Traficul de droguri

Sentinţă penală x din 25.10.2018


Prin sentinţa penală nr. ... din 25 octombrie 2018 Tribunalul Arad, în tem. art. 386 Cod proced.penală respinge cererea de schimbare a încadrării juridice din infracţiunea de import de droguri de mare risc fără drept în formă continuată, prev. de art. 3 alin. 2 din Legea nr. 143/2000 cu aplicarea art. 35 Cod penal în tentativă la infracţiunea de import de droguri de mare risc în formă continuată, prev. de art. 3 alin. 2 din Legea nr. 143/2000 cu aplicarea art. 35 Cod penal şi art. 32 Cod penal.

În baza art. 3 alin. 2 din Legea nr. 143/2000 modif. şi repub., cu aplicarea art.35 alin.1 Cod penal condamnă pe inculpatul OŞC, la pedeapsa de 7 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de import de droguri de mare risc fără drept.

În baza art. 3 alin. 2 din Legea nr. 143/2000, raportat la art. 67 alin. 2 Cod penal, cu aplicarea art.35 alin.1 Cod penal interzice inculpatului, ca pedeapsă complementară, exercitarea drepturilor prevăzute de art. 66 lit. a, b Cod penal pe o perioadă de 2 ani, după executarea pedepsei principale.

În temeiul art. 65 alin. 1 Cod penal interzice inculpatului exercitarea drepturilor prevăzute de art. 66 lit. a, b Cod penal ca pedeapsă accesorie.

În temeiul art. 2 alin. 2 din Legea nr. 143/2000 condamnă pe acelaşi inculpat, la pedeapsa de 5 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de deţinere de droguri de mare risc fără drept.

În baza art. 2 alin. 2 finală din Legea nr. 143/2000, raportat la art. 67 alin. 2 Cod penal, interzice inculpatului, ca pedeapsă complementară, exercitarea drepturilor prevăzute de art. 66 lit. a, b Cod penal pe o perioadă de 2 ani, după executarea pedepsei principale.

În temeiul art. 65 alin. 1 Cod penal interzice inculpatului exercitarea drepturilor prevăzute de art. 66 lit. a, b Cod penal ca pedeapsă accesorie.

În tem. art. 38 alin. l C.pen. contopeşte pedepsele şi aplică inculpatului pedeapsa cea mai grea şi anume aceea de 7 ani închisoare căreia îi aplică sporul de 3 ani şi 4 luni închisoare, astfel încât inculpatul va executa în final pedeapsa de 10 ani şi  4 luni închisoare.

În baza art. 45 alin. 3 Cod penal raportat la art. 67 alin. 2 Cod penal, interzice inculpatului, ca pedeapsă complementară finală exercitarea drepturilor prevăzute de art. 66 lit. a, b Cod penal pe o perioadă de 2 ani, după executarea pedepsei închisorii, după graţierea totală ori a restului de pedeapsă, după împlinirea termenului de prescripţie a executării pedepsei sau după expirarea termenului de supraveghere a liberării condiţionate, conform art. 68 alin. 1 lit. c Cod penal .

În temeiul art. 45 alin. 5 Cod penal interzice inculpatului exercitarea drepturilor prevăzute de art. 66 lit. a, b Cod penal ca pedeapsă accesorie finală din momentul rămânerii definitive a hotărârii de condamnare şi până când pedeapsa privativă de libertate a fost executată sau considerată ca executată, conform art. 65 alin. 3 Cod penal .

În tem. art.72 Cod penal deduce din pedeapsa aplicată durata reţinerii, a arestului preventiv precum şi durata arestului la domiciliu din data de 16.03.2018 la zi.

În tem. art. 362 rap. la art. 208 Cod proced.penală menţine măsura arestului la domiciliu pe o durată de 60 de zile.

În baza art. 16 alin. 1 din Legea nr.143/2000 dispune confiscarea în vederea distrugerii a următoarelor cantităţi: 94,9272 grame pulbere care conţine 3,4 MDMA; 49,6508 grame pulbere care conţine 3,4 MDMA ; 94,21 grame cristale care conţin MDMA; 49,6508 grame pulbere care conţine 3,4 MDMA

În baza art. 7 alin.1 rap. la art. 4 alin.1 lit.b din Legea nr. 76/2008 modificată  dispune prelevarea de la inculpat a probelor biologice în vederea introducerii profilelor genetice în Sistemul Naţional de Date Genetice Judiciare.

Pentru a pronunţa această hotărâre prima instanţă a reţinut următoarele:

Prin rechizitoriul întocmit la data de 09.05.2018 de către Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism - Biroul Teritorial Arad în dosarul nr. .../D/P/2017, a fost trimis în judecată  în stare  de arest preventiv inculpatul OŞC, pentru săvârşirea infracţiunilor de import de droguri de mare risc, fără drept şi în formă continuată (4 acte materiale, unul consumat şi trei tentative), prevăzută de art. 3 alin. 2 din Legea nr. 143/2000, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal şi deţinere de droguri de mare risc, fără drept şi în scop de comercializare, prevăzută de art. 2 alin. 2 din Legea nr. 143/2000, ambele în concurs real/formal de infracţiuni, prevăzut de art. 38 alin. 1, 2 Cod penal.

Cauza a fost înregistrată pe rolul Tribunalului Arad la data de 09.05.2018 sub nr…./108/2018.

În cauză a fost acvirat dosarul nr. nr. .../D/P/2017 al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism - Biroul Teritorial Arad, s-a luat declaraţie inculpatului, martorilor HGM, FKI şi BB; s-a întocmit raport de evaluare privind pe inculpat de către Serviciul de Probaţiune Arad.

În fapt, în actul de sesizare s-a reţinut în esenţă, că inculpatul, la date diferite, în baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale şi împotriva aceluiaşi subiect pasiv:

a) în cursul, lunii mai 2017, a încercat să importe din Germania în România, droguri de mare risc (110 grame amfetamina), plicul poştal fiind interceptat în data de ….05.2017, pe Aeroportul din Frankfurt;

b) în cursul lunii iunie 2017, a importat din Germania în România, droguri de mare risc (50 de grame de amfetamina), fiind surprins în flagrant de către organele de poliţie judiciară în ziua de ….03.2018, ulterior momentului ridicării coletului poştal cu substanţe stupefiante, printr-o operaţiune de livrare supravegheată autorizată de procuror;

c) în cursul lunii iulie 2017, a încercat să importe din Germania în România, droguri de mare risc (202 pastile ecstasy), plicul poştal fiind interceptat în data de ….07.2017, pe Aeroportul din Frankfurt;

d) în cursul lunii iulie 2017, a încercat să importe din Germania în România, droguri de mare risc (100 grame amfetamina), coletul poştal fiind interceptat în data de ….07.2017 pe Aeroportul din Frankfurt.

De asemenea s-a reţinut că, în data de ….03.2018, ora 16:45, în municipiul Arad, a deţinut asupra sa droguri de mare risc (50 grame amfetamina), fiind surprins în flagrant de către organele de poliţie judiciară, în aceeaşi zi, ulterior momentului ridicării coletului poştal cu substanţe stupefiante, printr-o operaţiune de livrare supravegheată autorizată de procuror.

Situaţia de fapt mai sus menţionată se susţine cu următoarele mijloace de probă:

- înscrisurile emise de către vama respectiv poşta germană din Aeroportul Frankfurt şi planşele fotografice aferente (filele 19-22, 25-28, 47-58)

-corespondenţa dintre autorităţile poliţieneşti din cele două ţări din care rezultă că identitatea expeditorului şi adresa de expediţie nu sunt reale, modul de operare fiind specific comenzilor prin intermediul darknet, respectiv că beneficiarul narcoticelor în România era inc.OŞC(filele 23, 24, 33, 226-228)

-cererea de asistenţă judiciară internaţională formulată la data de 10.08.2017 de către DIICOT - B.T. Arad către autorităţile competente din Germania şi răspunsul pozitiv al acestora (filele 30, 31, 35-40)

-ordonanţe de autorizare a livrării supravegheate de substanţe stupefiante (filele 42, 43,61,62)

-procese verbale de predare/primire a mărfii şi probelor din străinătate în ţară (filele 45,46, 59, 60)

-raport de constatare tehnico-ştiinţifică asupra drogurilor de mare risc întocmit de LAPD Timişoara (filele 240-244)

-proces verbal de investigaţii privind adresa unde a locuit efectiv inc.OŞC la data comiterii faptei, respectiv mun.Arad. C....., iud.Arad (fila 63)

-proces verbal de redare a interceptărilor şi înregistrărilor convorbirilor telefonice şi SMS-urilordindatade ....03.2018 orele 13:11:59,13:12:28,13:26:46, 16:35:20, 16:36:13 dintre OŞC şi mama sa, respectiv poştaşul (reprezentantul SCCO Arad), în care inculpatul îşi manifestă interesul pentru pachet (filele 115-117)

-formular tipizat emis de Compania Naţională Poşta Română, unde inculpatul şi-a oferit datele personale (nume, prenume, respectiv seria şi numărul cărţii de identitate) şi a semnat de primire a coletului din Germania (fila 257)

-proces verbal de constatare a infracţiunii flagrante, în care inc.OŞC a declarat că coletul îi aparţine acestuia (fila 258)

-declaraţia inc.OSC din data de 16.03.2018, referitoare la deţinerea şi efectuarea de operaţiuni cu monede bitcoin (filele 268, 269)

-înscrisurile emise de către vama respectiv poşta germană din Aeroportul Frankfurt şi planşele fotografice aferente (filele 168-179)

-informările SCCO Arad şi DCCO Bucureşti către DIICOT BT Arad cu privire la captura de 202 pastile ecstasy realizată în străinătate şi avându-1 ca

destinatar în România pe inc.OŞC, pachetul fiind comandat prin reţeaua darknet (filele 131-136, 226-228)

-ordinul european de anchetă formulat la data de ....02.2018 de către DIICOT BT Arad către autorităţile competente din Germania şi răspunsul pozitiv al acestora (filele 138-142,145-147)

-ordonanţă de autorizare a livrării supravegheate de substanţe stupefiante (filele 152,153)

-acte din care rezultă distrugerea comprimatelor ecstasy (filele 155, 156, 168-179,180,181)

-proces verbal de investigaţii privind adresa unde a stat efectiv inc. OŞC, la data comiterii faptei, respectiv mun.Clui Napoca, str..... (fila 63)

-proces verbal de investigaţii asupra locaţiei susmenţionate şi planşe fotografice cu imobilul unde a avut reşedinţa pe perioada studenţiei inc.OŞC (filele 65-68)

-declaraţia inculpatului din data de 16.03.2018, referitoare la deţinerea şi efectuarea de operaţiuni cu monede bitcoin (filele 268, 269)

-înscrisurile emise de către vama respectiv poşta germană din Aeroportul Frankfurt şi planşele fotografice aferente (filele 183-190, 211-220, 222-225)

-corespondenţa dintre autorităţile germane, DCCO BUCUREŞTI şi DIICOT BT ARAD din care rezultă indisponibilizarea în străinătate a unei cantităţi de 100 grame amfetamina, beneficiarul mărfii în România fiind inc.OSC (filele 182, 226-228)

-ordinul european de anchetă formulat la data de ....03.2018 de către DIICOT BT Arad către autorităţile competente din Germania şi răspunsul pozitiv al acestora (filele 192-200)

-procese verbale de predare/primire a mărfii şi probelor din străinătate în ţară (filele 209, 210, 221)

-raport de constatare tehnico- ştiinţifică asupra drogurilor de mare risc întocmit de LCAPD BUCUREŞTI (fileie 249-253) şi dovada de introducere a lor la Camera Corpuri Delicte (fila 255)

-proces verbal de investigaţii privind adresa unde a locuit efectiv inc.OŞC la data comiterii faptei, respectiv mun.Arad, C. ....(fila 63)

-declaraţia inc.OŞC din data de ....03.2018, referitoare la deţinerea şi efectuarea de operaţiuni cu monede bitcoin (filele 268, 269)

-ordinul european de anchetă formulat la data de ….02.2018 de către DIICOT BT Arad către autorităţile competente din Germania şi răspunsul pozitiv al acestora (filele 138-142, 145-147).

-ordonanţă de autorizare a livrării supravegheate de substanţe stupefiante (filele 152,153)

-procese verbale de predare/primire a mărfii şi probelor din străinătate în ţară (filele 155, 156, 180, 181)

-raport de constatare tehnico-ştiinţiftcă asupra drogurilor de mare risc întocmit de LAPD Timişoara (filele 232-235)

-formular tipizat emis de Compania Naţională Poşta Română, unde inculpatul şi-a oferit datele personale (nume, prenume, respectiv seria şi numărul cărţii de identitate) şi a semnat de primire a coletului din Germania (fila 257)

-proces verbal de constatare a infracţiunii flagrante, în care inc.OŞC a declarat că coletul îi aparţine acestuia (fila 258)

-declaraţia susp.OŞC din data de ….03.2018 prin care a susţinut că a semnat formularul tipizat de ridicare a coletului şi 1-a predat fără a reuşi să-I deschidă deoarece imediat după aceea organele de poliţie judiciară au intervenit şi au realizat flagrantul (filele 262, 263).

Urmărirea penală a fost începută/extinsă in rem, prin ordonanţele din datele de ....08.2017 şi ....01.2018 (filele 3-4).

Urmărirea penală a fost începută/extinsă in personam, prin ordonanţele din datele de ....01.2018 şi ....03.2018 (filele 5-8).

Prin ordonanţa din data de ....03.2018 s-a pus în mişcare acţiunea penală faţă de inculpat (filele 9-10).

Prin ordonanţa din 03.04.2018 s-a dispus schimbarea încadrării juridice a faptelor comise de inc.OŞC (filele 11-13).

Acestuia i s-au adus la cunoştinţă drepturile şi obligaţiile procesuale prin procesele verbale din datele de 16.03.2018 de la dosarul cauzei (filele 260-261, 275-278).

Inculpatul a fost asistat iniţial de apărător din oficiu av.V, iar ulterior de apărători aleşi, av.M şi O, toţi din Baroul Arad (filele 271,272).

În cauză, apărătorii aleşi ai inc.OŞC au formulat cereri de studiere a dosarului şi eliberare a unor fotocopii ale acestuia, care au fost admise (filele 294, 295, 296), precum şi cereri de a fi încunoştiinţaţi de efectuarea oricărui act de urmărire penală (fila 299).

De asemenea, inculpatul prin avocaţii săi a formulat o cerere de probaţiune (filele 321 -322), privind audierea unor martori (admisă parţial) şi a depus înscrisuri la dosar (filele 334-335).

Inculpatul OŞC a fost reţinut prin ordonanţa din ...03.2018, ora 20.15, până la data de 17.03.2018, ora 20.15 (filele 273-275).

Prin încheierea nr.../UP din 17.03.2018 pronunţată în dosarul nr..../108/2018. judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Tribunalului Arad a dispus arestarea preventivă a inculpatului pe o durată de 30 de zile (17.03.2018-15.04.2018), fiind emis mandatul de arestare preventivă nr..../UP/17.03.2018 (filele 285-287, 288).

Prin încheierea nr..../10.04.2018. judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Tribunalului Arad a dispus prelungirea arestării preventive a inculpatului pe timp de 30 de zile, din ....04.2018 până la data de ....05.2018 inclusiv (filele 314-316).

Procedura de cameră preliminară

Prin încheierea nr..... din 06.06.2018, judecătorul de cameră preliminară din cadrul Tribunalului Arad, în baza art.346 alin.1 Cod procedură penală, a constatat legalitatea sesizării instanţei, a administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală în dosarul nr. .../P/2017 emis de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - DIICOT - Biroul Teritorial Arad, a administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală privind pe inculpatul OŞC, trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunilor de import de droguri de mare risc, fără drept şi în formă continuată (4 acte materiale, unul consumat şi trei tentative), prevăzută de art. 3 alin. 2 din Legea nr. 143/2000, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal şi deţinere de droguri de mare risc, fără drept şi în scop de comercializare, prevăzută de art. 2 alin. 2 din Legea nr. 143/2000, ambele în concurs real/formal de infracţiuni, prevăzut de art. 38 alin. 1, 2 Cod penal.

S-a dispus începerea judecăţii cauzei privind pe inculpatul OŞC.

Încheierea a rămas definitivă prin decizia penală nr..../CO/CP din 10.07.2018, pronunţată de judecătorul de cameră preliminară din cadrul Curţii de Apel Timişoara.

Poziţia procesuală a inculpatului

În faza de urmărire penală, inculpatul nu a recunoscut faptele reţinute în sarcina sa.

În cursul judecăţii, la termenul de judecată din data de 05.09.2018, ulterior citirii actului prin care s-a dispus începerea judecăţii, instanţa a întrebat inculpatul dacă solicită ca judecata să aibă loc numai pe baza probelor administrate în cursul urmăririi penale, aducându-i-se la cunoştinţă dispoziţiile art.396 alin.10 Cod procedură penală.

 Inculpatul nu a recunoscut faptele reţinute în actul de sesizare, iar în urma răspunsului afirmativ al acestuia s-a procedat la audierea sa (f.29/dosar instanţă); la termenul de judecată din datra de 18.10.2018, instanţa a dispus reaudierea inculpatului (f. 74).

Inculpatul însă prin declaraţiile date nu a reuşit să înfrângă starea de fapt reţinută în cuprinsul actului de sesizare a instanţei, stare de fapt susţinută de probele mai sus precizate precum şi din depoziţia martorului HGM (f.41) care martor pe parcursul arestului preventiv, fiind deţinut în aceeaşi celulă cu inculpatul, a cunoscut din relatările inculpatului, modalitatea în care inculpatul  comandat droguri şi anume prin browserul Tor , reţeaua Darknet, în mai multe rânduri. („Darknet (internetul întunecat) este un tip de rețea suprapusă ce face parte din rețeaua globală de internet. Darknet poate fi accesat numai cu software specific, configurații, sau autorizație, folosind de multe ori protocoale de comunicații și porturi non-standard. În darknet, site–urile și alte servicii online apar ascunse nefiind indexate de motoarele de căutare. Potrivit specialiștilor, 80% din informațiile care circulă online sunt "ascunse" căutărilor obișnuite și nu pot fi găsite prin Google”)

https://ro.wikipedia.org/wiki/Darknet

De asemenea, în cursul cercetării judecătoreşti s-a procedat şi la audierea martorilor FHI (f.42) şi BB (f.43) iar potrivit depoziţiilor acestora, instanţa  reţine modalitatea practică în care a fost recepţionat efectiv plicul cu droguri în ziua de ….03.2018. Coroborând declaraţiile acestora cu menţiunile inserate în cuprinsul procesului-verbal de redare a interceptărilor şi înregistrărilor aferente datei de ….03.2018 –data la care a fost realizat flagrantul (f.115-117/dos.up)instanţa reţine că inculpatul nu a fost surprins că va primi un colet precum şi interesul acestuia de a se întâlni cu „poştaşul” pentru a intra în posesia coletului. Pe cale de consecinţă, instanţa urmează să înlăture, evident declaraţia inculpatului din cursul cercetării judecătoreşti potrivit căreia inculpatul nu se aştepta să primească vreun colet şi că nu cunoştea conţinutul acestuia, apreciind-o nesinceră.

Instanţa reţine astfel că în cursul, lunii mai 2017, a încercat să importe din Germania în România, droguri de mare risc (110 grame amfetamina), plicul poştal fiind interceptat în data de ….05.2017, pe Aeroportul din Frankfurt; în cursul lunii iunie 2017, a importat din Germania în România, droguri de mare risc (50 de grame de amfetamina), fiind surprins în flagrant de către organele de poliţie judiciară în ziua de ….03.2018, ulterior momentului ridicării coletului poştal cu substanţe stupefiante, printr-o operaţiune de livrare supravegheată autorizată de procuror; De asemenea, în data de ….03.2018, ora 16:45, în municipiul Arad, a deţinut asupra sa droguri de mare risc (50 grame amfetamina), fiind surprins în flagrant de către organele de poliţie judiciară, în aceeaşi zi, ulterior momentului ridicării coletului poştal cu substanţe stupefiante, printr-o operaţiune de livrare supravegheată autorizată de procuror.

În cursul lunii iulie 2017, a încercat să importe din Germania în România, droguri de mare risc (202 pastile ecstasy), plicul poştal fiind interceptat în data de ….07.2017, pe Aeroportul din Frankfurt.

De asemenea în cursul lunii iulie 2017, a încercat să importe din Germania în România, droguri de mare risc (100 grame amfetamina), coletul poştal fiind interceptat în data de 28.07.2017 pe Aeroportul din Frankfurt.

Încadrarea juridică

Texte legale incidente în cauză:

- articolul 3 din Legea nr. 143/2000:

(1) Introducerea sau scoaterea din ţară, precum şi importul ori exportul de droguri de risc, fără drept, se pedepsesc cu închisoare de la 3 la 10 ani şi interzicerea unor drepturi.

(2) Dacă faptele prevăzute la alin. (1) privesc droguri de mare risc, pedeapsa este închisoarea de la 7 la 15 ani şi interzicerea unor drepturi.

- articolul 2 alin. 1 şi 2 din Legea nr. 143/2000:

„(1) Cultivarea, producerea, fabricarea, experimentarea, extragerea, prepararea, transformarea, oferirea, punerea în vânzare, vânzarea, distribuirea, livrarea cu orice titlu, trimiterea, transportul, procurarea, cumpărarea, deţinerea ori alte operaţiuni privind circulaţia drogurilor de risc, fără drept, se pedepsesc cu închisoare de la 2 la 7 ani şi interzicerea unor drepturi.

(2) Dacă faptele prevăzute la alin. (1) au ca obiect droguri de mare risc, pedeapsa este închisoarea de la 5 la 12 ani şi interzicerea unor drepturi.”

-articolul 35 Cod penal:

(1) Infracţiunea este continuată când o persoană săvârşeşte la diferite intervale de timp, dar în realizarea aceleiaşi rezoluţii şi împotriva aceluiaşi subiect pasiv, acţiuni sau inacţiuni care prezintă, fiecare în parte, conţinutul aceleiaşi infracţiuni.

(2) Infracţiunea este complexă când în conţinutul său intră, ca element constitutiv sau ca element circumstanţial agravant, o acţiune sau o inacţiune care constituie prin ea însăşi o faptă prevăzută de legea penală.

- articolul 38 Cod penal:

(1) Există concurs real de infracţiuni când două sau mai multe infracţiuni au fost săvârşite de aceeaşi persoană, prin acţiuni sau inacţiuni distincte, înainte de a fi condamnată definitiv pentru vreuna din ele. Există concurs real de infracţiuni şi atunci când una dintre infracţiuni a fost comisă pentru săvârşirea sau ascunderea altei infracţiuni.

(2) Există concurs formal de infracţiuni când o acţiune sau o inacţiune săvârşită de o persoană, din cauza împrejurărilor în care a avut loc sau a urmărilor pe care le-a produs, realizează conţinutul mai multor infracţiuni.

Fapta inculpatului OŞC, constând în aceea că, la date diferite, în baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale respectiv în cursul, lunii mai, iunie şi iulie 2017 a încercat să importe şi a importat prin browserul Tor , reţeaua Darknet droguri din Germania în România, droguri de mare risc întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de import de droguri de mare risc, fără drept şi în formă continuată (4 acte materiale, unul consumat şi trei tentative) prev. de art.3 al.2 din Legea nr.143/2000 mod, şi rep., cu aplic.art.35 al.l C.pen. (închisoare 7-15 ani şi interzicerea unor drepturi).

Fapta inculpatului OŞC constând în aceea că, în data de ....03.2018, ora 16:45, în mun.Arad, a deţinut asupra sa, droguri de mare risc (50 grame amfetamina), fiind surprins în flagrant de către organele de poliţie judiciară, în aceeaşi zi, ulterior momentului ridicării coletului poştal cu substanţe stupefiante, printr-o operaţiune de livrare supravegheată autorizată de procuror, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de deţinere de droguri de mare risc, fără drept şi în scop de comercializare, prev. de art.2 al.2 din Legea nr.143/2000 mod. şi rep. (închisoare 5-12 ani şi interzicerea unor drepturi)

Având în vedere că infracţiunile au fost săvârşite înainte de a fi condamnat definitiv pentru vreuna din ele respectiv fiind îndeplinte condiţiile concursului real/formal de infracţiuni, instanţa va face aplicabile şi prevederile  art.38 al.1,2 C.pen.

Constatând, dincolo de orice dubiu vinovăţia inculpatului în săvârşirea infracţiunilor reţinute în sarcina sa, instanţa urmează să îl condamne la o pedeapsă în limitele prevăzute de lege.

La termenul din data de 20 septembrie 2018, inculpatul a formulat şi a depus la dosar cerere de schimbare a încadrării juridice dată faptei prin actul de sesizare, din infracţiunea prevăzută de art.3 alin.2 din Legea nr.143/2000, cu aplicarea art.35 alin.1 Cod penal, în infracţiunea prevăzută de art.3 alin.2 din Legea nr.143/2000, cu aplicarea art.35 alin.1 Cod penal, şi art.32 Cod penal.

În susţinerea cererii, se arată că toate cele patru colete, despre care se susţine că inculpatul le-a comandat, au fost prinse de Poliţia Germană, moment în care executarea infracţiunii de import de droguri a fost întreruptă, iar odată întreruptă executarea infracţiunii, aceasta nu mai poate repornită decât de inculpat.

Instanţa apreciază că, în speţă nu sunt incidnte dispoziţiile art. 32 Cod penal referitoare la tentativă deoarece activitatea infracţională a inculpatului aceea de a importa droguri prin comenzile efectuate pe reţeaua Darknet, nu a fost întreruptă prin interceptarea coletelor de către autorităţile statale. Activitatea infracţională a inculpatului s-a desfăşurat în mod continuu, nestingherit.Împrejurarea potrivit căreia organele de urmărire penală au recepţionat coletele cu droguri iar acestea nu au ajund efectiv în posesia destinatarului, în speţă, inculpatului, nu poate să îi profite inculpatului în sensul dorit de acesta şi anume în vederea aprecierii faptei penale ca fiind tentativă şi nu infracţiune consumată.

Inculpatul nu a întrerupt circulaţia drogurilor spre  România, singura situaţie în care fapta sa ar fi putut fi calificată ca tentativa la savârşirea infracţiunii de import droguri. Aşa cum am precizat, drogurile au fost reţinute de către Poşta germană şi Poliţia germană, care au blocat calea acestora de a ajunge efectiv în posesia inculpatului. Cu alte cuvinte, dacă a existat o „întrerupere” a activităţii infracţionale a inculpatului, aceasta nu s-a datorat voinţei inculpatului ci intervenţiei organelor de urmărire penală; or, acestă împrejurarea, sub nicio formă nu poate să îi profite inculpatului în sensul reţinerii tentativei şi nu a formei consumate privind infracţiunea de import droguri.

Ca atare, în temeiul art. 386 Cod proced.penală, instanţa va respinge cererea de schimbare a încadrării juridice din infracţiunea de import de droguri de mare risc fără drept în formă continuată, prev. de art. 3 alin. 2 din Legea nr. 143/2000 cu aplicarea art. 35 Cod penal în tentativă la infracţiunea de import de droguri de mare risc în formă continuată, prev. de art. 3 alin. 2 din Legea nr. 143/2000 cu aplicarea art. 35 Cod penal şi art. 32 Cod penal.

Individualizarea judiciară a pedepsei

La individualizarea pedepsei ce urmează a fi aplicată inculpatului, instanţa va avea în vedere criteriile generale de individualizare prevăzute de art.74 Cod penal, respectiv împrejurările şi modul de comitere a infracţiunii, precum şi mijloacele folosite, starea de pericol creată pentru valoarea ocrotită, natura şi gravitatea rezultatului produs, motivul săvârşirii infracţiunii şi scopul urmărit, conduita inculpatului după săvârşirea infracţiunii şi în cursul procesului penal şi nivelul de educaţie, vârsta, starea de sănătate, situaţia familială şi socială.

Tribunalul reţine faptul că inculpatul este infractor primar, până în prezent nefiind în conflict cu legea penală, neavând antecedente penale, dar şi atitudinea sa constant de negare a faptelor penale pentru care a fost trimis în judecată; fapt ce denotă o lipsă de respect pentru valorile sociale ocrotite de legea penală precum şi o lipsă de regret faţă de faptele comise.

Aşadar, instanţa urmează să-l condamne pe inculpatul OŞC, în baza art. 3 alin. 2 din Legea nr. 143/2000 modif. şi repub., cu aplicarea art.35 alin.1 Cod penal, la pedeapsa de  7 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de import de droguri de mare risc fără drept, pedeapsa minimă prevăzută de legea penală.

În baza art. 3 alin. 2 din Legea nr. 143/2000, raportat la art. 67 alin. 2 Cod penal, cu aplicarea art.35 alin.1 Cod penal va interzice inculpatului, ca pedeapsă complementară, exercitarea drepturilor prevăzute de art. 66 lit. a, b Cod penal pe o perioadă de 2 ani, după executarea pedepsei principale.

În temeiul art. 65 alin. 1 Cod penal va interzice inculpatului exercitarea drepturilor prevăzute de art. 66 lit. a, b Cod penal ca pedeapsă accesorie.

În temeiul art. 2 alin. 2 din Legea nr. 143/2000 va condamna pe acelaşi inculpat, la pedeapsa de 5 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de deţinere de droguri de mare risc fără drept.

În baza art. 2 alin. 2 finală din Legea nr. 143/2000, raportat la art. 67 alin. 2 Cod penal, va interzice inculpatului, ca pedeapsă complementară, exercitarea drepturilor prevăzute de art. 66 lit. a, b Cod penal pe o perioadă de 2 ani, după executarea pedepsei principale.

În temeiul art. 65 alin. 1 Cod penal va interzice inculpatului exercitarea drepturilor prevăzute de art. 66 lit. a, b Cod penal ca pedeapsă accesorie.

În tem. art. 38 alin. l C.pen. se vor contopi pedepsele şi se va aplica inculpatului pedeapsa cea mai grea şi anume aceea de 7 ani închisoare căreia îi va aplica sporul de 3 ani şi 4 luni închisoare, astfel încât inculpatul va executa în final pedeapsa de 10 ani şi  4 luni închisoare.

În baza art. 45 alin. 3 Cod penal raportat la art. 67 alin. 2 Cod penal, va interzice inculpatului, ca pedeapsă complementară finală exercitarea drepturilor prevăzute de art. 66 lit. a, b Cod penal pe o perioadă de 2 ani, după executarea pedepsei închisorii, după graţierea totală ori a restului de pedeapsă, după împlinirea termenului de prescripţie a executării pedepsei sau după expirarea termenului de supraveghere a liberării condiţionate, conform art. 68 alin. 1 lit. c Cod penal .

În temeiul art. 45 alin. 5 Cod penal va interzice inculpatului exercitarea drepturilor prevăzute de art. 66 lit. a, b Cod penal ca pedeapsă accesorie finală din momentul rămânerii definitive a hotărârii de condamnare şi până când pedeapsa privativă de libertate a fost executată sau considerată ca executată, conform art. 65 alin. 3 Cod penal .

La data de ....03.2018 inculpatul a fost reţinut 24 h iar la data de ....03.2018 a fost arestat, conform încheierii penale nr. ..../UP/17.03.2018 pronunţată în dosarul nr. ..../108/2018, sens în care a fost emis mandatul de arestare preventivă nr. .../UP/17.03.2018 de către judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Tribunalului Arad. Măsura preventivă a  fost prelungită în cursul urmăririi penale până la data de 15.05.2018, conform încheierii penale nr...../10.04.2018 pronunţată în dosarul nr. ..../108/2018.

După trimiterea în judecată, prin încheierea nr. ... din 10 mai 2018, pronunţată de judecătorul de cameră preliminară din cadrul Tribunalului Arad în dosarul nr. ..../108/2018/a2, a fost menţinută măsura arestării preventive luată faţă de inculpatul OŞC, pe o perioadă de 30 de zile, până la data de 8 iunie 2018. Prin încheierea nr. .... din 6 iunie 2018, pronunţată de judecătorul de cameră preliminară din cadrul Tribunalului Arad în dosarul nr. ..../108/2018/a3, a fost menţinută din nou măsura arestării preventive luată faţă de inculpatul OŞC, pe o perioadă de 30 de zile, până la data de 5 iulie 2018.

Prin încheierea nr..... din 03.07.2018, judecătorul de cameră preliminară din cadrul Tribunalului Arad a dispus înlocuirea măsurii arestării preventive dispusă faţă de inculpatul OŞC, cu măsura arestului la domiciliu, pe o perioadă de 30 zile, începând cu data rămânerii definitive a prezentei hotărâri. Încheierea a rămas definitivă la data de 06.07.2018, prin neexercitarea căii de atac.

Prin încheierea nr.... din 26.07.2018, pronunţată de Tribunalul Arad s-a menţinut măsura preventivă a arestului la domiciliu dispusă faţă de inculpatul OŞC pe o durată de 60 zile, începând cu data de ....07.2018 până în data de ....09.2018, inclusiv, urmând ca legalitatea şi temeinicia măsurii să fie examinată înainte de expirarea termenului legal de 60 de zile.

Prin încheierea penală nr. …/20.09.2018 măsura a fost de asemenea menţinută pe o perioadă de 60 de zile.

În tem. art.72 Cod penal se va deduce din pedeapsa aplicată durata reţinerii, a arestului preventiv, precum şi durata arestului la domiciliu din data de 16.03.2018 la zi.

În tem. art. 362 rap. la art. 208 Cod proced.penală va menţine măsura arestului la domiciliu pe o durată de 60 de zile.

În baza art. 16 alin. 1 din Legea nr.143/2000, va dispune confiscarea în vederea distrugerii a următoarelor cantităţi: 94,9272 grame pulbere care conţine 3,4 MDMA; 49,6508 grame pulbere care conţine 3,4 MDMA ; 94,21 grame cristale care conţin MDMA; 49,6508 grame pulbere care conţine 3,4 MDMA

În baza art. 7 alin.1 rap. la art. 4 alin.1 lit.b din Legea nr. 76/2008 modificată va dispune prelevarea de la inculpat a probelor biologice în vederea introducerii profilelor genetice în Sistemul Naţional de Date Genetice Judiciare.

Împotriva acestei sentinţe a declarat apel inculpatul şi a solicitat achitarea acestuia pentru cele două infracţiuni pentru care a fost trimis în judecată în temeiul art. 16 lit. c C.p.p. pentru  infracţiunea de import de droguri de mare risc, fără drept, în formă continuată şi în temeiul art. 16 lit. b C.p.p pentru infracţiunea de deţinere de droguri de mare risc, în esenţă susţinându-se că probele administrate în dosar nu au putut înfrânge prezumţia de nevinovăţie de care se bucură. În dezvoltarea motivelor de apel, s-a arătat de către apărarea inculpatului că în cauză s-a probat faptul că autorităţile vamale germane au interceptat patru colete care conţineau droguri de mare risc, unul dintre ele fiind distrus chiar de către autorităţile germane, colete care aparent îi erau destinate, însă deşi i-au fost interceptate convorbirile telefonice mai bine de jumătate de an, la dosarul cauzei nu s-a depus nici măcar o conversaţie din care să reiasă că a cumpărat droguri, că ar fi consumat droguri sau că vinde droguri. În acest context, s-a învederat că interceptărilor depuse fac dovada că a avut un comportament complet normal unui tânăr de vârsta sa, conţinând discuţii privind plimbatul căţelului vecinului, privind plata chiriei, discuţii între studenţi. S-a mai susţinut că sugestia utilizării sistemului de a comandă droguri pe darknet are avantajul că nimeni nu poate demonstra contrariul, însă nu poate reprezenta o prezumţie legală în baza căreia să se pronunţe o hotărâre de condamnare atunci când nu există alte probe în dosar sau atunci când efectiv nu se cunoaşte cum au fost comandate drogurile. Astfel, s-a învederat că acuzarea nu a prezentat nici un fel de probă din care să reiasă: când au fost comandate coletele, cine a comandat coletele, prin ce modalitate au fost comandate coletele, dacă au fost comandate uno ictu sau prin mai multe comenzi. O altă critică formulată de apărarea inculpatului vizează declaraţia martorului Henţu susţinându-se că există o puternică îndoială a veridicităţii celor declarate de acesta.

 În ceea ce priveşte cea de-a doua infracţiune, de deţinere de droguri, s-a susţinut că deşi a avut intenţia de a deschide coletul în stradă ca să vadă despre ce este vorba, fiind curios ce a primit, nu a mai avut prilejul să facă acest gest, nefiind lăsat să îl deschidă întrucât în momentul în care a semnat de primire a şi fost încătuşat; că procesul verbal de constatare a infracţiunii flagrante este fals întrucât sunt menţionate alte persoane ca fiind cele care au înmânat coletul. De asemenea, s-a învederat că însuşi martorul T a declarat sub jurământ că inculpatul nu a pus mâna pe colet, ci a fost încătuşat înainte de a intra în posesia coletului, ceea ce conduce la concluzia că infracţiunea de deţinere de droguri nu s-a consumat.

Prin decizia penală nr. .../A din 17 octombrie 2019 a Curţii de Apel Timişoara, în temeiul art. 421 pct 2 lit a C.p.p. admite apelul declarat de inculpatul OŞC împotriva sentinţei penale nr. ... din 25.10.2018 pronunţată de Tribunalul Arad în dosarul nr. .../108/2018.

Desfiinţează sentinţa penală apelată şi rejudecând:

În temeiul art. 17 alin. 1 şi 16 alin. 1 lit. c C.p.p. achită pe inculpatul OŞC pentru săvârşirea infracţiunii de tentativă la trafic internaţional de droguri de mare risc în formă continuată prev. de art. 32 C.p. raportat la art. 3 alin. 2 şi art. 12 din Legea nr. 143/2000 cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p, încadrare juridică schimbată în data de 24.05.2019.

În temeiul art. 17 alin. 1 şi 16 alin. 1 lit. b teza I C.p.p. achită pe inculpatul OŞC pentru săvârşirea infracţiunii de deţinere de droguri de mare risc prev. de art. 2 alin. 2 din Legea nr. 143/2000.

În motivarea deciziei de desfiinţare s-au reţinut următoarele:

Prin rechizitoriu, inculpatul OSC este acuzat de următoarele infracţiuni:

- import de droguri de mare risc, fără drept şi în formă continuată (4 acte materiale, unul consumat şi trei tentative) prevăzută de art. 3 alin. 2 din Legea nr. 143/2000, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p., ce ar consta în aceea că la date diferite, în baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale:

a) în cursul, lunii mai 2017, a încercat să importe din Germania în România, droguri de mare risc (110 grame amfetamina), plicul poştal fiind interceptat în data de 17.05.2017, pe Aeroportul din Frankfurt;

b) în cursul lunii iunie 2017, a importat din Germania în România, droguri de mare risc (50 de grame de amfetamina), fiind surprins în flagrant de către organele de poliţie judiciară în ziua de 16.03.2018, ulterior momentului ridicării coletului poştal cu substanţe stupefiante, printr-o operaţiune de livrare supravegheată autorizată de procuror;

c) în cursul lunii iulie 2017, a încercat să importe din Germania în România, droguri de mare risc (202 pastile ecstasy), plicul poştal fiind interceptat în data de 25.07.2017, pe Aeroportul din Frankfurt;

d) în cursul lunii iulie 2017, a încercat să importe din Germania în România, droguri de mare risc (100 grame amfetamina), coletul poştal fiind interceptat în data de 28.07.2017 pe Aeroportul din Frankfurt.

- deţinere de droguri de mare risc, fără drept şi în scop de comercializare, prevăzută de art. 2 alin. 2 din Legea nr. 143/2000, ce ar consta în aceea că în data de 16.03.2018, ora 16:45, în municipiul Arad, a deţinut asupra sa droguri de mare risc (50 grame amfetamina), fiind surprins în flagrant de către organele de poliţie judiciară, în aceeaşi zi, ulterior momentului ridicării coletului poştal cu substanţe stupefiante, printr-o operaţiune de livrare supravegheată autorizată de procuror.

Efectuând propria evaluare a probatoriului administrat în cauză, Curtea de Apel constată că nu rezultă cu caracter de certitudine că inculpatul OSC este persoana care a comandat drogurile descoperite de autorităţile vamale de pe Aeroportul Frankfurt Am Main – Germania şi că a avut cunoştinţă de conţinutul coletului ce i-a fost predat în data de 16.03.2018 printr-o operaţiune de livrare supravegheată.

Cu privire la fiecare faptă imputată, instanţa de apel reţine următoarele:

1. În data de 17.05.2017, autorităţile vamale de pe Aeroportul Frankfurt Am Main – Germania au interceptat un colet poştal conţinând 110 grame amfetamină avându-l ca destinatar pe OSC, str....., Arad.

Urmare a cererii de asistenţă judiciară internaţională formulată în data de 10.08.2017 de către DIICOT – B.T. Arad către autorităţile competente din Germania, coletul a fost predat organelor de urmărire penală române (filele35-40 dosar UP). Astfel, potrivit procesului verbal din 10.11.2017 (fila 46 dosar UP), în temeiul ordonanţei emise în dosarul nr. .../D/P/2017 al DIICOT – BT Arad, subcomisarul de poliţie TC, organ de cercetare penală s-a prezentat în data de 25.10.2017 la Serviciul Vamal situat pe Aeroportul Frankfurt Am Main, Germania, unde a luat legătura cu ofiţerii de investigaţie germani, care i-au predat un plic poştal (sigilat şi ambalat în pungă de plastic) ce conţinea 110 grame amfetamină, având ca destinatar pe inculpatul OSC, precum şi dosarul nr..... /17-6111. Acesta a fost escortat până la aeronavă de către ofiţerii de investigaţie germani, după îmbarcare deplasându-se pe rută directă (fără escală), Aeroport Frankfurt Am Main, Germania – Aeroport Otopeni, România; iar la aterizare fiind preluat de lucrători din cadrul IGPF şi Vamă de la Aeroportul Otopeni.

Punga din plastic transparentă, sigilată de autorităţile germane, având aplicată ştanţa cu inscripţia ZOLL-DE- în care se afla o pungă de tip zip lock, inscripţionată 100, care conţinea amfetamină, plicul de hârtie culoare albă având ca destinatar OSC, s...., Arad; o carcasă DVD cu inscripţia Zoung Firsttimers, o cutie de carton având pe o latură inscripţia ZERO-POINR COMPUTER GmbH immermannstrase 14-16 40210 Dusseldorf Deutchland şi dosarul .../17-6111 au fost predate organelor de urmărire penală de la S.C.C.O Arad.

Prin raportul de constatare tehnico-ştiinţifică nr. .../03.04.2018 s-a stabilit că proba în litigiu (conţinutul coletului sus menţionat) este constituită din 100,5699 grame substanţă cristalină ce conţine 3,4 Metilendiximetamfetamină (MDA) şi se încadrează în Tabelul Anexă nr. 1 din Legea nr. 143/2000.

2. În data de 12.07.2017, autorităţile vamale de pe Aeroportul Frankfurt Am Main – Germania au interceptat un colet poştal conţinând 50 grame amfetamină avându-l ca destinatar pe OSC, str....., Arad.

Urmare a ordinului european de anchetă formulat în data de 05.02.2018 de către DIICOT – B.T. Arad către autorităţile competente din Germania, coletul a fost predat organelor de urmărire penală din România. Astfel, potrivit procesului verbal din 15.03.2018 (fila 156 dosar UP), în temeiul ordonanţei emise în dosarul nr. .../D/P/2017 al DIICOT – BT Arad, subcomisarul de poliţie BI, organ de cercetare penală s-a prezentat în data de 07.03.2018 la Serviciul Vamal situat pe Aeroportul Frankfurt Am Main, Germania, unde a luat legătura cu ofiţerii de investigaţie germani, care i-au predat un plic poştal (sigilat şi ambalat în pungă de plastic) ce conţinea 50 grame derivat amfetamină, având ca destinatar pe inculpatul OSC, precum şi dosarele nr. ..../17-6120 şi .../2017-6120. Acesta a fost escortat până la aeronavă de către ofiţerii de investigaţie germani, după îmbarcare deplasându-se pe rută directă (fără escală), Aeroport Frankfurt Am Main, Germania – Aeroport Otopeni, România; iar la aterizare fiind preluat de lucrători din cadrul IGPF şi Vamă de la Aeroportul Otopeni.

Punga din plastic transparentă, sigilată de autorităţile germane, cu inscripţia ..../2017-6120 în care se afla o pungă transparentă care conţinea 50 grame derivat de amfetamină, plicul de hârtie culoare albă având ca destinatar OSC, s.... Arad; o carcasă DVD în care au fost disimulate drogurile au fost predate organelor de urmărire penală de la S.C.C.O Arad.

Prin raportul de constatare tehnico-ştiinţifică nr. ..../03.04.2018 s-a stabilit că proba în litigiu (conţinutul coletului sus menţionat) este constituită din 49,8716 grame substanţă cristalină ce conţine 3,4 Metilendiximetamfetamină (MDA) şi se încadrează în Tabelul Anexă nr. 1 din Legea nr. 143/2000.

3. În data de 25.05.2017, autorităţile vamale de pe Aeroportul Frankfurt Am Main – Germania au interceptat un colet poştal ce ar fi conţinut 202 pastile ecstasy avându-l ca destinatar pe OSC, str..... Cluj Napoca.

Prin ordinul european de anchetă din data de 05.02.2018 adresat autorităţilor judiciare competente din Germania s-a solicitat transmiterea mijloacelor materiale de probă, însă li s-a comunicat că acestea au fost distruse. Astfel, potrivit procesului verbal din 15.03.2018 (fila 156 dosar UP), în temeiul ordonanţei emise în dosarul nr. .../D/P/2017 al DIICOT – BT Arad, subcomisarul de poliţie BI, organ de cercetare penală s-a prezentat în data de 07.03.2018 la Serviciul Vamal situat pe Aeroportul Frankfurt Am Main, Germania, unde a luat legătura cu ofiţerii de investigaţie germani, aceştia comunicându-i că drogurile în cauză au fost distruse de către autorităţile germane conform procedurilor ce le reglementează activitatea, predându-i dosarul nr. ..../17-6120.

4. În data de 28.07.2017, autorităţile vamale de pe Aeroportul Frankfurt Am Main – Germania au interceptat un colet poştal conţinând 100 grame amfetamină avându-l ca destinatar pe OSC, str....., Arad.

Urmare a ordinului european de anchetă formulat în data de 14.03.2018 de către DIICOT – B.T. Arad către autorităţile competente din Germania, coletul a fost predat organelor de urmărire penală din România, astfel cum rezultă din procesele verbale de la filele 199 - 210 dosar UP privind expedierea poştală seria .....DE.

Prin raportul de constatare tehnico-ştiinţifică nr. ..../24.04.2018 s-a stabilit că proba în litigiu (conţinutul coletului sus menţionat) este constituită din 94,21 grame substanţă cristalină ce conţine 3,4 Metilendiximetamfetamină (MDA) şi se încadrează în Tabelul Anexă nr. 1 din Legea nr. 143/2000.

Curtea de Apel constată că singurele elemente care conduc spre persoana inculpatului OSC sunt menţionarea numele său pe coletele interceptate de autorităţile vamale de pe Aeroportul Frankfurt Am Main – Germania şi a adresei de domiciliu a acestuia - str. ....Arad, respectiv a adresei folosite în mun. Cluj - str. .....Cluj Napoca. O altă observaţia este aceea că nu există o certitudine în privinţa conţinutului coletului care avea menţionată adresa din Cluj folosită de inculpat întrucât deşi s-a emis ordin european de anchetă adresat autorităţilor judiciare competente din Germania şi s-a solicitat transmiterea mijloacelor materiale de probă, au fost predate doar înscrisurile şi plicul, comunicându-se că drogurile au fost distruse. De asemenea, se reţine că imobilul care figurează ca adresă de domiciliu a inculpatului era folosit de chiriaşi, inculpatul folosind un imobil aparţinând unei prietene a mamei sale, fapt ce rezultă şi din discuţiile telefonice purtate de inculpat cu martora FKI , mama sa.

Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – DIICOT – Biroul Teritorial Arad susţine că inculpatul ar fi lansat comanda pe internet, prin aplicaţia Darknet şi ar fi făcut plata cu bitcoin din România. Inculpatul OSC recunoaşte că a deţinut bitcoin, însă nu şi că a comandat droguri pe internet sau că le-ar fi plătit cu bitcoin. În rechizitoriu se arată că interceptările şi înregistrările discuţiilor telefonice şi SMS-urilor efectuate/recepţionate de inculpat atestă că acesta „nu este inocent în materia drogurilor de risc/mare risc (relaţionează cu o persoană din Olanda, un loc recunoscut pe mapamond ca fiind fief al narcoticelor şi îşi manifestă disponibilitatea de a se deplasa în străinătate, cunoaşte foarte bine instituţiile implicate în combaterea fenomenului – DIICOT şi deplânge situaţia unor cunoscuţi …care au fost condamnaţi definitiv la pedepse cu închisoarea în regim de detenţie pentru infracţiuni la Legea nr. 143/2000…)” Curtea de Apel constată că aceste aspecte nu pot conduce doar prin ele însele la reţinerea vinovăţiei inculpatului în ceea ce priveşte acuzaţiile aduse în prezenta cauză câtă vreme în niciuna dintre discuţii nu sunt aspecte concrete despre o conduită ilicită a acestuia.

În sensul vinovăţiei inculpatului, s-a mai invocat de acuzare, declaraţia martorul HGM. În declaraţia dată în faţa Tribunalului Arad, martorul HGM a susţinut că în perioada când s-a aflat în Arestul IPJ Arad împreună cu inculpatul, fiind deţinut pentru acelaşi tip de infracţiune, trafic de droguri, a aflat de la acesta că a comandat droguri MDMA, prin browserul Tor, reţeaua Darknet, în mai multe rânduri; l-a întrebat dacă pot rămâne „urme” ale comenzii; că inculpatul i-a spus că a comandat produsele de pe site-ul Dream Market din Germania şi a ales ca produsele să fie livrate prin firma de curierat DPD deoarece are vamă proprie şi nu erau suspuse controlului. De asemenea, martorul a arătat: „Tot din relatările inculpatului ştiu că în momentul în care a primit plicul cu care s-a realizat flagrantul, a procedat la deschiderea acestuia, inculpatul mi-a spus că era un alt curier decât era cel de obicei, apoi curierul a insistat să fie predat coletul în faţa blocului şi a spus că l-a căutat de mai multe ori în acest scop. Vorbind cu persoanele care locuiau la adresa menţionată pe plicul de corespondenţă, a aflat că de fapt nu l-a mai căutat curierul, iar din acel moment inculpatul a început să devină suspicios. Inculpatul mi-a spus că a comandat doar cristal MDMA, dar că s-au găsit asupra lui şi metamfetamină.” (fila 41 dosar tribunal)

Referitor la aspectele sus menţionate, inculpatul OSC a recunoscut că a fost deţinut împreună cu martorul HM în Arestul IPJ Arad în perioada aprilie-mai 2018 şi a purtat discuţii despre acuzaţiile ce îi sunt aduse, dar a susţinut că nu i-a spus martorului că ar fi comandat droguri, ci dimpotrivă acesta i-a povestit că a comandat prin intermediul Darknet, iar întrebările legate de programul Tor şi dacă rămân urme au fost pentru a-şi putea dovedi nevinovăţia; că i-a relatat despre modalitatea în care s-a întâlnit cu curierul.

Analizând  declaraţia martorului HGM, Curtea de Apel  constată că parte din presupusele relatările ale inculpatului nu corespund nici măcar susţinerilor acuzării şi cu atât mai puţin puteau aparţine inculpatului. Astfel, probele administrate în cauză, inclusiv declaraţiile agenţilor care au realizat flagrantul, sunt în sensul că inculpatul nu a deschis plicul ce i-a fost predat; că persoanele care locuiau la adresa menţionată pe plic (chiriaşii) au vorbit cu „curierul”; că asupra inculpatului nu s-au găsit droguri. Prin urmare, inculpatul nu avea cum să relateze aceste aspecte. Mai mult, martorul HM prezintă presupuse afirmaţii ale inculpatului date în afara cadrului procesual şi fără garanţiile conferite de legiuitor calităţii sale procesuale, astfel că nu pot avea o valoare superioară declaraţiilor date de inculpat în faţa organelor judiciare.

În ceea ce priveşte predarea coletului conţinând 50 grame amfetamină (colet interceptat în data de 12.07.2017 de autorităţile vamale de pe Aeroportul Frankfurt Am Main – Germania), Curtea de Apel reţine că în procesul verbal de constatare a infracţiunii flagrante din data de 16.03.2018, încheiat în calitate de organe de poliţie judiciară de AI şi PV (fila 258 dosar UP) se menţionează: „Azi, data de mai sus, în continuarea cercetărilor din dosarul penal .../P/2017, în baza ordonanţelor de delegare privind livrarea supravegheată de substanţe stupefiante şi de realizarea flagrantului, emise de procurorul de caz din cadrul D.I.I.C.O.T – BT Arad, în jurul orelor 16:20, în urma unui apel telefonic primit de la numitul OSC, ne-am deplasat îmbrăcaţi disimulat în vestimentaţie şi echipament specific Poştei Române la adresa destinatarului coletului, numitul OSC, respectiv. în mun. …, str...... În jurul orelor 16:36, tot în urma unui apel telefonic efectuat cu numitul OC s-a stabilit ca acesta să vină în faţa blocului de la adresa mai sus menţionată pentru a ridica coletul. În jurul orelor 16:40 pe strada P... în faţa blocului de la numărul ..., şi-a făcut apariţia numitul OSC. Ne-am recomandat că suntem de la Poşta Română şi i-am spus că are un colet recomandat de primit, fapt pentru care i-am cerut să ne prezinte un act de identitate, lucru ce l-a şi făcut şi s-a legitimat. În continuare i-am prezentat conform procedurii standard al Poştei Române, Lista de Distribuire, unde la poziţia cu nr. 1, la rubrica Destinatar, i-a fost consemnat, numele, prenumele, precum şi seria de la cartea de identitate, iar la rubrica Semnătură de primire, acesta a semnat de primirea coletului, după care a ridicat … având pe faţă destinatarul respectiv …, iar pe verso …, ce conţinea substanţe stupefiante (50 grame amfetamină). În acest moment am procedat la realizarea flagrantului, numitul OSC, declarându-ne verbal că acel colet îi aparţine, dar nu cunoaşte conţinutul lui.” Procesul verbal este semnat de organele de poliţie judiciară, de martorii AI şi PV şi de către inculpat.

Fiind audiat de Curtea de Apel, martorul PV a arătat: „Am fost prezent la flagrantul organizat inculpatului, iar la predarea coletului inculpatul a semnat la rubrica de primire. În momentul efectiv în care inculpatul a semnat nu mă aflam lângă acesta, dar la semnalul efectuat pentru intervenţie am fost prezent lângă inculpat, acesta a fost speriat, a spus că coletul îi aparţine, dar nu ştie ce conţine.” (fila 69 dosar apel) De asemenea, martorul AI a relatat: „Am fost prezent la flagrantul organizat inculpatului, mă aflam la 20 de metri de acesta la momentul în care i s-a predat coletul, nu ştiu reacţia inculpatului în momentul în care i s-a predat coletul, iar în momentul în care am intervenit l-am întrebat pe inculpat dacă îi aparţine coletul şi ce se află în colet. Inculpatul a spus că îi aparţine coletul, dar că nu cunoaşte conţinutul.”; „Coletul a fost înmânat inculpatului de un lucrător al poliţiei îmbrăcat în poştaş.”; „Inculpatul a spus doar cele anterior menţionate, în sensul că aştepta un colet, dar nu ştie ce conţine.” (fila 70 dosar apel). Martorul PV , fiind reaudiat de către instanţa de apel şi întrebat de ce nu s-a menţionat în procesul verbal numele persoanei care a predat efectiv coletul, a răspuns că nu a vrut să deconspire persoana, iar la solicitarea de a relata dialogul dintre inculpat şi presupusul „poştaş”, a arătat: „poştaşul i-a spus inculpatului că are de primit un colet, i-a solicitat buletinul, l-a pus  să semneze la rubrica de primire, a luat coletul, după care noi ne-am apropiat. Probabil că inculpatul ne-a observat şi atunci a spus că îi aparţine, dar nu ştie ce conţine. Inculpatul s-a speriat când a văzut că ne apropiem, eram vreo 4 sau 5 persoane, poliţişti.” (filele 293-294 dosar apel) De asemenea, martorul AI, fiind reaudiat de către instanţa de apel şi întrebat de ce nu s-a menţionat în procesul verbal numele persoanei care a predat efectiv coletul, a răspuns că nu a vrut să deconspire persoana, iar la solicitarea de a relata cum a decurs întâlnirea inculpatului cu presupusul „poştaş”, acesta a arătat: „La data respectivă, inculpatul nu locuia la adresa de domiciliu, locuia cu chirie la o adresă pe care noi nu o cunoşteam. Inculpatul a venit în faţa blocului de la adresa de domiciliu pentru a se întâlni cu „ poştaşul”, a venit printre blocuri. Am văzut că a primit plicul şi a semnat de primirea acestuia, moment în care am intervenit, atât eu cât şi colegii, inclusiv martorul PV. Nu pot preciza cu exactitate ordinea predării şi semnării de primire, respectiv dacă inculpatul a semnat procesul verbal de primire şi a luat plicul sau invers.” şi, în urma întrebărilor ce i-au fost adresate, a menţionat că inculpatul nu a avut timp să deschidă plicul, că prima dată l-a întrebat pe inculpat dacă plicul este a lui şi acesta a răspuns :„da, dacă e pe numele meu”, apoi a fost întrebat ce conţine, iar inculpatul a zis că poate este al bunicii sale sau pentru bunica; iar după ce a fost deschis plicul, a spus că nu ştie ce este cu drogurile aflate în el. (filele 285-286 dosar apel)

 Prin adresa nr. ..../P/2017 din 01.04.2019,  DIICOT – Biroul teritorial Arad a comunicat instanţei că agentul care a procedat la predarea către inculpat a coletului în momentul flagrantului organizat în data de 16.03.2018 se numeşte IMT. Fiind audiat de Curtea de Apel, martorul IMT a arătat: „Acum îmi amintesc că negăsind pe nimeni la adresă am încercat să aflu informaţii de la vecini sau de la administrator şi am primit numărul de telefon al mamei acestuia. Îmi amintesc că am vorbit cu mama inculpatului de la care am primit după aceea numărul inculpatului sau m-a sunat inculpatul”;  la întrebarea dacă în discuţiile avute telefonic cu inculpatul, acesta l-a întrebat despre expeditor sau s-a arătat surprins că primeşte un colet, a răspuns: „I-am comunicat doar că este un colet din Germania, m-a întrebat ce conţine, iar eu i-am spus că nu cunosc şi nu este treaba mea, treaba mea este doar să livrez coletul, nu şi să ştiu ce conţine. Ştiu doar că după semnarea de primire s-a arătat mirat despre ce ar putea conţine coletul.”; iar la întrebarea dacă inculpatul a încercat să deschidă coletul, a răspuns: „S-a realizat flagrantul şi inculpatul nu a avut timpul fizic să deschidă coletul”.

Despre perioada anterioară realizării flagrantului, martora FKI, mama inculpatului, a declarat în faţa tribunalului că în dimineaţa flagrantului a fost sunată de chiriaşul care locuia la adresa menţionată în cartea de identitate, comunicându-i că a venit un poştaş cu un colet pentru inculpat, dar acesta nu răspundea la telefon; că a vorbit atât cu poştaşul, cât şi cu inculpatul, primind numărul de telefon al poştaşului pentru a-l comunica fiului său. Totodată, martora a relatat că a vorbit cu inculpatul despre poştaş, iar acesta i-a spus că nu aşteaptă nici un colet. (fila 42 dosar tribunal).

Potrivit procesului verbal de redare a interceptărilor şi înregistrărilor din data de 02.04.2018  (filele 115 -117 dosar UP), în data de 16.03.2018, inculpatul primeşte de la numita FKI, mama sa, mai multe mesaje: la ora 13:11:59: „S... răspunde”; la ora 13:12:28: „a venit un om cu un colet şi de asta te suna chiriaşul”; la ora 13:26:46: „E ceva din Germania …sună-l pe omul cu pachetul …nr-ul lui e: 0751238389”. De asemenea, se menţionează că în aceeaşi zi, la ora 16:35:20 inculpatul este contactat telefonic de un reprezentant al SCCO Arad şi are loc următoarea convorbire: „O: Da. Domn: Domnu O? O: Da. Domn: Poştaşu sunt, sunt la două blocuri, aici, distanţă de blocul tău, mai lăs acum, ceva, la cineva aici… O: Eu îs.. Domn: În 5 minute poţi să cobori, te rog frumos, jos, în faţa blocului. Să nu mai … O: Da, eu îs aicia, la 2A, acuma cobor, bine? Domn: La 2 A? O: Da. Acuma cobor.  Domn: Na bun, eu o să vin în faţă la scara la tine, că nu ştiu, 2 A, unde dracu îi … O: Bine, bine, bine, bine. Îi chiar aicia, vis-a-vis. Domn: În 5 minute ajung în …O: De asta zic, îs aproape. Îs aproape, vin în , nici 5 minute. Domn: În faţă, în 5 minute îs în faţa scării, la tine, te rog. O: Na bun, hai că vin acum, bine? Domn: Bine, mersi. Salut. O: La revedere.”

(…)

Poziţia procesuală a inculpatului a fost constantă pe parcursul procesului penal în sensul că nu a comandat coletele în speţă şi nu cunoştea conţinutul coletului ce i-a fost predat în data din 16.03.2018.

În declaraţia de suspect din data de 16.03.2018 (fila 262 dosar UP), apelantul OSC a arătat că nu se consideră vinovat de faptele reţinute în sarcina sa, descriind modul de derulare a evenimentelor după cum urmează: „Azi, 16.03.2018, mama mea, FKI m-a înştiinţat că a venit poştaşul să-mi lase un colet din Germania şi mi-a indicat un număr de telefon la care să-l contactez. Am sunat şi am stabilit să ne întâlnim în faţa blocului de pe str. P... din mun. Arad. Poştaşul m-a legitimat, m-a întrebat dacă îmi aparţine coletul, iar eu i-am răspuns afirmativ, după care l-am preluat şi am semnat un formular tipizat de ridicare a lui. Nu am mai apucat să îl deschid întrucât imediat după aceea organele de poliţie au intervenit şi au realizat flagrantul nu am ştiut ce conţine coletul respectiv şi nu m-am aşteptat să îmi sosească”

În aceeaşi zi, în calitate de inculpat, acesta a completat declaraţia (fila 269 dosar UP) în sensul că nu a comandat niciodată droguri de mare risc de pe reţeaua DARKNET şi nici nu le-a plătit cu monedă digitală (bitcoin), însă a fost în posesia unor monede bitcoin, pe care le-a cumpărat în valoare de 2000-3000 lei, efectuând în mod frecvent (o dată la câteva luni) astfel de operaţiuni.

În faţa Curţii de Apel, inculpatul OSC a susţinut că a sunat „curierul” la insistenţele mamei sale şi că i-ar fi spus că nu are nici un colet de primit, dar „curierul” ar fi insistat să vină să-l preia: „În momentul în care m-am trezit, undeva în jurul orei 12,00, am văzut mesaje de la mama mea care m-a anunţat că am fost căutat de un curier. Am vorbit cu mama mea ca să văd despre ce este vorba şi i-am spus că nu aştept nici un colet şi să îi spună curierului să meargă înapoi. Mama mea mi-a dat numărul de telefon al curierului şi mi-a spus să vorbesc eu cu el. Menţionez că la adresa respectivă erau chiriaşii mamei mele şi de acolo a luat curierul numărul de telefon al mamei. L-am sunat pe curier şi acesta mi-a spus că mă caută de o săptămână, că am un colet, mi-a spus că este din Germania, nu mi s-a părut nimic cunoscut, nici nume şi nici adresă, după care i-am spus că nu este al meu şi să îl trimită înapoi. Curierul a insistat, spunând că mă caută de o săptămână, că dacă nu vin  trebuie să îl ducă înapoi şi stă în depozit. Eu am spus că o să vin să vedem despre ce este vorba şi am stabilit să ne întâlnim. M-am dus în faţa blocului unde erau chiriaşii, curierul mă aştepta deja şi acesta mi-a cerut un buletin. Eu am întrebat din nou dacă trebuie să plătesc ceva şi de unde este coletul, să îl văd. În acel moment curierul mi-a arătat un proces verbal de predare, mi-a cerut actul de identitate să vadă dacă sunt eu, a verificat datele  şi mi-a cerut să semnez, ce va de genul „semnează aici şi aia e.”. Coletul era pus alături, pe o cutie de la gaz din faţa blocului, procesul verbal lângă şi după ce am semnat, când am întins mâna să iau coletul, au venit şi m-au încătuşat. Eu am vrut să deschid coletul acolo, însă nu am apucat.”. De asemenea, inculpatul a susţinut că în afara discuţiilor transcrise în procesele verbale din dosar (filele 116-117 dosar UP) a mai purtat două discuţii cu „curierul”: „În principiu am avut două discuţii. Eu îmi amintesc că o discuţie la ora 12,00 când am sunat să văd despre ce este vorba şi a mai fost o discuţie cu privire la modalitatea de a ne întâlni.”

(…)

De asemenea, Curtea de Apel reţine că în procesul verbal de constatare a infracţiunii flagrante (fila 258 dosar UP) se consemnează: „Azi, data de mai sus, în continuarea cercetărilor din dosarul penal .../P/2017, în baza ordonanţei de delegare privind livrarea supravegheată de substanţe stupefiante şi de realizare a flagrantului, emise de procurorul de caz din cadrul D.I.I.C.O.T – B.T. Arad, în jurul orelor 16:20, în urma unui apel telefonic primit de la numitul OSC, ne-am deplasat îmbrăcaţi disimulat în vestimentaţie şi echipament specific Poştei Române la adresa destinatarului coletului, numitul OSC, respectiv în mun. Arad, str. P.....”  Astfel, se constată că în chiar procesul verbal de constatare a infracţiunii flagrante se menţionează existenţa unui apel telefonic efectuat de inculpat către presupusul „curier”, însă la dosar nu există decât înregistrarea şi transcrierea a două convorbiri telefonice în care martorul IMT îl contactează pe inculpat – 16.03.2018, ora 16:35:20, respectiv 16:36:13. Mai mult, însuşi martorul IMT a arătat că i-a solicitat inculpatului să îi indice locul unde îi putea livra coletul: „I-am solicitat să îmi indice locul unde poate fi livrat coletul întrucât nu l-am găsit la adresa respectivă. Inculpatul a spus că vine în ceva timp, eu am spus că mai am de livrat şi alte colete şi că mă voi întoarce la ora stabilită de inculpat. Îmi amintesc că acţiunea s-a desfăşurat în faţa scării blocului.” (fila 110 dosar apel).

Prin urmare, se constată că din chiar actele întocmite de organele de urmărire penală şi declaraţia martorului IMT rezultă că a existat o discuţie între acesta şi inculpat, anterioară celei de la ora 16:35:20, fiind posibil ca susţinerile inculpatului OSC în sensul că a refuzat primirea coletului, dar curierul ar fi insistat  să fie reale. Mai mult, însuşi martorul IMT a relatat că inculpatul l-ar fi întrebat despre conţinutul coletului, ceea ce conduce la un dubiu asupra faptului că ar fi avut legătură cu comanda livrată.

Faţă de toate aceste aspecte, Curtea de Apel concluzionează că nu există probe din care să rezulte cu certitudine că inculpatul este persoana care a comandat coletele în speţă. Pentru a se reţine vinovăţia inculpatului OSC trebuia să se probeze că acesta avea cunoştinţă de conţinutul coletului ce i-a fost predat în data de 16.03.2018, că îl aştepta sau că după ce i-a fost predat şi a aflat conţinutul său, şi l-a însuşit. Dimpotrivă, în speţă, martorii PV, AI şi IMT au relatat că inculpatul a susţinut că nu ştie ce conţine. Mai mult, martorul IMT a declarat că inculpatul l-ar fi întrebat despre conţinutul coletului, dar i-a răspuns că el doar trebuie să-l predea, nu şi să cunoască ce conţine. Relevant este şi faptul că în discuţia purtată cu martora FKI din data de 16.03.2018, ora 15:38:51, inculpatul este surprins că are de primit un colet şi afirmă că nu aşteaptă nici un colet, iar la momentul respectiv inculpatul nu avea cunoştinţă că discuţia este interceptată şi interlocutorul era chiar mama sa, deci nu avea nici un motiv să denatureze adevărul. De asemenea, în urma administrării probelor în apel au apărut serioase inadvertenţe în ceea ce priveşte modul în care s-a realizat flagrantul, respectiv între ceea ce s-a consemnat în procesul verbal de constatare a infracţiunii flagrante şi modul în care s-au derulat activităţile.

Se impune a se menţiona că la termenul din data de 24.05.2019, Curtea de Apel a dispus schimbarea încadrării juridice din infracţiunea de trafic internaţional de droguri de mare risc în formă continuată şi consumată prev. de art. 3 alin.2 din Legea 143/2000 cu aplicarea art. 35 C.p în infracţiunea de tentativă la trafic de droguri de mare risc în formă continuată prev. de art. 32 C.p raportat la art. 3 alin.2 şi art. 12 din Legea nr. 143/2000 cu aplicarea art. 35 C.p, având în vedere că potrivit acuzaţiei parchetului, toate cele patru colete au fost oprite pe aeroportul din Frankfurt de către autorităţile germane, iar coletul care potrivit acuzării a condus la realizarea flagrantului, a fost introdus în ţară prin comisie rogatorie de către autorităţi. Conform art. 3 alin. 1 din Legea nr. 143/2000: „Introducerea sau scoaterea din ţară, precum şi importul ori exportul de droguri de risc, fără drept, se pedepsesc cu închisoare de la 3 la 10 ani şi interzicerea unor drepturi.” Elementul material al laturii obiective a infracţiunilor prevăzute de art. 3 din Legea nr. 143/2000 este prevăzut alternativ: introducerea in ţară, scoaterea din ţară, importul sau exportului de droguri de risc sau mare risc, fără drept. Prin import se înţelege totalitatea operaţiunilor cu caracter comercial prin care se introduc într-o ţară mărfuri produse şi cumpărate din alte ţări. Atât importul cât şi exportul presupun acţiuni de introducere, respectiv scoatere a drogurilor din ţară, numai că, spre deosebire de acestea ele au caracterul actelor de comerţ. Prin urmare, indiferent de modalitatea alternativă prevăzută de art. 3 alin. 1 din Legea nr. 143/2000 – introducere din ţară sau import, pentru ca infracţiunea să fie consumată este necesar ca drogurile de risc sau mare risc să fi intrat pe teritoriul României prin acţiunea inculpatului şi interceptate după intrarea în ţară, iar nu ca urmare a acţiunii autorităţilor judiciare, după ce acţiunea ilicită a fost întreruptă de autorităţile străine. Considerentele primei instanţe în sensul că această întrerupere nu poate profita inculpatului sunt eronate întrucât dispoziţiile art. 32 alin. 1 C.p. nu fac nicio distincţie după cum întreruperea s-a datorat voinţei acestuia sau unor cauze străine. 

Faţă de considerentele anterior expuse, în cauză se impune achitarea inculpatului OŞC în temeiul art. 17 alin. 1 şi 16 alin. 1 lit. c C.p.p. pentru săvârşirea infracţiunii de tentativă la trafic internaţional de droguri de mare risc în formă continuată prev. de art. 32 C.p. raportat la art. 3 alin. 2 şi art. 12 din Legea nr. 143/2000 cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p, întrucât probele administrate nu au fost apte să înlăture prezumţia de nevinovăţie de care se bucură orice acuzat în procesul penal. 

În ceea ce priveşte cea de-a doua infracţiune, aceea de deţinere de droguri de mare risc, Curtea de Apel constată că deşi inculpatul OSC a preluat coletul de la presupusul „curier” cu ocazia realizării flagrantului din data de 16.03.2018, nu s-a probat că acesta avea cunoştinţă de conţinutul său. Deţinerea de droguri în înţelesul art. 2 din Legea nr.143/2000 înseamnă a avea în posesie un drog supus controlului naţional, iar această posesie să fie una în cunoştinţă de cauză. Mai mult, posesia presupune o minimă perioadă de timp, iar în cauză, potrivit chiar celor care au realizat operaţiunea de flagrant, inculpatul nu a avut timpul necesar nici măcar să deschidă coletul, intervenindu-se imediat după semnarea de primire a acestuia. În aceste condiţii, în cauză nu sunt întrunite elementele de tipicitate ale infracţiunii prevăzute de art. 2 alin. 2 din Legea nr. 143/2000 nerealizându-se o posesie de către inculpat a bunurilor aflate în coletul predat, astfel că se impune achitarea acestuia în temeiul art. 17 alin. 1 şi 16 alin. 1 lit. b teza I C.p.p. pentru săvârşirea infracţiunii de deţinere de droguri de mare risc.

Având în vedere că inculpatul a fost suspus unor măsuri preventive pe perioada procesului penal, până la data de 12.06.2018, se impune a se preciza că în cursul judecării apelului au apărut elemente noi care au condus la un dubiu ce profită inculpatului şi care nu au existat la momentul luării/menţinerii măsurilor preventive. Aceste elemente au fost analizate în detaliu în considerentele anterior expuse şi au constat în stabilirea în apel că persoana care a predat coletul este martorul IMT, iar nu martorii PV şi AI, existenţa convorbirii telefonice purtate de inculpat cu martora FKI în data de 16.03.2018, ora 15:38:51, ce nu fusese redată în procesele verbale existente la dosar; declaraţia martorului IMT despre modul de derulare a flagrantului.

Faţă de considerentele anterior expuse, în temeiul art. 421 pct 2 lit a C.p.p. se va admite apelul declarat de inculpatul OŞC împotriva sentinţei penale nr. .../25.10.2018 pronunţată de Tribunalul Arad în dosarul nr. .../108/2018; se va desfiinţa sentinţa penală apelată şi, în rejudecare, se va dispune achitarea inculpatului OŞC în temeiul art. 17 alin. 1 şi 16 alin. 1 lit. c C.p.p. pentru săvârşirea infracţiunii de tentativă la trafic internaţional de droguri de mare risc în formă continuată prev. de art. 32 C.p. raportat la art. 3 alin. 2 şi art. 12 din Legea nr. 143/2000 cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p; respectiv în temeiul art. 17 alin. 1 şi 16 alin. 1 lit. b teza I C.p.p. pentru săvârşirea infracţiunii de deţinere de droguri de mare risc prev. de art. 2 alin. 2 din Legea nr. 143/2000.

Domenii speta