Circulaţie rutieră

Sentinţă penală 361 din 19.09.2012


JUDECĂTORIA MUN. MOINESTI JUDEŢUL BACĂU

SENTINŢA PENALĂ 361/19.09.2012

Deliberând asupra cauzei de faţă, reţine următoarele:

Constată că inculpatul s-a prezentat in fata instanţei, a recunoscut fapta de care este acuzat, nu a formulat probe, solicitând să fie apreciat pe baza materialului probator de la urmărirea penală şi să beneficieze de prevederile art. 320 ind.l C.p.p.

Instanţa apreciind declaraţia inculpatului, constată pe baza materialului probator de la urmărirea penală că inculpatul a fost depistat de organele de poliţie in data de 18.03.2012, conducând pe raza oraşului

......autoturismul nr.......... având în sânge o îmbibaţie alcoolică de 1,2

respectiv 1 gr. la mie alcool în sânge.

Instanţa apreciază fapta ca fiind săvârşită de către inculpat, motiv pentru care raportat la prev art 87 alin.l din OUG 195/2002 îl va condamna pe acesta la pedeapsa închisorii.

La individualizarea pedepsei conform art. 72 Cp., va retine ca inculpatul este infractor primar, a recunoscut fapta, motiv pentru care va reduce cuantumul pedepsei raportat la art. 320 ind. 1 C.p.p.

Va interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit.a teza Il-a a si b Cp p. pe durata şi în condiţiile art. 71 alin.2 Cp.

In baza art. 81 Cp., va dispune suspendarea condiţionată a executării pedepsei pe durata unui termen de încercare de 2 ani si 8 luni.

Va atrage atenţia inculpatului asupra prevederilor art. 83 Cp. In baza art.  71  alin. 5  Cp. va suspenda executarea pedepselor accesorii pe durata suspendării condiţionate a executării pedepsei închisorii.

In baza art. 191 alin.l C.p.p. va obliga pe inculpat la plata a 270 lei cheltuieli judiciare către stat din care 200 lei reprezintă onorariu avocat din oficiu plătit din fondurile MJ pentru av. Ş.D..

Domenii speta