R.M., cercetat în stare de libertate pentru săvârşirea  infracţiunii de lovire sau alte violențe, faptă prev. de art.193 alin.2 Cod penal, cu aplic. art.113 și următoarele din Codul penal.

La apelul nominal făcut la pronunțare lipsă fiind părțile

Procedura legal îndeplinită.

Dezbaterile în prezenta cauză au avut loc în şedinţa publică din 09.11.2018, fiind consemnate în încheierea din acea zi ce face parte  integrantă din prezenta, când din lipsă de timp pentru deliberare, instanța a amânat pronunţarea pentru termenul de astăzi.

Deliberând, instanța dă prezenta hotărâre:

 

I N S T A N Ţ A

Asupra acţiunii penale de faţă: 

Prin rechizitoriul întocmit de Parchetul de pe lângă Judecătoria Huşi la data de 09.10.2017 în dosarul nr. s-a dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a inculpatului R.M., cercetat în stare de libertate sub aspectul săvârşirii infracţiunii de lovire, prevăzută şi pedepsită de art. 193 alin. 2 C. pen., cu aplic. art. 113 şi următoarele C.pen.

Prin actul de sesizare a instanţei s-au reținut următoarele:

Persoana vătămată H.V. are vârsta de 18 ani și este elev la Colegiul Agricol „Dimitrie Cantemir” din mun. Huși. În dimineața zilei de 11.06.2017, în jurul orelor 10,00, a mers cu martorii B.A.,P.A.,B.H. în curtea fostei școli nr.5, de pe strada Corni din mun. Huși. După aproximativ 10 minute a venit și inculpatul R.M., care s-a apropiat de persoana vătămată și, după ce i-a solicitat să întrerupă relația pe care o avea cu sora sa, i-a aplicat mai multe lovituri cu pumnul în zona feței.Ca urmare a acestui fapt, persoana vătămată a început să sângereze, motiv pentru care a mers la o fântână din apropiere și s-a spălat pe față. Apoi a mers la locuința sa și întrucât se simțea rău, a fost transportat la Spitalul Municipal Huși, unde a fost examinat ambulatoriu.

Din certificatul medico-legal nr.307/12.06.2017 rezultă că persoana vătămată a prezentat leziuni traumatice de tipul tumefacției, excoriației și echimozei, ce s-au putut produce prin lovire cu mijloace contondente, cu și de obiecte contondente, pentru care a necesitat 3-4 zile de îngrijiri medicale.

 În timpul cercetărilor inculpatul a avut o atitudine sinceră, recunoscând și regretând fapta săvârșită, pe care a pus-o pe seama stării de nervozitate în care se afla ca urmare a refuzului persoanei vătămate de a întrerupe relația pe care o avea cu sora sa în vârstă de 11 ani.

 Martorii  B.A.,P.A.,B.H au perceput în mod direct conflictul și au declarat că inculpatul i-a aplicat persoanei vătămate mai multe lovituri cu pumnul în zona feței, cauzându-i leziuni ce au sângerat.

În cursul urmăririi penale au fost administrate următoarele mijloace de probă: procesul verbal de sesizare,  declaraţia persoanei vătămate, certificatul medico-legal nr. 307/12.06.2017, declaraţiile inculpatului, declaraţiile martorilor.

Cauza a fost înregistrată pe rolul Judecătoriei Huşi la data de 16.10.2017 sub nr.  ..

Prin încheierea de şedinţă din camera de consiliu din data de 17.11.2017, rămasă definitivă prin necontestare, judecătorul de cameră preliminară a constatat legalitatea sesizării instanţei, a administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală şi a dispus începerea judecăţii.

La primul termen de judecată cu procedura legal îndeplinită, ulterior citirii în extras de către grefierul de şedinţă în baza art. 374 C. proc. pen. a actului prin care s-a dispus începerea judecăţii, instanţa l-a întrebat pe inculpat, în prezența apărătorului din oficiu, dacă solicită ca judecata să aibă loc numai pe baza probelor administrate în cursul urmăririi penale şi a înscrisurilor prezentate de părţi, aducându-i-se la cunoştinţă dispoziţiile art. 396 alin. 10 C. pr. pen., iar în urma răspunsului pozitiv al acestuia, a procedat la audierea sa, în conformitate cu dispoziţiile art. 375 C.pr.pen.

La dosar a fost depuse referatul de evaluare ale inculpatului minor, întocmit de Serviciul de Probațiune Vaslui.

Analizând materialul probator administrat în cursul urmăririi penale și înscrisurile depuse la dosar, instanţa reţine aceeași situaţie de fapt cu cea descrisă în actul de sesizare: 

 La data de 11.06.2017, în jurul orei 10,00, persoana vătămată H.V. a mers împreună cu martorii  B.A.,P.A.,B.H, în curtea fostei școli nr.5 de pe strada Corni din mun. Huși. După aproximativ 10 minute a venit și inculpatul R.M. care s-a apropiat de persoana vătămată și, după ce i-a solicitat să întrerupă relația pe care o avea cu sora sa, i-a aplicat mai multe lovituri cu pumnul în zona feței.Ca urmare a acestui fapt, persoana vătămată a început să sângereze, motiv pentru care a mers la o fântână din apropiere și s-a spălat pe față. Apoi a mers la locuința sa și întrucât se simțea rău, a fost transportat la Spitalul Municipal Huși, unde a fost examinat ambulatoriu.

Fapta astfel descrisă este confirmată de martorii  B.A.,P.A.,B.H, care au perceput în mod direct conflictul și au declarat în cursul urmăririi penale că inculpatul i-a aplicat persoanei vătămate mai multe lovituri cu pumnul în zona feței, cauzându-i leziuni ce au sângerat.

Declarațiile martorilor și cele ale persoanei vătămate se coroborează cu concluziile certificatului medico-legal nr. 307/12.06.2017, întocmit de Serviciul Județean de Medicină Legală Vaslui, potrivit cărora persoana vătămată H.V.a prezentat leziuni traumatice de tipul tumefacției, excoriației și echimozei, ce s-au putut produce prin lovire cu mijloace contondente, cu și de obiecte contondente, pentru care a necesitat 3-4 zile de îngrijiri medicale.

 Fapta a fost recunoscută integral de inculpat în fața instanței și a organelor de urmărire penală.

În drept, fapta inculpatului R.M., care, în ziua de 11.06.2017, i-a aplicat lovituri persoanei vătămate H.V., cauzându-i leziuni ce au necesitat 3-4 zile de îngrijiri medicale, constituie infracțiunea de lovire sau alte violențe, faptă prev. de art.193 alin.2 Cod penal.

Având în vedere starea de minoritate a inculpatului la data săvârșirii faptei, vor fi aplicate dispoziţiile prev. de art. 113 şi următoarele din C.pen.

Sub aspectul laturii obiective, acţiunea inculpatului de a lovi persoana vătămată cu pumnul în zona feței, cauzându-i leziuni care au necesitat 3-4 zile de îngrijiri medicale, constituie elementul material al laturii obiective a infracţiunii de lovire. Urmarea imediată a acestei acţiuni a constat în cauzarea de suferințe fizice persoanei vătămate, iar legătura de cauzalitate dintre elementul material şi urmarea imediată rezultă din probele administrate.

Sub aspectul laturii subiective, din analiza materialului probator, instanţa reţine că inculpatul au acţionat cu vinovăţie, fapta fiind săvârşită cu intenţie directă, acesta a prevăzut rezultatul faptei sale și a urmărit producerea acestuia, conform art.16 alin. 3 lit. a din Codul penal.

Instanța va aplica inculpatului o măsură educativă, ținând cont că, la data săvârșirii faptei, avea doar 17 ani și că nu are antecedente penale.

Faţă de împrejurarea că inculpatul a solicitat să fie judecat în procedura simplificată prevăzută de art. 375, art. 377 Cod procedură penală, judecata în cazul recunoaşterii învinuirii, instanţa va avea în vedere şi dispoziţiile art. 396 alin. 10 Cod procedură penală la alegerea măsurii educative.

De asemenea, instanța va lua în considerare circumstanțele personale ale inculpatului, astfel cum rezultă acestea din referatul de evaluare întocmit de Serviciul de Probațiune Vaslui și din actele depuse la dosar.

Din aceste înscrisuri rezultă că inculpatul locuiește cu bunica sa și cu două surori de care are grijă, părinții fiind plecați la muncă în străinătate, este elev în clasa a X-a la Liceul ”Ioan Corivan” din mun. Huși însă nu s-a prezentat deloc la școală în ultimul an, intenționând să plece și el la muncă în Anglia.

Pentru toate aceste motive, luând în considerare și lipsa antecedentelor penale ale inculpatului, instanța consideră că măsura educativă a consemnării la sfârșit de săptămână pe o durată de 8 săptămâni este suficientă pentru a preveni reiterarea comportamentului infracțional și conștientizarea de către inculpat a consecințelor faptei sale.

În consecință, instanța va aplica inculpatului R.M.măsura educativă a consemnării la sfârșit de săptămână pe o durată de 8 săptămâni, pentru săvârșirea infracțiunii de lovire, prevăzută de art. 193 alin. 2 Cod penal, cu aplicarea art. 113 și urm. C. Pen., art. 119 C.pen. și art. 375 şi art. 396 alin. 10 Cod procedură penală.

În temeiul art. 121 alin. 1 lit. d și e C.pen. va obliga pe inculpat, ca, pe durata executării măsurii educative, să respecte următoarele obligații:

d) să nu se apropie la o distanță mai mică de 100 m și să nu comunice cu persoana vătămată H.V., domiciliată în mun. Huși, /, jud. Vaslui;

e) să se prezinte la Serviciul de Probațiune Vaslui la datele fixate de acesta.

Conform art. 121 alin. 3 C.pen., supravegherea respectării acestor obligații de către inculpat se va realiza de către Serviciul de Probațiune Vaslui.

Instanța va lua act că persoana vătămată H.V. nu s-a constituit parte civilă în prezenta cauză.

În baza art. 272 art. 274 alin. 2 C. pr. penală, va obliga pe inculpat la plata  sumei de 500 de lei, cu titlu de cheltuieli judiciare către stat (200 de lei în cursul urmăririi penale și 300 de lei în cursul judecății).

Potrivit art. 274 alin. 1 Cod procedură penală, onorariul apărătorului desemnat din oficiu pentru inculpat, d-na av.  , în cuantum de 520 de lei, din care 260 de lei pentru camera preliminară (delegația nr. 423/20.10.2017) și 260 de lei pentru faza de judecată (delegația nr. 555/07.12.2017), va rămâne în sarcina statului şi va fi avansat din fondurile Ministerului Justiţiei.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE:

 Aplică inculpatului R.M., CNP: 5000329375210, măsura educativă a consemnării la sfârșit de săptămână pe o durată de 8 săptămâni, pentru săvârșirea infracțiunii de lovire, prevăzută de art. 193 alin. 2 Cod penal, cu aplicarea art. 113 și urm. C. Pen., art. 119 C.pen. și art. 375 şi art. 396 alin. 10 Cod procedură penală.

În temeiul art. 121 alin. 1 lit. d și e C.pen. obligă pe inculpat, ca, pe durata executării măsurii educative, să respecte următoarele obligații:

d) să nu se apropie la o distanță mai mică de 100 m și să nu comunice cu persoana vătămată H.V., domiciliată în mun. Huși, str. Salcâmului nr. 22A, jud. Vaslui;

e) să se prezinte la Serviciul de Probațiune Vaslui la datele fixate de acesta.

Conform art. 121 alin. 3 C.pen., supravegherea respectării acestor obligații de către inculpat se va realiza de către Serviciul de Probațiune Vaslui.

Ia act că persoana vătămată H.V. nu s-a constituit parte civilă în prezenta cauză.

În baza art. 272 art. 274 alin. 2 C. pr. penală, obligă pe inculpat la plata  sumei de 500 de lei, cu titlu de cheltuieli judiciare către stat (200 de lei în cursul urmăririi penale și 300 de lei în cursul judecății).

Potrivit art. 274 alin. 1 Cod procedură penală, onorariul apărătorului desemnat din oficiu pentru inculpat, d-na av.  , în cuantum de 520 de lei, din care 260 de lei pentru camera preliminară (delegația nr. 423/20.10.2017) și 260 de lei pentru faza de judecată (delegația nr. 555/07.12.2017), rămâne în sarcina statului şi va fi avansat din fondurile Ministerului Justiţiei.

Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare. 

Pronunţată în şedinţa publică, azi,