Conducerea unui vehicul fără permis de conducere - art. 335 alin. 1 cpp - măsura educativă a supravegherii

Sentinţă penală 35 din 20.03.2019


Prin rechizitoriul nr. X/P/2017 din data de 30 octombrie 2018 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Filiaşi  a fost trimis în judecată în stare de libertate inculpatul D. B. pentru săvârşirea infracţiunii de " conducere a unui vehicul fără permis de conducere" prevăzută de art. 335 alin. 1 din Codul penal cu aplicare art. 113 Cod penal.

În actul de sesizare s-a reţinut că, în fapt în data de 23.11.2017, în jurul orei 00.40, inculpatul D. B. a condus autoturismul marca Ford Mondeo, nr. de înmatriculare X, pe drumurile publice de pe raza oraşului Filiaşi,  în condiţiile în care la momentul respectiv avea vârsta de 15 ani împliniţi şi prin urmare nu poseda permis de conducere.

S-a arătat că, din procesul verbal de constatare a infracţiunii flagrante din data de 23.11.2017 rezultă că lucrătorii de poliţie din cadrul Poliţiei Oraşului Filiaşi, aflaţi în exercitarea atribuţiilor de serviciu pe raza oraşului Filiaşi, pe str. Victoriei, au observat faptul că din direcţia str. 24 Ianuarie circula un autoturism marca Ford Mondeo, nr. de înmatriculare X, autoturism pe care au intenţionat să îl oprească în trafic pentru control punând în funcţiune semnalele acustice şi luminoase ale autospecialei de serviciu. Întrucât conducătorul autoturismului respectiv a virat brusc dreapta, pe str. Dezrobirii, lucrătorii de poliţie l-au urmat pe această stradă până când a oprit autoturismul. În continuare, lucrătorii de poliţie au procedat la legitimarea conducătorului autoturismului în persoana inculpatului D. B., stabilind faptul că acesta este minor cu vârsta de 15 ani şi 7 luni şi prin urmare nu posedă permis de conducere.

Fiind audiat în cauză, inculpatul D. B. a precizat că recunoaşte săvârşirea faptei şi o regretă.

De asemenea, în cauză a fost audiat în calitate de martor numitul O. D., conducător auto care participa la trafic în noaptea de 22/23.11.2017 şi care fost oprit de lucrătorii de poliţie pe str. Dezrobirii pentru a asista la efectuarea constatării privitoare la inculpatul D. B.

Procurorul şi-a întemeiat acuzaţia pe următoarele mijloace de probă: proces verbal de constatare a infracţiunii flagrante (filele 7, 8); declaraţie martor O. D.(fila 9); raport de expertiză medico legală psihiatrică (fila 14);declaraţii suspect/inculpat D. B. (filele 27 - 32).

Date cu privire la Urmărirea Penală:

Prin ordonanţa organului de cercetare penală din data de 23.11.2017 s-a dispus începerea urmăririi penale sub aspectul săvârşirii infracţiunii de „conducerea unui vehicul fără permis de conducere”, prev. de art. 335 alin. 1 Cod penal.

Prin ordonanţa organului de cercetare penală din data de 09.07.2018, confirmată prin ordonanţa Parchetului de pe lângă Judecătoria Filiaşi din data de 10.07.2018, s-a dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale faţă de D. B. sub aspectul săvârşirii infracţiunii de „conducerea unui vehicul fără permis de conducere”, prev. de art. 335 alin. 1 Cod penal cu aplicarea art. 113 alin. 2 Cod penal.

Prin ordonanţa Parchetului de pe lângă Judecătoria Filiaşi nr. X/P/2017 din 17.10.2018 s-a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale faţă de inculpatul D. B. sub aspectul săvârşirii infracţiuni de „conducerea unui vehicul fără permis de conducere”, prev. de art. 335 alin. 1 Cod penal cu aplicarea art. 113 alin. 2 Cod penal.

În procedura de cameră preliminară:

Prin încheierea din 10.12.2018, pronunţată în dosarul X/230/2018/a1, Judecătorul de cameră preliminară a constatat legalitatea sesizării instanţei cu rechizitoriul Parchetului de pe lângă Judecătoria Filiaşi din data de 30.10.2018  dat în dosarul de urmărire penală nr. X/P/2017 legalitatea administrării probelor şi a efectuării actelor de cercetare penală, dispunând, începerea judecăţii în cauza înregistrată pe rolul Judecătoriei Filiaşi sub nr. X/230/2018, privindu-l pe inculpatul D. B.. A fost stabilit primul termen de judecată la data de 14 februarie 2019.

Judecata pe fond:

Pe parcursul judecăţii, în conformitate cu dispoziţiile art. 17 din Legea nr. 290/2004 privind cazierul judiciar, republicată, la solicitarea instanţei s-a înaintat la dosar fişa de cazier judiciar a inculpatului  D. B., eliberată de I.P.J. Dolj (fila nr. 16 din dosar).

Totodată, instanţa, având în vedere starea de minoritate a inculpatului D.B., în temeiul disp. art. 506 şi art. 508 din Codul de procedură penală, a dispus citarea Serviciului de Probaţiune Dolj şi emiterea unei adrese către acest serviciu cu solicitarea de a se întocmi şi de a se înainta la dosar un referat de evaluare a inculpatului, instituţia solicitată comunicând referatul la dosarul cauzei, prin telefax la  data de 13.03.2019 – filele nr. 23 – 26.

În şedinţa nepublică din data de 14 februarie 2019, la interpelarea instanţei inculpatul minor D. B., în prezenţa reprezentantului legal G.G. (mamă)  şi a apărătorului ales – avocat E.G., a solicitat ca judecata să aibă loc în condiţiile prevăzute la art. 374 alin. 4 din Codul de procedură penală republicat, situaţie în care, după ce a făcut aplicarea dispoziţiilor articolului 375 alin. 1 din Codul de procedură penală republicat, instanţa a admis cererea inculpatului D. B. privind aplicarea procedurii abreviate în cazul recunoaşterii învinuirii. În declaraţia dată, acesta a arătat că recunoaşte, în totalitate, infracţiune sub aspectul săvârşirii căreia a fost trimis în judecată şi a solicitat ca judecata să aibă loc numai în baza probelor administrate în cursul urmăririi penale (declaraţie aflată la fila nr. 18 din dosar).

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa constată că situaţia de fapt reţinută prin rechizitoriu este corectă, fiind dovedită cu ajutorul mijloacelor de probă administrate în cauză.

Astfel, instanţa reţine că la data de 23.11.2017, în jurul orei 00.40, inculpatul D.B. a condus autoturismul marca Ford Mondeo, nr. de înmatriculare X, pe drumurile publice de pe raza oraşului Filiaşi,  în condiţiile în care la momentul respectiv avea vârsta de 15 ani împliniţi şi prin urmare nu poseda permis de conducere.

Din procesul verbal de constatare a infracţiunii flagrante din data de 23.11.2017 rezultă că lucrătorii de poliţie din cadrul Poliţiei Oraşului Filiaşi, aflaţi în exercitarea atribuţiilor de serviciu pe raza oraşului Filiaşi, pe str. Victoriei, au observat faptul că din direcţia str. 24 Ianuarie circula un autoturism marca Ford Mondeo, nr. de înmatriculare X, autoturism pe care au intenţionat să îl oprească în trafic pentru control punând în funcţiune semnalele acustice şi luminoase ale autospecialei de serviciu. Întrucât conducătorul autoturismului respectiv a virat brusc dreapta, pe str. Dezrobirii, lucrătorii de poliţie l-au urmat pe această stradă până când a oprit autoturismul. În continuare, lucrătorii de poliţie au procedat la legitimarea conducătorului autoturismului în persoana inculpatului D. B., stabilind faptul că acesta este minor cu vârsta de 15 ani şi 7 luni şi prin urmare nu posedă permis de conducere.

De asemenea, în cauză a fost audiat în calitate de martor numitul O. D., conducător auto care participa la trafic în noaptea de 22/23.11.2017 şi care fost oprit de lucrătorii de poliţie pe str. Dezrobirii pentru a asista la efectuarea constatării privitoare la inculpatul D. B..

Situaţia de fapt se dovedeşte cu următoarele mijloace de probă: proces verbal de constatare a infracţiunii flagrante (filele 7, 8); declaraţie martor O.D. (fila 9);raport de expertiză medico legală psihiatrică (fila 14);declaraţii suspect/inculpat D. B. (filele 27 - 32).

Fiind audiat în cauză, inculpatul D. B. a precizat că recunoaşte săvârşirea faptei şi o regretă.

Ca urmare instanţa reţine că inculpatul se face vinovat de săvârşirea faptei pentru care a fost trimis în judecată, declaraţia acestuia de recunoaştere coroborându-se cu întregul material probator administrat în cauză.

În drept, fapta inculpatului D. B., astfel cum a fost descrisă mai sus, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de conducere a unui vehicul fără permis de conducere prevăzută de art. 335 alin. 1 din Codul Penal, cu aplicarea art. 113 alin. 3 din Codul penal.

Analizând latura obiectivă a infracţiunii, instanţa reţine că  elementul material al acesteia constă în acţiunea de conducere a autoturismului marca Ford Mondeo înmatriculat sub nr. înmatriculare X fără a poseda permis de conducere.

Urmarea imediată în cazul acestei infracţiuni constă într-o atingere adusă siguranţei circulaţiei pe drumurile publice şi integrităţii fizice şi psihice, precum şi sănătăţii participanţilor la traficul rutier. Astfel, având în vedere că aceasta este o infracţiune de pericol, nu este necesară producerea unui rezultat concret, privit în materialitatea sa, fiind necesar şi suficient, în acelaşi timp, să se încalce dispoziţiile legale care caracterizează faptele ca infracţiuni.

Legătura de cauzalitate dintre elementul material şi urmarea imediată rezultă ex re, din însăşi săvârşirea faptei, aceasta fiind o infracţiune de pericol, pentru a cărei existenţă nu este necesară producerea unui rezultat concret, privit în materialitatea sa, fiind suficientă crearea unei stări de pericol pentru siguranţa circulaţiei pe drumurile publice şi pentru drepturile la viaţă şi la integritate fizică şi psihică ale participanţilor la trafic, prin acea că inculpatul a condus acel autoturism fără a deţine cunoştinţele teoretice şi practice care se dobândesc prin susţinerea unui examen care se finalizează cu obţinerea permisului de conducere corespunzător categoriei de autovehicule care urmează a fi conduse pe drumurile publice.

Sub aspectul laturii subiective, instanţa reţine că inculpatul a acţionat cu vinovăţie în modalitatea intenţiei directe, conform dispoziţiilor art. 16 alin. 3 pct. 1 lit. a din Codul Penal, întrucât a prevăzut rezultatul faptei sale, a urmărit şi a acceptat posibilitatea producerii lui. Aşadar instanţa reţine că inculpatul a recunoscut că nu posedă permis de conducere pentru nici o categorie de autovehicule.

Având în vedere faptul că la data săvârşirii faptei şi la momentul sesizării instanţei inculpatul D. B. (născut la data de X) era minor (15 ani), în cauză se vor reţine si dispoziţiile art. 113 din Codul Penal privind starea de minoritate.

Instanţa retine că potrivit art. 114 din codul penal, faţă de minorul care la data săvârşirii infracţiunii avea vârsta între 14 si 18 ani se ia o măsură educativă.

La alegerea măsurii educative ce urmează a fi luată faţă de inculpat, instanţa va avea în vedere potrivit art. 115 alin.2 din codul penal şi criteriile prevăzute de art. 74 din codul penal.

În consecinţă, faţă de împrejurările şi modul de comitere a infracţiunii şi mijloacele folosite respectiv conducerea unui autoturism pe drumurile publice fără a poseda permis de conducere, faţă de natura si gravitatea rezultatului produs (fiind o infracţiune de pericol), raportat la circumstanţele personale ale inculpatului, care la data săvârşirii infracţiunii avea vârsta de 15 ani, precum si faţă de împrejurarea că este la primul conflict cu legea penală, dar si faţă de atitudinea inculpatului de recunoaştere a faptei, instanţa reţine că se impune luarea fata de acesta a unei masuri educative neprivative de libertate.

Faţă de toate aspectele menţionate, observând şi referatul de evaluare al inculpatului, din cuprinsul căruia rezultă că inculpatul se dezvoltă într-un mediu familial caracterizat prin lipsa trecutului infracţional, beneficiază de un suport oferit de familie din punct de vedere locativ, moral şi emoţional, acesta se implică în realizarea sarcinilor lucrative, beneficiază de resurse interne respectiv dorinţa de schimbare comportamentală şi externe respectiv beneficiază de sprijinul necondiţionat al familiei, instanţa reţine că pentru reeducarea minorului este suficientă luarea faţă de acesta a măsurii educative neprivative de libertate a supravegherii, măsură care va permite supravegherea sa, în vederea asigurării inserţiei sociale a acestuia şi a prevenirii riscului comiterii altor fapte antisociale.

Pentru aceste motive în baza art. 114 alin. 1 Cod Penal, raportat la art. 118 Cod Penal, cu aplicarea art. 396 alin. 10 Cod Procedură Penală va aplica inculpatului minor C.V.C. măsura educativă a supravegherii pe o durată de 4 luni, pentru săvârşirea infracţiunii de conducere a unui vehicul fără permis de conducere, prevăzută şi pedepsită de art. 335 alin. 1 Cod Penal cu aplicarea art. 113 din Codul Penal 

Având în vedere şi concluziile referatului de evaluare a inculpatului minor întocmit de Serviciul de Probaţiune Dolj în baza art. 121 alin. (1) lit. e Cod Penal., va impune inculpatului ca pe durata executării măsurii educative a supravegherii să se prezinte la Serviciul de Probaţiune Dolj la datele fixate de acesta.

Va atrage atenţia inculpatului asupra consecinţelor nerespectării obligaţiilor impuse şi ale săvârşirii de noi infracţiuni în cursul executării măsurii educative a asistării zilnice.

În temeiul art. 274 alin. 1 C.proc.pen., va obliga inculpatul la plata sumei de 400 lei, reprezentând cheltuieli judiciare avansate de stat, din care suma de 300 lei reprezintă cheltuieli stabilite prin rechizitoriu.