Înlocuire administrator judiciar - insolvenţă

Decizie 1 din 08.10.2019


Aplicarea dispoziţiilor art. 57 alin. 4 din legea 85/2014,

Potrivit art. 57 alin. 4 din Legea 85/2014 „în orice stadiu al procedurii judecătorul-sindic, din oficiu sau ca urmare a adoptării unei hotărâri a adunării creditorilor în acest sens,cu votul a mai mult de 50% din valoarea totală a creanţelor cu drept de vot, îl poate înlocui pe administratorul judiciar/ lichidatorul judiciar, pentru motive temeinice".

Instanţa de fond a reţinut în esenţă că administratorul judiciar, cu foarte mare întârziere, a pus în executare sentinţele cu nr.125/F/2019 din 23.04.2019 pronunţată în dosar nr. 596/11172018/a7 şi sentinţa nr 646/F/2019 din 28.05.2019 pronunţată în dosar nr. 596/11172018/a12, sens în care administratorul judiciar a procedat la întocmirea proceselor verbale şi a hotărârilor  adunării generale a creditorilor din 05.03.2019 respectiv 26.03.2019;

A reţinut că administratorul judiciar cunoştea sau trebuia să cunoască faptul că în cauză au fost formulate obiecţiuni la rapoartele de evaluare a patrimoniului debitorului în condiţiile art 62 din Legea nr. 85/2014, şi că în temeiul art 62 alin 5 din acelaşi act normativ a fost desemnat un expert tehnic judiciar care să evalueze patrimoniul debitorului, expertiză nefinalizată până în prezent.

Domenii speta