Săvârșirea infracțiunii de conducerea unui vehicul fără permis de conducere, faptă prevăzută de art.335 ncp.

Sentinţă penală 72 din 22.01.2020


Sentința penală nr. 72/2020 din data de 22.01.2020, pronunțată de Judecătoria Galați în dosarul nr. xxxx/233/20xx, definitivă prin Decizia penală nr. 634 /A/ a Curții de Apel Galați din data de 17.07.2020.

Obiect: săvârșirea infracțiunii de conducerea unui vehicul fără permis de conducere, faptă prevăzută de art.335 NCP.

Cuprins pe materii: pedepse concurente, deducere, revocare liberare condiționată;

SOLUȚIA DISPUSĂ DE INSTANȚA DE FOND:

Condamnă pe inculpatul P. Ș. (fiul lui T. şi I., născut la data de XX.XX.XXX, în sat F., comuna F., judeţul Galaţi, CNP 1740724170XXX,  studii 8 clase, căsătorit, agricultor, cu antecedente penale) la o pedeapsă de 1 (un) an închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii de conducerea unui vehicul fără permis de conducere, faptă prevăzută de art. 335 alin. 1 Cod penal cu aplicarea art. 41 alin. 1 Cod penal în referire la art. 43 alin. 1 Cod penal şi art. 396 alin. 10 Cod procedură penală (faptă din data de 22.03.2014).

În temeiul art. 67 alin. 1 din Codul penal, aplică inculpatului P. Ș. pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice) și b (dreptul de a ocupa o funcţie ce implică exerciţiul autorităţii de stat) din Codul penal pe o perioadă de doi ani după executarea pedepsei închisorii.

Potrivit art. 65 alin 1 din Codul penal, aplică inculpatului P. Ș. pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a și b din Codul penal, a căror exercitare a fost interzisă ca şi pedeapsă complementară.

Condamnă pe inculpatul P. Ș. la o pedeapsă de 1 (un) an şi 3 (trei) luni închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii de conducerea unui vehicul fără permis de conducere, faptă prevăzută de art. 335 alin. 1 Cod penal cu aplicarea art. 41 alin. 1 Cod penal în referire la art. 43 alin. 5 Cod penal şi art. 396 alin. 10 Cod procedură penală (faptă din data de 31.05.2018).

În temeiul art. 67 alin. 1 din Codul penal, aplică inculpatului P. Ș. pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice) și b (dreptul de a ocupa o funcţie ce implică exerciţiul autorităţii de stat) din Codul penal pe o perioadă de doi ani după executarea pedepsei închisorii.

Potrivit art. 65 alin 1 din Codul penal, aplică inculpatului P. Ș. pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a și b din Codul penal, a căror exercitare a fost interzisă ca şi pedeapsă complementară.

Constată că faptele din prezenta sunt concurente, iar în baza art. 38 alin. 1 Cod penal și art. 39 alin. lit. b Cod penal, aplică pedeapsa cea mai grea de 1 (un) an şi 3 (trei) luni închisoare, la care adaugă un spor de 1/3 din cealaltă pedeapsă, respectiv 4 (patru) luni închisoare, inculpatul P. Ș. urmând a executa pedeapsa rezultantă parţială de 1 (un) an şi 7 (şapte) luni închisoare.

În temeiul art. 45 alin. 3 Cod penal, aplică inculpatului P. Ș. pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a) Cod penal – dreptul de a fi ales în autoritățile publice sau în orice alte funcții publice și lit. b) Cod penal – dreptul de a ocupa o funcție care implică exercițiul autorității de stat Cod penal, pe o durată de 2 ani, care urmează a fi pusă în executare potrivit art. 68 Cod penal.

În temeiul art. 45 alin. 5 Cod penal, aplică inculpatului P. Ș. pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a) și b) Cod penal.

Constată că fapta din data de 22.03.2014 a fost comisă în termenul de liberare condiţionată din pedeapsa aplicată prin sentinţa penală nr. 116/26.04.2012 a Judecătoriei Târgu Bujor, definitivă prin nerecurare la data de 22.05.2012.

În temeiul art. 104 alin. 2 Cod penal, dispune revocarea restului de pedeapsă neexecutat de 504 zile închisoare, din pedeapsa aplicată prin sentinţa penală nr. 116/26.04.2012 a Judecătoriei Târgu Bujor, definitivă prin nerecurare la data de 22.05.2012.

Constată că restul neexecutat de 504 zile de închisoare, rămas din sentința penală nr. 116/26.04.2012 a Judecătoriei Târgu Bujor, definitivă prin nerecurare la data de 22.05.2012, a fost micşorat la 444 zile, prin aplicarea dispozițiilor art. 551 din Legea nr. 254/2013.

În baza art. 43 alin. 1 Cod penal, pedeapsa de rezultantă parțială de 1 (un) an şi 7 (şapte) luni închisoare se adaugă la restul de 444 zile de închisoare, inculpatul P. Ș. urmând să execute pedeapsa rezultantă finală de 1 (un) an, 7 (şapte) luni şi 444 zile de închisoare.

În temeiul art. 45 alin. 3 Cod penal, aplică inculpatului P. Ș. pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a) Cod penal – dreptul de a fi ales în autoritățile publice sau în orice alte funcții publice și lit. b) Cod penal – dreptul de a ocupa o funcție care implică exercițiul autorității de stat Cod penal, pe o durată de 2 ani, care urmează a fi pusă în executare potrivit art. 68 Cod penal.

În temeiul art. 45 alin. 5 Cod penal, aplică inculpatului P. Ș. pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a) și b) Cod penal.

În temeiul art. 72 alin. 1 teza finală Cod penal, scade din pedeapsa închisorii, durata reținerii, arestului preventiv şi arestului la domiciliu, de la 04.03.2016 la 16.05.2017.

Potrivit art. 272 alin. 1 Cod procedură penală, onorariul parţial al apărătorului desemnat din oficiu, în cursul procedurii camerei preliminare și al judecății, avocat B. A. M., în cuantum de 500 de lei, va fi avansat din fondurile Ministerului Justiţiei către Baroul Galaţi.

În baza art. 274 alin. 1 Cod procedură penală, obligă inculpatul P. Ș., la plata sumei de 600 de lei, cu titlu de cheltuieli judiciare către stat, din care suma de 340 lei este aferentă fazei de urmărire penală.

Cu drept de apel, în termen de 10 zile de la comunicarea copiei minutei, care se va depune la Judecătoria Galați, potrivit art. 409-410 Cod procedură penală, pentru inculpat şi procuror.

Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 22.01.2020.

REZUMATUL HOTĂRÂRII INSTANȚEI DE FOND:

Instanţa reţine astfel, că din ansamblul probator administrat în cursul urmăririi penale, coroborat cu recunoaşterea inculpatului în faţa instanţei, rezultă, dincolo de orice îndoială, că inculpatul P. Ș., la data de 22.03.2014, în jurul orelor 22:30, a condus autoturismul marca Dacia 1310, cu numărul de înmatriculare GL XX JXX pe DJ261A, pe raza localităţii Scânteieşti, pe DJ 261A, fără a poseda permis de conducere, iar la data de 31.05.2018, în jurul orelor 21:00, a condus autoturismul marca Dacia Logan cu numărul de înmatriculare GL XX XXX, pe DN30, pe raza localităţii Frumuşiţa, pe DC 30, deşi nu poseda permis de conducere.

ÎNCADRAREA JURIDICĂ A FAPTEI:

În drept, fapta inculpatului P. Ș., constând în aceea că, la data de 22.03.2014, în jurul orelor 22:30, a condus autoturismul marca Dacia 1310, cu numărul de înmatriculare GL 04 XXX pe DJ261A, pe raza localităţii S., pe DJ 261A, fără a poseda permis de conducere, întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de ”conducere a unui vehicul fără permis de conducere”, faptă prevăzută de art. 335 alin. 1 Cod penal cu aplicarea art. 41 alin. 1 Cod penal în referire la art. 43 alin. 1 Cod penal.

În drept, fapta inculpatului P. Ș., constând în aceea că, la data de 31.05.2018, în jurul orelor 21:00, a condus autoturismul marca Dacia Logan cu numărul de înmatriculare GL 84 XXX, pe DN30, pe raza localităţii F., pe DC 30, deşi nu poseda permis de conducere, întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de ”conducere a unui vehicul fără permis de conducere”, faptă prevăzută de art. 335 alin. 1 Cod penal cu aplicarea art. 41 alin. 1 Cod penal în referire la art. 43 alin. 5 Cod penal

De asemenea, instanța constată că existenţa elementului material, respectiv conducerea autovehiculului pe drumurile publice de către inculpatul P. Ș., fără a deține permis de conducere auto, rezultă din probele administrate pe parcursul procesului penal.

Infracţiunile incriminate fiind unele de pericol, urmarea imediată a faptelor săvârşite de către inculpat constă în punerea în pericol a siguranţei traficului rutier.

De asemenea, legătura de cauzalitate între fapta săvârşită şi urmarea socialmente periculoasă rezultă ex re (din însăşi săvârşirea faptei).

Referitor la latura subiectivă a infracţiunilor, instanţa reţine că inculpatul a săvârşit faptele cu intenţie indirectă, acesta prevăzând rezultatul faptelor sale, respectiv punerea în pericol a siguranţei circulaţiei rutiere şi a participanţilor la trafic şi, deşi nu l-a urmărit, a acceptat posibilitatea producerii lui.

INDIVIDUALIZAREA JUDICIARĂ A MĂSURII EDUCATIVE:

Referitor la săvârșirea infracțiunilor de conducerea unui vehicul fără permis de conducere, instanța va avea în vedere starea medie de pericol social la adresa siguranței traficului rutier (inculpatul a condus un autoturism fără a deține cunoștințele necesare și certificate de autoritățile competente, pentru desfășurarea unei asemenea activități), natura autovehiculului condus (un autoturism, care prin caracteristicile sale funcționale prezintă importanță pentru traficul rutier), segmentul de drum public pe care a condus (drumuri publice principale din interiorul unor localităţi rurale) și intervalul orar la care a condus (în jurul orelor în jurul orelor 22:30, respectiv 21:00, când, traficul înregistrează valori relativ ridicate).

Instanța va avea în vedere și atitudinea necorespunzătoare adoptată de inculpat la momentul constatării celor două infracţiuni (la prima dintre infracţiuni a fugit de la locul faptei, iar la cea de-a doua a devenit recalcitrant faţă de organele de poliţie de frontieră). Va reţine poziţia procesuală finală adoptată de inculpat, respectiv de recunoaștere a infracțiunilor comise.

 Sub aspectul circumstanțelor personale, instanța va avea în vedere că inculpatul este cunoscut cu antecedente penale (fișă cazier judiciar, filele nr. 4-5, dosar fond). Va mai reține din actele dosarului că inculpatul are studii 8 clase, este divorţat, nu are loc de muncă, iar în prezent are vârsta de 45 de ani.

În aceste condiții, punând în balanță toate elementele mai sus arătate, ținând cont de gravitatea medie a faptelor săvârșite, dar și de circumstanțele personale ale inculpatului, instanța reține că stabilirea unor pedepse cu închisoarea, orientate către minimul special prevăzut de lege, redus cu o treime ca urmare a aplicării prevederilor art. 396 alin. 10 Cod de procedură penală, va fi în măsură să conducă la reeducarea şi sancţionarea acestuia.

Cu privire la infracţiunea săvârşită la data de 31.05.2018, instanţa va avea în vedere şi dispoziţiile art. 43 alin. 5 Cod penal, referitoare la majorarea cu jumătate a limitelor speciale de pedeapsă, fapta fiind săvârşită în stare de recidivă postexecutorie, în raport cu sentința penală nr. 116/26.04.2012 a Judecătoriei Târgu Bujor, definitivă prin nerecurare la data de 22.05.2012.

Ca atare, instanța îl va condamna pe inculpatul P. Ș. la o pedeapsă de 1 (un) an închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii de conducerea unui vehicul fără permis de conducere, faptă prevăzută de art. 335 alin. 1 Cod penal cu aplicarea art. 41 alin. 1 Cod penal în referire la art. 43 alin. 1 Cod penal şi art. 396 alin. 10 Cod procedură penală (faptă din data de 22.03.2014).

(...)

De asemenea, instanța îl va condamna pe inculpatul P. Ș. la o pedeapsă de 1 (un) an şi 3 (trei) luni închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii de conducerea unui vehicul fără permis de conducere, faptă prevăzută de art. 335 alin. 1 Cod penal cu aplicarea art. 41 alin. 1 Cod penal în referire la art. 43 alin. 5 Cod penal şi art. 396 alin. 10 Cod procedură penală (faptă din data de 31.05.2018).

Va constata că fapta din data de 22.03.2014 a fost comisă în termenul de liberare condiţionată din pedeapsa aplicată prin sentinţa penală nr. 116/26.04.2012 a Judecătoriei Târgu Bujor, definitivă prin nerecurare la data de 22.05.2012.

În temeiul art. 104 alin. 2 Cod penal, va dispune revocarea restului de pedeapsă neexecutat de 504 zile închisoare, din pedeapsa aplicată prin sentinţa penală nr. 116/26.04.2012 a Judecătoriei Târgu Bujor, definitivă prin nerecurare la data de 22.05.2012.

Văzând adresa nr. G 52627/PBBR/03.10.2019 a Penitenciarului Brăila, instanţa va constata că restul neexecutat de 504 zile de închisoare, rămas din sentința penală nr. 116/26.04.2012 a Judecătoriei Târgu Bujor, definitivă prin nerecurare la data de 22.05.2012, a fost micşorat la 444 zile, prin aplicarea dispozițiilor art. 551 din Legea nr. 254/2013 (adresă, fila nr. 26, dosar fond).

În baza art. 43 alin. 1 Cod penal, pedeapsa de rezultantă parțială de 1 (un) an şi 7 (şapte) luni închisoare se va adăuga la restul de 444 zile de închisoare, inculpatul P. Ș. urmând să execute pedeapsa rezultantă finală de 1 (un) an, 7 (şapte) luni şi 444 zile de închisoare.

În temeiul art. 45 alin. 3 Cod penal, va aplica inculpatului P. Ș. pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a) Cod penal – dreptul de a fi ales în autoritățile publice sau în orice alte funcții publice și lit. b) Cod penal – dreptul de a ocupa o funcție care implică exercițiul autorității de stat Cod penal, pe o durată de 2 ani, care urmează a fi pusă în executare potrivit art. 68 Cod penal.

În temeiul art. 45 alin. 5 Cod penal, va aplica inculpatului P. Ș. pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a) și b) Cod penal.

Potrivit art. 72 alin. 1 Cod penal, perioada în care o persoană a fost supusă unei măsuri preventive privative de libertate se scade din durata pedepsei închisorii pronunţate. Scăderea se face şi atunci când condamnatul a fost urmărit sau judecat, în acelaşi timp ori în mod separat, pentru mai multe infracţiuni concurente, chiar dacă a fost condamnat pentru o altă faptă decât cea care a determinat dispunerea măsurii preventive.

În lumina acestor dispoziţii legale, instanţa constată că inculpatul a fost judecat în dosarul nr. xxxxxxxxxxxx al Tribunalului Galaţi, pentru infracţiuni concurente cu cele din prezenta cauză, iar prin sentinţa penală nr. 311/16.05.2017, pronunţată în acel dosar de Tribunalul Galaţi, rămasă definitivă prin decizia nr. 133/A/06.02.2018 a Curţii de Apel Galaţi, inculpatul P. Ș. a fost achitat.

Verificând sentinţa penală nr. 311/16.05.2017 a Tribunalului Galaţi, instanţa reţine că în acea cauză, inculpatul P. Ș. a fost supus măsurilor preventive ale reţinerii, arestului preventiv şi arestului la domiciliu, de la 04.03.2016 la 16.05.2017.

Pentru considerentele mai sus expuse, în temeiul art. 72 alin. 1 teza finală Cod penal, instanţa va scădea din pedeapsa închisorii, durata reținerii, arestului preventiv şi arestului la domiciliu, de la 04.03.2016 la 16.05.2017.

CĂI DE ATAC EXERCITATE:

Împotriva acestei hotărâri, a formulat apel inculpatul, solicitând reducerea pedepselor.

SOLUȚIA INSTANȚEI DE CONTROL JUDICIAR

Respinge, ca nefondat, apelul formulat de inculpatul P. Ș. împotriva sentinței penale nr.72 din  data de 22.01.2020 pronunţată de Judecătoria Galați .

Obligă pe apelantul inculpat  la plata sumei de 200 lei, cu titlu de cheltuieli judiciare către stat.

Definitiva.

Pronunţată în ședință publică, azi, 17.07.2020. 

PROBLEMA DE DREPT

Deducerea în temeiul art. 72 alin. (1) teza finală Cod penal a perioadei executate în baza unor măsuri preventive, respectiv a reținerii, arestului preventiv și a arestului preventiv într-o cauză concurentă cu cea dedusă judecății, pentru care s-a dispus achitarea.