Conducerea unui vehicul fără permis de conducere_ art. 335 Cod penal, conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului sau altor substanţe- art. 336 Cod penal, cu aplic. art. 38 alin. 2 Cod penal.

Sentinţă penală 64 din 24.04.2019


Conţinut speţă: amânarea aplicării pedepsei

Jurisprudenţă:  art. 335, 336 Cod penal

Instituţie: Judecătoria Moldova Nouă.

Prin  rechizitoriul întocmit de Parchetul de pe lângă Judecătoria  Moldova Nouă  la data de 05.03.2018 în dosarul penal nr………………… s-a dispus trimiterea în judecată  în stare de libertate a inculpatei  ..................., pentru săvârşirea infracţiunilor de conducerea unui vehicul  fără permis de  conducere şi  conducerea unui vehicul  sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe, fapte prev. şi ped. de art. 335 alin.1  Cod penal şi art. 336 alin.1 Cod penal, cu aplicarea art.  38 alin.2 Cod penal.

În actul de sesizare s-a reţinut; în fapt că :

În data de 30.04.2017 în jurul orelor 04,03 organele de Poliţie din cadrul Poliţiei oraşului Moldova Nouă au observat un autoturism marca ……………… de culoare roşie care circula din direcţia Spitalului orăşenesc Moldova Noua către supermarket ………….., pe şoseaua ……………… schimbându-şi brusc direcţia de deplasare către dreapta şi oprind.

Deplasându-se la autoturismul în cauză organele de poliţie au constatat că acesta avea numărul de înmatriculare --------- iar conducătorul lui şi-a schimbat locul mutându-se pe cel al pasagerului din dreapta faţă. I s-au solicitat actele, fiind identificat în persoana inculpatei ....................

Inculpata a fost testată cu aparatul etilotest marca ---- seria ------ la testul cu numărul ----- rezultând o valoare de 0,45 mg/l alcool pur în aerul expirat ulterior fiind condusă la Spitalul oraşului Moldova Nouă unde i s-au recoltat două probe biologice de sânge pentru determinarea alcoolemiei.

A fost verificată situaţia permisului de conducere al inculpatei, rezultând faptul că aceasta nu deţinea permis de conducere eliberat de către autorităţile din România, pentru nici o categorie de vehicul.

Inculpata a declarat  verbal organelor de poliţie faptul că în data de 29.04.2017 în jurul orelor 23,30 a mers la discoteca din oraşul Moldova Noua, aici consumând aproximativ 250 ml de votcă iar în jurul orelor 04,00 a plecat de la discotecă conducând autoturismul marca ……….. cu nr. -------- cu intenţia de a ajunge în localitatea ……… … arătat că recunoaşte şi regretă fapta  precizând că deţine şi prezentând un permis de conducere provizoriu eliberat de către autorităţile din Marea Britanie şi că nu cunoştea că acesta nu îi dădea dreptul de a conduce autovehicule pe drumurile din România.

Testarea inculpatei şi constatarea infracţiunilor  a fost realizată în prezenţa numitului ...................

Aspectele constatate au fost consemnate într-un proces- verbal, adus la cunoştinţă inculpatei  şi a numitului  ……….., fiind semnat de către ambii  fără a  fi  exprimate de  obiecţiuni  ( fila 6).

Din coroborarea  actelor şi a probelor  administrate în cauză a rezultat faptul că :

În data de 29 aprilie 2017, în jurul orelor 23,00 inculpata ................... s-a  deplasat împreună cu fratele  său ...................la discoteca din oraşul Moldova Nouă, cu autoturismul marca ………. având numărul de înmatriculare ---------, condus de către numitul ...................

Aici inculpata a consumat aproximativ 250 ml de votcă iar în jurul orelor 04,00 din data de 30 aprilie 2017 a urcat la volanul autoturismului marca …………….  cu numărul de înmatriculare --------, avându-l ca pasager pe locul din dreapta faţă pe fratele său, numitul ..................., cu intenţia de a ajunge în localitatea …………

Astfel, în timp ce conducea autoturismul pe şoseaua ……….. din direcţia Spitalului Orăşenesc  Moldova Nouă către supermarket ………, i s-a adresat semnalul de oprire de  către un echipaj al poliţiei iar inculpata a virat spre dreapta, oprind autoturismul. Imediat după oprire fratele său a coborât de pe locul din dreapta faţă iar inculpata a trecut pe locul lui, în intervalul de timp în care organele de poliţie au ajuns la autoturism.

Au fost efectuate verificări, constatându-se  că inculpata ...................  nu deţinea  permis de conducere pentru nici o categorie de vehicul, ea prezentând permisul de  conducere „………………..” nr. ------- eliberat la data de …………….. de către autorităţile din Regatul  Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord, permis de conducere  provizoriu despre care a  susţinut că nu cunoştea că nu îi conferea dreptul de a conduce vehicule pe teritoriul României ( filele 6,31).

În calitate de conducător pe drumurile publice al unui vehicul pentru care legea prevede obligaţia deţinerii unui permis de conducere, inculpata a fost testată cu aparatul marca ---- seria ----------, la testul cu numărul ---------- rezultând o valoare de 0,45 mg/l alcool pur în aerul expirat ( filele 6,20). Urmare a  rezultatului testării a  fost condusă la Spitalul orăşenesc Moldova Nouă, unde i s-au  recoltat două probe biologice de sânge pentru determinarea alcoolemiei ( filele  21-23).

Referitor la conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului inculpata ................... a arătat cu ocazia constatării infracţiunilor că recunoaşte şi regretă fapta  ( fila 6).

Prin adresa numărul -------- a IGPR- Centrul de Cooperare Poliţienească Internaţională- Biroul Naţional Interpol s-a comunicat faptul că titularul unui permis de conducere provizoriu eliberat de către autorotăţile din Marea Britanie are dreptul de a conduce autoturisme doar pe teritoriul Marii Britanii. Acest tip de permis de conducere se obţine  fără  susţinerea probei teoretice (test) iar titularul lui poate conduce un autoturism doar în localităţi de pe teritoriul Marii Britanii cu condiţia de a fi însoţit de către un conducător auto profesionist, în vârstă de 21 de ani şi deţinător  al permisului de conducere de peste 2 ani. S-a mai arătat că titularul unui asemenea permis nu are dreptul de a conduce un autoturism pe străzile din  Marea Britanie şi nici pe drumurile publice din alt stat străin, chiar dacă este însoţit de către un conducător auto cu experienţă ( fila 15).

Din adresa cu numărul ----- din 08.06.2017 a Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare Autovehiculelor Caraş Severin, rezultă că inculpata ................... nu figura, până la data de 30.04.2017 ca deţinător al permisului de conducere( fila 19).

Ulterior, fiind audiată la data de 28 februarie 2018, inculpata a arătat că a primit permisul de conducere prezentat, cu aproximativ  două zile înainte de a se întoarce în România şi nu s-a uitat pe el, punându-l în geantă astfel neştiind  că nu avea dreptul de a conduce vehicule pe teritoriul României pe baza lui. A mai arătat că vina ei  constă în faptul că nu s-a uitat pe permis de conducere provizoriu, precizând că recunoaşte şi regretă faptele reţinute în sarcina sa ( filele 11-12).

Conform Buletinului de Analiză Toxicologică-Alcoolemie nr. --------, inculpata a avut o cantitate de alcool exprimată în grame etanol la 1000 ml de sânge, de 0,90 g %0 pentru prima probă de sânge şi respectiv de 0,80 g %o pentru a doua probă de sânge, ambele probe fiind recoltate în data de 30.04.2017 orele 04,30 respectiv 05,30.

Fapta inculpatei ..................., care în data de 30 aprilie 2017 a condus un autovehicul pe drumurile publice fără a deţine permis de conducere constituie infracţiunea prev. şi ped. de art. 335 alin.1 Cod penal.

Fapta inculpatei ..................., care în data de 30 aprilie 2017 a condus  pe drumurile  publice un vehicul pentru care legea  prevede obligativitatea deţinerii permisului de conducere,  având o îmbibaţie alcoolică de peste 8,80g/l alcool pur în sânge, constituie infracţiunea prev. şi ped. de art. 336 alin.1 Cod penal.

Celor două fapte, faţă de împrejurările în care au fost comise şi urmărire produse, le sunt aplicabile prevederile art. 38 alin.2 Cod penal.

În plan subiectiv inculpata a acţionat cu intenţie indirectă.- art. 16 alin.3  lit. b Cod penal – aspect ce rezultă  din următoarele elemente obiective :

-Faptul că a consumat  în mod coştient alcool, având în vedere concluziile

buletinului de analiză toxicologică- alcoolemie, rezultatul testării aerului expirat şi declaraţiile sale;

-A condus un autovehicul pe drumurile publice, după consumarea de alcool;

-A condus un vehicul pentru care legea prevede obligativitatea deţinerii permisului de conducere fără a deţine un asemenea permis;

-A acceptat implicit,  prin conducerea  vehiculului ulterior consumării de alcool şi fără a deţine permis de conducere,  crearea unei stări de  pericol, ca rezultat  al activităţii sale, rezultat  pe care  deşi nu l-a urmărit, a acceptat producerea lui prin activitatea  rezultată.

Elementul material al infracţiunilor incriminate prin dispoziţiile art. 335 al.1 şi 336 al 1 Cp este realizat independent de distanţa parcursă de autovehicul pe drumurile publice sau de scopul deplasării cu acesta.

Esenţial pentru existenţa infracţiunii este realizarea unei acţiuni de conducere, aceasta începând  chiar din momentul îndeplinirii primului act,  mai exact odată cu punerea în mişcare a vehiculului, cu circulaţia sau deplasarea dirijat pe drumul public, fiind împlinit astfel elementul material prin activitatea realizată de către inculpat; în acest sens şi Decizia penală nr. 686/R/21.10.2010, Curtea de Apel Piteşti, Infracţiuni Rutiere- Jurisprudenţă rezumată, Edit. C.H Beck 2012, p.217).

Fapta reţinută  în sarcina inculpatei se probează  prin :

-declaraţiile inculpatei, filele 8,10-12;

-declaraţia martorului ...................,  fila 13;

-proces verbal de constatare din  data de 30.04.2017, fila 6;

-rezultatul testării aerului expirat de către inculpată, fila 20;

-adresa nr.---------- a IGPR-

-adresa nr.---------- a Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi Înmatricularea Autovehiculelor Caraş-Severin, fila 19;

-buletin de examinare clinică şi proces – verbal de prelevare, ambele  din data de 30.04.2017, filele 22-23;

-Buletin de Analiză Toxicologică – Alcoolemie nr. --------

-copia permisului de conducere provizoriu ………………………..” nr. ---------- eliberat la data de …………. de către autorităţile din Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord, fila 31;

- acte procesuale şi procedurale.

Starea de fapt reţinută prin actul de inculpare rezultă din coroborarea declaraţiilor inculpatei cu aspectele consemnate în procesul verbal de constatare a infracţiunilor întocmit de organele de poliţie, cu concluziile buletinului de analiză toxicologică-alcoolemiei, cu rezultatul testării aerului expirat şi cu cele transmise prin adresele nr.---------- a IGPR  - şi nr. ------- din  data de 08.06.2017 a Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare Autovehiculelor Caraş Severin.

Pe tot parcursul urmăririi penale inculpata a adoptat o atitudine sinceră şi cooperantă, recunoscând şi relatând modul de săvârşire a faptei reţinute în sarcina sa, exprimându-şi regretul cu privire la acestea ( filele 6,8, 10-12).

 A menţionat faptul că este angajată în Anglia şi că are în întreţinere un copil minor în vârstă de 3 ani ( fila 12).

Conform fişei de cazier judiciar inculpata nu este cunoscută cu antecedente penale, fiind la primul  conflict cu legea penală ( fila 33).

Faţă de inculpata nu este în curs de desfăşurare nici un alt proces penal.

În cursul urmăririi penale  inculpata a fost asistată de avocatul ales ……… delegaţie nr. ---------- ( fila 35).

Prin ordonanţa din data de 30.04.2017 a fost începută urmărirea penală în cauză sub aspectul săvârşirii infracţiunilor  prev. şi ped. de art.335 al.1 şi  336 alin. 1 Cod penal ( fila 3).

Prin ordonanţa din data de 25.08.2017 s-a dispus efectuarea urmăririi penale faţă de suspecta ................... pentru săvârşirea infracţiunilor prev. şi ped. de art. 335 al.1 şi 336 alin 1 Cp cu aplicarea art.38 al.2 Cod penal ( fila 4).

Prin ordonanţa din data de 28.02.2018 faţă de inculpata ................... a fost pusă în mişcare acţiunea penală sub aspectul săvârşirii infracţiunilor prev. şi ped. de art. 335 al.1 şi 336 alin 1 Cp cu aplicarea art.38 alin.2 Cod penal ( fila 5).

La data de 28.02.2018 inculpatei în prezenţa avocatului ales, inculpatei  i s-au adus la cunoştinţă drepturile şi obligaţiile prev. de art. 83 şi art. 108 Cpp ( fila 9).

Cauza a fost înregistrată  pe rolul Judecătoriei Moldova Nouă la data de 15.03.2018 sub nr. 189/261/2018.

Prin încheierea nr. 16 din data de 08.05.2018, definitivă, judecătorul de cameră  preliminară a constatat legalitatea sesizării instanţei, a administrării probelor şi a efectuării actelor  de urmărire penală şi a dispus începerea judecăţii.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarea situaţie de fapt:

În noaptea de 30.04.2017, în jurul orei 04,03,  un echipaj de poliţie  din cadrul Poliţiei  oraşului Moldova Nouă a identificat-o  pe inculpata ...................  în timp ce conducea pe raza oraşului Moldova Nouă, pe Şoseaua ..................., autoturismul marca ………………. de culoare roşie cu numărul de identificare -------- fără a poseda permis de conducere  pentru nici o categorie, aceasta deţinând un permis de conducere provizoriu eliberat de autorităţile  din Marea Britanie.

De asemenea, s-a constatat că  inculpata a condus autoturismul  în timp ce se afla sub influenţa băuturilor alcoolice, fapt atestat de aparatul etilotest marca ------- care la poziţia test ---- a indicat  valoarea de 0,45 mg/l alcool pur în aerul expirat,  fiind condusă la  Spitalul orăşenesc Moldova Nouă, unde i-au fost prelevate  2 mostre de sânge în vederea  stabilirii alcoolemiei, folosindu-se  în acest sens trusa standard cu  sigiliu ----------.

Din verificările agenţilor de poliţie a rezultat că inculpata nu deţine permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule.

Din adresa  nr. ----- din  data de -------- a Centrului de Cooperare Poliţienească Internaţională –a rezultat că posesorul unui permis de conducere provizoriu eliberat de autorităţile din Marea Britanie are dreptul de a conduce autovehicule doar în localităţile  de pe teritoriul Marii Britanii cu condiţia de a fi însoţit de conducătorul auto profesionist în vârstă de 21 ani, care deţine permis de conducere  de mai mult de 2 ani.

Din buletinul de  analiză  toxicologică  nr. -------- emis de Serviciul  Judeţean de  Medicină Legală Caraş-Severin a rezultat  că la momentul prelevării,  inculpata a avut o  îmbibaţie alcoolică de 0,90 g/l alcool pur în sânge ( prima probă – ora 04:30), respectiv 0,80 g/l alcool pur în sânge ( proba a doua – ora 05:30).

Inculpata a fost audiată atât în faza de urmărire penală cât şi în  faza de judecată şi a  recunoscut  săvârşirea faptelor.

În drept, fapta inculpatei  care în data de 30.04.2017 a condus autoturismul marca ...................cu numărul de înmatriculae  ---------,  un autovehicul pe drumurile publice fără ca acesta să deţină permis de conducere, întruneşte elementele  constitutive ale  infracţiunii  prevăzute şi pedepsite de art. 335 alin.1 Cod penal.

Astfel, din punct de vedere al laturii obiective, elementul material al infracţiunii  de conducerea unui vehicul fără permis de conducere  se caracterizează prin  acţiunea  inculpatei de a conduce autoturismul marca ...................cu numărul de înmatriculare ----------, neavând permis de conducere. permis de conducere pentru nici o categorie.

Infracţiunea de conducere a unui autoturism pe drumurile publice de către o persoană care nu deţine permis de conducere este o infracţiune de pericol, rezultatul  faptei constând într-o stare contrară celei existente anterior, stare de pericol sub imperiul căreia valoarea socială constând în siguranţa circulaţiei  pe drumurile publice este ameninţată, relaţiile create în jurul şi datorită acestei valori neputându-se desfăşura normal.

Cum starea de pericol se produce prin însăşi săvârşirea faptei, legătura de cauzalitate între ele este implicită, rezultând  din materialitatea faptei.

Sub aspectul laturii subiective, fapta a fost  săvârşită cu intenţie indirectă, modalitatea prevăzută de art. 16 alin.3 lit. b Cod penal, dat fiind de faptul că inculpatul a prevăzut starea de pericol care rezultă din săvârşirea infracţiunii ( respectiv rezultatul) şi, deşi nu l-a urmărit, a acceptat posibilitatea producerii lui.

Conform art. 335 alin.1 Cod penal : „conducerea  pe drumurile publice a unui autovehicul ori a unui tramvai de către o persoană care nu posedă permis de conducere se  pedepseşte cu închisoare de la unu la 5 ani”.

În drept, fapta inculpatei de a conduce pe drum public  un autovehicul cu o îmbibaţie alcoolică peste limita legală,  reprezintă infracţiunea  de „conducerea pe drumurile publice a unui vehicul sub influenţa alcoolului sau altor substanţe”, faptă prevăzută de art. 336 alin.1 Cod penal.

Elementul material al infracţiunii de „conducerea pe drumurile publice a unui vehicul sub  influenţa alcoolului sau altor substanţe” este reprezentat de  acţiunea  inculpatei de a conduce pe drum public autoturismul marca ……………. cu numărul de înmatriculare  ----------,  aflându-se sub influenţa băuturilor alcoolice.

Infracţiunea de conducere a  unui autoturism pe drumurile publice  de către o persoană sub influenţa băuturilor alcoolice este o infracţiune de pericol, rezultatul faptei constând într-o stare contrară celei  existente anterior, stare de pericol sub imperiul căreia valoarea  socială  constând în siguranţa circulaţiei de  drumurile publice este ameninţată, relaţiile create în jurul şi datorită acestei valori neputându-se desfăşura normal.

Urmarea imediată pentru fapta săvârşită este reprezentată de starea de pericol creată pentru desfăşurarea traficului rutier în siguranţă.

Legătura de cauzalitate pentru fapta săvârşită  nu trebuie dovedită în cauză, deoarece urmarea  imediată rezultă din  materialitatea faptei, fiind vorba de o infracţiune de pericol abstract.

În ceea ce priveşte latura subiectivă, instanţa reţine că fapta  nu poate fi  săvârşită decât cu intenţie directă, inculpata  având reprezentarea  clară a consecinţelor  faptelor sale.

Conform art. 336  alin.1 Cod penal : „conducerea pe drumurile publice a unui vehicul pentru care legea prevede obligativitatea deţinerii permisului de conducere de către o persoană care, la  momentul prelevării mostrelor biologice, are o îmbibaţie alcoolică de peste 0,80 g/l alcool pur în sânge se pedepseşte cu închisoare de la unu la 5 ani sau cu amendă.

Conform art. 74 Cod penal instanţa trebuie să ia în calcul împrejurările şi modul  de comitere a  infracţiunii, precum şi mijloacele  folosite, starea  de pericol creată pentru valoarea ocrotită, natura şi gravitatea rezultatului produs ori a altor consecinţe ale infracţiunii, motivul săvârşirii şi scopul urmărit,  natura şi frecvenţa  infracţiunilor care constituie antecedente penale ale infractorului, conduita după săvârşirea  infracţiunii şi în cursul procesului penal şi nivelul de educaţie, vârsta, starea de sănătate, situaţia familială şi socială.

Din fişa de cazier a inculpatei rezultă că aceasta este la primul  contact cu legea penală.

De asemenea,  instanţa va avea în vedere şi faptul că inculpata a recunoscut săvârşirea faptelor  atât în faza de urmărire penală cât şi în faza de judecată.

Astfel, instanţa a dispus:

În baza art.396 alin.1, alin.4 C.pr.penală,  stabileşte în sarcina inculpatei ..................., pedeapsa de 9 (nouă) luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de  conducerea unui vehicul fără permis de conducere, prev. de art. 335 alin.1 Cod penal.

În baza art.396 alin.1, alin.4 C.pr.penală,  stabileşte în sarcina inculpatei ..................., pedeapsa de 9 (nouă) luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de  conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor  substanţe,  prev. de art. 336 alin.1 Cod penal.

În baza art. 38 alin.1 şi art. 39 alin.1  lit. b Cod penal, contopeşte pedepsele de 9 ( nouă ) luni închisoare şi de  9 (nouă ) luni închisoare şi aplică inculpatei pedeapsa cea mai grea, de 9 ( nouă ) luni închisoare, la care se adaugă un spor de 1/3 din cealaltă pedeapsă, respectiv 3 ( trei )luni, şi în final stabileşte în sarcina inculpatei pedeapsa rezultantă de 1 ( un ) an închisoare.

În baza art. 83 Cod penal amânarea aplicarea pedepsei închisorii pe un termen de supraveghere de 2 ( doi) ani, de la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri,  stabilit în condiţiile  art. 84 Cod penal.

În baza art. 85 alin.1 Cod penal pe durata termenului de supraveghere, inculpatul trebuie să respecte următoarele măsuri de supraveghere:

a) Să se prezinte la Serviciul de Probaţiune …………….. la datele fixate de acesta;

b)Să primească  vizitele consilierului de probaţiune  desemnat cu supravegherea sa;

c)Să anunţe,  în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile, precum  şi întoarcerea;

d)Să comunice  schimbarea locului de muncă;

e)Să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă.

În baza art. 86 alin.1 Cod penal  pe durata  termenului de supraveghere, datele prevăzute  în art. 85 alin.1 lit. c -e se comunică Serviciului de Probaţiune …………………..

În baza art.85 alin.2 lit.b  Cod penal pe durata  termenului de supraveghere, inculpata va presta o muncă neremunerată în  comunităţii, pe o perioadă de 60 zile, în cadrul Primăriei……………

În baza art. 404 alin.3 C. pr. penală  raportat la art. 88 Cod penal  atrage  atenţia inculpatei  asupra revocării  amânării aplicării pedepsei în cazul  săvârşirii de noi infracţiuni în cursul  termenului de  încercare,  al nerespectării  cu rea- credinţă a măsurilor de supraveghere sau a obligaţiilor impuse, respectiv a neîndepliniiri obligaţiilor civile.

În baza art.274 alin.1 C.pr.penală obligă inculpata la plata cheltuielilor avansate de stat în cuantum de 750 de lei.