Plangere contraventionala

Sentinţă civilă 518 din 03.03.2021


Document finalizat

Cod ECLIECLI:RO:JDBRLD:2021:001.000518

Dosar nr. 2942/189/2020

R O M A N I A

JUDECATORIA X

JUDB

SENTINTACIVILANr. 518/2021

Sedinta publica de la 03 Martie 2021

Instanta constituita din:

JUDECATORIA

Deliberand asupra cererii de fata, constataurmatoarele:

La data de 02.06.2020 s-a inregistrat pe rolul Judecatoriei X, sub nr. X, plangerea formulata de petentul X X in contradictoriu cu intimatul Inspectoratul Judetean de Politie Vaslui, prin care a solicitat instantei anularea procesului verbal decontraventie seria X nr. X din data de 06.05.2020princareafostsanctionat cuamenda in cuantum de2000leipentrufaptaprevazutadedispozitiileart. 32alin. 1lit. bdinOUG 34/2008.

In motivarea in fapt petentul a aratat ca a fost amendat abuziv de catre Politia X, pe motiv ca ar fi utilizat in mod intentionat numarul unic de urgenta 112 pentru a determina interventia organelor de politie in mod nejustificat, sanctiune aplicata prin procesul-verbal seria X nr.X.

Petentul a precizat ca nu a utilizat numarul de urgenta 112. Mentioneaza ca nu au existat martori care sa ateste respectivul incident, petentul nu a fost apelat sau instiintat in momentul sanctionarii, desi organul constatator cunostea adresa petentului si putea fi incunostintat personal. Petentul a aratat ca la sectiunea alte mentiuni (obiectiuni) s-a precizat ca acesta nu a fost gasit la fata locului si nici nu a raspuns la telefon atunci cand s-a incercat luarea legaturii cu acesta, ceea ce ar fi eronat intrucat nu s-au facut verificari sau demersuri in acest sens.

Petentul a mentionat ca nu a semnat procesul verbal de contraventie, in calitate de contravenient, si nici nu a fost semnat de vreun martor.

In drept, nu au fost invocate dispozitii legale.

In temeiul art. 150 Cod procedura civ., petentul a atasat la cererea de chemare in judecata o copie dupa procesul-verbal de sanctionare a contraventiei seria X nr. X din 06.05.2020.

La data de 20.01.2021, intimatul Inspectoratul Judetean de Politie Vaslui a depus ladosar precizari la plangerea contraventionala promovata de petentul X X, impotriva procesului-verbal seria X nr. X din 06.05.2020, prin care a solicitat instantei respingerea cererii de chemare in judecata ca neintemeiata, justificat de urmatoarele motive:

In fapt, prin procesul-verbal seria X nr. X din 06.05.2020 s-a retinut in sarcina petentului ca la data de 04.05.2020, ora 13:08, in mun. X, str. X, X, jud. Vaslui, a utilizat intentionat numarul 112 pentru a determina interventia organelor de politie in mod nejustificat, fapta prevazuta de art. 32 alin 1 lit. b din OUG nr. 34/2008.

Pentru savarsirea contraventiei retinute in sarcina sa, petentul a fost sanctionat cu amenda in cuantum de 2000 lei.

Potrivit art. 2 alin. 2 din OUG nr. 34/2008 ”(2) Numarul unic pentru apelurile de urgenta se apeleaza atunci cand este necesara interventia agentiilor specializate de interventie, pentru asigurarea asistentei imediate in situatii in care este periclitata viata, integritatea ori sanatatea cetateanului, ordinea publica, proprietatea publica sau privata ori mediul.”

Conform art. 32 alin. 1 lit. b din OUG nr. 34/2008 (...) „b) alertarea falsa a agentiilor specializate de interventie, cu amenda de la 2.000 lei la 4.000 lei sau prestarea de la 200 de ore la 400 de ore de activitati in folosul comunitatii.”

Procesul-verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor se bucura de prezumtia relativa de autenticitate si veridicitate pana la proba contrara daca fapta contraventionala a fost constatata direct de agentul constatator care aplica sanctiuni contraventionale.

Avand in vedere faptul ca este imposibila demonstrarea unui fapt negativ, intimatul a considerat ca sarcina probei revine petentului, care trebuie sa demonstreze prin faptul pozitiv contrar ca nu a savarsit contraventia retinuta in sarcina sa.

In acest sens s-a pronuntat si Curtea Constitutionala prin Decizia numarul 65 din 15 ianuarie 2009 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 15-19 si 21 din Ordonanta Guvernului 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor — ”(...) Totodata, instanta competenta sa solutioneze plangerea indreptata impotriva procesului-verbal de constatare si sanctionare a contraventiei este obligata sa urmeze anumite reguli procedurale, in virtutea carora sarcina probei apartine celui care afirma ceva in instanta. iar nu celui care a intocmit procesul-verbal de contraventie.

Simpla negare a petentului in sensul ca faptele nu corespund realitatii nu este insa suficienta, atata timp cat nu aduce probe pertinente, aceasta negare reprezentand o simpla sustinere, facuta din dorinta de a scapa de consecintele raspunderii contraventionale.

In drept au fost invocate prevederile O.U.G. nr. 34/2008.

Intimatul a solicitat instantei incuviintarea probei cu inscrisuri si a atasat raportul agentului constatator si fisa de interventie la eveniment.

In cauza a fost administrata proba cu inscrisuri.

Verificand din oficiu conform art. 34 din O.G. nr. 2/2001, instanta constata ca plangerea este formulata in termenul de 15 zile de la data luarii la cunostinta.

Analizand probele administrate in cauza, instanta retine urmatoarele:

Prin procesul-verbal de contraventie seria X nr. X din 06.05.2020 incheiat de I.P.J. Vaslui s-a retinut in sarcina petentului ca, la data de 04.05.2020, ora 13:08, in mun.X, str. X, X, jud. Vaslui, a utilizat intentionat numarul 112 pentru a determina interventia organelor de politie in mod nejustificat.

Fapta retinuta in procesul verbal a fost incadrata juridic ca reprezentand contraventia prevazuta de art. 32 alin. 1 lit. b din OUG 34/2008, petentulfiindsanctionat cuamenda in cuantum de 2000 lei.

Procesul-verbal a fost incheiat in lipsacontravenientului, larubrica ,,Altementiuni (obiectiuni)”fiindconsemnateurmatoarele: Contravenientul nuafost gasitla fatalocului. S-a incercat luarea legaturii telefonice cu acesta, insaavea telefonul inchis.

Potrivit art. 2 alin. 2 din OUG nr. 34/2008 ”(2) Numarul unic pentru apelurile de urgenta se apeleaza atunci cand este necesara interventia agentiilor specializate de interventie, pentru asigurarea asistentei imediate in situatii in care este periclitata viata, integritatea ori sanatatea cetateanului, ordinea publica, proprietatea publica sau privata ori mediul.”

Conform art. 32 alin. 1 lit. b din OUG nr. 34/2008 (...) „b) alertarea falsa a agentiilor specializate de interventie, cu amenda de la 2.000 lei la 4.000 lei sau prestarea de la 200 de ore la 400 de ore de activitati in folosul comunitatii.”

Potrivit prevederilor art. 34 din O.G. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, instanta investita cu solutionarea plangerii verifica legalitatea si temeinicia procesului verbal si hotaraste asupra sanctiunii.

Cu privire la legalitatea procesului-verbal, potrivit art. 17 din O.G. 2/2001, lipsa mentiunilor privind numele, prenumele si calitatea agentului constatator, numele si prenumele contravenientului, a faptei savarsite si a datei comiterii sau a semnaturii agentului constatator atrage nulitatea procesului-verbal. Nulitatea se constata si din oficiu. Aplicand aceste dispozitii la situatia de fapt retinuta in cauza, instanta, verificand procesele verbalecontestate din punct de vedere al legalitatii, apreciaza ca sunt respectate cerintele imperativ-limitativ prevazute de lege, sub sanctiunea nulitatii, care ar putea fi luate in considerare si din oficiu.

Orice alte lipsuri din procesul-verbal sunt sanctionate cu nulitatea relativa, ceea ce presupune ca persoana care invoca nulitatea sa dovedeasca faptul ca i s-a produs o vatamare, iar instanta sa constate in raport de materialul probator administrat, ca vatamarea nu poate fi acoperita decat prin anularea procesului-verbal.

Petentul nu a invocatmotive de nelegalitate a procesului-verbal, iar instanta nu a identificat motive de nulitate care sa poata fi invocate din oficiu de instanta.

Prin urmare, instantaconfirma legalitatea procesului verbal de contraventie.

Cu privire la temeinicia procesului-verbal, instanta retine ca, potrivitart. 32 alin. 1 lit. a din OUG nr. 34/2008, constituie contraventie apelarea abuziva a numarului unic pentru apeluri de urgenta 112 sau transmiterea de mesaje abuzive la numarul 113.

Sunt incidente dispozitiile art. 3 lit. d din OUG nr. 34/2008, care definesc apelul de urgenta ca fiind orice apel catre Serviciul de urgenta 112, care necesita actiunea agentiilor specializate de interventie, iar apelare abuziva - apelarea repetata, cu rea intentie, a numarului 112, fara ca apelantul sa justifice o stare care necesita actiunea agentiilor specializate de interventie, sau apelarea numarului 112 pentru a aduce injurii operatorilor.

Desi O.G. nr. 2/2001 nu cuprinde dispozitii exprese cu privire la forta probanta a actului de constatare a contraventiei, din economia textului art. 34 rezulta ca procesul-verbal contraventional se bucura de prezumtia relativa de legalitate si temeinicie.

Aceasta prezumtie opereaza fara a depasi o limita rezonabila impusa de necesitatea respectarii drepturilor apararii sub toate aspectele.

Pe de alta parte, petentului ii sunt recunoscutegarantiile specifice in materie penala din art. 6 Conventie printre care si prezumtia de nevinovatie, prezumtie care poate fi rasturnata pana la proba contrara.

Fiind un act administrativ, investit cu autoritatea statala pentru constatarea si sanctionarea unor fapte care contravin ordinii sociale, dupa o procedura speciala prevazuta de lege, procesul-verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor se bucura de prezumtia de autenticitate si veridicitate, care este insa relativa si poate fi rasturnata prin probe de contravenient.

Din perspectiva jurisprudentei Curtii Europene a Drepturilor Omului in materia prezumtiei de nevinovatie sub aspectul sarcinii probei, art. 6 par. 2 din Conventie nu interzice existenta unor prezumtii de fapt sau de drept (Salabiaku c. Franta din 07.10.1988, cauza Vastberga Taxi Aktiebolag si Vulic c. Suedia, par. 113, 23 iulie 2002). Prin reglementarea acestor prezumtii, statele trebuie sa respecte cerinta proportionalitatii intre mijloacele folosite si scopul legitim urmarit (Janosevic c. Suedia par. 101).

Asadar, prezumtia de legalitate de care se bucura procesul-verbal de constatare a contraventiei nu este, per se, contrara dispozitiilor art. 6 par. 2 din Conventie.

Astfel, procesul-verbal de contraventie se bucura de prezumtia relativa de autenticitate pana la proba contrara.

In ceea ce priveste contraventia retinuta in sarcina petentului, instanta constata ca in raportul agentului constatator se arata ca la data de 04.05.2020 in jurul orei 13 au fost dirijati de catre dispecerul Politiei mun. X sa se deplaseze pe str. X X, ap. 3, unde X X sesizeaza prin apel 112 ca mai multi lucratori ecarisaj se afla la scara blocului sau si nu poarta masca medicinala. De asemenea li s-a comunicat ca X X in timpul convorbirii telefonice a prezentat o atitudine recalcitranta si a proferat expresii jignitoare.Se mai arata ca ajunsi la fata locului nu a fost identificata vreo persoana. Au procedat la apelarea telefonica a numitului X X pe numarul de telefon C insa nu a raspuns nimeni, iar la a doua apelare telefonul mobil era inchis. La un moment dat, la fata locului a fost identificat numitul X, fost cadruMAI, actualmente pensionar MAI, care locuieste in acelasi bloc cu X X, care le-a relatat verbal ca discutia in contradictoriu iscata intre apelant si lucratorii de la ecarisaj fusese deja aplanata, inainte ca acesta sa apeleze la 112. Motivul acestei discutiia fost faptul ca lucratorii de la ecarisaj strangeau cainii vagabonzi.

Instanta retine ca, din materialul probator nu poate fi constatata existenta situatiei premisa, respectiv faptul ca petentul este persoana care a apelat numarul de urgenta 112. Astfel, pe de o parte petentul sustine ca numarul de telefon retinut nu ii apartine, pe de alta parte organul constatator nu a identificat nicio persoana la fata locului, iar la numarul de telefon de pe care s-a inregistrat apelul nu a raspuns nimeni. Declaratiile fostului cadru MAI nu au facut decat sa confirme ca la acea data a avut loc un conflict verbal intre petent si persoanele de la ecarisaj, dar nicicum ca petentul a fost cel care a apelat la numarul de telefon 112.

Fata de toate aceste motive, instanta apreciaza ca in cauza devine aplicabil si principiul de drept comun in dubio pro reo (indoiala profita petentului).

Pentru toate considerentele de fapt si de drept mai sus enuntate, instanta va respinge plangerea contraventionala formulata de petentulXX, ca neintemeiata.

4