Pedeapsa. Nelegalitate. Conducerea unui vehicul neînmatriculat.

Decizie 464 din 07.04.2021


Hotărârea apelată este nelegală cu privire la pedeapsa de 3 luni închisoare aplicată inculpatului pentru infracțiunea de  conducere a  unui vehicul neînmatriculat, care este sub minimul special.

În acest sens, se constată că infracţiunea de conducere a unui vehicul fără permis de conducere, prev. de art.334 alin.2 Cod penal, este sancționată cu închisoare de la 1 la 5 ani sau cu amendă. Instanța de fond s-a orientat la pedeapsa închisorii. Având în vedere că inculpatul s-a prevalat de procedura simplificată de judecată, conform art.396 alin.10 Cod procedură penală, limitele pedepsei închisorii se reduc cu o treime, ajungându-se la limitele de la 8 luni la 3 ani și 4 luni închisoare.

Prin urmare, nu se putea aplica inculpatului o pedeapsă mai mică de 8 luni închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii  de conducere a  unui vehicul neînmatriculat.

Decizia penală nr. 464/A/07.04.2021 a Curții de Apel Galaţi

Prin sentinţa penală nr. .../20.01.2021 a Judecătoriei Târgu Bujor a fost admisă cererea formulată de inculpatul  ... privind judecata cauzei conform procedurii prevăzută de  art. 375 rap. la art. 374 alin. 4 Cod procedură penală şi s-a dispus condamnarea inculpatului ..., pentru săvârşirea infracţiunii de conducere a unui vehicul fără permis de conducere, prevăzută şi pedepsită de art. 335 alin. 1 Cod penal, cu aplicarea art. 396 alin. 10 Cod procedură penală, la o pedeapsă de 10 luni închisoare.

În temeiul disp. art. 67 alin. 1 Cod penal s-a aplicat inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 66  alin. 1 lit. a, b  Cod penal pe o perioadă de 2 (doi) ani.

În temeiul disp. art. 65 alin. 1 Cod penal s-a aplicat inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a, b  Cod penal pe durata executării pedepsei închisorii.

A fost condamnat inculpatul ..., pentru săvârşirea infracţiunii de punerea în circulaţie sau conducerea unui vehicul neînmatriculat, prev. de art. 334 alin. 2 Cod penal cu aplicarea art. 396 alin. 10 Cod procedură penală, la o pedeapsă de 3 luni închisoare.

În temeiul disp. art. 67 alin. 1 Cod penal s-a aplicat inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a, b  Cod penal pe o perioadă de 2 (doi) ani.

În temeiul disp. art. 65 alin. 1 Cod penal s-a aplicat inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prev. de art. 66 alin. 1  lit. a, b  Cod penal pe durata executării pedepsei închisorii.

În temeiul art. 38 alin. 1 şi art. 39 alin. 1 lit. b) C.pen., au fost contopite cele două pedepse şi s-a stabilit pentru inculpatul ... pedeapsa rezultantă de 11  (unsprezece) luni  închisoare, compusă din pedeapsa de 10 luni închisoare, la care s-a adăugat un spor de 1 (una) lună, reprezentând o treime din cealaltă pedeapsa 3 luni închisoare.

În temeiul disp. art.45 alin.3 cu aplicarea art. 67 alin. 1 Cod penal, au fost contopite cele două pedepse complementare şi s-a aplicat inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a, b Cod penal pe o perioadă de 2 (doi) ani.

În temeiul disp. art. 65 alin. 1 Cod penal s-a aplicat inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a, b Cod penal pe durata executării pedepsei închisorii.

În temeiul disp. art. 91 şi art. 92 Cod penal s-a dispus suspendarea executării sub supraveghere a pedepsei închisorii şi a pedepsei accesorii pe durata unui termen de supraveghere de 2 (doi) ani.

Conform disp. art. 93 alin. 1 Cod penal, pe durata termenului de supraveghere, inculpatul a fost obligat să respecte următoarele măsuri de supraveghere:

a) să se prezinte la serviciul de probaţiune ..., la datele fixate de acesta;

b) să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa;

c) să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile;

d) să comunice schimbarea locului de muncă;

e) să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă.

Conform disp. art. 93 alin. 2 Cod penal s-a impus inculpatului să frecventeze un program de reintegrare socială derulat de către Serviciul de Probaţiune ... sau organizat în colaborare cu instituţii din comunitate.

Conform disp. art. 93 alin. 3 Cod penal, pe parcursul termenului de supraveghere, inculpatul a fost obligat să presteze muncă neremunerată în folosul comunităţii pe o perioadă de 70 de zile în cadrul Primăriei ... sau a Şcolii Gimnaziale ...

În baza disp. art. 274 alin. 1 Cod procedură penală a fost obligat inculpatul la plata sumei de  300 lei  cu titlu de cheltuieli judiciare către stat din care 250 lei efectuate în timpul urmăririi penale.

Pentru a pronunţa sentinţa penală, prima instanţă a reţinut următoarele:

Prin rechizitoriul nr. .../P/2019 din 19.06.2020 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Târgu Bujor a fost trimis în judecată inculpatul ..., sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de punerea în circulaţie sau conducerea unui vehicul neînmatriculat, faptă prevăzută de art. 334 alin. 2 C.pen., precum şi conducerea unui vehicul fără permis de conducere, faptă prevăzută de art. 335 alin. 1  C.pen., ambele cu aplicarea art. 38 alin. 2 C.pen., cauza fiind înregistrată pe rolul Judecătoriei Târgu Bujor sub numărul .../316/2020 la data de 24.06.2020.

În actul de sesizare s-a reţinut, în esenţă, că la data de 09.03.2019, în jurul orei 21:00, inculpatul ... a condus autoturismul marca Volkswagen Polo, având aplicate două plăcuţe cu numărul de înmatriculare ... care nu fusese atribuit autoturismului în cauză, pe DJ ..., pe raza localităţii ..., comuna ..., judeţul ..., fără a poseda permis de conducere pentru autovehicule.

Pe parcursul urmării penale au fost administrate următoarele mijloace de probă: proces-verbal de sesizare din data de 09.03.2019; adresa nr. 1221615/04.07.2019 a Inspectoratului de Poliţie Judeţean ..., Serviciul rutier; adresa nr. 1221616/04.07.2019 a Inspectoratul de Poliţie Judeţean ..., Serviciul Rutier; declaraţii martor ...; declaraţii martor ...; declaraţii martor ...; declaraţii martor ...; declaraţii inculpat ...; înscrisuri.

Prin încheierea judecătorului de cameră preliminară nr. 235/21.08.2020, pronunţată la data de 25.05.2020, s-a constatat legalitatea actului de sesizare al instanței, respectiv rechizitoriul 415/P/2019 din 19.06.2020 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Târgu Bujor și a administrării probelor, precum şi a efectuării actelor de urmărire penală.

La termenul din data de 20.01.2021, instanţa a dispus citirea rechizitoriului, iar inculpatul a arătat că recunoaşte în totalitate fapta astfel cum a fost reţinută prin rechizitoriu, învederând că doreşte ca judecata să aibă loc pe baza probelor administrate în cursul urmăririi penale, înţelegând astfel să beneficieze de dispozițiile art. 374 alin. 4 din C.proc.pen. privind judecata în cazul recunoaşterii învinuirii. La aceeaşi dată a fost audiat inculpatul, declaraţia acestuia de recunoaştere fiind consemnată şi ataşată la dosar.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanța a reţinut următoarele:

La data de 09.03.2019, în jurul orei 2030, inculpatul ... s-a întâlnit cu martorul .... la magazinul alimentar din localitatea ..., judeţul ..., ocazie cu care au stabilit să meargă la discoteca din satul ... În acest sens, urmau să se deplaseze cu autoturismul marca Volkswagen Polo cu număr de înmatriculare ... aparţinând inculpatului, parcat în faţa magazinului.

Astfel, deşi nu poseda permis de conducere, inculpatul ... s-a urcat la volanul autovehiculului sus-menţionat, pe care l-a condus pe drumurile publice din localitatea ..., până în localitatea ..., unde s-a întâlnit cu martorii ..., ... şi ... care au urcat, ca şi pasageri (pe bancheta din spate), în maşina condusă de către inculpat către discoteca din satul ...

În timp ce se afla în satul ..., pe DJ ..., autoturismul condus de către inculpatul ... a fost oprit în trafic de către organele de poliţie.

Cu ocazia legitimării, organele de poliţie au constatat faptul că inculpatul nu posedă permis de conducere, iar numărul de înmatriculare ... nu fusese atribuit autoturismului în cauză.

Prin adresa nr. 1221615/04.07.2019 Inspectoratul de Poliţie Judeţean ..., Serviciul Rutier a comunicat faptul că numitul ... nu figurează în evidenţe ca fiind posesor de permis de conducere emis de către autorităţile române.

Prin adresa nr. 1221616/04.07.2019, Inspectoratul de Poliţie Judeţean ..., Serviciul Rutier a comunicat faptul că în urma verificării autovehiculului cu numărul de identificare ..., s-a constatat că acesta a fost înmatriculat la data de 26.08.2016 cu numărul ..., autoturismul înmatriculat cu numărul ... figurând cu următoarele date de identificare: autoturism marca VW Golf, fabricat în anul 1993, de culoare negru, serie şasiu: ...

Audiaţi în cauză, martorii ..., ..., ... şi ... au confirmat situaţia de fapt reţinută mai sus. De asemenea, martorii ..., ... şi ... au afirmat faptul că nu au cunoscut că inculpatul nu deţine permis de conducere, cei dintâi susţinând că l-au mai văzut, cu alte ocazii, pe inculpatul ... conducând diferite autoturisme.

În drept, s-a reţinut că faptele inculpatului ... care la data de 09.03.2019, în jurul orei 21:00, a condus autoturismul marca Volkswagen Polo, având aplicate două plăcuţe cu numărul de înmatriculare ..., care nu fusese atribuit autoturismului în cauză, pe DJ ..., pe raza localităţii ..., comuna ..., judeţul ..., fără a poseda permis de conducere pentru autovehicule, întrunesc elementele constitutive ale infracţiunilor de conducere a unui vehicul fără permis de conducere, prevăzută şi pedepsită de art. 335 alin. 1 Cod penal și conducere a  unui vehicul neînmatriculat, prevăzută şi pedepsită de art. 334 alin. 2 Cod penal, ambele cu aplicarea art. 38 alin. 2 Cod penal.

La individualizarea pedepsei ce a fost aplicată inculpatului, instanţa a avut în vedere criteriile generale de individualizare a pedepsei prevăzute de art. 74 C. pen., respectiv gravitatea infracţiunii săvârşite şi periculozitatea infractorului, care se evaluează în funcţie de împrejurările şi modul de comitere a infracţiunii, precum şi de mijloacele folosite, natura şi gravitatea rezultatului produs ori a altor consecinţe ale infracţiunii, starea de pericol creată pentru valoarea ocrotită, motivul săvârşirii infracţiunii şi scopul urmărit, natura şi frecvenţa infracţiunilor care constituie antecedentele penale ale infractorului, conduita după săvârşirea infracţiunii şi în cursul procesului penal, nivelul de educaţie, vârsta, starea de sănătate, situaţia familială şi socială.

Conform alin. 2 al art. 74 C.pen., aceste criterii au fost avute în vedere și la alegerea uneia dintre pedepsele alternative.

Conform fişei de cazier judiciar aflată la dosarul cauzei inculpatul nu este cunoscut cu antecedente penale.

În ceea ce priveşte gradul de pericol social concret al faptei săvârşite, instanţa a avut în vedere şi valorile sociale cărora li s-a adus atingere prin săvârşirea faptei, au fost puse în pericol nu numai desfăşurarea fluentă şi în siguranţă a circulaţiei pe drumurile publice, dar şi valori sociale mult mai importante, cum ar fi viaţa, integritatea corporală şi sănătatea persoanelor participante la trafic sau aflate în zona drumului public, precum şi proprietatea publică şi privată.

Dar, pe de altă parte, la stabilirea pedepsei, s-a avut în vedere că, în faţa instanţei, inculpatul a avut o atitudine sinceră, atitudine ce atrage aplicarea prevederilor art. 396 alin. 10 C.p.p. privind reducerea cu o treime a limitelor de pedeapsă prevăzute de lege, în cazul pedepsei închisorii şi cu o pătrime, în cazul pedepsei amenzii – în situaţia recunoaşterii săvârşirii faptelor, în modalitatea reţinută prin rechizitoriu.

De asemenea, instanţa a avut în vedere că inculpatul, în vârstă de 22 ani, are studii de 8 clase.

S-a precizat că, în temeiul disp. art. 67 alin. 1 Cod penal se va aplica inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 66  alin. 1 lit. a, b  Cod penal pe o perioadă de 2 (doi) ani, precum și pedeapsa accesorie a interzicerii acelorași drepturilor, conform art. 65 alin. 1 Cod penal.

În temeiul art. 38 alin. 1, art. 39 alin. 1 lit. b), art.45 C.pen. au fost contopite pedepse principale, complementare și accesorii.

S-a menționat că, în temeiul disp. art. 91 şi art. 92 Cod penal se va dispune suspendarea executării sub supraveghere a pedepsei închisorii şi a pedepsei accesorii pe durata unui termen de supraveghere de 2 (doi) ani, cu măsurile de supraveghere prev. de art.93 alin. 1 Cod penal și obligațiile prev. de art. 93 alin. 2 lit. b și alin. 3 Cod penal.

Împotriva acestei sentinţe a declarat apel Parchetul de pe lângă Judecătoria Târgu Bujor, arătând că pedeapsa de 3 luni închisoare aplicată inculpatului ... pentru săvârşirea infracţiunii de conducere a  unui vehicul neînmatriculat este nelegală, fiind sub minimul special, astfel că și pedeapsa rezultantă este nelegală.

Apelul este fondat.

Examinând  cauza prin prisma motivelor de apel cât şi din oficiu sub toate aspectele de fapt şi de  drept, conform art. 417 alin.2 C.proc.pen., Curtea constată că situaţia de fapt şi vinovăţia inculpatului, pentru săvârşirea infracţiunilor deduse judecăţii, au fost corect stabilite de prima instanţă, prin probele administrate în cauză, dând încadrarea juridică corespunzătoare faptelor comise de acesta.

Astfel, din coroborarea probelor administrate în cauză rezultă că, la data de 09.03.2019, în jurul orei 21:00, inculpatul ... a condus autoturismul marca Volkswagen Polo, având aplicate două plăcuţe cu numărul de înmatriculare ..., care nu fusese atribuit autoturismului în cauză, pe DJ ..., pe raza localităţii ..., comuna ..., judeţul ..., fără a poseda permis de conducere pentru autovehicule.

Faptele comise de inculpat întrunesc elementele constitutive ale infracţiunilor de conducere a unui vehicul fără permis de conducere, prev. de art. 335 alin. 1 Cod penal, și conducere a  unui vehicul neînmatriculat, prev. de art. 334 alin. 2 Cod penal.

Însă, hotărârea apelată este nelegală cu privire la pedeapsa de 3 luni închisoare aplicată inculpatului pentru infracțiunea de conducere a  unui vehicul neînmatriculat, care este sub minimul special.

În acest sens, se constată că infracţiunea de conducere a unui vehicul fără permis de conducere, prev. de art.334 alin.2 Cod penal, este sancționată cu închisoare de la 1 la 5 ani sau cu amendă.

Instanța de fond s-a orientat la pedeapsa închisorii.

Având în vedere că inculpatul s-a prevalat de procedura simplificată de judecată, conform art.396 alin.10 Cod procedură penală, limitele de pedepsei închisorii se reduc cu o treime, respectiv de la 8 luni la 3 ani și 4 luni închisoare.

Prin urmare, nu se putea aplica inculpatului o pedeapsă mai mică de 8 luni închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii  de conducere a  unui vehicul neînmatriculat.

Având în vedere această nelegalitate, apare ca fiind nelegală și pedeapsa rezultantă.

În consecinţă,  în baza disp. art.  421  pct. 2 lit. a C.proc.pen., se va admite apelul declarat de Parchetul de pe lângă Judecătoria Târgu Bujor şi se va desfiinţa, în parte, sentinţa penală apelată.

În rejudecare, se va majora la 9 luni închisoare pedeapsa la care a fost condamnat inculpatul ... pentru infracțiunea prevăzută de art. 334 alin. 2 Cod penal, cu aplicarea art. 396 al. 10 Cod procedură penală, apreciind că astfel se va atinge scopul educativ-preventiv al pedepsei.

Se va înlătura dispoziția privind stabilirea pedepsei rezultante de 11 luni închisoare și se vor recontopi pedepsele aplicate acestuia, conform art. 38 alin. 1 în referire la art.39 alin.1 lit.b Cod penal.

Vor fi menținute celelalte dispoziții ale sentinței apelate.

Domenii speta