Infracţiuni

Sentinţă penală 767 din 14.12.2018


Constată că prin rechizitoriul nr. …/115/P/2014 al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bacău , jud. Bacău şi înregistrat sub nr…./260/2016  pe rolul Judecătoriei Moineşti, au fost trimişi în judecată inculpaţii :

1. P.V. ,…., sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de tăiere ilegală şi sustragere de arbori, sub forma participaţiei improprii, fapte prevăzute şi pedepsite de art. 52 alin. 3 din Codul penal raportat la art. 107 alin. 1 lit. d din Legea 46/2008 şi art. 52 alin. 3 din Codul penal raportat la art. 109 alin. 1 lit. d din Legea 46/2008, totul cu aplicarea art. 38 alin. 1 din Codul penal, constând în aceea că, împreună cu inculpatul A.-T., în perioada ianuarie - iunie 2014, a determinat pe numiţii P.M.D. , I.C.D., C.G., precum şi alte persoane rămase neidentificate, să taie de pe picior, din punctul T…. de pe raza comunei A…., judeţ Bacău, UP I G…., un număr de aproximativ 2607 arbori nemarcaţi, însuşindu-şi un număr de 2.424 arbori, cauzând un prejudiciu în cuantum de 506.764,74 lei fără TVA;

2. A.T., ….sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de tăiere ilegală şi sustragere de arbori, sub forma participaţiei improprii, fapte prevăzute şi pedepsite de art. 52 alin. 3 din Codul penal raportat la art. 107 alin. 1 lit. d din Legea 46/2008 şi art. 52 alin. 3 din Codul penal raportat la art. 109 alin. 1 lit. d din Legea 46/2008, totul cu aplicarea art. 38 alin. 1 din Codul penal, constând în aceea că, împreună cu inculpatul P.V., în perioada ianuarie - iunie 2014, a determinat pe numiţii P.M.D. , I.C.D., C.G.,, precum şi alte persoane rămase neidentificate să taie de pe picior, din punctul T… de pe raza comunei A…., judeţ Bacău, UP I G…., un număr de aproximativ 2607 arbori nemarcaţi, însuşindu-şi un număr de 2.424 arbori, cauzând un prejudiciu în cuantum de 506.764,74 lei fără TVA.

Din probatoriul administrat în cauză, materialul de urmărire penală declaraţiile date în faza de cercetare judecătorească, expertiza de specialitate , instanţa a reţinut următoarele:

Terenul forestier din  punctele T……şi Ş…..de pe raza comunei A…., judeţ Bacău, UP I G…., aparțin în indiviziune , numiților H.T., C.A. și P.M. ( aceasta din urmă fiind soția inculpatului P.V. ).

Inculpații P.V. și A.T. , în perioada ianuarie – iunie 2014, profitând de împrejurarea că pădurea în cauză nu a mai fost dată în pază Ocolului Silvic C….., au luat hotărârea tăierii de pe picior, a arborilor nemarcați din pădurea moștenitorilor defunctului H.A. .

 Inculpatul P.V. a solicitat ajutorul inculpatului A.T. , în vederea punerii la dispoziție au unor TAF-uri și tractoare, precum și în vederea angajării unor persoane care să taie de pe picior și să transporte materialul lemnos astfel rezultat, pe care l-au valorificat către diverse persoane interesate .

Aceste activități erau efectuate de zilierii inculpatului A.T.,  respectiv martorii P.M.D. , I.C.D., C.G.,, precum și alte persoane rămase neidentificate, care exploatau pădurea celor trei coproprietari la indicațiile acestuia .

Inculpatul P.V.  indica personal sau prin intermediul inculpatului  A.T. locul de unde zilierii să taie ilegal arborii ( pct. Ș…. și pct. T…..) și să îi transporte în rampele de depozitare de la marginea proprietății, iar ulterior vindeau materialul lemnos diverșilor cumpărători ocazionali.

Inculpaţii au fost trimişi în judecată deoarece au tăiat şi sustras ilegal un număr de aproximativ 2607 arbori nemarcaţi, însuşindu-şi un număr de 2.424 arbori, cauzând un prejudiciu în cuantum de 506.764,74 lei fără TVA.

Legal citat inculpatul P.V.  nu s-a prezentat în instanţă şi nu a putut a fi audiat , acesta având apărător ales.

Inculpatul A.T.  nu recunoaşte faptele pentru care a fost trimis în judecată şi arată că terenurile respective au fost exploatate de diferite persoane şi de către moştenitori , H.T. şi P.V.  care este soţul moştenitoarei P.M.

Aceştia au venit într-adevăr să îi solicite ajutorul în ceea ce priveşte exploatarea şi astfel a pus la dispoziţia lor o căruţă cu doi cai , pe numitul I.C.  care împreună cu altă persoană au mers la muncă aproximativ o săptămână .

Menţionează că au mers doar la pct.Ş…. şi a beneficiat ca răsplată pentru serviciile prestate o cantitate de 3-4 m.c. , material lemnos care era marcat.

Cu ocazia unui controlul de fond , s-au inventariat un număr de 2402 cioate provenite din tăierea fără drept de arbori nemarcați, cu un volum de 2.516,311 mc, în valoare de 506.764,74 lei fără TVA, fiind identificați în teren un număr de 173 de arbori, cu un volum de 158,156 mc, material lemnos ce a fost predat în custodie pădurarului din canton. Cioatele identificate au fost marcate cu ciocanul silvic triunghiular AP / 08 / 38, folosindu-se vopsea de culoare neagră.

Cu ocazia unui alt control s-a identificat și inventariat un număr de 279 cioate provenite din tăierea fără drept de arbori, cu un volum de 164,137 mc, în valoare de 19.858,80 lei fără TVA. Cioatele identificate au fost inventariate și marcate cu ciocanul silvic triunghiular AP – 08 – 43, folosindu-se vopsea de culoare neagră.

La data de 08.07.2014, în pădurea celor trei coproprietari au fost identificați numiții P.M.D. , I.C.D., care, cu ajutorul a doi cai, trăgeau mai multe piese de buștean esență rășinoase. Cu ocazia audierii, aceștia au declarat că au tăiat un număr de patru arbori, din locul în care le-a arătat patronul la care lucrau ca zilieri, în persoana inculpatului A.T.  întrucât ar fi avut o înțelegere cu P.V. ( soțul coproprietarei P.M. ). Buștenii trebuiau transportați până în rampa de la marginea pădurii, de unde inculpatul A.T.  îi încărca cu un tractor cu remorcă și îi ducea acasă. Ce doi au indicat 4 cioate, care aveau următoarele dimensiuni: 40/48 cm, 48/48 cm, 44/52 cm și 42/44 cm, cioate care au fost numerotate cu cretă roșie ( nr. 1801, 1802, 1803 și 1804) și marcate cu ciocanul silvic AP – 08 – 38, folosindu-se vopsea de culoare neagră.

Martorul N.C.  (fila 84 dosar) relatează că pădurea de la pct….. le aparţinea în indiviziune moştenitorilor P.M. , H.T. şi C.A. . Aceştia până în anul 2014 au beneficiat de paza pădurii de către ocolul silvic arondat dar din anul 2014 inculpatul P.V. a refuzat serviciul de pază , motiv pentru care s-a dispus un control după un an când s-a constatat că au fost tăiaţi 2000 de arbori nemarcaţi.

Tot acest martor , i-a surprins pe numiţii I.C.D. şi P.  care sustrăgeau material lemnos care era valorificat de către inculpatul A. , în înţelegere cu inculpatul P...

Martorul P.M.D. (fila 85) menţionează că împreună cu alte persoane , pe nume C… , I.C.D., trimişi fiind de inculpatul A.T.  , au tăiat şi sustras material lemnos de pe terenul aparţinând cu P.V. . Declară că arborii nu erau marcaţi , a mers o săptămână şi tăiau cam 6-7 arbori pe zi , pe care îi duceau la rampă şi inculpatul A.T,. îi transporta cu tractorul. Acelaşi martor estimează cioatele tăiate în acea perioadă la câteva zeci dar după un anumit timp când s-au făcut verificări în teren cu organele silvice , s-a constat că erau mai multe cioate decât cele existente anterior.

Spune martorul , că lemnul era transportat la inculpatul A.T. acasă acesta având banzic , îl prelucra.

Martorul propus de inculpatul P.V.  , G.A.(fila 86) declară o situaţie care nu are relevanţă în cauză , în sensul că acesta a lucrat în străinătate din ianuarie 2014 până în aprilie 2014 şi că după data respectivă nu s-a mai întors , fiind ales în localitatea de domiciliu chiar consilier local.

Martorul I.C.D. (fila 95) declară că a lucrat împreună cu P.D. la inculpatul A.T. şi au fost conduşi de către inculpatul P.V. , în pădurea sa la pct.S… pentru a tăia arbori. Au făcut acest lucru aproximativ o săptămână şi tăiat arbori nemarcaţi cam 4 pe zi. Relatează că amândoi lucrătorii trăgeau cu caii lui A.T.  lemnul la rampă şi erau plătiţi tot de către acesta.

Martorul A.I.  (fila 96) declară că a fost solicitat de către inculpatul P.V. , să-i transporte material lemnos cam 7 mc , care nu era marcat , de la pct. S…

Martora C.M.  (fila 109 dosar ) relatează despre un contract de exploatare pe care ar fi trebuit să îl deruleze , fiind încheiat cu muniţii P.V. şi H.T.  , în perioada 201-2011 dar care nu s-a finalizat în favoarea unei alte persoane care ar fi tăiat aproximativ 400 mc . Mai spune că inculpatul P.V.  stătea la o cârciumă de unde trimitea oamenii să taie fără drept material lemnos din pădurea sa.

Martorul M.M.  (fila 110) a prelucrat la banzicul său 5-6 mc lemn pe care îl adusese numitul B.V.  , aflând mai târziu că era material lemnos sustras.

Martorul M.G.  a cumpărat în perioada respectivă aproximativ 15 mc lemn de brad sustras din pct ….de la diferite persoane (fila 112 dosar).

Martorul D.D. (fila 113) a exploatat pădurea în perioada respectivă dar cu acte în regulă şi avizele aferente , parchetul fiind verificat de reprezentanţii ocolului silvic ,la reprimire.

Martorul A.I. (fila 119) declară că inculpatul P.V. a fost pentru o perioadă scurtă în străinătate şi că era în maşina sa când inculpatul A.T. îi solicita telefonic să în permită să îi taie lemn din pădurea sa . Martorul mai menţionează că inculpatul P.V.  nu ar fi fost de acord cu acest lucru deoarece nu ar avut actele legale necesare. Martorul nu mai cunoaşte dacă inculpaţii au colaborat pentru tăierile de arbori.

S-a admis de către instanţă efectuarea unei expertize de specialitate silvică având ca obiectiv principal , să stabilească având în vedere actele încheiate de organele silvice şi situaţia din teren , volumul masei lemnoase tăiate.

Expertul a concluzionat că din coroborarea datelor consemnate în actul de control nr…../22.07.2014 întocmit de către reprezentanţii ITRSV  Suceava , consemnările din procesul verbal din 05.04.2016 –anexa 2 de către lucrătorii ai Secţiei 7 de Poliţie Rurală B… , numărul de arbori tăiaţi fără drept din ua 207 A, UP , este de 78 de arbori, cu un volum de masă lemnoasă de 82,269 m cubi.

S-au formulat obiecţiuni de către inculpaţi în sensul că expertul nu a stabilit corect numărul de arbori tăiaţi şi că aceştia ar fi în număr de 41 şi că au fost număraţi arbori care au fost marcaţi cu vopsea de o anumită culoare.

Instanţa a respins obiecţiunile formulate deoarece concluziile expertizei se coroborează cu actele de control întocmite de organele de silvice din cadrul urmării penale şi declaraţiile date de martorii P.M.D. , I.C.D. .

Chiar dacă lemnul sustras din pct. S…. are o cantitate mult mai mare , instanţa nu poate să reţină în sarcina inculpaţilor decât cea pentru care există probe şi a fost identificată de expert în teren.

Totuşi 4 arbori au fost sustraşi şi luaţi de martorii P.M.D. , I.C.D., aşa cum rezultă din procesele verbale de contravenţie încheiate atunci când au fost surprinşi , nu vor fi reţinuţi în volumul masei lemnoase imputabile inculpaţilor .

Astfel numărul de arbori care vor fi reţinuţi vor fi 74 şi cu un volum al masei lemnoase de 77,295 m cubi şi o valoare de 11044,48 lei , fără TVA (raport de expertiză fila 55 , volumul II).

Faptele au fost dovedite şi prin actele de la urmăre: declarația persoanei vătămate C.I.  ( fl. 30 – 31);declarația persoanei vătămate H.T. ( fl. 35 – 36);declarația martorului N.C.  ( fl. 62 – 64);declarația martorului C.G. ( fl. 65 – 67);declarația martorului P.M.D. ( fl. 68 – 70);declarația martorului I.C.D.  ( fl. 75 – 77);declarația martorei C.M.  ( fl. 78 – 80);declarația martorului A.I.  ( fl. 81 – 82);declarația martorului M.M.G. fl. 83 – 84);declarația martorului A.G.C.  ( fl. 85 – 86);declarația martorului M.G. ( fl. 87 – 88);declarația martorului D.D. ( fl. 89 – 90);declarația suspectului P.V. din 20.04.2016 ( fl. 129 – 131);declarația suspectului A.T.  din 20.04.2016 ( fl. 133 – 135);declarațiile inculpatului A.T. ( fl. 142 – 143, 156);proces verbal de conducere în teren din data de 05.04.2016, cu ocazia conducerii la locul faptei de către martorii I.C.D.  și P.M.D. , precum și planșă fotografică cuprinzând aspectele fixate cu această ocazie ( fl. 110 – 116);proces verbal de punere în posesie nr. …din 28.12.2012 ( fl. 37 – 44);proces verbal nr. …. din 22.07.2014  al organelor silvice ( fl. 45 – 48);act de control de fond nr. …. din 22.07.2014 ( fl. 49 – 50);proces verbal nr. … din 22.07.2014 ( fl. 51 – 54);act de control de fond nr. …. din 06.08.2014 ( fl. 55 – 57);proces verbal de constatare a contravenției silvice din 04.12.2014 ( fl. 71 – 72);proces verbal de constatare a contravenției silvice din 04.12.2014 ( fl. 73-74);adresa nr. …. din 07.12.2015 emisă de Poliția….– Secția 7 Poliție Rurală B….( fl. 91);act de punere în valoare nr. …. – BC – 34 ( fl. 92);contract de prestări servicii nr. …. din 13.08.2014 ( fl. 93 – 99);proces verbal de negociere a tarifelor pentru serviciile ce se execută în perioada 13.08.2014 – 31.12.2014 ( fl. 100 – 101);act de control de fond nr. … din 22.07.2014 ( fl. 102);aviz de însoțire primar nr. … din 19.09.2014 și anexe ( fl. 103 – 105).

1. Fapta inculpatului P.V.  care, împreună cu inculpatul A.T. , în perioada ianuarie - iunie 2014, a determinat pe numiţii P.M.D. , I.C.D., C.G.,, precum şi alte persoane rămase neidentificate să taie de pe picior, din punctul T… de pe raza comunei A…, judeţ Bacău, UP I G…., un număr de aproximativ 2607 arbori nemarcaţi, însuşindu-şi un număr de 2.424 arbori, cauzând un prejudiciu în cuantum de 506.764,74 lei fără TVA, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunilor de tăiere ilegală şi sustragere de arbori, sub forma participaţiei improprii, fapte prevăzute şi pedepsite de art. 52 alin. 3 din Codul penal raportat la art. 107 alin. 1 lit. d din Legea 46/2008 şi art. 52 alin. 3 din Codul penal raportat la art. 109 alin. 1 lit. d din Legea 46/2008, totul cu aplicarea art. 38 alin. 1 din Codul penal;

2. Fapta inculpatului A.T.  care, împreună cu inculpatul P.V., în perioada ianuarie - iunie 2014, a determinat pe numiţii P.M.D. , I.C.D., C.G.,, precum şi alte persoane rămase neidentificate să taie de pe picior, din punctul T… de pe raza comunei A…, judeţ Bacău, UP I G…, un număr de aproximativ 2607 arbori nemarcaţi, însuşindu-şi un număr de 2.424 arbori, cauzând un prejudiciu în cuantum de 506.764,74 lei fără TVA, întrunește elementele constitutive ale infracţiunilor de tăiere ilegală şi sustragere de arbori, sub forma participaţiei improprii, fapte prevăzute şi pedepsite de art. 52 alin. 3 din Codul penal raportat la art. 107 alin. 1 lit. d din Legea 46/2008 şi art. 52 alin. 3 din Codul penal raportat la art. 109 alin. 1 lit. d din Legea 46/2008, totul cu aplicarea art. 38 alin. 1 din Codul penal.

Deși prin Legea nr.265/2017 care a modificat preţul unui metru cub de masă lemnoasă pe picior la valoarea de 164 lei/mc , nu s-a modificat şi încadrarea juridică a faptei , motiv pentru care se va respinge solicitarea privind schimbarea încadrării juridice în art.52 alin.3 Cod penal raportat la art.109 alin.1 lit.a din Legea 46/2008.

În ceea ce priveşte latura subiectivă, vinovăţia în cazul ambelor infracţiuni îmbracă forma intenţiei directe, inculpaţii prevăzând rezultatul faptelor săvârşite, rezultat pe care l-a urmărit.

La individualizarea pedepsei , conform art. 74 NCP se va face în raport cu gravitatea infracţiunii săvârşite şi cu periculozitatea infractorului, care se evaluează după următoarele criterii: împrejurările şi modul de comitere a infracţiunii, precum şi mijloacele folosite;starea de pericol creată pentru valoarea ocrotită;natura şi gravitatea rezultatului produs ori a altor consecinţe ale infracţiunii; motivul săvârşirii infracţiunii şi scopul urmărit;natura şi frecvenţa infracţiunilor care constituie antecedente penale ale infractorului;conduita după săvârşirea infracţiunii şi în cursul procesului penal; nivelul de educaţie, vârsta, starea de sănătate, situaţia familială şi socială.

 În ceea ce priveşte inculpatul A.T.  , se va lua act că prezenta este concurentă cu sentința penală nr….. din 20.06.2018 pronunțată de Judecătoria Moinești , rămasă definitivă prin Decizia Penală nr…./23.10.2018 pronunţată de Curtea de Apel Bacău de 4 ani şi 7 luni şi 20 de zile închisoare.

Dispune repunerea în individualitatea ei pedeapsa de executat de 4 (patru) ani 7 (şapte) luni şi 20 (douăzeci) de zile închisoare, aplicată inculpatului prin  sentinţa penală nr. … din 20.06.2018 pronunțată de Judecătoria Moinești , rămasă definitivă prin Decizia Penală nr…. /23.10.2018 pronunţată de Curtea de Apel Bacău, în:

I.A.pedeapsa de 6 luni închisoare

B. pedeapsa de 9 luni închisoare

C. pedeapsa principală rezultantă 2 (doi) ani şi 10 (zece) luni şi 20 (două) zeci zile închisoare şi;

D. pedeapsa de 1 (un) an şi 4 (patru) luni închisoare, aplicată inculpatului prin sentinţa penală nr…. din data de 06.02.2015, pronunţată de Judecătoria Moineşti, definitivă prin neapelare la data de 24.02.2015.

II. Repune în individualitatea ei pedeapsa principală rezultantă de la pct.I lit.C de 2 (doi) ani şi 10 (zece) luni şi 20 (două) zeci zile închisoare în pedepsele:

a) 2 (doi) ani şi 2 (două) luni închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii prevăzute de art.52 alin.3 Cod penal, raportat la art.107 alin.1 lit.d din Legea nr.46/2008, cu aplicarea art.35 alin.1, art.41 alin.1, art.77 lit.a şi art.78 Cod penal, acte materiale din perioada 01-12.02.2016;

b) 2 (doi) ani şi 2 (două) luni închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii prevăzute de art.52 alin.3 Cod penal, raportat la art.109 alin.1 lit.d din Legea nr.46/2008, cu aplicarea art.35 alin.1, art.41 alin.1, art.77 lit.a şi art.78 Cod penal, acte materiale din perioada 01-12.02.2016;

În baza art.38 alin.1 şi art.39 alin.1 lit.b Cod penal, dispune contopirea pedepselor principale aplicate inculpatului pentru infracţiunile deduse  judecăţii, de 2 ani închisoare , 2 ani închisoare , de 6 (şase) luni închisoare şi, respectiv, 9 (nouă) luni închisoare şi pedepsele principale de la pct. I , II lit.a , aplică inculpatului pedeapsa principală cea mai grea, cea de 2 (doi) ani şi 2 (două) luni închisoare, la care adaugă un spor de pedeapsă de o treime din totalul celorlalte pedepse principale, respectiv 2 ani și 11 luni .

III. PEDEAPSĂ PRINCIPALĂ REZULTANTĂ – 5 ani și o lună închisoare.

 În temeiul art.83 Cod penal din 1969, cu art.15 din Legea nr.187/2012, revocă beneficul suspendării condiţionate a executării pedepsei de 1 (un) an şi 4 (patru) luni închisoare, aplicată inculpatului prin sentinţa penală nr…. din data de 06.02.2015, pronunţată de Judecătoria Moineşti, definitivă prin neapelare la data de 24.02.2015, revocare dispusă şi prin sentinţa penală nr…. din 03.10.2017, pronunţată de Judecătoria Moineşti, rămasă definitivă  prin decizia penală nr…. din data de 18.01.2018, pronunţată de Curtea de Apel Bacău şi adaugă această pedeapsă principală la pedeapsa rezultată de la pct.III.

IV. PEDEAPSĂ PRINCIPALĂ DE EXECUTAT – 6 (șase) ani 5 (cinci)  luni închisoare.

În baza art.45 alin.1 Cod penal, aplică inculpatului alături de pedeapsa principală de executat şi pedeapsa complementară a interzicerii exerciţiului drepturilor prevăzute de art.66 alin.1 lit.a şi b Cod penal pentru o durată de 2 (doi) ani.

În temeiul art.45 alin.5 Cod penal, cu referire la art.45 alin.1 Cod penal, aplică inculpatului pedeapsa accesoriei a interzicerii exerciţiului drepturilor prevăzute de art.66 alin.1 lit.a şi b Cod penal.

În baza art.40 alin.3 Cod penal, deduce din pedeapsa principală de executat perioada executată prin reţinere şi arest preventiv şi arest la domiciliu, din data de 25.02.2016, la 29.04.2016 şi de la 18.01.2018, la zi. 

Anulează formele de executare emise în baza  sentinţei penale nr…. din 20.06.2018 pronunțată de Judecătoria Moinești , rămasă definitivă prin Decizia Penală nr…./23.10.2018 pronunţată de Curtea de Apel Bacău şi dispune emiterea unora noi în conformitate cu prezenta.

Cu privire la modalitatea de executare a pedepsei, instanţa apreciază, în contextul probelor administrate, şi a antecedentelor inculpatului , că scopul educativ şi preventiv al pedepsei nu poate fi atins fără privare de libertate.

Inculpatul P.V.  nu posedă antecedente penale dar nu s-a prezentat în instanţă şi nu i s-a putut lua acordul privind munca în folosul comunităţii , astfel cesta urmează să execute pedeapsa în regim de privare de libertate.

Persoana vătămată C.E.  (fila 38 dosar , volum I) s-a constituit parte civilă în procesul penal cu suma de 382.924 lei cu TVA , contravaloarea pagubei create prin tăierile ilegale , scăderea preţului de vânzare a pădurii datorită tăierilor ilegale , în valoare de 143.015 lei şi contravaloarea a 10 deplasări şi 10 zile de lucru , în valoare totală de 2500 lei.

Condiţiile angajării răspunderii civile delictuale a unei persoane sunt: existenta unei fapte ilicite, a unei persoane prin care s-au adus prejudicii materiale sau morale unei alte persoane, existenta unei legături de cauzalitate intre fapta ilicita si prejudiciul cauzat si vinovăţia autorului faptei ilicite.

Fapta ilicita reprezintă o acţiune sau inacţiune a unei persoane prin care, ‚încălcându-se normele dreptului obiectiv, se aduc prejudicii dreptului subiectiv al unei alte persoane.

Prejudiciul produs in dauna persoanei vătămate reprezintă efectul negativ suferit de aceasta care trebuie sa se afle in legătura de cauzalitate cu fapta ilicita in sensul ca acest efect negativ trebuie sa fie rezultatul direct si nemijlocit al acţiunii autorului faptei ilicite.

Vinovăţia reprezintă latura subiectiva a răspunderii civile delictuale si consta in atitudinea de voinţă si conştiinţă a autorului faptei ilicite fata de aceasta si rezultatul socialmente periculoase.

Din coroborarea tuturor probelor administrate, instanţa reţine ca prin faptele săvârşite , inculpaţii au săvârşit o fapta ilicita in sensul de acţiune prin care, încălcându-se normele dreptului obiectiv, au adus prejudicii dreptului subiectiv la proprietate a persoanelor vătămate.

Din probele administrate instanţa retine ca exista o legătura de cauzalitate intre faptele ilicite săvârşite de inculpaţi si prejudiciul suferit de partea civilă , in sensul ca acest efect negativ a fost rezultatul direct si nemijlocit al acţiunii autorilor faptelor ilicite dar numai în măsura în care instanţa le-a reţinut ca infracţiuni imputabile acestora.

În baza art. 397 alin. (1) N.C.P.P. rap. la art. 1.349 N.C.C., faţă de disp. art. 23 alin. (2) şi art. 25 alin. (1) N.C.P.P., se va admite în parte acţiunea civilă formulată de partea civilă C.E.  şi obligă pe inculpaţi în solidar  la plata sumei de 11044,48  lei către moştenitorii C.E,. , H.T. , P.M.  ,  cu titlu de despăgubiri materiale.

Vor fi respinse celelalte pretenţii formulate de persoana vătămată C.E. ca nefondate deoarece aceasta nu le-a probat.

În baza  art. 274  alin.1 CPP, obligă  inculpaţii la plata a câte 400 lei fiecare cheltuieli judiciare  avansate de  stat.